Wikipedie:Žádost o arbitráž/Vbhubeny versus G3ron1mo

Prosím needitujte přímo tuto stránku pokud se nechcete stát účastníkem této arbitráže. (Všichni účastníci jsou předmětem rozhodnutí Arbitrážního výboru a ten zváží roli každého jednotlivce ve sporu.) Komentáře jsou vítány na diskusní stránce, a členové výboru je budou v číst v plném rozsahu.

Tato stránka a všechny podstránky slouží k rozhodování v kauze Vbhubeny versus G3ron1mo, shromažďování důkazů a předkládání návrhů. Od všech zúčastněných se očekává slušné chování a snaha dokázat svou pravdu pouze pomocí relevantních a férových argumentů.

ŽádostEditovat

Žádám, aby byl G3ron1movi uložen jednorázový čtyřicetidenní trest zákazu editací na české Wikipedii za zneužití wikiprocesu žádosti o komentář za účelem znemožnění diskuse názorovému oponentu, který nesouhlasí s umístěním kategorie nevědecká medicína v článku Ájurvéda.

OdůvodněníEditovat

 1. Tato žádost o komentář byla založena ihned po stažení žádosti o arbitráž Vbhubeny versus Tchoř, ve které dal Vbhubeny zřetelně najevo, že je s G3ron1mem sice v ostrém názorovém střetu o umístění kategorie nevědecká medicína, ale že se nejedná o spor ve smyslu pravidla Wikipedie:Řešení konfliktů.
 2. G3ron1mo požaduje na nástěnce správců zablokování Vbhubeného a odkazuje na diskusi o 'Red Herring argumentu' s kvantovým poznáním, kterou sám založil jako podnadpis Vbhubeným založené diskuse na téma nevhodná kategorie - nevědecká medicína. Ze strany uživatele G3ron1mo šlo již tehdy o pokus znemožnit Vbhubenému další diskusi. Navíc G3ron1mo žadonil na nástěnce správců celé dva dny, aniž se mu to podařilo, přičemž měl v této mezidobě dostatek času k využití jiných metod k řešení údajného sporu, ať už tím, že by údajný osobní útok refakterizoval, nebo dal Vbhubenému na jeho diskusní stránce najevo, že některé výrazy jsou pro něj urážlivé.
 3. G3ron1mo napadá Vbhubeného na nástěnce správců slovy nedá se mu věřit s odkazem na diskusní stránku DeeMusila.
 4. V popisu žádosti o komentář požaduje G3ron1mo zcela nepřijatelný požadavek, aby Vbhubenému byla omezena možnost debatovat, což odporuje základnímu principu Wikipedie.
 5. V pokusech o domluvu žádosti o komentář uvádí G3ron1mo tři odkazy, kdy správci Vbhubeného asi před rokem upozorňovali, že by měl mírnit své vyjadřování, přičemž ve všech těchto případech se Vbhubený tímto upozorněním řídil. To G3ron1mo ovšem neuvedl, naopak sugeruje, že toto vybral namátkou, přičemž žádná jiná upozornění v současnosti nejsou.
 6. Když komunita v žádosti o komentář začala reagovat nesouhlasně s jeho formulacemi a obviněními, doplnil své původní příklady odkazy na diskuse:Psychotronika a diskuse:Telepatie před třemi lety, kterých se prakticky nezůčastnil, ale vyhledal v nich ostré výroky Vbhubeného, aby ho v současnosti poškodil poukazováním na dlouhodobost, přičemž v letech 2009, 2010 a 2011 se prakticky nic nestalo.
 7. Aby Vbhubeného v žádosti o komentář vyprovokoval, začal ho nevybíravě nepřímo napadat tím, že ho srovnával se sprosťákem a hulvátem. [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Na své diskusní stránce toto chování obhajuje tím, že on to jako nevhodné chování nevidí [7].
 8. Prokazatelnost osobních útoků Vbhubeného je ve všech případech kontroverzní, což vyplývá například z poznámky nebo z odpovědí na konkrétní otázky.
 9. V žádosti o komentář bagatelizuje G3ron1mo příspěvky Vbhubeného i jiných wikipedistů a neúměrné zveličuje a zevšeobecňuje jeho chování, aby ho tím co nejvíce pošpinil [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26].
 10. Z výroků komunity v žádosti o komentář vyplývá, že v chování Vbhubeného nevidí nic tak tak extrémního, aby to muselo být řešeno speciálními sankcemi, které požaduje G3ron1mo ve svém prvním i druhém návrhu na sankce.

--Vbhubeny 11. 11. 2011, 09:40 (UTC)

Historie případuEditovat

 • Žádost podána 11. 11. 2011. Arbitrážní výbor odložil rozhodnutí o přijetí do uzavření relevantní žádosti o komentář.
 • Žadatel žádost stáhl 31. 12. 2011.
 • Navzdory stažení arbitrážní výbor žádost zamítl po uzavření ŽOKu (20. 1. 2012) formálně jako zjevně neopodstatněnou 2. 2. 2012.

Diskuse k žádostiEditovat

Vyjádřím se pouze k procesním záležitostem, věcné záležitosti řešit nebudu, protože je nepokládám vzhledem k následujícímu za relevantní. Spory mezi wikipedisty se mají řešit metodami popsanými ve Wikipedie:Řešení sporů. Vbhubeny ani zdaleka nevyčerpal všechny možnosti, které se mu nabízí. Navrhuji, tedy, aby žádost nebyla přijate a navíc upozorňuji, že to není poprvé, kdy tak Vbhubeny činí. --G3ron1mo 12. 11. 2011, 15:27 (UTC)

Jelikož se v průkazním materiálu mluví i o mé osobě, tak se vyjádřím k výše zmíněnému od G3ron1mo: Žok ke sporu G3ron1mo-Vbhubeny již proběhl. Zakládat podobný ŽOK s opačným pořadím, tedy Vbhubeny-G3ron1mo by asi nemělo příliš smysl, obsah by byl víceméně identický. Obě strany byly v ŽOKu komentovány hojně. Jediná volba která byla vynechána je Mediace, není však jisté, že obě strany by se dobrovolně účastnily. Sice mi připadá, že Žádost o opatření by byla jednodušší... ale zdá se že spor je již ve fázi vyžadující systematičtější řešení vzhledem k bohaté historii diffů. Upozorňuji na to, že Vbhubeny není jediný nematerialisticky smýšlející editor, který má obecně se stylem jednání Wikipedisty G3ron1mo problém, což mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti, takže to ukazuje spíše na chybu systémovou. --DeeMusil 16. 11. 2011, 12:03 (UTC)

Dovoluji si arbitrážní výbor upozornit, že jsem s Wikipedistou G3ron1mo žádný spor neměl a ani teď nemám. To, že jsem se v diskusi ájuvéda pohyboval na hraně nepřímého osobního útoku, je zřejmé. V této arbitráži pranýřuji ale způsob, jakým G3ron1mo tento možný spor začal řešit, tedy požadavkem o zablokování na nástěnce správců a dále požadavkem o zákaz debatování v žádosti o komentář. V této žádosti G3ron1mo zase nic neřeší, ale pokouší se Vbhubeného jenom pošpinit. Z jeho strany tedy nejde o pokus něco řešit, ale o provokace, jejichž jediným účelem je zamezení možnosti debatování názorovému oponentu tím, že bude zablokován. Teprve později, když si uvědomil neprůchodnost svých požadavků u komunity, tak svůj požadavek ve svém druhém návrhu sankcí pro Vbhubeného změnil, ale doplnil zase odkazy, které s jeho sporem nijak nesouvisí a jejichž souvislost s jeho žádostí o kometář zcela chybi. Navíc mnohé z těchto odkazů nemají s diskuzemi o obsahu článků nic společného, ale jsou výroky v arbitráži nebo na diskusní stránce uživatele apod. V tomto směru není tedy co dále řešit, ale je třeba rozhodnutí arbitrážního výboru, ve kterém dá zřetelně najevo, že zamezení diskuse názorovému oponentu tímto způsobem je na Wikipedii nepřípustné.--Vbhubeny 12. 11. 2011, 23:18 (UTC)

Pokud se mnou Vbhubeny nemá žádný spor, považuji tuto žádost o arbitráž o to více za nezpůsobilou. --G3ron1mo 13. 11. 2011, 08:36 (UTC)
Již na nástěnce správců zde, jsem oznámil, že s G3ron1mem žádný osobní spor nemám a ani v budoucnu mít nebudu. V tomto případě se jedná o spor nepřímý, protože G3ron1mo v žádosti o komentář Vbhubeného soudí a zároveň odsuzuje jménem ostatních Wikipedistů.--Vbhubeny 17. 11. 2011, 00:11 (UTC)
Také bych chtěl upozornit na fakt, že v kritizované žádosti o komentář nechávám vyjádření uživatele bez komentáře, protože je těžké vyjadřovat se neosobně k 'ostatním Wikipedistům', jejichž jménem G3ron1mo tento komentář požaduje a odpovídám jenom na otázky, nebo diskusní příspěvky konkrétních editorů, z čehož opět vyplývá, že se jedná o nepřímý spor mezi mnou a G3ron1mem.--Vbhubeny 17. 11. 2011, 06:30 (UTC)

Dále bych chtěl podotknout na základě poznámky Jowe na diskusní stránce tohoto projektu, že žádost o arbitráž jsem formuloval tímto způsobem hlavně proto, že G3ron1mo blokování ve svých úvahám za trest označuje, takže on to tedy za trest považuje a je tedy podle mého názoru oprávněné, formulovat žádost o arbitráž vůči němu tímto způsobem.--Vbhubeny 12. 11. 2011, 23:28 (UTC)

Nemyslím si, že by se mělo blokovat za trest. --G3ron1mo 13. 11. 2011, 08:36 (UTC)

A ještě jednu poznámku si nemohu na tomto místě odpustit. Nikde, ve vyspělých demokraciích, jako je nizozemská, německá, anglická nebo americká není možné, aby se v žádosti o komentář, řešil případný konflikt způsobem, jako to dělá G3ron1mo. On nic neřeší, jenom Vbhubeného soudí a zároveň odsuzuje. Tomuto způsobu jednání se ve všech vyspělých demokraciích říká 'mocenský přístup'. Jako by měl jistotu, že on má v každém případě pravdu a plnou podporu administrativních orgánů české Wikipedie. Proto je pro mně tato žádost o arbitráž poslední možností k vyřešení tohoto konfliktu. Není tedy pravdou, co tvrdí G3ron1mo ve svém diskusním příspěvku "Vbhubeny ani zdaleka nevyčerpal všechny možnosti, které se mu nabízí", protože je úplně jedno, jestli podnět k řešení žádostí o komentář vychází ode mne, nebo od něj.--Vbhubeny 13. 11. 2011, 06:40 (UTC)

Zmíněná žádost o komentář se týkala chování Vbhubeného vůči ostatním Wikipedistům (tak jak je uvedeno v jejím úvodu). --G3ron1mo 13. 11. 2011, 08:36 (UTC)

Prostřednictvím arbitrů bych chtěl požádat G3ron1ma o důkaz, na základě kterého výroku komunity se stal vykonavatelem vůle komunity, případně ostatních Wikipedistů, o kterých se zmiňuje. Děkuji.--Vbhubeny 13. 11. 2011, 08:56 (UTC)

Kolego Vbhubeny, již ve své minulé žádosti jste byl opakovaně upozorněn, že arbitrážní výbor je zde proto, aby řešil spory mezi wikipedisty. Nyní jste odmítl, že Vy máte spor s wikipedistou G3ron1mo. Žádám tedy za arbitrážní výbor, abyste jasně uvedl, jaký spor mezi wikipedisty má arbitrážní výbor řešit, jelikož ke splnění požadavku na to, že cituji "je třeba rozhodnutí arbitrážního výboru, ve kterém dá zřetelně najevo, že zamezení diskuse názorovému oponentu tímto způsobem je na Wikipedii nepřípustné", arbitrážní výbor nemá žádné pravomoci a podanou žádost by tedy musel odmítnout. Podobná vyjádření může podat arbitrážní výbor pouze jako nezávazný komentář a v žádném případě nemůže otevírat arbitráž pouze kvůli tomu. Okino 13. 11. 2011, 13:06 (UTC)
Vámi uvedená citace s diskuse není žádost na arbitrážní výbor. Nemůžete tedy toto doplnění žádosti považovat za žádost. Můžete ovšem, jak sám správně konstatujete, podat k tomuto vyjádření nezávazný komentář v pozdějším vyhodnocování přijaté arbitráže. Podle mého názor není tedy možné, abyste v diskusních příspěvcích vyhledal určité vyjadření, toto vyjádření vyňal z celkového kontextu a na základě tohoto vyjádření pak arbitráž nebyla přijata. Úkolem arbitrážního výboru je sice řešení sporů mezi wikipedisty, není ale řečeno, že to musí být vždycky přímé osobní spory. V tomto případě se jak z mé, tak i ze strany G3ron1ma jedná o spor nepřímý, který jsme nebyli schopni vyřešit jiným způsobem. V žádosti o komentář si G3ron1mo osobuje právo soudit chování Vbhubeného vůči ostatním Wikipedistům. Přestože mu tito 'ostatní Wikipedisté' k tomu žádný mandát nedali, soudí a zároveň odsuzuje Vbhubeného jejich jménem. Já nyní požaduji, aby arbitrážní výbor posoudil, zda tento způsob pojetí žádosti o komentář, českou Wikipedii nepoškozuje, zejména nevybíravý způsob chování G3ron1ma v této žádosti. Sled událostí a způsoby, kterých G3ron1mo užívá dokazují, že se jedná o zneužití tohoto wikiprocesu za účelem znemožnění diskuse názorovému oponentu, který nesouhlasí s umístěním kategorie nevědecká medicína v článku Ájurvéda.--Vbhubeny 13. 11. 2011, 14:17 (UTC)
Arbitrážní výbor bere na vědomí, že máte s wikipedistou G3ron1mo (nepřímý) spor. Děkuji za vyjádření. Okino 13. 11. 2011, 14:31 (UTC)

Dále žádám členy arbitrážního výboru o vyjádření, zda mohu jako občan Nizozemského království, který bydlí v České republice a edituje v české Wikipedii, přeložit tuto žádost, odůvodnění a všechny potřebné odkazy, do nizozemštiny a přizvat nizozemské arbitry, aby monitorovali průběh této arbitráže, protože mám důvodné podezření, že se jedná o vykonstruovaný proces a arbitráž nebude nepodjatá. Také žádám o vyjádření zda mohu původní žádost rozšířit následovně.

Žádám, aby byl G3ron1movi uložen jednorázový čtyřicetidenní trest zákazu editací na české Wikipedii za zneužití wikiprocesu žádosti o komentář za účelem znemožnění diskuse názorovému oponentu, který je zároveň občanem Nizozemského království a nesouhlasí s umístěním kategorie nevědecká medicína v článku Ájurvéda. Jeho holistický názor a kritika několika wikipedistů české Wikipedie s extrémně vědeckým pojetím života vyústila všeobecným obviněním Vbhubeného v žádosti o komentář, ve které G3ron1mo jménem několika wikipedistů a pod záminkou mandátu od všech wikipedistů Vbhubeného obviňuje s dlouhodobých osobních útoků, přičemž se jedná o dlouhodobou kritiku skupiny wikipedistů, kteří prosazují extrémně vědecké pojetí této otevřené encyklopedie. V inscenovaném hlasování tato skupina Vbhubenému zakazuje vyjadřovat svobodně svůj názor pod hrozbou dlouhodobého zablokování, jestliže neuposlechne a bude jejich způsoby dále kritizovat nebo pojmenovávat a srovnávat se způsoby mocenského názorového diktátu, který byl běžný v době komunistické totality bývalého Československa.--Vbhubeny 15. 11. 2011, 08:56 (UTC)

Ano, souhlasím s tím, že je tento arbitrážní proces vykonstruovaný. --G3ron1mo 15. 11. 2011, 12:04 (UTC)
Bohužel pro vás, říkají fakta a odkazy uvedené v odůvodnění této žádosti něco jiného.--Vbhubeny 15. 11. 2011, 12:41 (UTC)
Pokud tím neovlivňujete konkrétní probíhající nebo ukončené jednání arbitrážního výboru, můžete své podklady modifikovat dle libosti. Nyní arbitrážní výbor nejedná (jednání odložil), takže modifikujte bez obav. Pokud jde o monitorování zvenčí - materiály arbitráže jsou na wiki uložené veřejně a může je sledovat kdokoli. Pro jistotu ale upozorním, že arbitři z nizozemské Wikipedie nebudou mít kromě možnosti věc pozorovat nad touto arbitráží žádnou pravomoc, a pokud se rozhodnou arbitráž komentovat, pak k jejich názoru bude arbitrážní výbor přihlížet stejně jako k názoru jiných wikipedistů. Okino 15. 11. 2011, 14:18 (UTC)

Po konzultacích s mými nizozemskými kolegy bych chtěl původní žádost upřesnit následovně:

Žádám, aby bylo G3ron1movi a všem, kteří s ním budou souhlasit, doporučeno přesunout se na jiný web, protože nerespektují základní princip této otevřené Wikipedie, že každý může svobodně diskutovat o konečné podobě jejího obsahu. Požadavkem "Vbhubenému by měla být omezena možnost debatovat (viz můj návrh řešení)" se dopouští on a všichni, kteří ho v těchto snahách podporují, porušení tohoto principu a arbitrážní výbor by měl rozhodnout o jejich dalším setrvání v projektech Wikimedia foundation. Toto porušení je zřejmé z vykonstruované žádosti o komentář za účelem znemožnění diskuse názorovému oponentu, který nesouhlasí s umístěním kategorie nevědecká medicína v článku Ájurvéda. Jeho holistický názor a kritika několika wikipedistů české Wikipedie s extrémně vědeckým pojetím života vyústila všeobecným obviněním Vbhubeného v žádosti o komentář, ve které G3ron1mo jménem několika wikipedistů a pod záminkou mandátu od všech wikipedistů Vbhubeného obviňuje s dlouhodobých osobních útoků, přičemž se jedná o dlouhodobou kritiku skupiny wikipedistů, kteří prosazují extrémně vědecké pojetí této otevřené encyklopedie. V inscenovaném hlasování tato skupina Vbhubenému zakazuje vyjadřovat v diskusi svobodně svůj názor pod hrozbou dlouhodobého zablokování, jestliže neuposlechne a bude-li jejich způsoby dále kritizovat nebo pojmenovávat a srovnávat se způsoby mocenského názorového diktátu, který byl běžný v době komunistické totality bývalého Československa.--Vbhubeny 17. 11. 2011, 07:00 (UTC)

ProhlášeníEditovat

Po zvážení všech okolností netrvám dále na přijetí této žádosti, ale žádost ani nestahuji, abych dal arbitrům přiležitost k odůvodnění případného přijetí/nepřijetí této žádosti. Důvodem k tomuto prohlášení je na jedné stráně nepřímý charakter sporu s G3ron1men a na druhé straně i očekávané vyhodnocení kritizované žádosti o komentář.

Podle mého názoru vyplývá s očekávaného vyhodnocení žádosti o komentář, že pravidla o osobních útocích, zejména nepřímých je třeba novelizovat, aby nebyly možné různé interpretace a nevznikaly tím spory mezi správci a Wikipedisty. Také je třeba doplnit specificky české pravidlo, týkající se kritiky wikipedistů s odvoláním na jejich minulost, která je daná tím, že žili v prostředí komunistické totality bývalého Československa. Sám jsem dospěl k závěru, že může být velmi urážlivé paušálně hodnotit tuto skupinu wikipedistů jenom na základě této skutečnosti a přisuzovat jim jenom proto určité vlastnosti. Dospěl jsem k závěru, že 22 let demokratizace v České republice je dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se člověk změnil a přijal hodnoty vyplývající s demokratického systému a názorově nemohl být dále slučován s hodnotami minulosti. Proto souhlasím s názorem v tomto příspěvku, že by to v české Wikipedii mělo být považováno za osobní útok, jakmile komunita toto pravidlo ustanoví.--Vbhubeny 19. 11. 2011, 02:07 (UTC)

V pravidlech o osobních útocích je to jasně formulováno již teď a to tak obecně, aby tam nemusel být postihnutý každý případ, kterým wikipedisté mohou napadat ostatní. Je to hned v druhé větě: Komentujte obsah, nikoli přispěvatele. --G3ron1mo 19. 11. 2011, 08:39 (UTC)
Ve vámi uvedeném odkazu je doslova uvedeno: Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Já doporučuji ve svém příspěvku stanovení několika závazných pravidel, aby nebyly možné různé interpretace, nevznikaly spory mezi správci a Wikipedisty a sankce následovaly okamžitě. Tím se zamezí mnoha zbytečným diskusím o udělených sankcích a nastane klid, který je tak potřebný ke tvorbě encyklopedie.--Vbhubeny 19. 11. 2011, 09:44 (UTC)
No jak myslíte, Vbhubeny. V tom případě postrádá smysl Vaše argumentace o tom, že je pravidlo třeba novelizovat, protože i pak bude nadále možné se vymlouvat, že je to pouze doporučení. Pokud ovšem chcete, aby to bylo závazným pravidlem, postrádá zase smysl Vaše následná argumentace o tom, že je to jen pouze doporučení a proto si můžete komentovat ostatní jak chcete. V obou případech je Vaše argumentace zásadně pokulhávající. --G3ron1mo 19. 11. 2011, 10:30 (UTC)
Z různých diskusí vyplývá, že je možné rozlišovat mezi argumentací založené na vědeckém rozumu a argumentací založené na zdravém rozumu. Příkladem vědecké argumentace je závěrečná diskuse o smazání kategorie nevědecká medicína. G3ron1mo se ptá: "A na to, že do té kategorie podle mne patří jen Ajurvéda jste přišel jak, Vbhubeny?" Vbhubený odpovídá odkazem na kategorii nevědecká medicína. G3ron1mo se ptá: "Asi jsem slepý, ale nevidím tam napsáno, že podle G3ron1ma je možné zařadit jenom článek Ájurvéda." ... Dále pokračuje diskuse ve stylu vědecké argumentace s ironickým podtextem. Argumentace založená na zdravém rozumu, by podle mého názoru měla mít asi následující průběh: G3ron1mo argumentuje: "Já rozhodně nejsem zastáncem toho, že do Kategorie:Nevědecká medicína patří jen Ájurvéda. To že tam zůstala jen ona, je důsledkem toho, že ostatní ji odstraňovali z článků a já to vzhledem k probíhající diskuzi o smazání nechtěl revertovat." Tím by z největší pravděpodobností tato diskuse skončila. Podle mého názoru je mnohem lepší diskutovat na základě zdravého rozumu. Diskuse o nesmyslech zatěžuje servery a konzumuje drahocený čas editorů, kteří pak nemají náladu psát články. --Vbhubeny 21. 11. 2011, 02:28 (UTC)
To co jste tam psal rozhodně nebyla zdravá diskuze, protože jste ostatní zaváděl vymyšlenými tvrzeními o mých záměrech. Pokud tedy toto považujete za vědeckou argumentaci, tak to se tedy s největší pravděpodobností mýlíte. Ostatně byl jste na to upozorněn. A všimněte si prosím, že Vás upozornil nezávislý Wikipedista, což má poněkud větší váhu, než kdybych Vás upozornil já, jako účastník diskuze a narozdíl od toho, jak obvykle dokazujete, že někdo upozorňuje mne (obvykle jste to totiž Vy, jako jedna strana sporu, čímž budíte mylný dojem, že se jedná taktéž o nezávislé napomenutí). --G3ron1mo 21. 11. 2011, 07:23 (UTC)

Stažení žádostiEditovat

Vzhledem k naprosté neaktuálnosti této žádosti v současné době vzniklé jejím dlohodobým přijímáním odkazem na více jak měsíc utichlou žádost o komentář mi nezbývá nic jiného než tuto žádost stáhnout. Doufám jenom, že v lednu 2012 bude zvolen akceschopný Arbitrážní výbor. --Vbhubeny 31. 12. 2011, 06:08 (UTC)

Požadavek při stažení žádostiEditovat

Vzhledem k tomu, že žádost o komentář, od které nechal Arbitrážní výbor záviset, přijetí/nepřijetí této žádosti byla po dvou utichlých měsících uzavřena s výsledkem, který byl zásadním způsobem ovlivněn dvěma členy Arbitrážního výboru v průběhu této arbitráže, kteří jako první G3ron1mův návrh podpořili, jsem toho názoru, že tímto aktem porušili neutralitu arbitrů a nepřiměřeně tím ovlivnili průběh hlasování. Dále jsem toho názoru, že tři souhlasné hlasy nemohou být v žádném případě považovány za názor komunity, ale za názor kritizované skupiny, které se přirozeně kritika nelíbí a pokouší se jí tímto způsobem umlčet. Vzhledem k těmto faktům požaduji, aby nově vzniklý Arbitrážní výbor při stažení této žádosti tento závěr ŽOKu odmítl jako neopodstatněný. Děkuji.--Vbhubeny 21. 1. 2012, 07:14 (UTC)

Stanovisko arbitrážního výboru: Jak je uvedeno ve zdůvodnění rozhodnutí o této žádosti, arbitrážní výbor bere bez námitek závěr žádosti o komentář na vědomí. Znovu zdůrazňujeme, že arbitři jsou v první řadě členy komunity a možnost účastnit se komunitních procesů je jejich základním právem. Není v žádném případě možné zpochybnit rozhodovací proces celé komunity z důvodu, že se ho zúčastnili arbitři, byť by se ho účastnili v libovolné míře. Na základě toho lze napadnout podjatost arbitrů v řízení arbitrážního výboru, ale jen v něm. Podmínky a způsob upravuje doporučení Wikipedie:Arbitrážní proces#Arbitři. Podjatost arbitrů-wikipedistů či jakýchkoli jiných wikipedistů, účastnících se celokomunitního procesu, se v komunitních procesech neposuzuje, při vyhodnocování konsenzu se na arbitry pohlíží jako na libovolné jiné wikipedisty. (za kolektiv arbitrážního výboru vložil) Okino 2. 2. 2012, 11:55 (UTC)

Stanoviska arbitrů k přijetí případuEditovat

Vzhledem k tomu, že žádost o komentář, která v tomto sporu této žádosti o arbitráž chronologicky předchází a na kterou je v této žádosti o arbitráž dokonce v argumentaci odkazováno, dosud nebyla uzavřena a nebyl vyhodnocen konsenzus, který by z ní vyšel, arbitrážní výbor se rozhodl odložit verdikt o přijetí nebo zamítnutí žádosti do uzavření zmíněné žádosti o komentář.

V interní komunikaci arbitrážního výboru se pro toto stanovisko vyslovili Okino, Chalupa a Jirka O., nevyjádřili se Krvesaj a Yopie. Poměr hlasů: 3/0/0/2 (počet hlasů pro navržené znění/proti navrženému znění/vyloučených pro podjatost/jiných). Vložil 14. 11. 2011, 23:06 (UTC)

PS. Omlouvám se za zpoždění. Souhlasím s kolegy s tím, že počkáme do uzavření žoku. --Krvesaj 15. 11. 2011, 10:51 (UTC)
Omlouvám se za prodlevu a souhlasím s kolegy, že počkáme do uzavření ŽoKu.--Yopie 17. 11. 2011, 07:36 (UTC)

Stanovisko Arbitrážního výboruEditovat

S vědomím stažení původní žádosti navrhovatelem a s respektem k názorům vyjádřeným v Žádosti o komentář arbitrážní výbor rozhodl, že tuto žádost o arbitráž zamítá.

 • Zdůvodnění: Z výsledku Geron1movy žádosti o komentář vyplynulo, že tato žádost měla opodstatnění. Z tohoto důvodu je Vbhubeného žádost o arbitráž zdůvodněná údajným zneužitím procesu žádosti o komentář zjevně neopodstatněná. Arbitrážní výbor bere závěr žádosti o komentář bez námitek na vědomí a vyzývá obě strany, aby si z ní vzaly ponaučení v plném rozsahu proběhlé diskuse.
Souhlasím Okino 2. 2. 2012, 11:53 (UTC)
Souhlasím Jan.Kamenicek 2. 2. 2012, 12:23 (UTC)
Souhlasím --Bodlina 2. 2. 2012, 13:34 (UTC)
Souhlasím--Yopie 2. 2. 2012, 16:24 (UTC)
Souhlasím--Chalupa 2. 2. 2012, 20:42 (UTC)

Schváleno. Poměr hlasů: 5/0/0/0
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro navržené stanovisko/proti navrženému stanovisku/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel Okino 3. 2. 2012, 02:52 (UTC)