Krása (symbol B) je kvantové číslo vůně odrážející rozdíl mezi počtem antikvarků b a počtem kvarků b, které jsou přítomny v částicích:

Kvarky b mají podle konvence krásu -1, zatímco antikvarky mají krásu +1. Konvence je, že označení kvantového číslo vůně je stejné jako označení elektrického náboje (Q) tohoto kvarku (v tomto případě, Q= -1/3)

Stejně jako u jiných kvantových čísel vůně je krása zachována v silné interakci a elektromagnetismu ale ne v slabé interakci. U slabých reakcí prvního řádu platí, že .

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Botomness na anglické Wikipedii.