Elektrický dipól

fyzikální model dvou opačných elektrických nábojů umístěných v prostoru blízko sebe

Elektrický dipól vzniká, pokud kladné a záporné náboje nejsou v prostoru stejně rozmístěny. Nejjednodušším a typickým příkladem dipólu je dvojice opačných nábojů od sebe vzdálených o malou vzdálenost vzhledem ke vzdálenosti, ve které tyto náboje vytváří elektrické pole.

Pole elektrického dipólu v jeho blízkosti s vyznačenými siločárami.

Matematický popisEditovat

Elektrický dipól můžeme charakterizovat pomocí elektrického dipólového momentu  . Elektrické pole vytvořené dipólem (ve vzdálenosti velké vzhledem ke vzdálenostem nábojů dipól vytvářejících) je dáno vztahem pro elektrický potenciál nebo intenzitu elektrického pole:

 

 

Ve vnějším elektrickém poli o elektrické intenzitě   má dipól potenciální energii

 ,

působí na něj síla

 

a moment síly

 .

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat