Zkreslení signálu (anglicky distortion nebo warping) je změna tvaru signálu při jeho přenosu či transformaci, ať se jedná o zvukový, obrazový či jiný signál. Zkreslení je obvykle nežádoucí, a usilujeme o jeho minimalizaci, ale v některých případech může být zkreslení žádoucí, příkladem jsou kytarové efekty.

Vliv šumu, rušení jinými signály např. síťovým brumem se za zkreslení nepovažuje, i když vliv kvantizačního zkreslení se někdy považuje za šum. Veličina, která bere v úvahu šum i zkreslení signálu je poměr Signal-to-noise-and-distortion (SINAD).

Elektrické signály editovat

 
Graf průběhu signálu a různých zkreslení

V telekomunikacích a zpracování signálu, lze systém bez šumu charakterizovat přenosovou funkcí s jejíž pomocí lze výstupní signál   vyjádřit jako funkci vstupního signálu  :

 

Pokud přenosová funkce zahrnuje pouze zisk A a zpoždění signálu T

 

pak výstupní signál není zkreslený. O zkreslení mluvíme, pokud přenosová funkce F je složitější než uvedená výše. Pokud je F lineární funkce, např. v případě frekvenčního filtru, jehož zisk a zpoždění závisí na frekvenci, mluvíme o lineárním zkreslení. Lineární zkreslení nemění tvar sinusoidy, ale obvykle mění tvar složitějšího signálu.

Diagram ukazuje chování signálu (tvořeného obdélníkovou vlnou následovanou sinusová vlna) při ovlivnění různými druhy zkreslení.

Související články editovat

Externí odkazy editovat