Helmholtzova volná energie

Helmholtzova volná energie (též volná energie nebo Helmholtzova funkce) je stavová veličina umožňující určit termodynamickou rovnováhu při izotermicko-izochorickém ději.

Značení Editovat

Výpočet Editovat

Helmholtzova volná energie se určí ze vztahu

 ,

kde   je vnitřní energie,   je termodynamická teplota a   je entropie.

Volná energie je považována za tu část vnitřní energie systému, která je volná a lze ji přeměnit na práci, zatímco člen   označuje část vnitřní energie, která je při dané teplotě vázána a nelze ji přeměnit na práci.

Totální diferenciál má tvar

 

Vlastnosti Editovat

Izotermicko-izochorický děj bude probíhat samovolně, pokud platí podmínka

 ,

přičemž pro vratné děje platí   a pro nevratné děje  .

Související články Editovat