Wikipedie:Refaktorizace

Refaktorizace je termín, který se ujal speciálně v internetové encyklopedii Wikipedie a na sesterských projektech jako označení jedné z forem cenzury, spočívající v nahrazení expresivních nebo urážlivých formulací neutrálnějšími, případně v pouhém vypuštění urážlivých částí nebo částí textu, v nichž jsou neoprávněně zveřejněny něčí osobní údaje. Mimo Wikipedii není používání slova v tomto významu doloženo.

Výraz refaktorování (někdy nesprávně označován jako refaktorizace – jazykový základ slova faktorizace je v matematice označován problém rozkladu čísla na prvočísla) označoval původně zpřehlednění zdrojového kódu počítačového programu bez změny jeho funkčnosti. V tomto významu je termín refaktorování v českých odborných textech poměrně rozšířen.

Nový akademický slovník cizích slov (Academia, Praha, 2005) ani Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Academia, Praha, 1994) slovo ani žádný z jeho významů neuvádějí.

K refaktorování textu slouží šablona {{Refaktorizováno}}.

Související článkyEditovat