Zákon násobných poměrů slučovacích

Zákon násobných poměrů slučovacích je chemický zákon, který říká, že

Jeden z autorů zákona, John Dalton.
pokud spolu dva prvky tvoří více sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stejným množstvím druhého prvku, jsou vzájemně v poměrech, které je možné vyjádřit malými celými čísly.

Formulace tohoto zákona je připisována Daltonovi a Richterovi.


Tento zákon bylo možné objasnit pouze na základě atomové teorie stavby látky, podle které je hmotnost prvku úměrná počtu atomů, které jsou stavebními částicemi látky.

Související článkyEditovat