Otevřít hlavní menu

Wikipedie:Žádost o arbitráž/Destinero versus DeeMusil

Případ otevřen 23. 7. 2009, 20:02 (UTC)

Případ uzavřen 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Prosím needitujte přímo tuto stránku pokud se nechcete stát účastníkem této arbitráže. (Všichni účastníci jsou předmětem rozhodnutí Arbitrážního výboru a ten zváží roli každého jednotlivce ve sporu.) Komentáře jsou vítány na diskusní stránce, a členové výboru je budou v číst v plném rozsahu. Důkazy, ať už je přinese kdokoliv, jsou vítány na stránce /Důkazy. Důkazy jsou užitečnější než komentáře. Arbitři jednotlivé důkazy a navržená rozhodnutí komentují a hodnotí na stránce /Workshop.

Tato stránka a všechny podstránky slouží k rozhodování v kauze Destinero versus DeeMusil, shromažďování důkazů a předkládání návrhů. Od všech zúčastněných se očekává slušné chování a snaha dokázat svou pravdu pouze pomocí relevantních a férových argumentů.

Obsah

ŽádostEditovat

Žádám arbitrážní výbor o přijmutí následující žádosti o arbitráž:

 • Účastníci sporu: wikipedisté Destinero a DeeMusil, případně další wikipedisté, kteří se připojí. Pár hodin po podání žádosti ji rozšiřuji také o wikipedisty Cinik, ŠJů, Dezidor, jelikož se v popisovaných situacích opakovaně silně angažovali z prakticky stejné pozice jako Deemusil.
 • Podstata sporu:
1) Wikipedista DeeMusil opakovaně porušuje závazné pravidlo české Wikipedie Wikipedie:Ověřitelnost a to v části "Neuvádějí se tedy přímo zpochybnitelná fakta, teorie nebo názory jako fakt, ale nepochybné informace o tom, kdo a kdy taková (zpochybnitelná nebo pochybná) fakta, teorie nebo názory významným způsobem zveřejnil, a pokud možno i námitky nebo opačné názory.", čímž poškozuje Wikipedii tak, že výjimečná a nijak nepodložená tvrzení autora vysokoškolských skript za fakt, který je v přímém rozporu s fakty podpořenými mnoha vysoce důvěryhodnými zdroji (bez nejmenších pochyb zcela jasně o několik řádů významnějších a důvěryhodnějších - největším a nejstarším mezinárodně uznávaným odborným organizacím z různých světadílů, nejprestižnější odborně recenzovaný vědecko medicínský žurnál JAMA atd.) uvedenými na anglické Wikipedii, která tam delší dobu nikdo nezpochybňuje. Anglická Wikipedie má dokonce speciální část závazného pravidla Ověřitelnosti zakazující výjimečná tvrzení nepublikovaná vysoce kvalitními zdroji.
* Explicitní ukázka již téměř půlročního porušování pravidel: Léčení homosexuality
Na tuto situaci jsem na různých místech několikrát upozorňoval já anebo i Wikipedista Formol:
* [1]
* [2]
* [3]
* [4]
* [5]
* Výsledkem bylo zamčení článku a několikaměsíční neochota ze strany DeeMusila i správců s tím něco dělat.
2) Wikipedista DeeMusil opakovaně porušuje závazné pravidlo české Wikipedie Wikipedie:Žádný vlastní výzkum a to v části Wikipedie:Žádný vlastní výzkum#Dohady o důležitosti pohledu "Nezaujatý článek musí reflektovat různé úhly pohledu na věc. Zařazení takového úhlu pohledu, který zastává pouze velmi malá menšina, může v jistém smyslu nahrazovat „vlastní výzkum“, neboť i zde je nedostatek hodnověrných a důvěryhodných zdrojů, které by mohly prezentovaný úhel pohledu podpořit. Jimbo Wales, zakladatel Wikipedie, o tom říká: pokud je úhel pohledu podporován extrémně malou skupinou, neměl by být prezentován ve Wikipedii vůbec (snad s výjimkou zmínky v nějakém doplňujícím, specializovaném článku) „bez ohledu na to, zda je pravdivý, nebo nepravdivý a bez ohledu na to, zda je možné to dokázat, nebo ne“.", čímž poškozuje Wikipedii tak, že propaguje výjimečná tvrzení politického thinktanku účelově založeného před pouhými 7 lety o promilovém počtu členů vzhledem k mnoha největším a nejstarším mezinárodně uznávaným odborným organizacím z různých světadílů, která spolu s téměř nejcitovanějším vědeckým a medicínským žrnálům a nejcitovanějším odborně recenzovaným žurnálem na poli pediatrie předkládají úplně opačná fakta. O nich opět informuje anglická Wikipedie po dosažení editorského konsensu. DeeMusilem prosazovaný zdroj byl na nástěnce editorů pro posuzování důvěryhodnosti zdrojů zcela jednoznačně (bez protestu) vyhodnocen jako nepřijatelný.
* Explicitní ukázky porušování pravidel: [6]
Na tuto situaci jsem na různých místech několikrát upozorňoval:
* [7]
* [8]

Žádám tedy tímto arbitrážní výbor, aby situaci posoudil a zasadil se o dodržování pravidel editorem DeeMusil a ostatními, aby nedocházelo k absurdním situacím, kdy česká verze Wikipedie v důsledku nedodržování vlastních pravidel obsahuje pravý opak toho, co anglická, tedy toho, co publikuje mnoho vysoce důvěryhodných zdrojů, takových, že důvěryhodnější už pro danou oblast na tomto světě nejsou. Lze tedy bez nejmenších pochyb prohlásit, že česká Wikipedie uvádí čtenáře v omyl. Výše uvedené snahy o vyřešení se míjí účinkem a dokumentují, že problém existuje. --Destinero 17. 7. 2009, 18:59 (UTC)

Historie případuEditovat

 • Žádost podána 17. 7. 2009
 • Žádost přijata 23. 7. 2009, pracovní skupinu tvoří Beren, Okino, Reaperman, Mirek256, Yopie, zpravodajem určen Beren. Zahájeno předkládání důkazů.
 • 28. 7. 2009, Destinero zablokován za osobní útok na jeden měsíc.
 • Ukončení fáze shromažďování důkazů se předpokládá po 10. září 2009.
 • 16. 9. 2009, případ přepnut do stavu „analýza důkazů“.
 • 3. 1. 2010, případ přepnut do stavu "hlasování".
 • 23. 3. 2010, případ přepnut do stavu „podnět k uzavření“.

Zúčastněné stranyEditovat

Diskuse k žádostiEditovat

Chtěl bych se dotázat, jestli se žádost o komentář Wikipedie:Žádost o komentář/DeeMusil, Dezidor a ŠJů propagují názory nedůvěryhodných anebo nemístných referencí, dezinterpretují je a vydávají za fakta týká stejné věci, popřípadě jestli existují jiné žádosti o komentář nebo jiné pokusy o řešení sporu, které jsou v této věci relevantní. --Beren 17. 7. 2009, 21:54 (UTC)

Je to na stejné téma, Berene, tedy konkrétně k bodu 1) arbitráže, ale je to irelevantní, jalikož oba ŽOKy k tomuto jednomu bodu nesplňovaly nutné požadavky na to být ŽOKem - viz mé vysvětlení tamtéž, tudíž neplatné a navíc bez hlasování a jakéhokoliv závěru.--DeeMusil 18. 7. 2009, 00:13 (UTC)

Abych se vyjádřil k vzneseným dotazům arbitrů: Plně souhlasím s tím, že je nezbytně nutné jasně rozhodnout o tom, jaká pravidla tedy vlastně na (české) Wikipedii platí a kdo se jimi řídil a kdo je porušoval, případně z toho vyvodit důsledky. Souhlasím i s jednotlivými body a) b) c) Berena. Inspirovat se můžete arbitrážní komisí anglické Wikipedie, která se tímto zabývala již v roce 2006 a téměř ve všech svých rozhodnutích podpořila zavazná pravidlo o Žádném vlastním výzkumu zcela jednotně a závazné pravidlo o Nezaujatém úhlu pohledu převážnou většinou (omlouvám se za roszah tohoto příspěvku, ale považuji jej za vhodný, aby bylo jasné, o čem to celé vlastně je a nemuseli jste číst všechna pravidla anebo doporučení větu po větě, tak tady je promilový výtah toho nejdůležitějšího):

Final decision - Principles:

Neutral Poin of View: a fundamental policy, requires fair representation of all significant points of view regarding the subject of an article, see comment by Jimbo
Wikipedia:Requests_for_arbitration/Pseudoscience#No_original_research: Wikipedia:Neutral point of view#Undue weight quotes Jimbo Wales, stating "If a viewpoint is held by an extremely small (or vastly limited) minority, it does not belong in Wikipedia (except perhaps in some ancillary article) regardless of whether it is true or not; and regardless of whether you can prove it or not." Following this principle, theories which have not been published in reputable sources should not be included in articles on mainstream scientific topics. Passed 8-0 at 02:28, 3 December 2006 (UTC)

Všimněme si existujících závazných pravidel i doporučení zabývajících se důvěryhodnosti zdrojů. Z těch nejvíce relevantích pro tuto arbitráž cituji:

Wikipedia:Neutral point of view#Undue weight: Neutrality requires that the article should fairly represent all significant viewpoints that have been published by a reliable source, and should do so in proportion to the prominence of each. Now an important qualification: In general, articles should not give minority views as much or as detailed a description as more popular views; generally, the views of tiny minorities should not be included at all. For example, the article on the Earth does not mention modern support for the Flat Earth concept, the view of a distinct minority.

Undue weight applies to more than just viewpoints. Just as giving undue weight to a viewpoint is not neutral, so is giving undue weight to other verifiable and sourced statements. An article should not give undue weight to any aspects of the subject, but should strive to treat each aspect with a weight appropriate to its significance to the subject. Note that undue weight can be given in several ways, including, but not limited to, depth of detail, quantity of text, prominence of placement, and juxtaposition of statements.

From Jimbo Wales, paraphrased from this post from September 2003 on the WikiEN-l mailing list:
 • If a viewpoint is in the majority, then it should be easy to substantiate it with reference to commonly accepted reference texts;
 • If a viewpoint is held by a significant minority, then it should be easy to name prominent adherents;
 • If a viewpoint is held by an extremely small (or vastly limited) minority, it does not belong in Wikipedia regardless of whether it is true or not and regardless of whether you can prove it or not, except perhaps in some ancillary article.

Keep in mind that, in determining proper weight, we consider a viewpoint's prevalence in reliable sources, not its prevalence among Wikipedia editors.

Wikipedia:Neutral point of view#A vital component: good research: Good and unbiased research, based upon the best and most reputable authoritative sources available, helps prevent NPOV disagreements. Try the library for reputable books and journal articles, and look for the most reliable online resources.

Wikipedia:Neutral point of view#Balance: Neutrality weights viewpoints in proportion to their prominence. However, when reputable sources contradict one another and are relatively equal in prominence, the core of the neutral point of view policy is to let competing approaches exist on the same page: work for balance, that is: describe the opposing viewpoints according to reputability of the sources, and give precedence to those sources that have been the most successful in presenting facts in an equally balanced manner.

Wikipedia:Neutral point of view#Neutrality and verifiability: A common type of dispute occurs when an editor asserts that a fact is both verifiable and cited, and should therefore be included.

In these types of disputes, it is important to note that verifiability lives alongside neutrality: it does not override it. A matter that is both verifiable and supported by reliable sources might nonetheless be used in a way that is not neutral. For example, it might be:

 • cited selectively
 • painted by words more favorably or negatively than is appropriate
 • made to look more important or more dubious than a neutral view would present
 • subject to other factors suggestive of bias

Verifiability is only one content criterion. Neutral point of view is a core policy of Wikipedia, mandatory, non-negotiable, and to be followed in all articles. Concerns related to undue weight, non-neutral fact selection and wording, and advancing a personal view, are not addressed even slightly by asserting that the matter is verifiable and cited. The two are different questions, and both must be considered in full, in deciding how the matter should be presented in an article.

Wikipedia:Verifiability#Reliable sources: Sources should directly support the information as it is presented in an article and should be appropriate to the claims made: exceptional claims require high-quality sources. As a rule of thumb, the greater the degree of scrutiny involved in checking facts, analyzing legal issues, and scrutinizing the evidence and arguments of a particular work, the more reliable the source is.

All articles must adhere to Wikipedia's neutrality policy, fairly representing all majority and significant-minority viewpoints that have been published by reliable sources, in rough proportion to the prominence of each view. Tiny-minority views and fringe theories need not be included, except in articles devoted to them.

Wikipedia:Verifiability#Questionable sources: Questionable sources are those with a poor reputation for fact-checking, or with no editorial oversight. Such sources include websites and publications expressing views that are widely acknowledged as extremist, or promotional in nature, or which rely heavily on rumors and personal opinions. Questionable sources should only be used as sources of material on themselves, especially in articles about themselves. Questionable sources are generally unsuitable as a basis for citing contentious claims about third parties.

Wikipedia:Verifiability#Self-published sources (online and paper): Anyone can create a website or pay to have a book published, then claim to be an expert in a certain field. For that reason self-published media, whether books, newsletters, personal websites, open wikis, blogs, Internet forum postings, Twitter etc., are largely not acceptable.

Self-published material may, in some circumstances, be acceptable when produced by an established expert on the topic of the article whose work in the relevant field has previously been published by reliable third-party publications. However, caution should be exercised when using such sources: if the information in question is really worth reporting, someone else is likely to have done so.

Wikipedia:Verifiability#Self-published and questionable sources as sources on themselves:

Self-published or questionable sources may be used as sources of information about themselves, especially in articles about themselves, without the requirement that they be published experts in the field, so long as:

 1. the material is not unduly self-serving;
 2. it does not involve claims about third parties;
 3. it does not involve claims about events not directly related to the subject;
 4. there is no reasonable doubt as to its authenticity;
 5. the article is not based primarily on such sources.

Wikipedia:Reliable sources#Scholarship: Wikipedia articles should cover all significant views, doing so in proportion to their published prominence among the most reliable sources. The choice of appropriate sources depends on context and information should be clearly attributed where there are conflicting sources.

 • Material that has been vetted by the scholarly community is regarded as reliable; this means published in reputable peer-reviewed sources or by well-regarded academic presses.
 • Items that are signed are preferable to unsigned articles.
 • The scholarly acceptance of a source can be verified by confirming that the source has entered mainstream academic discourse, for example by checking the number of scholarly citations it has received in citation indexes. A corollary is that journals in those fields well covered by such indexes, but not included, should be used with caution.
 • Isolated studies are usually considered tentative and may change in the light of further academic research. The reliability of a single study depends on the field. Studies relating to complex and abstruse fields, such as medicine, are less definitive. Avoid undue weight when using single studies in such fields. Meta-analyses, textbooks, and scholarly review articles are preferred to provide proper context, where available.

Wikipedia:Reliable sources (medicine-related articles)#Summarize_scientific_consensus: Neutrality and no original research policies demand that we present the prevailing medical or scientific consensus, which can be found in recent, authoritative review articles or textbooks and some forms of monographs. Although significant-minority views are welcome in Wikipedia, such views must be presented in the context of their acceptance by experts in the field. The views of tiny minorities need not be reported. (See Wikipedia:Neutral Point of View.)

Wikipedia:Reliable sources (medicine-related_articles#Assess evidence quality]: Several systems exist for assessing the quality of available evidence on medical subjects, and these should be kept in mind while assessing whether a particular viewpoint is a majority or minority one, and in deciding what constitutes evidence-based medicine.

Wikipedia:Reliable sources (medicine-related_articles#Choosing sources]: A Wikipedia article should cite the best and most-reliable sources regardless of whether they require a fee or a subscription. When all else is equal, it is better to cite a source whose full text is freely readable, so that your readers can follow the link to the source. Some high-quality journals, such as JAMA, publish a few freely-readable articles even though most are not free.

Wikipedia:Reliable sources (medicine-related articles)#Biomedical journals: It is usually best to use reviews and meta-analyses where possible, as these give a balanced and general perspective of a topic, and are usually easier to understand!

The 2003 Brandon/Hill selected list includes 141 journals suitable for a small medical library. Although this list is no longer maintained, the listed journals are of high quality. The core general medical journals include the Journal of the American Medical Association (JAMA)....

Wikipedia:Reliable sources (medicine-related articles)#Medical and scientific organizations: Statements and information from reputable major medical and scientific bodies may be valuable encyclopedic sources.

Vzhledem k tomu, že tato v anglické podobě lépe propracovaná závazná pravidla a doporučení doporučená několika arbitrážemi plně dodržuji a respektuji, mi přijde naprosto zarážející, že jsem po půlročním úsilí nucen kvůli smaozřejmým věcem žádat o arbitráž, protože početná skupina editorů ta pravidla nedodržuje a někteří z nich (DeeMusil) arbitrážní výbor dokonce žádají, aby jim to umožnil (vydávat za fakta opak toho, co předkládají tyto vysoce důvěryhodné zdroje). Vždyť je to výsměch. Očekávám, že rozhodnutí arbitrážního výboru bude v intencích toho, jak rozhodl anglický arbitrážní výbor, a že se doplní a zpřesní ta část pravidel a doporučení české Wikipedie související s touto arbitráží, jelikož na anglické Wikipedii je to tak už osvědčeně funkční několik let a takové situace už tam nemusí řešit. Jsem přesvědčen o tom, že tato žádost o arbitráž má opodstatnění i v českých závazných pravidlech, na která jsem se odvolával, ta anglická zde cituji proto, aby bylo vidět, jakým směrem jsou mířena a jaký je jejich hlubší smysl. Do encyklopedie opravdu nepatrří vše co se kde napíše a myslet si, že tím se zajistí neutralita. Jak je vysvětleno v citacích výše, je tomu právě naopak. Informace a zdroje se mají kriticky hodnotit a správně formulovat a nevydávat nepodložené názory vyvrácené celou sérií o několik řádů důvěryhodnějších zdrojů za fakt jen proto, že se náhodou mimochodem ocitly v nějakých vysokoškolských skriptech. Pokud ale arbitrážní komise skutečně potvrdí představy většiny zúčastněných editorů o tom, že taková skripta a College of Pediatricians jsou vhodnými zdroji pro příslušné informace vedoucí k rozporu mezi českou anglickou verzí Wikipedie, pak vážně postrádá smysl, aby se editoři, kterým záleží na kvalitě, důvěryhodnosti a dodržování pravidel, nadále tohoto projektu účastnili. --Destinero 21. 7. 2009, 09:45 (UTC)


StanoviskaEditovat

DeeMusilEditovat

Abych se tedy nějak vyjádřil k uvedeným obviněním: Wikipedista Destinero tvrdí, že dle jeho názoru porušuji pravidla Ověřitelnost a Žádný vlastní výzkum#dohady o důležitosti pohledu a dodává k tomu své "důkazy". Nechť tedy spíše uvede odkazy na mé editace, které toto pravidlo porušují, nikoliv odkazy kamsi do diskuze na dané téma.

Destinero dle svého osobního názoru v diskusích prohlašuje, že tyto zdroje (univerzitní skripta pana Brzka) jsou pochybné a v přímém rozporu s "prestižními výzkumy APA a dalších". Podle diskusí usuzuji, že nejvíce Destinerovi vadí, že pan Brzek uvedl, že APA přijala "vědecké" rozhodnutí vyškrtnout homosexualitu ze seznamu nemocí (DSM) nikoliv pod tíhou důkazů z oboru, ale hlasováním - a proto usiluje o smazání této části.
K tomuto bodu musím uvést, že nejsem autorem textu ani odkazu a dokonce ani revertů (účastníci revertovací války vedoucí k zamčení byli Destinero, Dezidor, Ptomes a Daniel Baránek), ale pouze jsem v diskusi bránil devastaci článku Destinerem (tedy odemčení článku), neboť odstranil odstavce bez náhrady a bez konsenzu uživatelů v diskusi nebo v ŽOKu, případně v halsování. Celé obvinění je tedy liché, nezakládá se na pravdivých informacích a Destinero tento případ vztáhl na mou osobu, neboť se potkáváme v diskusích, kde jsem byl několikráte obětí Destinerova urážlivého chování, za které byl naposledy zablokován na dobu jednoho měsíce. Považuji tedy tímto celé obvinění za lživé a tedy za osobní útok.
Dále se hodí uvést, že MUDr. Antonín Buzek je zaměstnancem Sexuologického ústavu v Apolinářské ulici v Praze a je soudním znalcem ve zdravotnictví obory specializace psychiatrie a sexuologieviz seznam a odkazovaný dokument pochází z akademické půdy. Jakékoliv zpochybňování tohoto zdroje tedy dostává povážlivé trhliny a jeví se účelově. Destinero dokonce používá stejného autora a kolektiv na podporu svých názorů, takže je vlastně ve sporu sám se sebou. Je otázkou, jak a zda vůbec může Wikipedista s takovýmto vnitřním rozporem zastávat nezávislé stanovisko k věci.
 • 2) Ohledně bodu 2, abych arbitrům ulehčil hledání, jedná se pravděpodobně o dva odstavce textu ve článku Homosexualita, které se Destinero opakovaně pokouší smazat včetně zdrojů, které tyto odstavce obsahují.
Jádrem problému je Adopce dětí homosexuály a Americká Asociace Pediatrů, která narozdíl od mainstreamu mluví o škodlivosti adopce pro dítě. AAP je přitom zmíněna jako jeden ze zástupců malých think-tanků a názor ze zde zmíněn v poměru 3:1 k většinovému, což je dle mého odpovídající.
K tomuto bodu musím uvést, že nejsem autorem textu, pouze revertů, neboť jsem nesouhlasil s odstraněním celé části textu včetně zdrojů bez konsenzu uživatelů v diskusi nebo v Žoku, případně v hlasování. V případě Destinera nejde ale o nic výjimečného, jak ukazuje bod č. 1 nebo např. revert Nassana-opakovaný, revert H11, revert Cinika, revert ŠJů a další. Myslím, že komunita tak dává jasně najevo, co si myslí o tendenčních Destinerových editacích. Závěrem je třeba zdůraznit, že moje snaha nesměřovala k prosazování vlastního POV nebo k vlastnímu výzkumu, ale k ochraně informací v článku obsažených.

Shrnutí: Veškerá Destinerova činnost na Wikipedii se mi jeví jako tendenční s účelem prosazení vlastního POV v článcích týkajících se homosexuality a odstraňování zdrojů a textů, které jsou s jeho názorem v rozporu. Z toho jsem dlouhodobě vypozoroval, že je to právě Destinero, kdo porušuje pravidla Wikipedie, tedy konkrétně pravidlo NPOV. Nevadilo by to v příadě, že by byl na Wikipedii začátečníkem, také jsem začínal prapodivně. Destinero však projevuje dlouhodobou rezistenci vůči jakékoliv snaze o dohodu, případně pomoc s formulací nezávislých úhlů pohledu. Podle mého chce Destinero touto arbitráží poškodit mou osobu v odplatě za zablokování, jichž si byl sám příčinou svým hrubým chováním (viz měsíční blok výše). V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat pro další důkazy.--DeeMusil 18. 7. 2009, 00:01 (UTC)

1) Arbitráž je zatím vedena s vámi, ale samozřejmě se také dotýká všech zúčastněných editorů a správců. Nevím, zda je tedy nutné do názvu žádosti doplnit všechny osoby, ale domnívám se, že to snad stačí postupně rozkrýt v podrobnostech.
2) Jestliže je podle vás v pořádku zmiňovat v poměru 3:1 patrně nejvýznamnější think thank manipulující s vědeckými výzkumy o velikosti 150 členů účelově vzniklý v roce 2001 vzhledem k American Academy of Pediatrics (60 tisíc členů, založena 1935), tedy o pouhých pár promile velikosti a prakticky nulové významnosti (CNN: 1390 článků zmiňuje American Academy of Pediatrics, 0 článků zmiňuje American Academy of Pediatrics Associated Press: 9 článků zmiňuje American Academy of Pediatrics, 0 článků zmiňuje American College of Pediatricians), pak je to ubohé a dokladuje to vaše snahy výrazně degradovat vyváženost článku. Jak jsem již napsal, kromě bezvýznamnosti (na anglické Wikipedii nemá prostor ani pro článek) byl vámi propagovaný zdroj na anglické Wikipedii odmítnut i z důvodu jeho nevěrohodnosti.
3) Jakkoliv si o nevhodnosti nebo nepřiměřenosti mého blokování myslím své, rozhodl jsem se ho od této arbitráže zcela oddělit, nezabývat se jím a soustředit se na skutečně podstatné věci. --Destinero 18. 7. 2009, 05:52 (UTC)
4) Chce to asi opravdu silný žaludek na to vytrvale vydávat výjimečná a nijak nepodložená tvrzení externisty Karlovy Univerzity ve skriptech za fakt. Jakou má tento jedinec erudici a věrohodnost vyjadřovat se je v přímém rozporu s fakty publikovanými nejprestižnějším odborně recenzovaným vědecko-medicínským žurnálem Jama, American Psychological Association, American Psychiatric Association, National Association of Social Workers, The Chinese Society of Psychiatry, Royal College of Psychiatrists: http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Psychology Připomínám, že na anglické Wikipedii s tím již delší dobu nikdo neměl problém a že anglická Wikipedie ve speciální části závazného pravidla Ověřitelnosti zakazuje výjimečná tvrzení nepublikovaná vysoce kvalitními zdroji. Jednání vás i dalších editorů je tedy absurdní a jeví jako výsměch pošlapávaným pravidlům a všem skutečně seriozním a vysoce důvěrohodným zdrojům. Dopouštíte se také logického klamu, když se mi neustále pokoušíte podsouvat jakýsi údajný vnitřní rozpor, jelikož nedokážete pochopit, že nepodložené výjimečné tvrzení Brzka je něco úplně jiného než kolektivní dílo několika odborníků podložené kvalitními důvěryhodnými referencemi: http://www.srcce.cz/synod/tisky/tisk19_06.htm --Destinero 18. 7. 2009, 06:07 (UTC)
Druhá část vyjádřeníEditovat

Dále považuji za nanejvýš prapodivné, že po mém upozornění že obvinění proti mne jsou takříkajíc mimo mísu, neboť nebyl schopen uvést jakou úpravou článku jsem se dopustil porušení pravidel, obvinil Destinero dodatečně ještě Cinika, ŠJů a Dezidora (aniž by taktéž uvedl editace, kterými se toho dopustili), zatímco zcela opoměl Nisana (omlouvám se za dřívější zkomolení jména), H11 a dalších nezmíněných wikipedistů, kteří ovšem zastávali zcela stejné stanovisko jako já: - odstranění odstavců a zdrojů bez důvodu, nebo konsenzu v diskusi, případně v ŽOKu je vandalství vhodné revertování. Musím tedy podotknout, že Destinero patrně nemá zcela jasno v tom, co nebo kdo je vlastně příčinou jeho neštěstí, a čeho by tedy mělo být arbitráží dosaženo. Dále pak za stejně prapodivné, že v jednom zdroji Destinerovi spoluautorství pana Brzka v synodním usnesení Českobratrské církve evangelické nevadí protože to jeho názor podporuje a proto to považuje za „kvalitní důvěryhodné reference“, zatímco oproti tomu ve vysokoškolských skriptech, která jsou podrobena na akademické úrovni schvalovacímu procesu té které univerzity mu názor pana Brzka vadí, protože jeho názor nepodporuje a takříkajíc se mu tedy nehodí do krámu, proto to považuje za „nepodložené výjimečné tvrzení“ téhož autora. --DeeMusil 19. 7. 2009, 20:50 (UTC)

1) Snažil jsem se dokladovat hlavně rozsah lidí, kteří se situace účastnili více než jednou jeden den. Seznam zúčastněných může být upřesněn a konkretizován.
2) Mám naprosto jasno v tom, že smyslem mé arbitráže je vyvodit důsledky pro editory, kteří veškerou moji (a Formolovu) snahu a diskusi nevnímají (v tom lepším případě) nebo ji nazývají vandalismem, přestože důvody pro moje editace jsem mnohokrát uvedl jak ve shrnutích, tak v diskusích a považoval jsem je naprosto za jasné. Je naprosto abnormální, že na anglické Wikipedii není zapotřebí ani z desetiny ospravedlňovat editace v souladu s pravidly projektu, kdežto na české to zjevně zapotřebí je a navíc je to (desítky hodiny vysvětlování a argumentace) k ničemu.
3) Tvrzení Brzka je bezesporu vzhledem ke všem vysoce důvěryhodným zdrojům uváděným na anglické Wikipedii k tomuto tématu výjimečné a nijak nepodložené a stejně tak je jako jedinec rozhodně celkově bezvýznamný. To není konstatování v tom smyslu, že bych ho snad považoval za špatného člověka nebo lékaře, ale konstatování toho, že není možné psát do Wikipedii cokoliv co kohokoliv napadne a protlačí jako okrajovou poznámku do skript, zvláště ne u tak ostře sledované věci.

--Destinero 21. 7. 2009, 07:35 (UTC)

Konkretizace požadavků na žádost YopieEditovat

Pokud je to snad jen trochu možné, nějak zařiďte, ať nemusím dozírat na propagandu Destinerovu v článcích o homosexualitě. Když je zablokovaný, mohu se v klidu věnovat práci na jiných článcích, případně na Commons viz statistiky a neztrácet energii hádkami zde. Co se týče této arbitráže, pak je to na posouzení arbitrů, nakolik je kdo projektu Wikipedie přínosem čeho. Stačí se podívat na historii editací. Já navrhuji arbitráž vůči mé osobě zamítnout a zrušit jako neoddůvodněnou, jelikož ani v jednom případu jsem do článku uvedené texty nevložil, pouze zastávám stanovisko, že uvedené texty a zdroje by tam měly zůstat. Nevidím tedy čeho bych se vůči pravidlům dopustil krom oponování Destinerovi v diskusích (toho se ale pravidla pokud vím netýkají) a široce podpořenému revertu jeho vandalismu a to i v případě, že by bylo dáno Destnerovi ohledně použitých textací a zdrojů za pravdu, o čemž v případě 1) silně pochybuji a v případě 2) považuji za možné, nikoliv pravděpodobné. Arbitráž považuji ze strany Destinera za křivé obvinění a osobní útok, doufám tedy že s tím bude také tak naloženo. Také doufám že je to již poslední pokus Destinerův prosadit si svou na úkor ostatních Wikipedistů. --DeeMusil 20. 7. 2009, 18:12 (UTC)

1) Musím trvat na tom, že trvání na zachování uvedených sporných textů a zdrojů je důkazem absence kritického hodnocení významnosti a důvěryhodnosti zdrojů a překrucováním fakt, které předkládá anglická Wikipedie. Samozřejmě česká Wikipedie nemá být doslovný překlad anglické, ale je přece očividně absurdní, aby se užovatelé té české dovídali o konkrétních věcech úplně protichůdné informace. Obávám se, že pokud toto početná skupina editorů nechápe, že to znemožňuje další spolupráci a rozvoj článků.

2) Editoři snad nemají přikázáno, kolik ze svého volného času musí věnovat Wikipedii a jakým článkům. Někoho zajímá úzká tematika, někdo rád přispívá k širokému spektru článků. Někdo začíná od článků o tématech, které ho zajímají a něco o nich ví a postupně začne přispívat i do jiných. Ale na tom přece nezáleží. Byť i jedna jediná přínosná editace Wikipedie má smysl. Mohu v případě zájmu konkrétně identifikovat úseky, na nichž jsem se podílel nebo přímo sám zpracoval a které i přes všechny spory na Wikipedii zůstaly. Není jich málo. A pokud by česká Wikipedie měla instrumenty na dodržování vlastních pravidel, pak by zůstala drtivá většina mojich editací tak jaké na anglické Wikipedii. --Destinero 21. 7. 2009, 07:43 (UTC) --Destinero 21. 7. 2009, 07:43 (UTC)

Přínos projektu jednotlivých stran sporuEditovat

Zvažte prosím, že v můj prospěch například může svědčit tato editace, která ukazuje, že dokážu prezentovat i fakta podporující názor se kterým nesouhlasím a dokonce k němu i vyhledávat zdroje. Zkuste však najít něco takového u Destinera... nemožné. Mé spektrum editací je poměrně široké, neboť mne zajímá všechno a projekt Wikipedie se mi líbí. Neváhám dokonce editovat hlavní stránku Wikipedie. Spektrum editací Destinerových je 6 článků o homosexualitě, které používá jako nástroj propagandy.--DeeMusil 20. 7. 2009, 18:46 (UTC)

Doklad Destinerova POV a relevance zdroje bodu 1) arbitrážeEditovat

I když to arbitrážnímu výboru jak jsem pochopil nepřísluší, rozhodovat o zdrojích, následující příklad svědčí o Destinerově manipulaci s fakty a POV a tím i o jádru sporu - revertech částí článků. Zdrojem (Brzek) se v článku dokládá, že důvod nezařazení / vyškrtnutí homosexuality z DSM-II nebyl medicínský. Já osobně vím, že to bylo hlasováním, nikoliv tlakem vědeckého/medicínského dokazování. Toto je možné doložit celou řadou jiných zdrojů - postačí googletest na „APA voting homosexuality“. Tento fakt ale nespadá do domény medicínské(sexuologické či psychiatrické), ale spíše do roviny historické(novinářské, sociologické). To navíc podrývá relevanci zdrojů, které Destinero ke své propagaci používá (APA). Tuto perspektivu Destinero soustavně ignoruje, pomlouvá, označuje za nerelevantní, maže, prosazuje vlastní POV, prostě: provozuje na Wikipedii pro-homosexuální aktivismus a obviňuje své okolí z porušování pravidel, čímž dává za pravdu starému přísloví „Zloděj křičí, chyťte zloděje!“--DeeMusil 21. 7. 2009, 22:25 (UTC)

Pokud nijak nedoloženým výjimečným názorem Brzka ve skriptech, která snad ani nejsou recenzovaná, spolu s vágním odkazem na Google, chcete dokládat tak zásadní skutečnosti v přímém rozporu s http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Psychology, pak nemáte na Wikipedii co dělat. To snad ani nelze brát jako úlet a srandu. Váš přístup napodobování zaseknuté gramofonové desky a příměry ke zloději přesahují veškeré myslitelné hranice. Zjevně snad ani neovládáte základy angličtiny, když nejste schopný pochopit, že nejde jen o APA, ale o hlavní odborné a vědecké organizace po celém světě, a že odkaz na anglickou Wikipedii přímo zmiňuje kromě behaviorálních a sociálních věd i profesionální medicínská i psychologická a psychiatrická hlediska. Veškerá snaha o diskusi s vámi je již půl roku naprosto zbytečná, když odmítáte celou sérii důvěryhodných zdrojů včetně asi nejprestižnějšího JAMA odborně recenzovaného žurnálu. --Destinero 22. 7. 2009, 06:45 (UTC)

Ale destinero, článek má obsahovat všechna hlediska, tím že jedno zcela ignorujete, porušujete pravidla Wikipedie, konkrétně NPOV. Vaše poukazování na jeden článek z en verze Wikipedie je na české verzi jako důkaz irelevantní. Já si naopak uvědomuji, a narozdíl od Vás se nebojím to říci, že APA byla první takovou organizací a ty ostatní toto stanovisko pouze přejaly. Po prostudování článků na které jste odkázal jsem totiž zjistil, že se většinou odkazují na stanoviska a zdroje APA. Vy tedy používáte terciální zdroje na prokazování pravdivosti sekundárních zdrojů. Primárními zdroji jsou právě ty údajné studie s konkrétními výzkumy a čísly, ze kterých APA vytvořila své stanovisko a které na Wikipedii nikdy nikdo neviděl.
No tak vy jste ty primární zdroje je samozřejmě ani vidět nemohl, když jste si je nebyl schopný přečíst ani na základě mojich odkazů dodaných až pod nos: http://www.courtinfo.ca.gov/courts/supreme/highprofile/documents/Amer_Psychological_Assn_Amicus_Curiae_Brief.pdf, http://www.apa.org/pi/lgbc/publications/lgprevgenerally.html, http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/facts_mental_health.html Primární zdroje jako takové jsou pro Wikipedii dle záazných pravidel jen velmi těžko použitelné. To už byste mohl dávno vědět a nedokladovat tím svou nekompetenci. Odkázal jsem mnoho na sobě nezávislých zdrojů, které tvrdí to samé na základě vlastního přezkoumání vědeckého výzkumu i reálné míry akceptace na profesionálním poli. --Destinero 24. 7. 2009, 09:18 (UTC)
Ale schopný jsem byl a právě proto jsem zaujal tento postoj, protože v těchto vašich zdrojích je tam právě tak málo odkazů na skutečné studie, údajů, hodnot a faktů. Zato však jsem tam našel mnoho růžové propagandy. Já však nebudu zpochybňovat vaše zdroje, protože jsem soudný a narozdíl od Vás rozumím tomu, že článek by měl reprezentovat všechna hlediska.--DeeMusil 24. 7. 2009, 20:31 (UTC)
Vy ty zdroje zpochybňovat nechcete, protože toho nejste schopen. Amicus brief obsahuje mnoho poznámek pod čarou na konkrétní studie a rozbory, na nichž nemáte žádné protiargumenty. A na rozdíl ode mně také nerozumíte závazným pravidlům, která zakazují prezentovat úhel pohledu zastávaný extrémně malou skupinou. Označovat moje zdroje za prohomosexuálí či růžovou propagandu je pak nehorázná drzost, za níž doufám ponesete důsledky. --Destinero 25. 7. 2009, 21:42 (UTC)
Já destinero rozumím Vaší snaze a to mne naprosto stačí. Mimochodem, ty odkazy pod čarou jsou v drtivé většině odkazy na další a další prohlášení, tedy spíše na politické kroky, než na skutečné studie či výzkumy. Dále pokud tam jsou opravdové výzkumy - a je jich opravdu menšina, dá se ke každému závěru postavit jiná studie od jiného titulovaného a uznávaného odborníka,tvrdící opak. Je-li téma kontroverzní jako toto, měly by se již z encyklopedického hlediska uvádět všechny pohledy. Vy tak nečiníte a je nepochybné, že tak nečiníte kvůli Vašemu osobnímu přesvědčení. Extrémně malou skupinu, pokud je ojedinělá, bychom na Wikipedii opravdu prosazovat neměli. Vezmeme-li však tuto jednu malou skupinu jako jednu z mnoha malých skupin, které však všechny tvrdí totéž, tak už potom takové pohledy na věc nejsou od malé skupiny. Najde li se tedy dostatek referencí na to že APA udělala změnu v zařazení hlasováním, tedy politicky, nikoliv na základě studií, pak je na místě i Brzkovo sdělení a má v článku své místo. Respektive článek Léčení homosexuality by se o tom měl zmínit a tento incident by měl být popsán v článku o APA. Jak to že ho ještě nemáme, když jste jejich Veliký propagátor? To mi opravdu vrtá hlavou. :c) --DeeMusil 26. 7. 2009, 18:17 (UTC)</sup
Já DeeMusile rozumím Vaší snaze a to mne naprosto stačí. "Dále pokud tam jsou opravdové výzkumy - a je jich opravdu menšina, dá se ke každému závěru postavit jiná studie od jiného titulovaného a uznávaného odborníka,tvrdící opak." Udělejte to. Aspoň se hned ukáže pravda. "Je-li téma kontroverzní jako toto, měly by se již z encyklopedického hlediska uvádět všechny pohledy." Množství důkazů za posledních 50 let je natolik silné, že došlo k celosvětové shodě v mnoha vědních a profesiních disciplínách. Není zde prostor pro pánbíčkáře, aby dělali kontroverzi z něčeho, kde žádná není, jen kvůli jejich přesvědčení a dojmům, tak jako se o to snažíte o článku Evoluce. Takto věda a profesní standardy rozhodně nefungují. Encyklopedie má obsahovat fakta z důvěryhodných zdrojů a ne bláboly okrajových či extremistických skupin. To si raději fakt běžte přispívat na Conservapedii.
To jste mne tedy parafrázoval. Já naštěstí toto Destinero dělat nemusím. Já přeci Vaše vysoce odborně recenzované zdroje zpochybňovat nechci. Já se soustředím na vyjádření pana Brzka a hlasování APA v roce 1973. Nechcete nám doufám namluvit, že APA měla k dispozici stroj času a v době hlasování vycházela ze zdrojů, které udáváte, tedy datované nejčastěji kolem let 199x a 200x. Věřím, že jako člověku, který se orientuje ve vědecké literatuře, Vám dojde Váš omyl a uvedete vše na pravou míru. Vždyť vy jdete ve svém aktivismu mnohem dál, než kam se odvážil pro-homosexuálně orientovaný vědec Simon LeVay.
Doklad Destinerových manipulací s POV a relevance zdroje bodu 2) arbitrážeEditovat

I když to arbitrážnímu výboru jak jsem pochopil nepřísluší, rozhodovat o zdrojích, následující příklad svědčí o Destinerově manipulaci s fakty a POV a tím i o jádru sporu - revertech částí článků. Zdrojem (Narth, Americká Asociace Pediatrů) se v článku dokládá, že děti homosexuálních párů mají častější sklony k rizikovému chování (sexuální experimenty, homosexuální chování atd.). Destinero vehementně prohlašuje, že to odporuje poslednímu výzkumu. Tento fakt je ale možné doložit celou řadou studií, jedno doborné souhrné review dostupných studií je zde (mimochodem vhodné na zapracování do článku po jeho odemčení), které upozorňuje až na 7 (sedmi)násobné hodnoty co se týče homosexuality dětí. Destinero soustavně ignoruje tuto rovinu, tyto zdroje maže, pomlouvá je, označuje za nerelevantní, prosazuje vlastní POV, prostě: provozuje na Wikipedii pro-homosexuální aktivismus a obviňuje své okolí z porušování pravidel, přičemž sám číní totéž (NPOV).--DeeMusil 21. 7. 2009, 22:41 (UTC)

Nejste schopný pochopit, že používáte vysoce nedůvěryhodné zdroje pro tak zásadní tvrzení. Odvolávání se na ně spolu s tím, že teď přijdete s textem na webu dle Web of Science bezvýznamného autora (to znamená že jeho komentáře nejsou odborně recenzované a odpovídají jeho ideologii) prokazuje vaši nekompetenci přispívat na Wikipedii. Žádám okamžitou omluvu z obvinění o pro-homosexuálním aktivismu na základě toho, že články zakládám na sérii nejstarších, největších a nejuznávanějších odborných i vědeckých organizací v daných oblastech vždy spolu s odborně recenzovanými vysoce prestižními žurnály, když vy do nich přidáváte informace z webů fringe groups o promilovém počtu členů a významnosti přímo spjatých s ultrakonzervativní politickou ideologií a nerecenzovaných osobních názorech na webových stránkách bezvýznamných lidí o nebo zásah správců proti vám. Zde totiž končí veškerá sranda a nevidíte škodlivost svého chování. Vy byste snad mohl být schopný na Wikipedii napsat i že Země je placatá, když se to ocitne ve vašich oblíbených fringe zdrojích. --Destinero 22. 7. 2009, 06:54 (UTC)

Ohledně placatosti země - ano už je to tu zase, Váš obíbený, bezvýznamný a již několikrát vyvrácený argument, který však znevažuje protistranu, tedy konkrétně mne. Dále pokračujete ve svém zatím neprokázaném obvinění o tom, že bych já sám přidal nějaký zdroj do článku. Za obojí požaduji taktéž omluvu, jinak to budu považovat za další osobní útok v již tak dost dlouhé řadě. Navíc provozujete vaší oblíbenou činnost, znevažování relevance zdrojů. Tento zdroj totiž přináší alespoň nějaká čísla a nějaké konkrétní odkazy na konkrétní hmatatelné studie, což zdroje APA nedělají. Navíc způsob budoucího zapracování těchto studií do článku není zatím jasný, takže je nanejvýš pochybné, z jakého titulu to odsuzujete. Je myslím nanejvýš evidentní, že je to z důvodu Vaší osobní ideologie, vašeho osobního názoru, vašeho POV.--DeeMusil 23. 7. 2009, 07:37 (UTC)

Jestli takto přistupujete ke svým editacím i v jiných článcích, tak váš negativní dopad na projekt je nesporný a je na zvážení vaše dlouhodobá blokace. --Destinero 22. 7. 2009, 06:57 (UTC)

V jiných editacích se díkybohu nepotkávám s problémy jako v článcích o homosexalitě, tzn. neutrálně formulované věty a zdroje nejsou mazány a žádní aktivisté tam nepřidávají editace steného typu jako Vy. Díkybohu nejste správce, takže posouzení nezávisí na Vás.--DeeMusil 23. 7. 2009, 07:37 (UTC)
Doklad destinerova POV, kořenů sporu a jeho následné prosazováníEditovat

Kdosi zde podotkl, že spor začal již v březnu. Byla tím myšlena například tato zcela neencyklopedická, subjektivní POV editace říká, že „...na základě zcela jasných výzkumů...“ schvaluje APA vyškrtnutí homosexuality ze seznamu DSM-II, přičemž na poli psychologie a psychiatrie, tj. soft vědy, je to poměrně odvážné tvrzení, protože tam není nic 100% jasné. Navíc je tvrzení evidentně nepravdivé, vzhledem k tomu, že je obecně známo, že tak bylo učiněno hlasováním (viz googletest zmíněný výše) v konferenční místnosti obležené homosexuály. Celá věc byla natolik podivná, že to stálo za zmínku i soudnímu znalci v oboru psychologie a sexuologie panu Brzkovi v jeho skriptech. Celá Destinerova snaha pak směřuje na diskreditaci jakýchkoliv zmínek o tom, že by to snad mohlo být i jinak, než tvrdí a tedy jak bod 1) tak i bod 2) jsou s tímto přímo spojeny.

Spor však začal již dříve v únoru, několika vůbec prvními editacemi Destinera, přepsáním článku z jeho pera, tedy mazáním zdrojů a vkládáním propagace, což vedlo na udělení NPOV.

Stanoviska arbitrů k přijetí případuEditovat

 1. Zatím netuším, která ze stran jedná více ve prospěch projektu, nicméně doporučuji případ přijmout.

  U kontroverzních témat se poměrně často dostávají do sporu spíše lidé s vyhrocenými názory a většina ostatních s tím nechce ztrácet čas. Zde byly zjevně učiněny pokusy oslovit širší komunitu, ale téma je kontroverzní a pro většinu lidí nepříliš zajímavé, takže se to nepodařilo.

  Správci se odmítají zabývat podstatou sporu, ale pacifikují pouze výstřelky jednotlivých stran. Což se dá pochopit, oni ze své funkce nemají rozhodovat o obsahu, ale řeší, když někdo porušuje pravidla. A rozhodnout o porušování pravidel je zde poněkud složitější. Podstatou tohoto sporu je totiž hodnocení zdrojů a uvádění úhlů pohledů v článku na základě jejich významnosti, aby bylo dodrženo NPOV.

  Za současného stavu by odmítnutí projednávat vedlo pouze k dalšímu vyhrocení sporu. I to by jej nakonec řešilo, nicméně po mnoha peripetiích pravděpodobně pouze odchodem slabší strany. Pokud chceme omezit podobné problémy směrem do budoucna a posunout se v jejich řešení dále, měli bychom a) vypíchnout z pravidel principy, podle nichž se má v podobných případech postupovat, b) najít praktické cesty, jak principy dodržet (například doporučit nějaké citační indexy pro hodnocení důvěryhodnosti vědeckých prací apod.), c) rozkrýt, kdo konkrétně při psaní článku chyboval, d) zjistit, zda jsou potřeba nějaká opatření.--Beren 19. 7. 2009, 23:39 (UTC)

 2. Zatím mi není jasné, co vlastně Destinero konkrétně chce. Čemu rozumím, je "Žádám tedy tímto arbitrážní výbor, aby situaci posoudil a zasadil se o dodržování pravidel editorem DeeMusil a ostatními..", ale tím mé chápání končí :-) Nevím, co máme dělat s "česká Wikipedie uvádí čtenáře v omyl" a podobnými subjektivními a bezobsažnými proklamacemi dělat. Jestli zakázat DeeMusilovi a ŠJů (a dalším) editovat články o homosexualitě, nebo máme činit nějaké generalizace? Chtěl bych proto obě strany sporu požádat, aby konkretizovaly své návrhy

  Souhlasím s Berenem, že je třeba případ přijmout. Asi bude třeba vypíchnout z pravidel principy, podle nichž se má v podobných případech postupovat, nicméně, obávám se, že "doporučit nějaké citační indexy" je věc, která je obecně předmětem řady dlouhodobých sporů a jednání na akademické půdě a Grantové agentuře, a obávám se, že pokud v řešení "důvěryhodnosti a významnosti vědeckých prací" neuspěli odborníci, bude to pro nás neřešitelné. --Yopie 20. 7. 2009, 13:26 (UTC)

  Komentář(e) ke stanovisku najdete v diskusi
 3. Já též jsem pro přijetí případu. Jinak za moji osobu vše napsal Beren, souhlas. --Mirek256 20. 7. 2009, 13:46 (UTC)
 4. Jsem pro přijetí případu, nicméně předem upozorňuji, že vzhledem k tomu, že Arbitrážní výbor "nezasahuje do obsahu Wikipedie ani do jejích pravidel." (Wikipedie:Pravidla arbitráže) bude pravomoc výboru v této věci poněkud omezená. Okino 21. 7. 2009, 11:09 (UTC)
  Komentář(e) ke stanovisku najdete v diskusi
 5. Z diskusní stránky dotčeného článku je zřejmé, že spor už v březnu tohoto roku byl poměrně rozvinutý. K tématu vznikl žok a i ve vyjádřeních v této žádosti se obě strany vzájemně obviňují z manipulací. Požadovaná arbitráž tedy bude pravděpodobně nevyhnutelná a jsem tedy pro přijetí. Přesto je zřejmé, že obsah žádosti je na hraně sporu o obsah, takže možnosti arbcomu budou pravděpodobně omezeny pouze na dílčí řešení a doporučení vhodného postupu. --Reaperman 21. 7. 2009, 16:17 (UTC)
  Komentář(e) ke stanovisku najdete v diskusi

Schváleno (5 pro, 0 proti) 23. 7. 2009, 20:02 (UTC)

Závěrečné rozhodnutíEditovat

Poznámka: číslo u poměru hlasů udává počet hlasů pro navržené opatření/proti navrženému opatření/vyloučených pro podjatost/jiných

PrincipyEditovat

Psaní článků o kontroverzních tématechEditovat

1) Psaní o kontroverzních tématech obzvlášť nezbytně vyžaduje dodržování tří základních zásad Wikipedie, jimiž jsou Ověřitelnost, Žádný vlastní výzkum a Nezaujatý úhel pohledu. Při posuzování potenciálních sporů je třeba porovnávat věc z hlediska všech tří těchto zásad.

Schváleno. Poměr hlasů: 5/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Okrajový názorEditovat

2) Okrajové názory na Wikipedii mají své místo pouze tehdy, jsou-li jako takové jasně prezentovány a jsou podložené bezvýhradně věrohodným zdrojem. Podrobněji na WP:Věrohodné zdroje#Výjimečná tvrzení vyžadují výjimečné důkazy. Na druhou stranu ani u velmi okrajových názorů není vyloučeno jejich uvedení na Wikipedii, pokud je tak učiněno „zmínkou v doplňujícím, specializovaném článku“ (WP:Žádný vlastní výzkum#Dohady o důležitosti pohledu). Okrajové názory podložené věrohodnými zdroji musejí být prezentovány v souladu se svým významem u relevantního publika; k tomu, aby nedošlo ke zmatení, je např. nutno zásadně se vyvarovat vyhýbavých slov.

Schváleno. Poměr hlasů: 5/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Hodnocení důležitosti zdrojůEditovat

3) Wikipedisté mají při tvorbě článku hodnotit věrohodnost a autoritativnost zdrojů. Nastane-li ale spor o důležitost zdrojů, nemá být určující vlastní výzkum nebo nastavení vlastních subjektivních kritérií; vzhledem k obecným zásadám Wikipedie má být význam posuzován podle věrohodných terciárních zdrojů, které se samy zabývají hodnocením zdrojů primárních a sekundárních.

Schváleno. Poměr hlasů: 5/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Věrohodné zdroje v oblasti vědeckého diskursuEditovat

4) Wikipedie podle stávajících zásad upřednostňuje (WP:Žádný vlastní výzkum:) „odborné publikace, knihy publikované známými akademickými nakladatelstvími, univerzitní tisky a případně i tisky, které vydávají obecná nakladatelství, pokud jsou respektovány odbornou veřejností a jejich publikace se používají pro výuku“. Vysokoškolské učebnice považuje Wikipedie za věrohodné zdroje, ale informace publikovaná v nich není sama o sobě zárukou správnosti. (WP:Věrohodné zdroje#Pozor na falešné autority).

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

ZdvořilostEditovat

5) Wikipedie od uživatelů očekává zdvořilost k ostatním uživatelům, ochotu spolupracovat a předpokládat dobrou vůli.

Schváleno. Poměr hlasů: 5/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Osobní útokyEditovat

6) Osobní útoky jsou nepřípustné kdekoli na Wikipedii, a to i v případě, že byly vyprovokovány druhou stranou.

Schváleno. Poměr hlasů: 5/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Diskuse u článků o kontroverzních tématechEditovat

7) Diskuse na Wikipedii je třeba obecně vést ve věcném tónu a dodržovat zásady wikietikety. U článků o kontroverzních tématech je ještě důležitější chovat se podle pravidel a doporučení, zejména podle WP:Žádné osobní útoky.

Schváleno. Poměr hlasů: 5/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Odstraňování informací podložených věrohodným zdrojemEditovat

8) Wikipedie je encyklopedie, jejíž obsah je omezen ověřitelností informací a dalšími body uvedenými na stránce WP:Co Wikipedie není. Uveřejňování různorodých encyklopedických informací je proto obecně vítáno. K odstranění encyklopedické informace podložené věrohodným zdrojem by mělo docházet pouze ve zdůvodněných případech. Pokud dojde ke sporu o to, zda má být informace uvedena (revertování odstranění), je vhodné v diskusi neprosazovat pouhé ponechání nebo vymazání informace, ale hledat způsob, jak informaci vhodným způsobem a na vhodném místě uvést.

Schváleno. Poměr hlasů: 5/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Shoda české a cizojazyčné WikipedieEditovat

9) Česká Wikipedie je samostatný projekt, který není závislý na cizojazyčných mutacích Wikipedie. Rozdíly mezi jazykovými verzemi jednotlivého článku jsou ale důvodem k promyšlené revizi. Faktické a v menší míře i interpretační rozdíly by měly být korigovány a odstraňovány, ne ale slepým přebíráním z cizojazyčných verzí, nýbrž prověřováním nezávislých věrohodných zdrojů. „Sama Wikipedie dosud nevyhovuje všem kritériím věrohodnosti.“ (WP:Věrohodné zdroje#Hodnocení věrohodnosti).

Schváleno. Poměr hlasů: 5/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Diskuse na WikipediiEditovat

10) Cílem diskuse na Wikipedii je hledat cesty ke zkvalitňování článků. K tomu, aby mohly plnit svou roli, je vhodné dodržovat nejen psaná pravidla a doporučení, ale i nepsané konvence. Ignorování relevantních žádostí dalších diskutujících o dodržování určité formy diskuse může efektivně bránit dosažení konsenzu.

Schváleno. Poměr hlasů: 5/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Arbitrážní výbor a obsah WikipedieEditovat

11) Arbitrážní výbor nezasahuje do obsahu encyklopedie Wikipedie. Veškerá rozhodnutí i související s obsahem článků může Arbitrážní výbor vydávat pouze tehdy, je-li beze sporu porušováno některé pravidlo Wikipedie, ve sporných případech ale nemůže upřednostňovat některou variantu. Nejvyšší autoritou pro řešení podobných sporů je komunita Wikipedie, arbitrážní výbor v souvislosti s jejími rozhodnutími o obsahu zasahuje až tehdy, jestliže některý z wikipedistů vůli komunity soustavně ignoruje ke škodě Wikipedie a situaci už není možné řešit ani běžnými nástroji (např. úkony správců).

Schváleno. Poměr hlasů: 5/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Konstatování nálezůEditovat

Používání nevěrohodných zdrojůEditovat

1) Arbitrážní výbor neobdržel důkazy o tom, že by někdo z wikipedistů jmenovaných v arbitráži vkládal zdroje, které by zjevně porušovaly pravidlo o věrohodných zdrojích.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Osobní útoky wikipedisty DestineroEditovat

2) Wikipedista Destinero se v diskusích o článcích Homosexualita a Léčení homosexuality opakovaně dopouštěl osobních útoků, za které byl několikrát (a to i v průběhu arbitráže) zablokován. Blok mj. obcházel s použitím loutkového účtu Ptomes.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Osobní útoky wikipedisty DeeMusilEditovat

3) Wikipedista DeeMusil se v diskusích o článcích Homosexualita a Léčení homosexuality a na stránkách arbitráže dopouštěl nezdvořilostí a osobních útoků.

Schváleno. Poměr hlasů: 2/0/0/1. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Nadměrné revertováníEditovat

4) Wikipedisté Destinero, ŠJů, Cinik a DeeMusil opakovaně užívali revertů k prosazení své verze článků Homosexualita a Léčení homosexuality, což vedlo k jejich zamykání.

Schváleno. Poměr hlasů: 2/0/0/1. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Hledání neutrálního úhlu pohleduEditovat

5) Způsob vedení diskuse, přehnané revertování a další jevy popsané v arbitráži vedly k tomu, že obě strany sporu spíš prosazovaly svůj úhel pohledu místo toho, aby hledaly vhodné cesty k zajištění celkového neutrálního úhlu pohledu, jak je naznačují pravidla Wikipedie a výše uvedené principy.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Odstraňování encyklopedických informacíEditovat

6) Wikipedista Destinero opakovaně odstraňoval z článků Léčení homosexuality a Homosexualita encyklopedické informace podložené zdroji.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

OpatřeníEditovat

Opakované revertyEditovat

1) Wikipedistovi Destinero je povolen pouze 1 revert na článek v průběhu 24 hodin. Důvod revertu musí wikipedista Destinero popsat ve shrnutí editace nebo předem v diskusi. V případě porušení zákazu bude na dobu nejméně 14 dní a nejvýše měsíc zablokován některým ze správců. Revert porušující toto pravidlo může kterýkoliv wikipedista revertovat a takový revert se nepočítá ve smyslu Pravidla tří revertů. Tento zákaz trvá dva roky od okamžiku schválení lhůty, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC). Formulace upravena opatřením přijatým poměrem hlasů 5/0/0/0 23. 7. 2010, 09:30 (UTC)

Copy & pasteEditovat

2) Wikipedistovi Destinero se zakazuje tapetovat diskusní fóra článků okopírovanými texty z jiných diskusí nebo článků (včetně cizojazyčných Wiki). Wikipedista Destinero může uvádět odkazy na tyto diskuse nebo články. V případě porušení zákazu bude na dobu 2-7 dní (dle intenzity tapetování a uvážení blokujícího správce) zablokován některým ze správců. Editaci porušující toto pravidlo může kterýkoliv wikipedista revertovat a takový revert se nepočítá ve smyslu Pravidla tří revertů. Tento zákaz trvá dva roky od okamžiku schválení lhůty, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Schváleno. Poměr hlasů: 2/0/0/1. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC). Formulace upravena opatřením přijatým poměrem hlasů 5/0/0/0 23. 7. 2010, 09:30 (UTC)

Zákaz editace článků o homosexualitěEditovat

3) Destinero má zakázáno editovat články týkající se homosexuality. V případě netriviálního porušení zákazu bude na dobu delší jak 14 dní zablokován některým ze správců. Pokud Destinero založí nebo edituje článek zabývající se zmíněným tématem, smí změnu kterýkoliv uživatel revertovat (takový revert se nepočítá mezi 3 reverty ve smyslu Pravidla tří revertů). Tento zákaz trvá dva roky, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Schváleno. Poměr hlasů: 2/0/0/2. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Opatření pro případ osobních útoků DestineraEditovat

4) Destinerovi se výslovně a natrvalo zakazuje dopouštět se osobních útoků vůči jiným wikipedistům. Dopustí-li se Destinero osobního útoku vůči jinému wikipedistovi, může být zablokován na dobu nepřesahující dvojnásobek předchozího takového bloku, poprvé nejdéle na měsíc. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost).

Toto opatření je platné jeden rok a restartuje se při každém bloku uděleném podle tohoto opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 5/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC)

Zákaz opakovaného odstraňování encyklopedického obsahu DestineremEditovat

5) Wikipedista Destinero nesmí z hlavního jmenného prostoru bez zdůvodnění odstraňovat encyklopedický obsah podložený věrohodným zdrojem. Byl-li Destinerem odstraněný encyklopedický obsah jiným wikipedistou s vysvětlením vrácen, nesmí ho Destinero znovu odstranit. Předmětem zákazu není přesunutí obsahu na vhodnější místo v hlavním jmenném prostoru, např. i v jiném článku. Při porušení tohoto opatření správci Destinera zablokují na nejméně 7 dní, nejvýše měsíc. Tento zákaz trvá dva roky od okamžiku schválení lhůty, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 25. 5. 2010, 13:24 (UTC) Formulace upravena opatřením přijatým poměrem hlasů 5/0/0/0 23. 7. 2010, 09:31 (UTC)

Záznam zablokování a opatřeníEditovat

Zde budou zaznamenávána veškerá zablokování, zákazy nebo jiná opatření v jakémkoliv vztahu k učiněným rozhodnutím. Minimálně je nutné uvést jméno správce (nebo správců, pokud opatření vyžaduje shodu více správců), datum a čas, co bylo učiněno a na jakém základě.