Dvě různé přímky ležící ve společné rovině, které mají právě jeden společný bod, se nazývají různoběžné přímky (různoběžky) a označují .

Dvě různoběžky rozdělují rovinu, ve které leží, na 4 úhly. Jestliže mají tyto úhly stejnou velikost, pak se nazývají pravé a přímkám říkáme, že jsou navzájem kolmé (kolmice).

Související články editovat