Informační technologie

technologie určená pro sběr, zpracování, řízení, kontrolu, zobrazení, vyhledávání a využívání dat a informací, zahrnující automatizaci těchto procesů

Informační technologie, zkráceně IT, je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním procesů a metod sběru (shromažďování), kontroly, zpracování, uchování, vyhledávání, řízení, výměny, zobrazování, zpřístupňování a využívání dat a informací, zahrnující automatizaci těchto procesů. Je součástí širšího oboru – informační a komunikační technologie. Pojem informační technologie se více zaměřuje na klasické rozdělení hardware, software, sítě, metodiky, zatímco příbuzný pojem informatika akcentuje práci s daty a informacemi.

Vymezení oboru

editovat

Výraz informační technologie (anglicky Information technology, dříve information technologies) definují různí autoři takto:

 • Technologie určená pro sběr, zpracování, řízení, kontrolu, zobrazení, vyhledávání a využívání dat a informací, zahrnující automatizaci těchto procesů.[1]
 • Souhrnný název pro technologie, které mají vztah ke shromažďování, výměně, uchování, zpracování a zpřístupnění informací.[2]
 • Systémy, zařízení, komponenty a software, nezbytné k zajištění vyhledávání (anglicky retrieval), zpracování a uchovávání informací ve všech oblastech lidské činnosti (domácnosti, úřady, podniky atd.), jejichž použití obecně vyžaduje použití elektroniky nebo podobné technologie.[3]
 • Široká oblast týkající se všech hledisek řízení a zpracování informací, zejména ve velké organizaci nebo podniku.[4]
 • Prostředky a metody sloužící k práci s daty a informacemi.[5]
 • Technika (výpočetní, telekomunikační, přenosová a organizační), která slouží ke zpracování informací, jakož i její programové vybavení a organizační uspořádání.[6]
 • V užším smyslu metody, postupy a způsob sběru, uchování, zpracování, ověřování, vyhodnocování, selekce, distribuce a včasného doručení potřebných informací ve vyžadované formě a kvalitě, v širším slova smyslu i technické a programové prostředky, které zajišťují, případně podporují realizaci výše uvedených činností.[7]
 • Systém metod, programů, postupů, aktivit, kterými se provádí maximální využití blízkých i vzdálených zdrojů, a to prostřednictvím komunikace v počítačových sítích s cílem nalézt optimální řešení stanovených problémů, nebo dosáhnout své záměry, zda uspokojit své potřeby.[8]

Středoevropský termín informační technika se používá buď jako synonymum termínu informační technologie, nebo se (správněji) omezuje na fyzickou (organizační, výpočetní, reprografickou a případně i telekomunikační) techniku používanou při práci s informacemi.[9]

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Informačná technológia na slovenské Wikipedii.

 1. Informační technologieČeské terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
 2. Slovník počítačové informatiky a sítí RNDr. Petr Říha, ing. Luboš Klaška
 3. ISO/IEC 38500:2008 - Corporate governance and information technology
 4. CISCO citované in: http://www.vus.sk/iecd/new/Vyklad.asp
 5. Vymětal, D.: Informační systémy v podnicích: Teorie a praxe projektování, Praha, 2009.
 6. Z. Molnár (1992) a V. Stoffová (1998) citované in: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/konf05-sbornik-20-horvathova_z.pdf
 7. Š. Smitek (1998) citované in: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/konf05-sbornik-20-horvathova_z.pdf
 8. J. Kolenička (1998) citované in: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/konf05-sbornik-20-horvathova_z.pdf
 9. Srov. např. informačná technika in: Paulička, I. et al.: Všeobecný encyklopedický slovník, 2002

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat