Elektrostatické pole

Elektrostatické pole je elektrické pole, které vzniká v okolí nepohybujícího se elektrického náboje.

Elektrostatické pole je speciálním případem stacionárního elektrického pole, které popisuje časově neměnné elektrické pole, ve kterém však mohou vznikat elektrické proudy v důsledku pohybu elektrických nábojů. Elektrostatické pole je tedy časově neměnné elektrické pole, ve kterém nevznikají elektrické proudy (tzn. elektrické náboje se nepohybují). Zobrazujeme ho siločarami. Popisuje ho elektrická intenzita a elektrický potenciál.

Základní vlastnosti ve vakuuEditovat

  1. Elektrický náboj je vždy vázán na hmotný objekt.
  2. Existují náboje kladné a záporné.
  3. Pro silové účinky nabitých těles platí princip superpozice.
  4. Zákon kvantování elektrického náboje říká, že všechny náboje jsou násobkem elementárního náboje.
  5. Zákon zachování náboje – celkový náboj v izolované soustavě je roven algebraickému součtu všech nábojů a nemění se (příklad: anihilace elektronu a pozitronu – zánik v páru).
  6. Invariantnost náboje – relativistický invariant (na rozdíl od hmotnosti).
  7. Pohybující se náboje budí pole elektrodynamické (elektromagnetické).
  8. Zákon silového působení nábojů – Coulombův zákon.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat