Virtuální posunutí

Jako virtuální posunutí se označuje infinitezimální změna souřadnic (tedy posunutí), při které nedochází ke změně času. Označuje se jako virtuální a nikoliv jako reálné proto, že žádné skutečné posunutí nemůže nastat beze změny času.

Totální derivaci složek polohového vektoru , které jsou funkcemi jiných proměnných a času , může být vyjádřena jako

Při virtuálním posunutí je však čas konstantní, tzn. , pro virtuální posunutí tedy dostáváme

Tento vztah se používá v lagrangeovské mechanice k určení vztahu mezi zobecněnými souřadnicemi, virtuální prací a zobecněnými silami.

Související článkyEditovat