Polytropický děj

Polytropický děj je termodynamický proces, který více odpovídá reálným dějům, než klasické jednoduché procesy jako např. děj izotermický nebo adiabatický. Lze jej definovat tak, že tepelná kapacita (uzavřené) soustavy je při něm konstantní. Při polytropickém ději se obecně mění všechny stavové veličiny (odtud název).

RovniceEditovat

Pro polytropický děj v ideálním plynu platí rovnice

 ,

kde   je tlak plynu,   je jeho objem a   (bezrozměrný) polytropický koeficient, který může nabývat všech reálných hodnot (včetně  ).

V (pracovním) p-V diagramu je tento děj zobrazen polytropou, která je mocninnou funkcí.

PříkladyEditovat

  •   :  , izobarický děj,
  •   :  , izotermický děj,
  •   :  , adiabatický děj (neboli izoentropický),
  •   :  , izochorický děj.

Související článkyEditovat