Wikipedie:Žádost o arbitráž/Jan kozak/Hlasování

PrincipyEditovat

OvěřitelnostEditovat

1) Základním klíčem k napsání dobrého encyklopedického článku je porozumět tomu, že článek by měl obsahovat pouze taková fakta, tvrzení, teorie, myšlenky, názory a argumenty, které již byly publikovány důvěryhodným zdrojem. Cílem Wikipedie je vybudovat kompletní a spolehlivou encyklopedii. Proto je nutné citovat věrohodné zdroje. Jedině tak si může jiný editor nebo čtenář ověřit uvedená fakta.

Hlasování
 1.  Pro Pro Ověřitelnost je jedním z nejzákladnějších pravidel Wikipedie, mimo jiné zmíněn v popisu prvního pilíře. --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:27 (CEST)
 2.  Pro Pro Základní princip věrohodnosti.--Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:13 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:45 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Žádný vlastní výzkumEditovat

2) Wikipedie není místem pro vlastní výzkum. Citování zdrojů a zákaz vlastního výzkumu jsou spojené nádoby. Jediným způsobem, jakým lze dokázat, že neprovádíte žádný vlastní výzkum, je důsledná ověřitelnost všech důležitých informací v obsahu článku z důvěryhodných zdrojů.

Hlasování
 1.  Pro Pro Vlastní výzkum se vylučuje s ověřitelností. --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:27 (CEST)
 2.  Pro Pro Viz výše.--Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro Wikipedie není místem pro publikaci vlastního výzkumu ani pro propagaci vlastních názorů. --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:13 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:45 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

ZdvořilostEditovat

3) Wikipedie od uživatelů očekává zdvořilost k ostatním uživatelům, ochotu spolupracovat a předpokládat dobrou vůli.

Hlasování
 1.  Pro Pro Máme-li za cíl tvořit encyklopedii, kterou může každý editovat, není možné se obejít bez diskuse s dalšími wikipedisty. Nechceme-li ztratit nejcennější zdroj, totiž wikipedisty, je nutné komunikovat nanejvýš zdvořile. --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:27 (CEST)
 2.  Pro Pro Společný projekt je možné tvořit jen konstruktivní spoluprací. Zdvořilost ve vzájemné komunikaci tvoří její základ.--Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro Wikipedie funguje na základě konsenzu (viz princip číslo 5), proto je nutné, aby se wikipedisté vzájemně respektovali. Zdvořilost je základem bontonu. --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:13 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:45 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Osobní útokyEditovat

4) Osobní útoky jsou nepřípustné kdekoli na Wikipedii, a to i v případě, že byly vyprovokovány druhou stranou.

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:27 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro 0sobní útoky jsou nepřijatelné za všech okolností. --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:13 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:45 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

KonsenzusEditovat

5) Wikipedie funguje na základě budování konsenzu. Existuje-li nesouhlas, musí být řešen zdvořilou argumentací, spoluprací a v případě nezbytnosti vyjednáváním na diskusních stránkách ve snaze nalézt a udržet nezaujatý úhel pohledu, na němž lze konsenzus založit. V případě konfliktu je klíčové zůstat zdvořilý a předpokládat dobrou vůli.

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:27 (CEST)
 2.  Pro Pro Je třeba předpokládat dobrou vůli i u oponenta v diskusi.--Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:13 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:45 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Narušování Wikipedie kvůli ilustraci tvrzeníEditovat

6) I když si myslíte, že zastáváte oprávněné stanovisko, je způsobení rozvratu asi tou nejméně účinnou cestou k jeho ilustraci.

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:27 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:13 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:45 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

BlokováníEditovat

7) Blokování je jedním ze způsobů, jakým je možno nevhodně se chovajícím uživatelům znemožnit editace. Je-li uživatel zablokován kvůli své činnosti, vztahuje se blok na uživatele, nikoli pouze na účet. Obcházení bloku je v takovém případě zakázáno.

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:27 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:13 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:45 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

PravopisEditovat

8) Jsou-li obě varianty rovnocenné, například kurz a kurs, zvolte pro svůj text podle svého vkusu a v ostatních článcích pravopis neměňte. Rozhoduje autor největší části textu hesla.

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:27 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:13 (CEST)
 4.  Pro Pro --RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:45 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Shrnutí editaceEditovat

9) Ve shrnutí editace je třeba co nejvýstižněji, avšak přitom stručně popsat podstatu změny. Klamné shrnutí, mající za cíl zamaskovat, co bylo v editaci ve skutečnosti změněno, je považováno za jeden z nejhorších prohřešků. Klamavým je i shrnutí editace zamlčující změnu, která je z editorovy zkušenosti kontroverzní.

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:27 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:13 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:45 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Podjatost správceEditovat

10) Správci mají zakázáno využívat své rozšířené pravomoci ve vlastních sporech. Měli by vystupovat maximálně nezaujatě a v případě, že se jich nějaký spor přímo dotýká, nechat jakékoli správcovské zásahy v příslušném sporu na jiných, nezaujatých správcích.

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:27 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:13 (CEST)
 4.  Pro Pro --RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:45 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

NálezyEditovat

Nezdvořilosti a osobní útoky wikipedisty Jan kozakEditovat

1) Wikipedista Jan kozak se v diskusích dopouštěl osobních útoků a nezdvořilostí: [1], [2],[3], [4], [5] a další.

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:30 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:16 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:46 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Wikipedista Jan kozak ignoruje diskusiEditovat

2) Wikipedista Jan kozak v diskusích odmítá akceptovat argumenty oponentů, případně diskusi zcela ignoruje: viz důkazy na Wikipedie:Žádost o arbitráž/Jan kozak/Důkazy#Lubor Ferenc, odstavce Ignorování diskuse a Ověřitelnost a Vlastní výzkum.

Hlasování
 1.  Pro Pro Neakceptování výsledků komunitních diskusí vyjadřuje u kolegy Jana kozaka velký problém, což ústí v nepřetržité diskuse a nepříjemnou atmosféru na Wikipedii. --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:30 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:16 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:46 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Wikipedista Jan kozak vkládá informace nedoložené věrohodnými zdrojiEditovat

3) Wikipedista Jan kozak vkládal do článků informace nedoložené věrohodnými zdroji: [6], Diskuse:Důl Mauritius, Diskuse s wikipedistou:Horst/Archiv15#Černé uhlí

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:30 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:16 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:46 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Wikipedista Jan kozak odstraňuje informace doložené věrohodnými zdrojiEditovat

4) Wikipedista Jan kozak odstraňuje z článků informace doložené věrohodnými zdroji: [7], [8].

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:30 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:16 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:46 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Wikipedista Jan kozak obchází uložený blokEditovat

5) Wikipedista Jan kozak opakovaně obcházel uložený blok: případ 1, případ 2.

Hlasování
 1.  Pro Pro Jestliže je uložený blok obcházen, neplní svoji funkci, tj. ochránit projekt před poškozováním v libovolné formě. Za jakých okolností je možné blokovat popisují pravidla. --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:32 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:16 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:46 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Wikipedista Jan kozak narušuje Wikipedii kvůli ilustraci tvrzeníEditovat

6) Wikipedista Jan kozak narušoval Wikipedii k ilustraci tvrzení: viz WP:Nástěnka správců/Archiv67#žádost o blok Jana kozaka. Pokračování v činnosti, za kterou je wikipedista kritizován v souběžně probíhající arbitráži, nelze považovat za nic jiného, než za narušování Wikipedie kvůli ilustraci tvrzení.

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:30 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:16 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:46 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Nezdvořilosti a osobní útoky wikipedisty Lubor FerencEditovat

7) Wikípedista Lubor Ferenc se dopouštěl osobních útoků a nezdvořilostí: [9], [10].

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:30 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:16 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:46 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Wikipedista Jan kozak opakovaně nahrazuje dva rovnocenné výrazyEditovat

8) Wikipedista Jan kozak opakovaně prováděl záměny dvou rovnocenných výrazů bez dalších výrazných změn v článku: [11], [12], [13], [14].

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:30 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:16 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:46 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Wikipedista Jan kozak vyplňuje zavádějící shrnutí editaceEditovat

9) Wikipedista Jan kozak často neuvádí shrnutí editace, a to i v případech editací, které se již dříve ukázaly v diskusích jako sporné (např. [15]), nebo takové editace provází nenápadným, bezobsažným shrnutím (např. [16], [17]). Mnohdy také hlubší jazykové nebo terminologické zásahy označuje jako typografické opravy (např. [18], [19], [20], [21]).

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:30 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:16 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:46 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Analýza činnosti po podání žádosti o arbitrážEditovat

10) Arbitrážní výbor konstatuje, že v období od založení arbitráže do 24. března 2017 Jan kozak prováděl množství kontroverzních editací a jinak pokračoval v činnosti, za kterou byl kritizován před založením žádosti o arbitráž i v jejím rámci, za což byl zablokován na celkem 99 dnů. Arbitrážní výbor na těchto zablokováních neshledal s výjimkou prvního zablokování provedeného 9. prosince 2016 wikipedistou Mariem7 nic závadného anebo problematického. U tohoto zablokování se Arbitrážní výbor domnívá, že byl provedený zaujatým správcem, jelikož Mario7 činnost wikipedisty Jana kozaka před zablokováním sledoval a jednotlivé editace opravoval a upravoval. Arbitrážní výbor se také domnívá, že toto zablokování bylo provedeno na příliš dlouho dobu i přes to, že předchozí zablokování za obdobnou činnost bylo na 2 týdny.

Arbitrážní výbor také konstatuje, že wikipedista Jan kozak uložené zablokování několikrát obcházel prostřednictvím IP adresy 46.29.226.97.

Arbitrážní výbor také konstatuje, že wikipedista Jan kozak se opakovaně v průběhu od založení arbitráže do 24. března 2017 uchyloval k nekonstruktivním diskusím až k jízlivým příspěvkům ([22], [23], [24], [25], [26], [27], [28]).

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 8. 4. 2017, 20:30 (CEST)
 2.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 19:08 (CEST)
 3.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:16 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 17:46 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

OpatřeníEditovat

Zákaz editaceEditovat

1) Wikipedista Jan kozak má zakázáno editovat českou Wikipedii po dobu 6 měsíců od schválení tohoto opatření. V případě, že Jan kozak tento zákaz editace poruší, lhůta se restartuje.

Hlasování
 1.  Pro Pro Původně o zákazu editace nebylo uvažováno, nicméně činnost wikipedisty Jan kozak během arbitráže je odstrašujícím příkladem přístupu k problému týkajícímu se vlastní osoby. NEKIT, pokračování v činnosti, kvůli které byla arbitráž podána, obcházení uložených bloků, stoupající jízlivost a ironie vůči názorovým oponentům. Současný stav je takový, že Wikipedii i Janu kozakovi velmi prospěje, když si od sebe na nějaký čas odpočinou. --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:44 (CEST)
 2.  Proti Proti Ve prospěch ostatních opatření. Hlasoval bych pro v okamžiku absence dalších omezujících opatření pro tohoto uživatele.--Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 21:48 (CEST)
 3.  Pro Pro Zákaz editace nebyl původně zvažován. Ovšem jestliže se Jan kozak chová v průběhu arbitráže tak, jak se chová (pro popis viz komentář kolegy Vachovce1, se kterým se ztotožňuji) a ani připravená sada opatření není pro něj dostatečným pobídnutím, aby změnil své způsoby diskutování, viz vyjádření kolegy Jana kozaka, jehož závěr obsahuje i osobní útoky... Domnívám se, stejně jako kolega Vachovec1, že Wikipedii i Janu kozakovi prospěje, pokud si od sebe na nějaký čas odpočinou. --Martin Urbanec (diskuse) 10. 4. 2017, 09:33 (CEST)
 4.  Pro Pro Situaci již popsali kolegové Martin Urbanec a Vachovec1. Zákaz editace je nepochybně opatřením nouzovým a u wikipedisty, který má na kontě řadu přínosných příspěvků, je namístě jen v případě naprosté nemožnosti usměrnit jeho činnost pomocí mírnějších opatření, například těch uvedených níže. Chování kolegy Jana kozaka v průběhu arbitráže včetně fáze hlasování však stěží opravňuje k naději, že by to v tuto chvíli bylo reálné; v poměrně blízké budoucnosti tomu může být jinak. Ostatně za sebe mohu říci, že závazek dodržovat ostatní opatření – k němuž podle všeho postižený kolega není nyní hotov – by v případě budoucí revize změnil můj názor na nutnost plného zákazu editace. Wikipedie není jen neživá „pokladnice vědění“, k jejímuž plnění stačí odborná erudice a čistý úmysl, je to také kolektivní projekt a minimální schopnost a připravenost vycházet smírně s ostatními je pro zdejší působení nutnou podmínkou.--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 18:48 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 3/1/0/0.

Povinnost dokládat tvrzení věrohodnými zdrojiEditovat

2) Wikipedista Jan kozak musí netriviální informace vkládané do článků opatřovat referencemi zapisovanými dle běžných zvyklostí Wikipedie. Vložení netriviálních zatím neozdrojovaných informací může navrhnout v příslušné diskusi k článku. V případě porušení tohoto zákazu může být wikipedista Jan kozak zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 1 měsíc. Opatření platí dva roky od okamžiku, kdy přestane platit opatření číslo 1, a tato lhůta se restartuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 9. 4. 2017, 19:31 (CEST)
 2.  Pro Pro Z nálezů vyplývá, že příspěvky Jan kozáka mívají problém s ověřitelností. --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:44 (CEST)
 3.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 21:48 (CEST)
 4.  Pro Pro --RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 18:48 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Zákaz odstraňovat tvrzení doložená věrohodnými zdrojiEditovat

3) Wikipedista Jan kozak ma výslovně zakázáno odstraňovat tvrzení doložená věrohodnými zdroji. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou správnost tvrzení. Odstranění takových informací ovšem může navrhnout na diskusi. V případě porušení tohoto opatření může být wikipedista Jan kozak zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 3 měsíce. Opatření platí do odvolání.

Hlasování
 1.  Pro Pro --Martin Urbanec (diskuse) 9. 4. 2017, 19:31 (CEST)
 2.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:44 (CEST)
 3.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 21:48 (CEST)
 4.  Pro Pro --RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 18:48 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Zákaz nahrazovat výrazy a obraty použité ve zdrojíchEditovat

4) Wikipedista Jan kozak má zakázáno nahrazovat výrazy a obraty použité ve zdrojích citovaných jinými editory. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou správnost tvrzení. V případě porušení tohoto opatření může být wikipedista Jan kozak zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 1 měsíc. Opatření platí dva roky od okamžiku, kdy přestane platit opatření číslo 1, a tato lhůta se restartuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Hlasování
 1.  Pro Pro Máme-li se vyhnout možná sice fakticky správným změnám formulacím, ale v odborné literatuře nevyužívaných, je třeba buďto, aby si nutnost uvádění známých formulací uvědomil wikipedista Jan kozak sám, anebo prostřednictvím opatření změn formulací ze zdrojů zakazujících. --Martin Urbanec (diskuse) 9. 4. 2017, 19:31 (CEST)
 2.  Pro Pro Viz Wikipedie:Ověřitelnost#Ověřitelnost, nikoliv pravdivost. --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:44 (CEST)
 3.  Zdržuji se Zdržuji se Pokud jsou formulace fakticky správné, musí být i ověřitelné - musí být vložen nový zdroj. Pokud jsou neověřitelné podle původního zdroje nebo s ním v rozporu, jsou nesprávné? Opatření by mohlo zúžit POV v článku.--Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 21:48 (CEST)
 4.  Pro Pro Nicméně se domnívám, že je tento bod číst v souladu s bodem 2 a zdravým rozumem. V případě, že je doplněn zdroj alternativní nebo zjevně autoritativnější, může být nutné formulaci odpovídajícím způsobem upravit. Také upozorňuji, že na věcné nesprávnosti nebo nesrovnalosti lze vždy upozornit v diskusi.--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 18:48 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1.

Zákaz triviálních lingvistických úpravEditovat

5) Uživatel Jan kozak má zakázány následující lingvistické editace: prosté nahrazování jedněch výrazů druhými, změny slovosledu a stylistiky. Zákaz se nevztahuje na opravy zjevných pravopisných chyb a překlepů. Zákaz se také nevztahuje na články, které z většiny napsal Jan kozak. V případě porušení tohoto zákazu může být wikipedista Jan kozak zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 1 měsíc. Opatření platí dva roky od okamžiku, kdy přestane platit opatření číslo 1, a tato lhůta se restartuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Hlasování
 1.  Pro Pro Viz můj komentář u opatření číslo 5. --Martin Urbanec (diskuse) 9. 4. 2017, 19:31 (CEST)
 2.  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:44 (CEST)
 3.  Pro Pro --Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 21:48 (CEST)
 4.  Pro Pro --RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 18:48 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Opatření pro případ nezdvořilostí wikipedisty Jan kozakEditovat

6) Vyjádří-li se wikipedista Jan kozak nezdvořile či jízlivě k činnosti kteréhokoliv wikipedisty, jeho editacím anebo k předmětu článků, může být zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího předchozího zablokování, nejdéle však na 1 měsíc. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou správnost nezdvořilého tvrzení a bez ohledu na předchozí historii sporu, tzv. vyprovokovanost. Opatření platí dva roky od okamžiku, kdy přestane platit opatření číslo 1, a tato lhůta se restartuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Hlasování
 1.  Pro Pro Wikipedie je kolaborativní dobrovolnicky tvořené dílo a jako takové vyžaduje určitou komunikaci mezi jejími autory. Jestliže autory nechceme znechutit, musí být tato nezbytná komunikace prováděna výhradně slušnou formou. --Martin Urbanec (diskuse) 9. 4. 2017, 19:31 (CEST)
 2.  Pro Pro Zdvořilost je základem komunikace a konstruktivní spolupráce na tvorbě obsahu Wikipedie. --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:44 (CEST)
 3.  Pro Pro Souhlas s komentáři kolegů.--Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 21:48 (CEST)
 4.  Pro Pro --RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 18:48 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Opatření pro případ obcházení bloku ze strany wikipedisty Jan kozakEditovat

7) Prokáže-li se obcházení uloženého bloku/zákazu editace ze strany wikipedisty Jan kozak, uložený blok/zákaz editace se restartuje. Za obcházení bloku je považována i editace z IP adresy. Opatření platí do odvolání.

Hlasování
 1.  Pro Pro Účelem bloku je ochránit projekt před poškozováním jakýmkoliv způsobem. Jestliže je obcházen, ztrácí svůj účel. --Martin Urbanec (diskuse) 9. 4. 2017, 19:31 (CEST)
 2.  Pro Pro Viz zdůvodnění hlasu Martina Urbance. --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:44 (CEST)
 3.  Pro Pro--Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 21:48 (CEST)
 4.  Pro Pro--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 18:48 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Opatření pro případ nezdvořilostí wikipedisty Lubor FerencEditovat

8a) Vyjádří-li se wikipedista Lubor Ferenc nezdvořile k činnosti kteréhokoliv wikipedisty, jeho editacím anebo k předmětu článků, může být zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího předchozího zablokování, nejdéle však na 1 měsíc. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou správnost nezdvořilého tvrzení a bez ohledu na předchozí historii sporu, tzv. vyprovokovanost. Opatření platí dva roky od schválení a tato lhůta se restartuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Hlasování
 1.  Proti Proti Beru v potaz kolegovo vyjádření na diskusi k tomuto hlasování, které mě příjemně překvapilo a také to, že se jednalo o nezdvořilost pouze v souvislosti s tímto případem a proto jsem proti tomuto opatření ve prospěch napomenutí, viz bod 8b. --Martin Urbanec (diskuse) 10. 4. 2017, 09:33 (CEST)
 2.  Zdržuji se Zdržuji se Navržené opaření nepovažuji za nepřiměřené. Nicméně beru kolegovo vyjádření v diskusi jako závazek, jehož dodržování nebude litovat. Kolega Jan kozak byl (na vlastní popud či bez něj) vystaven řadě nezdvořilých, urážlivých nebo prostě jen zbytečně konfrontačních výroků, na čemž měl kolega Lubor Ferenc svůj nezanedbatelný podíl. Zdráhám se ho však vyhmátnout jako exemplární případ, když se podobného jednání ve větší či menší míře dopouštělo více kolegů, kteří stranami arbitráže nejsou.--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 18:48 (CEST)
 3.  Proti Proti - Ve prospěch alternativního opatření - napomenutí.--Rosičák (diskuse) 11. 4. 2017, 19:40 (CEST)
 4.  Proti Proti – Budiž. Beru v úvahu kolegův čistý štít v knize zablokování i jeho vyjádření ve zdejší diskusi. --Vachovec1 (diskuse) 11. 4. 2017, 20:59 (CEST)

Zamítnuto. Poměr hlasů: 0/3/0/1.

8b) Arbitrážní výbor napomíná wikipedistu Lubor Ferenc za nezdvořilé vyjadřování vůči Janu kozakovi. Vzhledem k tomu, že Arbitrážní výbor považuje jednání Lubora Ference za exces v rámci tohoto případu, nepovažuje za nutné uvalovat vůči wikipedistovi Lubor Ferenc jakékoliv opatření.

Hlasování
 1.  Pro Pro Beru v potaz vyjádření kolegy v diskusi.--Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 21:48 (CEST)
 2.  Pro Pro Viz můj komentář u hlasu k 8a. --Martin Urbanec (diskuse) 10. 4. 2017, 09:33 (CEST)
 3.  Pro Pro V případě zamítnutí opatření 8a.--RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 18:48 (CEST)
 4.  Pro Pro Napomenutí si za své chování kolega Lubor Ferenc nepochybně zaslouží. --Vachovec1 (diskuse) 11. 4. 2017, 20:59 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Napomenutí pro správce Mario7Editovat

9) Arbitrážní výbor napomíná správce Mario7 za blok Jana kozaka ze dne 9. 12. 2016. Arbitrážní výbor se domnívá, že v případě výše zmíněného bloku bylo porušeno pravidlo, které říká, že správce nesmí používat rozšířené pravomocí ve vlastních sporech. Jelikož však šlo o ojedinělý incident, Arbitrážní výbor nevidí důvod přijímat vůči správci Mario7 další opatření.

Hlasování
 1.  Pro Pro Jedno z nejdůležitějších omezení moci správcovské je zákaz zasahování ve vlastním sporu. Správcovské zásahy mají sloužit ku prospěchu projektu a ne k prosazování vlastního názoru na věc. Protože šlo jen o jeden jediný případ překročení pravomocí, není nutné to řešit jinak. --Martin Urbanec (diskuse) 9. 4. 2017, 19:31 (CEST)
 2.  Pro Pro Správce musí svou (ne)zaujatost vždy důkladně zvažovat. Kolega Mario7 si musí dát příště větší pozor. --Vachovec1 (diskuse) 9. 4. 2017, 20:44 (CEST)
 3.  Pro Pro Souhlasím s napomenutím--Rosičák (diskuse) 9. 4. 2017, 21:48 (CEST)
 4.  Pro Pro --RPekař (diskuse) 11. 4. 2017, 18:48 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Poznámka ke všem hlasováním: číslo udává počet hlasů pro návrh principu (nálezu, opatření)/proti návrhu principu (návrhu, opatření)/vyloučených pro podjatost/jiných.
Hlasování uzavřel --Vachovec1 (diskuse) 17. 4. 2017, 11:13 (CEST)