Komolý kužel

geometrické těleso

Komolý kužel je prostorové těleso – část kužele, která leží mezi dvěma rovnoběžnými rovinami procházejícími tímto kuželem. Jinak řečeno, jde o „kužel s odříznutým vrškem“, tedy navíc s horní podstavou.

Komolý rotační kužel (vlevo) s rozvinutým pláštěm (vpravo); m – strana; h – výška; R, r – poloměry horní a dolní podstavy

Komolý rotační kužel vznikne rotací pravoúhlého lichoběžníku okolo kratšího ramene nebo rotací rovnoramenného lichoběžníku okolo své vertikální osy souměrnosti. Rotací základen lichoběžníku vzniknou podstavy a rotací ramen pak plášť komolého rotačního kužele.

Plášť komolého kužele se skládá z úseček (vyťatých podstavami na přímkách vycházejících z vrcholu kuželové plochy), které se nazývají strany komolého kužele. U komolého rotačního kužele lze plášť rozvinout do výseče mezikruží, jeho strany jsou všechny stejně dlouhé. Výška komolého kužele je rovna kolmé vzdálenosti rovin obou jeho podstav.

Vzorce editovat

  • Objem V komolého kruhového (rotačního i kosého) kužele:
 ,
kde   je objem,   výška,   poloměr dolní podstavy a   poloměr horní podstavy.
 ,
kde   je povrch,   obsah dolní podstavy,   obsah horní podstavy,   obsah pláště.
  • speciálně povrch S komolého rotačního kužele:
 ,
kde   je povrch,   výška,   poloměr dolní podstavy a   poloměr horní podstavy.

Související články editovat

Externí odkazy editovat