Wikipedie:Odstraňte osobní útoky

Zkratka:
  • WP:OOU

Osobní útoky jsou jedem Wikipedie. Dokáží spolehlivě otrávit jakoukoli diskusi. Existuje ale protijed. Odstraňujte je!

Vyhledejte část příspěvku, která obsahuje osobní útok. Tu nahraďte šablonou {{refaktorizováno}}. K osobnímu útoku se nadále nijak nevracejte ani nenaznačujte, že se někde objevil. Zapomeňte na něj. Když útočník zjistí, že vkládat osobní útoky nemá smysl, protože je dokážete suše odstraňovat, přestane s nimi. Odstraňujte osobní útoky směřující i na jiné wikipedisty než Vás, včetně těch, se kterými nesouhlasíte. Pokud by útočník náhodou nepřestal a delší dobu je opakoval, je na čase, aby proti jedu zasáhl některý ze správců účinněji. Informujte je na Nástěnce správců. Nepožadujte ale po správcích účinnější zásah, pokud jste pro odstranění osobních útoků nic neudělali nebo jste se dokonce sami nějakých dopustili.

Při odstraňování osobních útoků si počínejte obezřetně. Nemažte nic, co osobním útokem není.

Příklad:

Když někdo neví, že 1+1=2, tak je vůl. změňte na Když někdo neví, že 1+1=2, tak je refaktorizováno. Z toho sice lze poznat, že nějaký osobní útok proběhl, ale jeho síla je prakticky spláchnuta, aniž by se ztratil fakt, že 1+1=2. Nikdo útok už nebude brát vážně, nikoho nerozčílí, přesto argument zůstane pro ostatní přístupný.

Upozornění na osobní útoky editovat

Pokud na Vás někdo činí osobní útoky, je možné jej upozornit na nevhodnost takového jednání a současně si udržet patřičný odstup pomocí emotivně nezabarvené šablony {{Osobní útoky}}.