Polární molekula

Polární molekuly jsou molekuly, které mají stálý a nenulový dipólový moment, protože elektrický náboj je v nich rozložen nesymetricky.

Molekula vody – molekula je asymetrická, proto je uprostřed (červeně znázorněná) oblast záporného náboje a na okrajích (modře znázorněná) oblast kladného náboje

Polární rozpouštědlaEditovat

Polární rozpouštědla jsou taková rozpouštědla, která jsou tvořena polárními molekulami. Většinou platí, že libovolná dvě polární rozpouštědla se navzájem mísí a rozpouštějí často tytéž látky. Někdy je ovšem některá látka v jednom polárním rozpouštědle rozpustná a v jiném ne nebo se v něm rozpouští velmi málo, například chlorid sodný se dobře rozpouští ve vodě a obtížně v ethanolu (o něco lépe v methanolu).

Příklady polárních sloučeninEditovat