Wikipedie:Žádné osobní útoky

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:NPA
  WP:ŽOÚ

Nečiňte osobní útoky kdekoli ve Wikipedii. Komentujte obsah, nikoli přispěvatele. Osobní útoky poškozují atmosféru v komunitě a odrazují uživatele. Nikdo nemá rád urážky.

Důsledky

Mnoho wikipedistů odstraňuje osobní útoky, jakmile je spatří, a ačkoli to není oficiální pravidlo Wikipedie, je to většinou považováno za adekvátní reakci na extrémní osobní útoky. Za opakované osobní útoky může být uživatel zablokován.

Uvědomte si, že spory na diskusních stránkách jsou přístupné každému na internetu. Způsob, jakým se chováte na Wikipedii, vypovídá o Wikipedii i o vás samotném. Zachovejte klid.

Buďme rozumní

Různí přispěvatelé se nemusejí shodnout na znění článku. Členové protichůdných skupin si pochopitelně přejí vyjádřit své názory. Syntézou těchto názorů do jednoho článku vytváříte pro všechny čtenáře lepší článek, který má blíž k neutrálnímu pohledu. Pamatujte a přijměte za své, že všichni jsme součástí téže komunity, protože všichni jsme wikipedisté.

Opravdu, nedělejte to

Neexistuje žádné ospravedlnění, proč byste měli osobně útočit na jiné přispěvatele či jakékoli jiné osoby. Nedělejte to!

Příklady

Seznam ukázkových příkladů osobních útoků:

 • Obviňující komentáře jako „Franta je troll“ nebo „Jana kazí články“ mohou být považovány za osobní útoky, pokud jsou pronášeny opakovaně, se zlou vůlí nebo s patřičnou zlomyslností.
 • Záporné osobní komentáře a útoky typu jsem lepší než ty („Jsi ubožák, který neumí nic než flamovat na internetu“).
 • Spojení určité činnosti druhého s negativní vlastností („Tohle může udělat jen hlupák.“) nebo s vyloučením vlastnosti normální či pozitivní („Nikdo rozumný tohle nemůže udělat.“).
 • Rasové, sexuální, náboženské nebo etnické přívlastky namířené proti jinému přispěvateli. Náboženské přívlastky nejsou dovolené, ani když přispěvatel je členem údajného kultu.
 • Útoky založené na politických názorech, jako označování někoho za nacistu apod.
 • Kletby mířené proti jinému přispěvateli.
 • Hrozby právními kroky.
 • Hrozby fyzickým napadením či výhrůžky zabitím.
 • Hrozby nebo aktivity, které vystavují jiného wikipedistu politickému, náboženskému nebo jinému pronásledování od státních orgánů, jejich zaměstnavatelů nebo kohokoli jiného. Porušení etikety tímto způsobem může mít za následek okamžité zablokování takového útočníka na delší dobu kterýmkoli správcem. Administrátoři by použití takových sankcí měli důvěrně oznámit ostatním správcům.

Alternativy

 • Diskutujte o faktech a způsobech jejich vyjádření, nediskutujte o vlastnostech druhé strany sporu. To neznamená, že musíte souhlasit s druhou stranou. Můžete se dohodnout, že se nedohodnete.
 • Nikdy nenaznačujte, že názor je špatný jen kvůli osobě jeho zastánce.
 • Pokud hrozí, že se debata stane příliš osobní, pokračujte v ní méně veřejným způsobem, například přes e-mail, Messenger, IRC apod. Nezatěžujte ostatní svými osobními spory.
 • Přečtěte si stránku Wikipedie:Řešení sporů.

Řešení

Jste-li osobně napaden, můžete odstranit útoky, použít proces řešení sporů, případně obojí. V krajních případech může být útočník zablokován, ale v praxi je to skoro vždy kontroverzní. Pokud na Vás někdo činí osobní útoky, je možné jej upozornit na nevhodnost takového jednání pomocí emotivně nezabarvené šablony {{Osobní útoky}}.

Někteří wikipedisté jsou nepopulární kupříkladu kvůli špatnému chování v minulosti, které mohlo vyústit až v disciplinární akce proti nim. Ani to však rozhodně neospravedlňuje jakékoli osobní útoky na ně.

Komunitní duch

Je zodpovědností každého wikipedisty pěstovat a udržovat v online společenství Wikipedie pozitivní vztahy. Osobní útoky proti jakémukoli uživateli – bez ohledu na jeho minulé chování – jsou v rozporu s tímto duchem.

Osobní útoky mimo Wikipedii

Smyslem zákazu osobních útoků je vytvořit prostředí příznivé k tvorbě encyklopedie. Osobní útoky mezi editory Wikipedie na webových fórech a osobních stránkách mohou toto prostředí narušovat stejně účinně – i ony jsou proto také považovány za škodlivé, zejména je-li jejich účelem obejít tato pravidla. Ačkoli Wikipedie Internet od všech osobních útoků očistit nemůže ani nechce, je nutné bránit se snahám vyhýbat se postihu publikací útoků mimo její stránky.

 • Nedopouštějte se osobních útoků vůči ostatním editorům; to platí za všech okolností.
 • Byl-li jste kvůli osobním útokům již varován nebo zablokován, narušujete pokračováním v tomto chování na jiných místech tvůrčí atmosféru v komunitě; takové chování je považováno za projev zlé vůle.
 • Odkazy na stránky obsahující osobní útoky nebo osobní údaje jiných wikipedistů mohou být v závislosti na kontextu stejně problematické jako osobní útoky přímo na wiki. Nevkládejte takové odkazy; jsou přijatelné jen v případech, kdy jde o upoutání pozornosti komunity kvůli jejich nápravě nebo když přinášíte důkazy v žádosti o komentář nebo v průběhu arbitráže.
 • Přestože takové jednání může být kontroverzní, považují někteří wikipedisté za optimální reakci odstraňování odkazů na osobní útoky.

Související stránky