Rovnováha kontinua

Kontinuum je v rovnováze tehdy, je-li v rovnováze každá jeho část.

Rovnice rovnováhy kontinuaEditovat

Rovnováha tedy nastane, pokud v každém bodě kontinua bude výslednice vnějších sil nulová. V takovém případě je nulová pravá strana pohybové rovnice kontinua. Rovnici rovnováhy kontinua lze tedy vyjádřit jako

 ,

kde bylo použito Einsteinovo sumační pravidlo a   je tenzor napětí,   jsou složky objemové síly,   je hustota a   jsou složky vektoru posunutí.

Související článkyEditovat