Pravidlo pravé ruky

V matematice a fyzice je pravidlo pravé ruky běžná mnemotechnická pomůcka, která usnadňuje zapamatování znaménkové konvence pro vektory v pravotočivém souřadném systému.

Použití pravé ruky.
Levotočivý systém souřadnic je zobrazen vlevo, pravotočivý vpravo.

Existuje několik variací pravidla, ale všechny se vztahují k volbě nějaké konvence.

Směr spojený s uspořádanou dvojicí směrů editovat

Jedna z verzí pravidla pravé ruky se užívá v situacích, kde provádíme nějakou operaci s vektory a a b, při které záleží na pořadí operandů a výsledek operace je vektor c, který je na a i b kolmý. Nejběžnějším příkladem je vektorový součin. Pravidlo pravé ruky předepisuje tento postup pro určení jednoho ze dvou možných směrů:

  • Jsou-li vektory a a b znázorněny ukazovákem a prostředníkem pravé ruky, pak vektorový součin a × b má směr palce.

Směr spojený s rotací editovat

 
Pro vektor daný směrem rotace viz pravidlo úchopu pravou rukou.

Jiná podoba pravidla pravé ruky se používá v situacích, kde se vektor přiřazuje určité rotaci tělesa, tekutiny nebo magnetického pole. Na druhou stranu pokud známe vektor dané rotace, s pomocí pravidla pravé ruky určíme směr rotace.

  • Prsty pravé ruky jsou ohnuté a ukazují ve směru pohybu nebo magnetického pole. Palec ukazuje směr vektoru.

Pravidlo lze použít i pro určení typu šroubovice. Prsty pravé ruky sledujeme její závity a pokud se ruka pohybuje ve směru který ukazuje palec, jde o pravotočivou šroubovici. V opačném případě jde o levotočivou šroubovici. (V tomto případě však o pravé pravidlo pravé ruky nejde).

Použití editovat

Pravidlo můžeme použít k určení směru výsledku vektorového součinu. Díky tomu nachází široké využití ve fyzice — všude tam, kde se objevuje vektorový součin.

Seznam veličin, jejichž určování je spojeno s pravidlem pravé ruky:

Síla, kterou působí magnetické pole na vodič, který se v tomto poli nachází se určuje pomocí Flemingova pravidla levé ruky.

 
Flemingovo pravidlo levé ruky

Levá ruka editovat

V některých případech je vhodné použít opačnou konvenci, kde jeden z vektorů má opačný směr a tak vytváří trojici, kterou znázorníme levou rukou. Například některé metamateriály mají zápornou permitivitu a permeabilitu[1], což jim dodává zvláštní elektromagnetické vlastnosti. V běžných materiálech se magnetické pole řídí pravidlem pravé ruky, avšak tyto metamateriály se chovají právě opačně.

Odkazy editovat

Související články editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Right-hand rule na anglické Wikipedii.

  1. KULHÁNEK, Petr. Metamateriály. Aldebaran bulletin [online]. 2006-07-12 [cit. 2007-12-26]. Roč. 4, čís. 16. Dostupné online. ISSN 1214-1674. 

Externí odkazy editovat