Komolý kužel

geometrické těleso

Komolý kužel je prostorové těleso – část kužele, která leží mezi dvěma rovnoběžnými rovinami procházejícími tímto kuželem. Jinak řečeno, jde o „kužel s odříznutým vrškem“.

Komolý kužel

Kolomolý kužel vznikne rotací pravoúhlého lichoběžníku okolo kratšího ramene nebo rotací rovnoramenného lichoběžníku okolo své vertikální osy souměrnosti. Rotací základen lichoběžníku vzniknou podstavy a rotací ramen pak plášť komolého kužele.

Plášť komolého kužele se skládá z úseček, které se nazývají strany komolého kužele. Výška komolého kužele je rovna kolmé vzdálenosti rovin obou jeho podstav.

VzorceEditovat

Objem V:

 ,

kde   je objem,   výška,   poloměr dolní podstavy a   poloměr horní podstavy.

Povrch S:

 ,

kde   je povrch,   obsah dolní podstavy,   obsah horní podstavy,   obsah pláště,   výška,   poloměr dolní podstavy a   poloměr horní podstavy.

Související článkyEditovat