Wikipedie:Žádost o arbitráž/Tlusťa vs Pastorius

Případ otevřen 08:07, 25. 4. 2007 (UTC)

Případ uzavřen 03:27, 26. 6. 2007 (UTC)

Tento případ byl otevřen na základě žádosti podané Tlusťou dne 1. 4. 2007.

Prosím needitujte přímo tuto stránku pokud se nechcete stát účastníkem této arbitráže. (Všichni účastníci jsou předmětem rozhodnutí Arbitrážního výboru a ten zváží roli každého jednotlivce ve sporu.) Komentáře jsou vítány na diskusní stránce, a členové výboru je budou v číst v plném rozsahu. Důkazy, ať už je přinese kdokoliv, jsou vítány na stránce /Důkazy. Důkazy jsou užitečnější než komentáře. Arbitři jednotlivé důkazy a navržená rozhodnutí komentují a hodnotí na stránce /Workshop.

Tato stránka a všechny podstránky slouží k rozhodování v kauze Tlusťa vs Pastorius, shromažďování důkazů a předkládání návrhů. Od všech zúčastněných se očekává slušné chování a snaha dokázat svou pravdu pouze pomocí relevantních a férových argumentů.

Historie případuEditovat

 • 25. 4. 2007 – Případ byl přijat k projednání, pracovní skupinu tvoří che, Miraceti, PaD, Petr.adamek a Wikimol
 • 6. 6. 2007 – Poslední den přijímání důkazů
 • 12. 6. 2007 – Neb navrhovatelé arbitráže nedodali za víc než měsíc ani žádné stanovisko, ani důkazy, Wikimol navrhuje uzavření případu.
 • 14. 6. 2007 – Návrh na uzavření stažen, případ přepnutý do analýzy důkazů
 • 19. 6. 2007 – Zahájeno hlasování o závěrečných rozhodnutích
 • 22. 6. 2007 – Hlasování o rozhodnutích skončilo, vznesen druhý návrh na uzavření případu
 • 26. 6. 2007 – Případ uzavřen

Zúčastněné stranyEditovat

StanoviskaEditovat

V této sekci jsou stanoviska jednotlivých účastníků k případu. Reakce na stanoviska lze psát na diskusní stránku.
Prosím, omezte se na délku 500 slov.

PastoriusEditovat

Nepokládám se za trola. Ano, byl jsem několikrát zablokován a popotahován arbitrážním výborem. Všechny mé "prohřešky" se týkaly pouze dvou věcí:

 • první věc byla válka o pravopis s Vítem Zvánovcem. Na rozdíl o ostatních jsme si ale s Vítem dokázali odpustit (což arbitrážní výbor nevzal v úvahu). Všichni kdo jste tuto válku zažili, si jistě pamatujete, že to byl zatím neostřejší spor na wikipedii a obě strany sporu porušovaly pravidla z dnešního hlediska způsobem zcela nevídaným
 • druhá věc jsou opakované spory s Danny B. Je možná dobrý v CSS a HTML, jako vyjednávač a správce je zcela neschopný a v tomto směru projektu wikipedie škodí. Je to zručný manipulátor a možná i lhář. Není to jen můj názor a opakované kontroverze to jen dokazují.
  • mnohokrát jsem žádal o ochranu před jeho zlovůlí a zneužíváním práv ve vlastních sporech. Všechny pokusy skončily neúspěšně, neboť Danny B se svými kritiky nekomunikuje a někteří správci se snaží všechny problémy s Danny B zamést co nejrychleji pod koberec
  • mnohokrát jsem protestoval proti způsobu, jakým Danny B prosazuje své názory, které se pak ukazují jako mylné nebo nesprávné
  • hezké je, že mezi příklady mého "nevhodného" chování je moje reakce proti označení "tapetování" toho, když po několikáté marně kritizuji arbitrážní výbor, který není schopen rozhodnout jinou arbitráž vedenou právě s Danny B.

Nehodlám ztrácet touto arbitráží další čas. Pokud se ukáže, že elementární ochrana projektu před škodlivým jedním správce je na české wikipedii nemožná, opustím projekt. Není to výhružka. Každý je nahraditelný a wikipedie bude zcela jistě existovat dále i bez Pastoria nebo bez Danny B.

Šikanovat a ponižovat se však nenechám. Nemám to zapotřebí. Pro mne za mne tu mohou zůstat jen regulátoři, přesypávači, kategorizátoři, implemenátoři a bůh ví kdo ještě.

Nechci od Dannyho B nic víc a nic méně, než aby mě nechal dělat to, co dělat chci, aby mi nevnucoval za každou cenu svou představu, aby mně neomezoval, nereguloval a aby neničil články v hlavním jmenném prostoru. --P A S T O R I U S 10:03, 25. 4. 2007 (UTC)

TompecinaEditovat

Pastorius patří k těm nemnohým wikipedistům, kteří, ač by pro odchod měli velmi dobré důvody, ve wikipedii setrvávají a snaží se pro ni pracovat. Jeho názory mi vždy připadaly uvážlivé a promyšlené. Fascinuje mě, že byl (údajně) ochoten pět hodin diskutovat se správci na IRC, aby dosáhl zrušení svého bloku; já sám jsem takové diskuse nebyl schopen ani desetinu tohoto času. Označovat právě jeho za "trolla" je ukázkou, kam může "trollománie" dojít. Jako by mnozí už zapomněli, že jednota názorů není normální, ale pathologickou vlastností určité lidské komunity. --Tompecina 10:24, 25. 4. 2007 (UTC)

Děkuji Tompecinovi za podporu, i když si nejsem v kontextu české wikipedie zcela jist, jaké to může mít důsledky. --P A S T O R I U S 10:31, 25. 4. 2007 (UTC)

Předběžná rozhodnutíEditovat

Stanovisko arbitrů k přijetí tohoto případuEditovat

Žádost byla přijata.
Schváleno (5 pro; 08:00, 25. 4. 2007 (UTC))

Závěrečné rozhodnutíEditovat

PrincipyEditovat

Osobní útoky jsou nepřijatelnéEditovat

1a) Osobní útoky jsou na Wikipedii nepřijatelné.

Schváleno (5 pro; 11:46, 22. 6. 2007 (UTC))

Konstatování nálezůEditovat

Pastorius opakovaně uráží oponentyEditovat

1) Pastorius i přes mnohé domluvy opakovaně uráží oponenty (viz shrnutí v důkazech), čímž porušuje doporučení Wikipedie:Žádné osobní útoky.

Schváleno (5 pro; 11:46, 22. 6. 2007 (UTC))

Navržená opatřeníEditovat

Výslovný zákaz osobních útokůEditovat

1a) Pastoriovi se výslovně a natrvalo zakazuje dopouštět se osobních útoky vůči jiným wikipedistům.

Dopustí-li se Pastorius osobního útoku vůči jinému wikipedistovi, může být zablokovanán na dobu nepřesahující dvojnásobek předchozího takového bloku. Bloky v trvání do jednoho měsíce může provést kterýkoli správce, k delšímu zablokování je nutná shoda alespoň tří správců.

Schváleno (5 pro; 11:46, 22. 6. 2007 (UTC))