Wikipedie:Žádost o arbitráž/Vbhubeny versus Tchoř

Žádám arbitrážní výbor aby přijal opatření k ochraně svobodného vyjádřování názoru Vbhubeného, jehož odůvodnění, distancovat se od neplodné diskuse o výměně kategorie alternativní medicína za kategorii nevědecká medicína s wikipedisty G3ron1mem a Aronnaxem v diskusi článku Ájurvéda, bylo Tchořem bez jakéhokoliv odůvodnění refakterizováno. Jelikož se v tomto případě jedná o člena arbitrážního výboru a byrokrata české wikipedie požaduji přizvání mezinárodních arbitrů, aby mi byla zajištěna nepodjatost.--Vbhubeny 23. 10. 2011, 06:51 (UTC)

Odůvodnění 1Editovat

G3ron1mo požaduje na nástěnce správců potrestání za distancování se od jím založené diskuse o Red Herring argumentu s kvantovým poznáním, kterou sám založil tako podnadpis Vbhubenym založené diskuse na téma nevhodná kategorie - nevědecká medicína. Ze strany uživatele G3ron1mo by spíše mohlo jít o pokus eliminovat wikipedistu s holistickými nazory na život na rozdíl od názorů přísně vědeckých.

Odůvodnění 2Editovat

Wikipedista G3ron1mo považuje Tchořem refakterizovaný výrok: Osobně jsem mluvil s mnoha moudrými lidmi na leidenské, amsterdamské a utrechtské universitě a s podobným totalitním, jednostranným, dvoudimensionálním a čtyřhranným způsobem myšlení zástupců vědy v této diskusi jsem se nikde nesetkal za osobní útok, přičemž je to jenom on sám, kdo se v něm poznává, přičemž se jedná o zcela běžně užívaný filozofický pojem 'totalitní mýšlení' a běžně užívaná všeobecná přirovnání v podobných souvislostech (srovnání holistického myšlení s myšlením přísně vědeckým).

Odůvodnění 3Editovat

G3ron1mo osobně napadá Vbhubeneho slovy nedá se mu věřit s odkazem na diskusní stránku DeeMusila, které nechává Tchoř zcela bez povšimnutí, naopak, podporuje G3ron1ma slovy: zvažte obrácení se na arbitrážní výbor, který může správcům posvětit, aby se k Vhubenému chovali přísněji, případně mu i výslovně určit užší mantinely [1], čímž dává najevo, že arbitrážní výbor je na jeho straně.

StanoviskaEditovat

Doporučuji arbitrážnímu výboru, aby žádost ani nepřijímal, neboť podle pravidel arbitráže má přihlédnout k tomu, „zda byly při řešení dotyčného případu vyčerpány jiné možnosti řešení (přímá domluva mezi účastníky sporů, využití prostředníka apod.)“. Tady nebyl ani žádný pokus využít jiné možnosti, vlastně první okamžik, kdy se dozvídám, že Vhubenému se můj postup nelíbí, je až zde.

Byť to za tak podstatné nepovažuji, tak zároveň upozorňuji, že Vhubeny vychází z některých nepravdivých skutečností. Například nejsem arbitrem na české Wikipedii. Dále doporučováním wikipedistům, aby se obrátili na arbitrážní výbor, nemám v úmyslu nijak předjímat, jak ten arbitrážní výbor rozhodne, pouze připomínám, že správci nejsou orgán určený k řešení sporů, tím je arbitrážní výbor. Přesnější interpretace mého příspěvku na nástěnce správců by asi byla, že jsem G3ron1movi nevyhověl a poslal ho pryč, protože podle mého názoru řeší spory špatným způsobem. Myslím, že jsem se takto nevyjádřil na nástěnce správců poprvé.

A co se té refaktorizace týče, Vhubeny by ji klidně mohl revertovat, pokud je přesvědčený, že nehraničí s osobními útoky, že jsem jeho slova špatně pochopil a pokud na nich trvá.--Tchoř 23. 10. 2011, 18:35 (UTC)

Informace arbitrážního výboruEditovat

Pro aktuální informace o projednávání sledujte diskusní stránku.

Stažení žádostiEditovat

Vzhledem k tomu, že pouze tři zvolení arbitři prokázali svojí nepodjatost a také vzhledem k tomu, že v diskusi při přijímání této žádosti byl odmítnut můj požadavek o přizvání mezinárodních arbitrů, tuto žádost o arbitráž stahuji. --Vbhubeny 26. 10. 2011, 06:26 (UTC)

  • Pokud tedy činíte svůj návrh po zralé rozvaze, nezbývá, než aby Arbitrážní výbor vzal toto rozhodnutí na vědomí. --Yopie 26. 10. 2011, 18:11 (UTC)

Stanovisko arbitrážního výboruEditovat

Arbitrážní výbor bere na vědomí stažení žádosti předkladatelem. Po interní diskusi k tomu ale doplňuje následující vysvětlující stanovisko: Arbitrážní výbor žádá všechny wikipedisty, aby důsledně dbali na povinnost podstoupit jiné způsoby řešení sporů před tím, než podají žádost o arbitráž. Arbitráž je pravidlem definována jako poslední prostředek řešení sporů a je proto zcela vyloučeno, aby byla záměrně užívána jako prostředek k hypotetickému zabránění vzniku sporu. Okino 26. 10. 2011, 22:54 (UTC)