Wikipedie:Průvodce (odkazy)

Původní průvodce Wikipedií
Původní průvodce Wikipedií

Důležitou součástí Wikipedie jsou odkazy. Hypertextové odkazy umožňují uživatelům snadno přecházet mezi souvisejícími články, tématy, objasnit neznámé pojmy, popř. volně brouzdat encyklopedií.

Tento díl průvodce vás naučí odkazy vytvářet.

Vnitřní odkazy

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Vnitřní odkazy.

Vnitřní odkaz odkazuje na článek na Wikipedii. (Znamená to, že formou vnitřních odkazů jsou jednotlivé články Wikipedie provázány navzájem.) Tvoří se pomocí dvojitých hranatých závorek. Vnitřní odkazy je vhodné vkládat tam, kde jejich přítomnost usnadní čtenáři vyhledání informací prohlubujících a rozšiřujících téma článku. Proto není vhodné vkládat odkazy jen proto, že lze na něco odkázat, ani jimi šetřit, pokud jsou užitečné.

Pokud chcete například ve větě

Berlín je hlavní město Německa.

doplnit odkaz na Berlín, stačí slovo „Berlín“ uzavřít do dvojitých hranatých závorek:

[[Berlín]] je hlavní město Německa.Berlín je hlavní město Německa.

Tento odkaz nyní vede na stránku s článkem „Berlín“.

Odkaz musí obsahovat přesný název článku. Proto by v předchozím příkladu nešlo stejným způsobem odkázat na článek „Německo“, protože výraz není v prvním pádě. (Vznikl by červený odkaz na neexistující článek Německa.) Pokud se odkazovaný výraz liší od přesného názvu článku, na který odkazujeme (od cíle odkazu), vloží se odkazovaný výraz za název článku oddělený cézurou čili svislicí:

[[Berlín]] je hlavní město [[Německo|Německa]].Berlín je hlavní město Německa.

Shrnutí: úplný odkaz začíná otevíracími hranatými závorkami, následuje přesný název cílového článku, svislice, odkazovaný výraz a uzavírací hranaté závorky.

Pokud se odkazovaný výraz liší od názvu článku pouze koncovkou (např. z Londýna, ale nikoli např. z Písku ), stačí koncovku připojit bezprostředně za závorky:

V [[Londýn]]ě často prší. → V Londýně často prší.

Pokud chcete odkázat přímo na určitou část článku, přidejte do odkazu křížek a přesné znění nadpisu „#nadpis“:

Příkladem je třeba struktura [[Berlín#Obyvatelstvo|obyvatelstva v Berlíně]]. → Příkladem je třeba struktura obyvatelstva v Berlíně.

Klikne-li uživatel na takový odkaz, článek se zobrazí přímo v místě uvedeného nadpisu.

Odkazy není vhodné vkládat do nadpisů (s wikiznačkami =), protože komplikují (znemožňují) výše uvedené odkazy a hledání v posledních změnách.

Kategorie

Tematicky související články se řadí do tzv. kategorií. Kategorie jsou speciální druh stránek Wikipedie, které obsahují odkazy na příbuzné články. Odkazy na kategorie se nacházejí v rámečku na konci článku. Kategorie jsou hierarchicky uspořádány do stromu: každá kategorie je zařazena (stejně jako články) do jedné nebo více kategorií a sama může obsahovat kromě článků i odkazy na podkategorie. Další informace naleznete v článku Nápověda:Kategorie.

Do vhodně nalezené kategorie zařadíte článek tak, že na konec článku vložíte odkaz na kategorii ve tvaru:[[Kategorie:Název kategorie]]. Např. článek Berlín je vhodné zařadit mezi evropská hlavní města:

[[Kategorie:Hlavní města v Evropě]]

Mezijazykové odkazy

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Mezijazykové odkazy.

Na stejný článek v jinojazyčných Wikipediích se odkazuje pomocí samostatného projektu Wikidata, který spravuje seznamy odpovídajících (stejných) článků v různých jazycích. Je třeba najít (případně vytvořit) položku Wikidat, která obsahuje odkaz na daný článek v cizím jazyce, a doplnit název českého článku.

Vyhledáme stejný článek v jiné jazykové verzi Wikipedie a pod seznamem jazyků v bočním panelu zvolíme vedle symbolu tužky možnost upravit odkazy, která odkazuje na odpovídající položku Wikidat. Pokud mezijazykové odkazy chybí, otevřeme editaci cizojazyčné stránky („Edit“ ap. v horních záložkách) a zjistíme, zda se možnost upravit odkazy v bočním panelu objeví. Pokud se neobjeví, musíme na Wikidatech vytvořit novou položku.

U položky na Wikidatech, která v seznamu „Wikipedie“ obsahuje stejný článek v cizím jazyku (jazycích), doplníme i český název článku: zvolíme „editovat“ a na konci seznamu zadáme „česky“ a název českého článku. Tím se do českého článku doplní mezijazykové odkazy na články v seznamu.

Na cizojazyčný článek lze odkázat přímo v textu článku, což se ovšem nedoporučuje, a to ani jako náhrada chybějícího článku na české Wikipedii. Tvoří se jako běžný odkaz a před název článku se mezi dvě dvojtečky uvede kód jazyka:

[[:en:Physics]]en:Physics

I tento odkaz lze doplnit textem odkazu za svislicí.

Obdobným způsobem, přidáním dvojtečky za otevírací hranaté závorky, lze vytvořit odkaz také na speciální prvky vkládané pomocí dvojitých hranatých závorek, jako jsou např. kategorie nebo obrázky.

Externí odkazy

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Externí odkazy.

Z Wikipedie lze snadno odkazovat i na ostatní stránky na internetu. Prostým vložením internetové adresy do textu se z adresy stane odkaz. K vložení odkazu na Google stačí napsat:

http://www.google.comhttp://www.google.com/

Aby takový odkaz fungoval, musí být uvedena celá adresa včetně protokolu („http://“), který se také v článku zobrazí, což většinou není žádoucí; stejně tak u delších a nepřehledných adres. Pokud se tomu chcete vyhnout, uzavřete adresu do jednoduchých hranatých závorek a odkaz se bude zobrazovat jako číslovaná poznámka v hranatých závorkách:

[http://www.google.com/][1]

Takové automaticky číslované odkazy se používají hlavně v textu k odkazování na zdroje ve formě poznámky pod čarou, např. „Nejstarším kandidátem voleb byl Jaroslav Anděl [2].“

Pokud chcete externímu odkazu určit jiný popisek, přidejte do hranatých závorek za adresu mezeru (nikoli svislici) a text odkazu, např.:

[http://www.google.com/ vyhledávač Google]vyhledávač Google

Poznámka: Některé znaky (např. svislice) nelze v adrese použít, protože by odkaz nebyl rozpoznán. K zápisu takových znaků použijte obecný mechanismus %xx, kde xx je hexadecimální kód znaku podle tabulky ASCII, např. %7C označuje právě svislici.

V textu článku byste měli externími odkazy výrazně šetřit. Určitě nepoužívejte externí odkazy k odkázání na problematiku, na kterou lze odkázat vnitřním odkazem Wikipedie, ani jako náhradu reference. Externí odkazy na zajímavé související stránky je vhodné umístit na konec článku, do kapitoly nazvané „Externí odkazy“. V této části odkazy uspořádejte jako odrážkový seznam:

== Externí odkazy ==
* [http://www.google.com/intl/en/about.html Stránky o vyhledávači Google]
* [http://jyxo.cz/d/info Stránky o vyhledávači Jyxo]

Nápověda

Související:

PoznámkyPsaní odkazů si můžete vyzkoušet na pískovišti nebo hned pokračovat ve studiu průvodce.