Nápověda:Reference ve Vizuálním editoru

Odkazování na zdroje, ze kterých byly čerpány informace, v podobě referencí (citací), je velmi důležitou součástí každého článku. Takový zdroj musí být důvěryhodný, veřejně dostupný a vhodně popsaný, aby bylo možné informace uváděné v článku ověřit.

Více o tom, jaké informace je nutné opatřovat odkazy na zdroje a jaké jsou vhodné zdroje, naleznete na stránce Wikipedie:Uvádění zdrojů.

V článku vypadají reference tak, že za konkrétní informací (např. údajem o počtu obyvatel) nebo i za celým odstavcem je malé číslo reference v hranatých závorkách – příklad: [1] . Popis zdroje se objevuje pod článkem pod nadpisem Reference v seznamu referencí a lze jej zobrazit kliknutím na číslo reference v textu. Před textem reference (popisem zdroje) je malá šipka ↑, která odkazuje (kliknutím) zpět na místo-informaci v textu, kterou reference dokládá. V případě opakovaného použití stejné reference jsou jednotlivá místa rozlišena malými písmeny za šipkou.

Související informace naleznete také na stránce Nápověda:Reference.

Vložení citace zdroje editovat

Postup „krok za krokem“ naleznete také v návodu z příručky Jak psát Wikipedii/Reference.

Odkaz na zdroj se vkládá bezprostředně za dokládanou informaci, např. za číselný údaj, za celou větu (za tečku), nebo na konec celého odstavce, pomocí tlačítka   Citace.

 
Automaticky


Otevře se okno, kde můžete zvolit způsob vytvoření citace : Automaticky, Ručně, Použít existující. Z karty Ručně poté vyberete i druh citace.

Na příslušném místě v textu se objeví číslo v hranatých závorkách modře zvýrazněné.


 
Automaticky

Nejjednodušší způsob vkládání citací je volba Automaticky (využívá službu citoid). V dialogovém okně stačí vyplnit některý z nabízených údajů (nejčastěji se používá ISSN) nebo URL internetového zdroje a stisknout tlačítko Vytvořit.

Objeví se citace, jak bude výsledně vypadat – tu uložíte tlačítkem Vložit. Pokud je potřeba takto vytvořenou citaci upravit, nabízí se tlačítko Editovat (viz dále). Obvykle je nutné některé údaje doplnit a odstranit nevhodné přebývající údaje (OCLC, URL pro OCLC).

 
Citace monografie

Zvolíte-li některou z nabídek karty Ručně, následně v jednotlivých řádcích formuláře (minieditoru šablony) vyplníte potřebné údaje pro knihu, článek z časopisu nebo jiný druh zdroje, který se nabízí jako šablona.

Důležité údaje jsou označeny hvězdičkou. U jednotlivých polí jsou ikonky pro další informace či odstranění pole (případně pro přechod na wikikód). Potřebujete-li ještě něco doplnit, můžete kliknout na Přidat další údaje,

Po ukončení editace formuláře vytvoříte referenci tlačítkem Vložit. Zobrazí se citace ve výsledné podobě, kterou je opět možno upravit přes tlačítko Editovat.

(Pokud potřebujete citovat speciální zdroj, pro nějž může existovat citační šablona, zkuste ji vyhledat přes Základní podobu – viz dále).


 
Základní reference

Formulář Základní podoba můžete použít pro tyto případy:

  • Citujete-li jiné stránky již použitého zdroje zdroje: viz níže Opakované vložení reference
  • Chcete-li citovat jiný typ zdroje, než se nabízí: můžete si odtud vyvolat speciální šablonu, tedy formulář s předdefinovanými poli vhodnými pro údaje z tohoto typu zdroje. Připravené jsou takto např. šablony pro citování ze sbírky zákonů, právních předpisů nebo bible. Postup je však poněkud složitější. Z menu v okně vyberete Vložit – Šablona. Poté, co napíšete „citace“, objeví se nabídka šablon. Pokud je šablona zpracovaná (některé dosud nejsou), jakmile ji vyberete, můžete vyplňovat jednotlivá pole tak jako u šablon z nabídky Ručně.
  • Máte-li k dispozici hotovou citaci (z jiné publikace nebo např. z katalogu knihovny): můžete citaci vložit rovnou jako celek, ale je potřeba ji pomocí menu zformátovat (ISBN vložit přes šablonu ISBN, příp. vytvořit modrý odkaz na autora).

Po ukončení editace formuláře vytvoříte referenci opět tlačítkem Vložit.

Opakované vložení reference editovat

Pokud chcete stejný zdroj, který už byl v článku citován, použít na dalším místě textu (či více místech), záleží na tom, zda je citace totožná nebo chcete odkázat na jiné strany stejné knihy:

 
Použít referenci
  • Jestliže je třeba na jiném místě textu odkazovat na stejný zdroj, využije se k tomu volba Použít existující. V okně se zobrazí již použité reference, stačí jen na příslušnou kliknout a odkaz se automaticky vytvoří. Pokud je referencí mnoho, můžete použít vyhledávací políčko („Hledat ve stávajících referencích“), aby se zobrazily jen reference obsahující daný text.

(Ve výsledném seznamu referencí jsou použití vícenásobné reference rozlišeny modrým písmenným označením.)

  • Pokud chcete citovat jiné stránky již citovaného zdroje, je vhodné použít zkrácenou citaci (v podobě např. Urbánek (2016), s. 55), kterou zapíšete jako novou referenci formulářem Základní podoba (viz výše) přesně tak, jak má v seznamu referencí vypadat.

Editace a mazání referencí editovat

 
Ukázka reference

Editovat referenci je možné ihned po vytvoření, nebo kdykoli později – kliknutím na modré číslo v hranaté závorce. Použitím tlačítka Editovat na zobrazené referenci se objeví formulář (minieditor šablony) pro příslušný typ zdroje, v němž je možno jednotlivé údaje přepisovat či mazat nebo doplňovat údaje další. Tlačítkem Použít změny se editace ukončí a výsledek uloží.

Referenci lze smazat standardně klávesou Delete po kliknutí na její číselné označení v textu.

Seznam referencí editovat

Jestliže vytváříte nový článek nebo v upravovaném článku dosud žádné reference nebyly, je třeba ještě zajistit zobrazení seznamu referencí v závěru článku v sekci Odkazy. Seznam referencí uvádí podnadpis „Reference“ – pokud dosud není, je nutné ho vytvořit. Poté umístíte kurzor pod tento podnadpis, z horního menu zvolíte tlačítko Vložit a z rozbalovací nabídky vyberete Seznam referencí – obvykle se zobrazuje se až po kliknutí na „Více“. (Nabídka Editovat seznam referencí se nevyužívá – okénka se snadno zbavíte kliknutím kdekoli do textu),

Reference by měly předcházet dalším typům odkazů, jako je Literatura, Externí odkazy a Související články.


Poznámka:

Seznam publikací v pododdílu Literatura by měl mít podobnou formu citace jako reference. Citace se však v tomto případě vytváří přímo vložením příslušné citační šablony (např. citace monografie, citace periodika), ale také ji lze zapsat přímo.

Související stránky editovat