Nápověda:Literatura

Pod nadpis „Literatura“ se v závěrečné části článku uvádí seznam neinternetových (především tištěných) publikací, které jsou čtenáři doporučené pro získání dalších informací o tématu článku.

Do sekce „Literatura“ nepatří:

  • Externí odkazy na čistě internetové zdroje, které nebyly jinde publikované. Ty patří do samostatné sekce.
  • Dílčí zdroje, kterými se dokládají (referují) jednotlivá tvrzení v článku a které se tématem článku nezabývají v dostatečné šíři či jinak nevyhovují jako doporučená literatura o tématu.
  • Dílo v životopisném článku, kdy je článek např. o spisovateli. Vhodné je dílo popsat v samotném článku pod nadpisem „Dílo“. V závěrečných sekcích pod vlastním článkem může však být v „Literatuře“ nebo vedle ní pod vhodným nadpisem např. kompletní bibliografie autora či seznam díla vyšlého v češtině. Vlastní životopis autora se do „literatury“ dobře hodí.
  • Prameny u historických článků (např. kroniky) jsou primární zdroje, na kterých by články Wikipedie neměly být založené. V odůvodněných případech se uvádí před literaturou pod samostatným nadpisem „Prameny“ (úzus používaný v historiografii).

Umístění a řazení

editovat

Seznam doporučené literatury patří do závěrečných sekcí pod článkem. Doporučené je umístění za sekci reference a jeden ze dvou způsobů rozčlenění do sekcí:

1. varianta
== Poznámky ==
== Reference ==
== Literatura ==
== Související články ==
== Externí odkazy ==
2. varianta
== Odkazy ==
=== Poznámky ===
=== Reference ===
=== Literatura ===
=== Související články ===
=== Externí odkazy ===
Řazení literatury

Literatura se zpravidla seřazuje abecedně podle autorů. Někdy může být vhodnější jiné řazení, např. podle data vydání.

Uváděná literatura by měla být výběrová, nikoli vyčerpávající bibliografie všech knih o tématu. Přesto někdy může být lepší literaturu vhodně rozčlenit, podle případu např. na česky psanou a cizojazyčnou, knihy a články v tisku nebo odlišit seznam díla u životopisných článků (pokud není pod samostatným nadpisem).

Zpravidla není potřeba ani žádoucí, aby se rozčlenění objevovalo v obsahu článku, a také stačí drobnější nadpis, který v odrážkovém seznamu nezanikne. Takový nadpis můžeme jednoduše vytvořit vložením středníku (;) na začátek řádku, například:

;V češtině
Odkaz do externího katalogu

Podle uvážení může být (hned) pod nadpis Literatura umístěna šablona {{NK ČR}}, pokud jsou k tématu knihy v katalogu Národní knihovny, případně šablona {{Gutenberg autor}} pro autory v projektu Gutenberg.

Citace (popis) publikace

editovat

Citace jednotlivých knih vkládáme za odrážku (hvězdička na začátku řádky) a doporučeným způsobem, tedy s využitím vhodné citační šablony.

* {{Citace monografie
 | příjmení = Čapek
 | jméno = Karel
 | odkaz na autora = Karel Čapek
 | titul = Hovory s T. G. Masarykem
 | odkaz na titul = Hovory s T. G. Masarykem
 | vydavatel = Československý spisovatel
 | místo = Praha
 | rok = 1990
 | počet stran = 588
 | edice = Spisy Karla Čapka
 | svazek edice = 20
 | isbn = 978-80-253-0752-6
 | url = http://search.mlp.cz/?lang=&tovarna=1&action=sTitul&key=3347588
}}

Ve výsledném článku se uvedený příklad citace objeví takto:

Citační šablony

Na rozdíl od referencí tedy není značka před a za citací, jen odrážka na začátku. Naopak stejné jsou používané šablony:

{{Citace monografie}} – pro knihu
{{Citace sborníku}} – pro sborník
{{Citace periodika}} – pro noviny, časopisy apod.

Případně další šablony z Kategorie:Šablony:Citační.

Online odkazy

Wikipedie umožňuje díky odkazům vytvořit praktičtější seznam literatury než je běžný tištěný. Nezapomeneme proto v šabloně vyplnit ISBN, příp. ISSN, které odkazují do knihovních katalogů a odkaz na internetovou verzi publikace (pole „url“), pokud existuje. Pokud je na Wikipedii článek o autorovi, příp. i přímo o knize, také vyplníme jméno článku do pole „odkaz na autora“, resp. „odkaz na titul“ – viz ukázka.

Související články

editovat