Wikipedie:Žádost o arbitráž/G3ron1mo versus DeeMusil

Prosím needitujte přímo tuto stránku pokud se nechcete stát účastníkem této arbitráže. (Všichni účastníci jsou předmětem rozhodnutí Arbitrážního výboru a ten zváží roli každého jednotlivce ve sporu.) Komentáře jsou vítány na diskusní stránce, a členové výboru je budou v číst v plném rozsahu. Důkazy, ať už je přinese kdokoliv, jsou vítány na stránce /Důkazy. Důkazy jsou užitečnější než komentáře. Arbitři jednotlivé důkazy a navržená rozhodnutí komentují a hodnotí na stránce /Workshop.

Tato stránka a všechny podstránky slouží k rozhodování v kauze G3ron1mo versus DeeMusil, shromažďování důkazů a předkládání návrhů. Od všech zúčastněných se očekává slušné chování a snaha dokázat svou pravdu pouze pomocí relevantních a férových argumentů.

ŽádostEditovat

Na popud nejen samotných arbitrů a ostatních wikipedistů, kteří se vyjádřili v žádosti o opatření vůči DeeMusilovi, bych rád požádal arbitrážní výbor o arbitráž ve věci chování DeeMusila vůči (nejen) mé osobě. --G3ron1mo 14. 7. 2012, 08:57 (UTC)

Historie případuEditovat

 • Žádost podána 14. 7. 2012
 • Případ přijat k projednávání 18. 7. 2012, pracovní skupinu tvoří Bodlina, Chalupa, Jan.Kamenicek, Okino, Yopie. Zpravodaj dosud neurčen.
  • Případ je ve stavu shromažďování důkazů. "Přepnutí" do stavu analýza důkazů se předpokládá 10. 8. 2012.
 • Po interní diskusi a losování je 19. 7. 2012 zpravodajem určen Okino.
 • Shromažďování důkazů ukončeno 13. 8. 2012. "Přepnuto" do fáze analýza důkazů. Ukončení analýzy a zahájení hlasování o rozhodnutích se předpokládá kolem 1. 9. 2012.
 • Analýza důkazů ukončena 12. 9. 2012. Zahájeno hlasování o rozhodnutích. Ukončení se předpokládá nejpozději kolem 25. 9. 2012.
 • Podnět k uzavření podán 9. 10. 2012.
 • Případ uzavřen 13. 10. 2012

Zúčastněné stranyEditovat

ZdůvodněníEditovat

Na popud nejen samotných arbitrů a ostatních wikipedistů, kteří se vyjádřili v žádosti o opatření vůči DeeMusilovi, bych rád požádal arbitrážní výbor o arbitráž ve věci chování DeeMusila vůči (nejen) mé osobě. --G3ron1mo 14. 7. 2012, 08:57 (UTC)

Diskuse k žádostiEditovat

Hm, tak G3ron1mo větou "Tato žádost se netýká sporů o obsah a prosím arbitry, aby oddělili spory o obsah od problému osobních útoků" dohnal to, co neudělal včas a upřesňuje dodatečně zadání arbitráže... Asi jsem chvátal příliš. Nicméně zatím ponechávám svůj hlas v platnosti a žádám obě strany, aby jasně formulovaly, zda chtějí, aby se arbitři věnovali i tomu, jakým způsobem se zasahovalo do článků. Doplním, že Arbitrážní výbor nemůže rozhodnout spor o obsah (tedy o to, co přesně má být uvedeno v článku), může jen velmi obecně napomoci ve sporu o formu obsahu (tedy o to, jak něco má být co nejlépe uvedeno v článku), ale jistě může rozhodnout o tom, zda wikipedisté při tvorbě článků porušovali pravidla a zda přitom postupovali s dobrou vůlí nebo nikoli. Ptám se tedy (obou nynějších stran), zda se má arbitrážní výbor věnovat i této části sporu, aby byl jasný mandát výboru. Okino (diskuse) 15. 7. 2012, 07:33 (UTC)

Hlavní smysl oné věty je, aby se arbitráž nezvrhla v to, jestli má být v tom a tom článku uvedeno to a to a ne ono a ono. --G3ron1mo 15. 7. 2012, 07:44 (UTC) Proto bych tedy byl raději, kdyby se arbitrážní výbor zabýval jen samotným chováním a vystupováním DeeMusilovým a pokud uzná za nutné, tak i mým. --G3ron1mo 15. 7. 2012, 07:54 (UTC)
Dle pravidel se v něco podobného arbitráž zvrhnout nemůže a nesmí. Arbitrážní výbor podle pravidel nerozhoduje o obsahu článků. Okino (diskuse) 15. 7. 2012, 10:15 (UTC)
Pokus Navrhovatele oddělit od sebe neoddělitelné je pokusem oddělit jeden aspekt sporu (navrhovatelovo WP:NEKIT a další obecně škodlivé editace) od druhého aspektu sporu (mého nediplomatického vyjadřování k těmto editacím). Tedy takovéto řešení arbitráže nedoporučuji, jelikož by vedlo na jednostranný verdikt, resp. otevření druhé arbitráže na druhý aspekt sporu s obdobným požadavkem exkluzivity. Požadavek navrhovatele je tak vlastně nefér pokusem vyloučit vlastní závadné chování z procesu arbitráže. Naopak vyžaduji, aby byl problém vnímán komplexně.--DeeMusil (diskuse) 15. 7. 2012, 14:29 (UTC)
Krom toho, že požaduji komplexní řešení, zopakuji, že jsem upozornil též na neférovost (a dle mého i nesmyslnost) pokusu oddělit jednu část problému od druhé, což příliš nenaplňuje úvodní očekávání. Na co by to vedlo je zřejmé a to jsem již také uvedl.--DeeMusil (diskuse) 17. 7. 2012, 06:18 (UTC)

@obvinění uživatele Franp9am: Nařčení z uveřejnění jakékoliv osobní identity Destinerovy, nechť se obrátí s argumentem na proběhlou arbitráž. Ta jeho tvrzení nejen vyvrací - Destinero uveřejnil sám odkaz na svůj blog (to je pravděpodobně to co má zcela bez důkazu na mysli) daleko dříve a svou sexuální identitou se tam netajil, navíc je to přesně naopak, Destinero sám se věnoval otázce mojí identity a mojí činnosti mimo Wikipedii, včetně výhrůžek ublížením na zdraví. Je-li tedy něco nechutné, opět jako i v ŽoO říkám, nevím co je to za zápach, ale ode mne to není. Arbitry tímto žádám o posouzení, zda rozšířit dokazování a účastníky arbitráže o tohoto uživatele. Vzhledem k jeho neaktivitě myslím, že to není třeba, v opačném případě přinesu důkazy proti tomuto uživateli. --DeeMusil (diskuse) 15. 7. 2012, 16:04 (UTC) Pokud se tak stane, žádám o zaslání e-mailem zaslaných informací, abych na ně mohl adekvátně reagovat jelikož bez reakce na důkazy by mohlo jít o pouhou „špinavou bombu“. --DeeMusil (diskuse) 15. 7. 2012, 23:37 (UTC)

Svůj níže uvedený hlas o přijetí žádosti tímto stvrzuji; vzhledem k tomu, že DeeMusil výslovně souhlasí s tím, aby se spor neomezoval jen na otázku osobních útoků, ale na spory mezi ním a G3ron1mem celkově (přesněji řečeno výslovně o to žádá), což odpovídá mé původní představě o tom, co je třeba arbitráží vyřešit (jinak řečeno - proč je spor tak složitý, že arbitráž potřebuje). A když už píšu, tak doplním poznámku, zda DeeMusil nechce s dalším vysvětlováním a dokazováním vyčkat na moment, kdy bude určen zpravodaj případu a kdy bude otevřeno shromažďování důkazů (což bude doufám brzy). Okino (diskuse) 16. 7. 2012, 16:56 (UTC)
Chci to mít co nejrychleji z krku, tedy čekat se mi příliš nechce. Ale ano, pokud je třeba počkat, počkám... Myslím, že zpravodaji by tu a tam mohlo něco důkazů dopředu pomoci, ať nemusí sám dělat to, co kdysi udělal Beren.--DeeMusil (diskuse) 16. 7. 2012, 17:47 (UTC)

@obvinění uživatele Portorico - Popravdě jsem si ani nevzpomněl, že bych s tímto uživatelem kdy co měl. Ale ano, po přečtení diffů mi to došlo. S tímto uživatele jsem se přel, zda má či nemá Wikipedie v článku o prezidentu republiky prohlašovat že je homosexuál a říká se mu Kikina, což se aktivistům prosadit proti vůli komunity nepodařilo. On mne nazval aktivistickým wikipedistou, a já prohlásil o jeho editacích, že se týkají převážně homosexuality. A tehdy tomu tak i bylo, bez ohledu na to jak se situace dodnes změnila. Tím jsem si myslel, že celá věc skončila. Zdá se, že nikoliv a vendeta pokračuje. Opakovaně tedy žádám arbitry, aby sdělili, zda chtějí zařadit tyto již dva uživatele (Franp9am a Portorico) jako účastníky sporu, abych si připravil důkazy k obraně proti jejich obviněním, případně i proti nim.--DeeMusil (diskuse) 17. 7. 2012, 22:56 (UTC)

V DeeMusilově reakci na moje tzv. obvinění (z mého pohledu jde o diskusní příspěvek) je hned dvojí nepravda a několikerá manipulace: 1. V mnou citovaném příspěvku DeeMusil nepoužil výraz "převážně", nýbrž "výhradně", což je přece jen dost rozdíl, a 2. ani nyní, ale ani v době, kdy o mně DeeMusil tvrdil tuto nepravdu, se moje příspěvky netýkaly homosexuality ani převážně, a tím méně pak výlučně. To lze snadno ověřit v historii mých editací. Interpretace našeho údajného sporu, jak ji předkládá DeeMusil, je poněkud zavádějící a s prvky dehonestace (jsem v ní v podstatě explicitně zařazen mezi jakési "aktivisty" a účastníky "krevní msty", což sugeruje představu, že se snad zamýšlím dopouštět násilné trestné činnosti na něm a na jeho příbuzenstvu - to kategoricky odmítám). Diskuse se navíc nevedla o tom, zda je prezident republiky homosexuál atd., nýbrž o tom, zda má být v příslušném článku uvedeno, že toto tvrdí určité osoby, a jiné to zase vyvracejí, samozřejmě s odkazem na nebanální zdroje, a neukončila ji "komunita", nýbrž autoritativně jeden z tehdejších správců. Myslím, že tento příspěvek z 17. 7. 2012, 22:56 ukazuje, že problém DeeMusil je opravdu vážný (neumí nebo nechce diskutovat korektně a bez insinuací) a že je nutné jej řešit. --Portorico (diskuse) 18. 7. 2012, 00:45 (UTC)
Myslete si co chete, ale tehdy mi to tak připadalo. Když si srovnáte čas, kdy to bylo napsáno, měl jste za sebou četné editace tehdy hagiograficky psaného článku Adam Georgiev a spor o homosexualitu Václava Klause, tedy výhradně homosexuální témata. Jinde jsem se s Vámi nepotkával, tedy jsem to ani nehodnotil. Na sledování každé vaší editace si opravdu nepotrpím. Vendetu spatřuji i nadále v tom, že ačkoliv já jsem na cokoliv s vámi spojené již dávno zapomněl, vy máte potřebu se zapojovat do sporu, který se Vás netýkal, ačkoliv jste měl téměř rok na to, tuto věc řešit a neučinil jste tak. A nyní mne osočujete z něčeho, co není nic jiného než jeden (byly 2) neosobní komentář k vašim editacím. Daleko vážnější byla vaše zcela osobně mířená provokace, která tomu předcházela. Nedáte-li jinak, bude třeba to vyřešit.--DeeMusil (diskuse) 18. 7. 2012, 02:53 (UTC)
Do hagiograficky pojatého článku Adam Georgiev jsem skutečně několikrát zasáhl, ale jen proto, abych jeho hagiografičnost zmírnil a do článku vnesl i zdrženlivější pohled, např. kritické ohlasy na G. tvorbu (viz diskuse k článku a historie editací). To, co jste napsal, se mi opět jeví jako nekorektní, manipulativní práce s fakty (nezasvěcený čtenář může nabýt dojem, že jsem to právě já, kdo má na hagiografickém vyznění toho článku podíl). Moje editace článku o Georgievovi spolu s několika diskusním příspěvky k tematice Klausovy homosexuality mohou tvořit jedno, nejvýše dvě procenta mých příspěvků. Pokud vám - bez opory ve faktech - pouze "připadalo", že je tomu jinak, tím spíše jste se měl se měl vyhnout vůči mé osobě až pogromistické výzvě "Chyťte zloděje". Jinak ovšem do zdejší diskuse jsem se zapojil nikoli na základě naší někdejší přestřelky, ale proto, že podle mého přesvědčení váš diskusní styl a vaše negativní zaujetí pro některá témata (homosexualita) v kombinaci s verbální zdatností a absencí zpětné vazby Wikipedii těžce škodí a zatěžují zdejší prostředí - tak jak to popsal kolega Franp9am. Ostatně vaše příspěvky ze 17. 7. 2012, 22:56 a 18. 7. 2012, 02:53 to svou manipulativností a věcnou nekorektností dokazují. --Portorico (diskuse) 18. 7. 2012, 09:06 (UTC)
Vůči vaší osobě tehdy a tam, z toho co jste uvedl, nemířilo ani jedno slovo, tak si to přeberte. Pokud není důvodem vaší přítomnosti zde nic z tehdy a tam, ale něco jiného, pak není důvod to zde zmiňovat. Přesto jste tak učinil. Urážky o absenci zpětné vazby si však již můžete nechat od cesty. Není to ani slušné, ani věcné/relevantní, ani férové. Doporučuji abyste si přečetl odstavec 2. zde výše ohledně očekávání od účastníků. Zjišťuji, že nemá smysl vám odpovídat, neboť cokoliv se snažím odpovědět se vy snažíte použít proti mé osobě, hrubě se do mne navážíte a tedy budu na vaše proklamace a sdělení reagovat pouze v sekci důkazy. Pakliže to bude nezbytné vyhledám vaše zřejmné osobní útoky vůči mé osobě a např. vůči uživateli Zbrnajsem a přinesu další důkazy, cítíte-li potřebu být zde součástí a rozšiřovat pole působnosti této arbitráže o spor nad údajnou homosexualitou prezidentovou. --DeeMusil (diskuse) 18. 7. 2012, 14:35 (UTC)
S uživatelem používajícím nick Zbrnajsem jsem skutečně měl jeden spor. S desítkami konfliktů, jejichž účastníkem jste byl vy, a s množstvím vašich doložitelných slovních útoků vůči řadě dalších wikipedistů, čehož si v posledních měsících konečně začali všímat i správci, to lze ovšem jen těžko srovnávat. Historie vašich zablokování je výmluvná, stejně jako tato diskuse, v níž jako byste chtěl demonstrovat, že výhrady vůči vašemu diskusnímu stylu (osobní útoky, překrucování, pokusy o zastrašování), které sdílí řada uživatelů, jsou zcela oprávněné. Svým stanoviskem jsem chtěl dát členům AC najevo, že vaše vystupování zde nepokládá za problematické zdaleka jen navrhovatel této arbitráže. --Portorico (diskuse) 18. 7. 2012, 17:29 (UTC)

StanoviskaEditovat

G3ron1moEditovat

Žádám arbitrážní výbor o přijmutí pravidel na zamezení neustálých urážek a osobních útoků, kterých se DeeMusil dopouští vůči jiným wikipedistům.

Tato žádost se netýká sporů o obsah a prosím arbitry, aby oddělili spory o obsah (například v článku Církev sjednocení) od problému osobních útoků. Editace jsem dělal s dobrým úmyslem, i když jsem se někdy setkal s nesouhlasem některých wikipedistů. Osobních útoků jsem se však vůči DeeMusilovi nedopouštěl.

Wikipedista:DeeMusil na mne mnohokrát osobně útočil, nepředpokládal mou dobrou vůli a porušoval wikietiketu, zdvořilost i pravidlo tří revertů. Byl kvůli tomu mnohokrát varován a mnohokrát zablokován. Na počátku jsem mu nabízel mediaci, ale nedostalo se mi od něj kladné odpovědi. Poté jsem se několikrát obracel na správce s žádostí o ochranu před osobními útoky, ale s narůstajícími problémy převládlo mezi správci přesvědčení, že věc má řešit arbitrážní výbor. Poté jsem otevřel žádost o opatření, ale navrhovaná opatření podle mého názoru řeší problém jen částečně. Vyčerpal jsem tedy všechny doporučené způsoby řešení sporů, což mne přivedlo až k arbitráži.

Nejsem první, kdo má podobný problém s chováním DeeMusila. V minulosti se DeeMusil dostával do konfliktů zejména (ale nejen) s uživateli Destinero, Kyknos, Formol, franp9am a Bazi, z nichž někteří své wikiaktivity výrazně omezili i kvůli sporům s DeeMusilem. Domnívám se, že problémy s DeeMusilem se budou opakovat i v budoucnu, pokud se nebudou řešit.

V případě, že arbitrážní výbor shledá, že i já jsem v průběhu interakce s DeeMusilem nějak pochybil a bude-li se domnívat, že problém není jednostranný, žádám arbitrážní výbor aby jasně zdůvodnil, kde a jak jsem pochybil. --G3ron1mo 15. 7. 2012, 06:58 (UTC)

DeeMusilEditovat

Ze žádosti o opatření: G3ron1mo tvrdošíjně revertuje obsah, sám odmítl dvakrát pokus o mediaci, sám jsem překročil pravidlo tří revertů jen zřídka. G3ron1mo poškozuje obsah Wikipedie podle NEKIT, vkládá do článků nehodící se šablony nebo hromadně vkládá šablony požadující zdroj, odstraňuje šablonu NPOV bez nápravy, zkresluje pravidla Wikipedie, zkresluje informace uvedené ve zdrojích nebo jejich význam, maže z článků zdroje, vstupuje do uměle vytvořených sporů v oblastech, o kterých nic neví, věnuje se stalkingu. napsal tam DeeMusil 9. 7. 2012, 17:37 (UTC), stručný výtah pro osvětlení DeeMusilova stanoviska a jeho zaznamenání zde provedl Okino (diskuse) 15. 7. 2012, 05:49 (UTC)

Abych se k tomu tedy vyjádřil:

 • Vyjádření bude poněkud delší, tedy se omlouvám všem co ho musí číst. Konec vyjádření označím srozumitelně jako „konec úvodního stanoviska“ a vyhrazuji si právo z časových důvodů vyjádřit se per partes.
 • Navrhovatel této žádosti o arbitráž bude dále nazýván jako navrhovatel.
 • Výrazem „mé články“ neoznačuji vlastnictví článků ale pouze to že jsou uvedeny na mé osobní stránce jako články mnou vytvořené či jako články hojněji editované.

K vyjádření navrhovatele:

 • K navrhovateli jsem neměl osobních útoků, vždy jsem se snažil komentovat editace, jejich závadnost, škodlivost, nevhodnost či porušení pravidel. Jediné co mi bylo vyčítáno, že jde o útok ad hominem.
 • Odmítám nařčení z nepředpokládání dobré vůle. Po proklamaci nepřátelství, mnohokráte potvrzené, po stalkingu a extenzivní péči editwarů a různých nevhodných šablon, kterou věnoval „mým“ článkům, není již možné o předpokládání dobré vůle mluvit. Tato snaha byla některým kolegou poměrně přiléhavě pojmenována jako sheldonizace a přiznávám, že to by byla jedna z výjimek, která by si předpokládat dobrou vůli i přesto zasloužila. Zde ji však nepředpokládám. Je rozdíl mezi předpokládáním dobré vůle a ignorováním škodlivých činů.
 • Pravidlo 3RR jsem porušil ve stejné míře jako navrhovatel a to pouze zřídka, např. při revertování úpravy mého diskusního příspěvku. Vždy jsem začínal diskusi k probíhající revertovací válce. Navrhovatel nikdy nečekal na rozuzlení diskuse a vždy rovnou revertoval poté co odpověděl, nebo i bez odpovědi, jako by zvážil, že má pravdu a uznal vlastní výrok za závěr diskuse, čímž prokázal neobyčejnou míru arogance.
 • Připouštím, že z důvodu neřešení celkového problému ze strany správců vyostřilo mou argumentaci a mohl jsem se o editacích navrhovatele vyjádřit v hanlivém smyslu.
 • Údajná mediace mi byla nabídnuta v Diskusi o smazání, kde již diskuse nad společným názorem probíhala. Jako takový zde návrh postrádal smyslu, neboť diskuse o smazání se nemohou vyřešit „jednou provždy“, jak požadoval navrhovatel, ale jedna po druhé. Také jsem tento „návrh“ jako snahu o mediaci nevnímal. Zcela naopak, navrhovatel zcela odpálkoval dvě nabízené mediace o které se pokusili Verosusa a Mates245 (odpověď typu zloděj křičí: „chyťte zloděje“).
 • Navrhovatel chybně uvádí, že vyčerpal všechny možnosti urovnání sporu. Navrhovatel nikdy nezjišťoval, co si o tom, co má nebo nemá být v článku, myslí komunita. Nikdy nezaložil ŽoK na spor o obsah, nikdy nezaložil diskusi a nezeptal se ostatních, co si o tom myslí. V případech, kdy se zapojila komunita, ať už ve sporu o smazání (DoS) či ve sporu o obsah, ať už náhodně (např. článek Sekta), či na moji žádost (Seznam postav v seriálu Šmoulové) a navrhovatel ztratil hlavní slovo, vždy následně přišlo oznámení na nástěnce správců se souhrnným a vykonstruovaným obviněním z editací za poslední období, za které jsem byl většinou zablokován aniž bych se mohl k uvedenému vyjádřit.
 • Navrhovatel uvádí, že není první s kým má DeeMusil problém. Ano to je jistě pravda. Jmenoval Destinera, s bezprecedentním přístupem k urážení druhých (viz minulá arbitráž), též jeho dlouhodobého zastánce a nebojím se napsat advokáta Kyknose s dlouhodobým proklamovaným negativním přístupem k fungování Wikipedie (viz jeho osobní stránka), což je otázkou, zda se to počítá jako další osoba, Formola, zapojeného do stejné obhajoby Destinera, který se též dopouštěl četných osobních útoků, obcházení bloku a dalších činů, a uživatele franp9am, který tehdy napadal můj nově napsaný, revidovaný, nově zařazený a navíc soutěžní dobrý článek, počínal si obecně bezohledně (a to nejen vůči mé osobě) a vyjadřoval se velmi osobně a neuctivě. V tomto smyslu chápu, že se navrhovatel přiřazuje právě k nim. Výjimkou z výčtu je pravděpodobně Bazi, který měl tu smůlu, že editoval homosexuální témata současně s Destinerem, tedy že se ho vzhledem ke společnému úhlu pohledu zastával.
 • Navrhovatelovy spekulace proč ten který editor své editace výrazně omezil je značně diskutabilní, kupříkladu Kyknos na popud sporu Destinero vs DeeMusil editovat po delší době opět začal, jiné nehodnotím, jejich důvody jsou různé se společným jmenovatele: byli zablokováni za osobní ale opravdu osobní útok.
 • Navrhovatelův spor není jednostranný, na vedení sporu, sporu o obsah, revertovacím válkám atd. jsou vždy třeba dva. V případě navrhovatele je navíc vícero wikipedistů postižených jeho činností. Osobně vím o wikipedistovi vbhubeném, který svou činnost ukončil zcela a svým vyjádřením na osobní stránce dal svůj názor jasně najevo. O dalších, kteří mi vyjádřili podporu ať už přímo v diskusích, nebo emailem bych zatím pomlčel, jelikož nevím mají-li v úmyslu se arbitráže aktivně účastit. Proto navrhuji, aby jeho činnost, která je de facto příčinou většiny částí sporu, byla vzata v úvahu při rozhodování a případných opatřeních arbitráže.

Ke škodlivým činnostem navrhovatele:

 • Navrhovatel poškozoval Wikipedii za účelem prosazení vlastního názoru s užitím editací podle WP:NEKIT a to opakovaně, revertoval na verzi prosazující tuto verzi, a to i přesto, že byl na nevhodnost takového jednání upozorněn.
 • Navrhovateli vkládal do článků nehodící se šablony a tvrdošíjně revertoval na tuto verzi i přesto, že byl na jejich nevhodnost upozorněn několika různými wikipedisty.
 • Navrhovatel odstraňoval z článku šablony NPOV a NPOV|část v rozporu se závazným pravidlem NPOV, (bez diskuse s jejím vkladatelem, což je závazným pravidlem považováno za nevhodné) a revertoval na verzi bez této šablony i přesto, že byl na nevhodnost takového jednání upozorněn.
 • Navrhovatel uváděl nepravdy ohledně pravidel Wikipedie a zkresloval co pravidla Wikipedie uvádějí, resp neuvádějí a to i přesto, že byl na jinou skutečnost upozorněn několika různými wikipedisty.
 • Navrhovatel uváděl nepravdy ohledně toho, co je, resp. co není uvedeno ve zdrojích a to až do té míry, že není možné pochybovat o účelovosti takového jednání. Používal zdroje k prokázání jiné informace než je ve zdroji uvedena a hrubě při tom uplatnil svůj POV, čímž editoval v rozporu se závazným pravidlem NPOV a revertoval na tuto verzi i přes to, že byl na svůj omyl upozorněn.
 • Navrhovatel bez shody v diskusi mazal z článku texty i se zdrojem, i když neexistovala důvodná pochybnost o zdroji a revertoval na tuto verzi i přesto, že byl na tuto skutečnost upozorněn.
 • Navrhovatel používal triviální zmínky ve zdrojích, případně nevěrohodné zdroje k prokázání závažného nařčení, pomluvy, dehonestaci či defamaci subjektu článku. U některých z nich revertoval mnohokrát na svou verzi i přesto, že byla vedena diskuse.
 • Navrhovatel i přesto, že věděl, že má se mnou spor, vstoupil do dalšího pokračování sporu o obsah v oblasti, o kterou obecně nejeví zájem a o které dle vlastních slov nemá téměř žádné znalosti. (Seznam postav v seriálu Šmoulové)
 • Navrhovatel cíleně, dlouhodobě a především neobvykle často a neobvykle hustě zásobil články, resp. texty v článcích (velmi pravděpodobně odporujících jeho POV, případně bezdůvodně), datovanými šablonami doplňte zdroj a textace následně odstraňoval, a to i přesto, že jím označené skutečnosti byly buď obecně známé, nebo vyplývaly z použití zdravého rozumu, případně přímo vyplývaly ze zdrojů v článku již uvedených. Činil tak i přesto, že byl na nevhodnost takového jednání upozorněn.
 • Navrhovatel prováděl cílený wikistalking uživatelů, kteří jsou s ním ve sporu tím, že procházel seznamy „jejich“ článků a systematicky likvidoval jejich dílo výše uvedenými způsoby (tedy činností dle WP:NEKIT, revertováním, odstraňováním šablon NPOV v rozporu s pravidly, zkreslování informací o pravidlech Wikipedie, zkreslováním informací o zdrojích, odstraňováním zdrojů, a zneužíváním triviálních zmínek ve zdrojích (i v mnoha zdrojích) k prokázání závažných faktů či obvinění, neobvykle četnému vkládání požadavků na zdroje) a tak vyostřil již probíhající spor, aby je pak nechal blokovat za osobní útoky, které nebyly osobní.
 • Navrhovatel zkresloval důkazy předané na nástěnce správců tak, aby v citacích vyzněly pokud možno co nejhůře, a obviňoval druhé z osobních útoků, přičemž šlo mnohokráte o pouhou vztahovačnost navrhovatele, jelikož šlo o komentáře k editacím, čímž prokázal především soustavné nepředpokládání dobré vůle.
 • Navrhovatel v průběhu arbitráže a v době platnosti předchozího opatření, dobře si vědom, že jeho editaci nemohu dle opatření revertovat ani komentovat upravoval v článcích svůj POV a odstraňoval editace z článků, které jsem tam vložil před nedávnem a odstraňoval text včetně zdrojů. Tím de facto porušil toto symetrické opatření arbitrážního výboru, které se vztahuje i na něj.

konec úvodního vyjadřování--DeeMusil (diskuse) 18. 7. 2012, 00:19 (UTC)

franp9amEditovat

Několik osobních útoku DeeMusila vůči mne jsem uvedl v příslušné žádosti o opatření, přidávám k tomu ještě jeden ukázkový. Já dokonce i přiznávám, že jsem byl tehdy někdy také podrážděnej po všech těch hádkých, přesto si myslím, že míra útočnosti nebyla symetrická.

Přestože tato arbitráž není o obsahu, upozorňuju dále na téma homosexuality, které je tady už léta naprosto zablokované, ačkoliv na de nebo en wiki je zpracováno velmi kvalitně. Když se tady chce tomu někdo věnovat, brzo toho musí nechat pod tlakem DeeMusila. Nikde nebyla situace tak jednoznačná jako v případě Baziho, který byl ze všech Musilových "nepřátel" nejvíce nekonfliktní, mírný a přátelský (možná až moc - brzo toho radši nechal). Tady se pak řekne oblíbená formulka homosexualita je kontroverzní téma. Toto "vysvětlení" však neobstojí. Na jiných wikipediích to není nijak zvlášť kontroverzní a lze o tom psát podle věrohodných zdrojů, stejně jako o čemkoliv jiném. A naopak, viděli jsme tady že i kolejová doprava anebo geometrické útvary můžou být kontroverzní, pokud se najdou dostatečně exotičtí uživatelé. Homosexualita je důležité téma a to, co teď hlásají některé partie cs wiki, je skoro na žalobu. Přál bych si aby jste téma homosexuality otevřeli (de facto) i jiným editorům než DeeMusil.

Za obzvlášť nechutnou považuju DeeMusilovu editaci, ve které šířil domněnky o homosexuální orientaci některých svých názorových oponentů se zdůvodněním, že je to překážka ve schopnosti psát nezaujatej text. V této souvislosti DeeMusil zveřejnil také odkaz na soukromné webové stránky daného uživatele. Odkazy na tyto editace posílám arbitrům mailem. Podobné zveřejňování identity wikipedisty je v rozporu s elementární slušností a časem může vést i k soudním sporům. Tehdy jsem hlasitě protestoval, ale nenašel jsem u komunity podporu. Považuju za chybu, že komunita nebere tyto věci o zveřejňování osobních údajů dost vážně (zastal se mne tehdy jenom Faigl.ladislav, dodatečně děkuju). Franp9am (diskuse) 15. 7. 2012, 11:00 (UTC)

PortoricoEditovat

Principiálně jsem nucen potvrdit oprávněnost franp9amových připomínek: I vůči mně se DeeMusil dopustil nepravdivého tvrzení za hranicí dobrého vkusu, když o mně napsal, že moje "editace se týkají výhradně homosexuality", což doprovodil výzvou "Chyťte zloděje". Snížilo to moji chuť na Wikipedii přispívat, mj. i proto, že tento i další DeeMusilovy komentáře (např. ty zde doložené) pokládám často za nevhodné a přinejmenším hraničící s pravidly projektu. Uvedené tvrzení o údajném výhradním zaměření mých editací je navíc prokazatelně nadsazené, bez obalu řečeno lživé - viz moje uživatelská stránka. --Portorico (diskuse) 17. 7. 2012, 21:28 (UTC)

Stanoviska arbitrů k přijetí případuEditovat

 1. S výtkou, že nebyly naplněny všechny řádné náležitosti žádosti o arbitráž, s pochopením, že za stavu daného projednáváním v žádosti o opatření je naplnění některých těchto náležitostí problematické nebo k nim došlo již dříve na jiných místech, a s odkazem na to, že jsem již vyjádřil potřebu probrat věc podrobně v arbitráži nebo ji řešit jinak, jsem pro přijetí případu a otevření arbitráže. Okino (diskuse) 15. 7. 2012, 05:53 (UTC)
 2. Jsem pro přijetí --Chalupa (diskuse) 15. 7. 2012, 21:44 (UTC)
 3. Pro přijetí. --Jan.Kamenicek (diskuse) 15. 7. 2012, 23:44 (UTC)
 4. Hlasuji pro přijetí žádosti. --Bodlina (diskuse) 16. 7. 2012, 13:03 (UTC)
 5. Pro přijetí.--Yopie (diskuse) 17. 7. 2012, 01:42 (UTC)

Poměr hlasů: 5/0/0/0
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro otevření případu/proti otevření případu/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel Okino (diskuse) 17. 7. 2012, 22:41 (UTC)

Informace zpravodajeEditovat

Na základě toho, že se nikdo z arbitrů dobrovolně nepřihlásil, a na základě losu provedeného nezávisle na arbitrážním výboru kolegou Ragimirim zde (srovnáno s abecedním seznamem arbitrů) jsem byl určen zpravodajem případu.

Moje aktuální off-wiki situace není zpravodajování případu zcela nakloněna, nicméně ostatní arbitři jsou na tom podobně. Proto ale prosím Též vyzývám všechny strany i další účastníky k tomu, aby byli vstřícní k mnou tlumočeným požadavkům arbitráže.

Aktuální informace jsou následující: Na předkládání důkazů navrhuji lhůtu do 10. srpna. Prosím o připomínky k této lhůtě. Dále vyzývám obě dosavadní strany sporu, aby zde vyslovili svá doporučení ohledně stran arbitráže. K tomu, kdo jsou strany případu, více zde. Děkuji. Okino (diskuse) 19. 7. 2012, 11:13 (UTC)

Lhůta 10. srpna mi vyhovuje. Strany bych dle mého názoru rozdělil jako G3ron1mo, franp9am vs. DeeMusil. Vbhubený by vzhledem k své neaktivitě na Wikipedii, platnému výsledku žádosti o komentář a jeho již jednou zamítnuté arbitráži, stranou být neměl. Účast Portorica ponechávám na jeho vlastním zvážení. --G3ron1mo 19. 7. 2012, 15:40 (UTC)

Informuji, že jsem e-mailem od DeeMusila obdržel žádost o prodloužení lhůty na shromažďování důkazů. Jelikož argumenty pro prodloužení žádosti byly: blok na Wikipedii, neupřesněné zaneprázdnění mimo Wikipedii, všeobecná krátkost lhůty a nevedení si podkladů dlouhodobě, žádost jsem zamítl. Zdůvodnění: Blok na Wikipedii, zejména je-li očekávatelný a začíná-li a končí uvnitř lhůty (nepřesahuje zejména přes její konec) nebrání přípravě důkazů a nemůže tedy být jednoduše důvodem pro odklad, jak nás též naučila praxe s kolegou Destinero a prodlužováním lhůt kvůli jeho blokům. Zaneprázdnění mimo Wikipedii může být důvodem pro prodloužení lhůty, ale pouze ve výjimečných a jasně zdůvodněných případech. Lhůta na předkládání důkazů je od přijetí žádosti 18. července do 10. srpna. Taková lhůta zcela odpovídá např. Žádosti o arbitráž Cinik vs. správci a také logickému rozložení času pro arbitráž trvající maximálně dva měsíce, což je myslím přijatelná doba pro řešení arbitráží. Dlouhodobé vedení si podkladů pro případ arbitráže považuji osobně spíš za škodlivé jednání, navíc by arbitráž měla podle mne řešit takové prohřešky, které jsou tak závažné, že má jejich okolnosti postižený v živé paměti i bez potřeby uchovávání si poznámek. Závěr: Platí tedy lhůta pro shromažďování důkazů do 10. srpna. Okino (diskuse) 25. 7. 2012, 21:45 (UTC)

Strany sporuEditovat

Na základě interní diskuse arbitrů a názorů zainteresovaných osob jsem rozhodl nerozšiřovat o nikoho seznam stran sporu. Z tohoto rozhodnutí vyplývají zejména následují důsledky: Důkazy, které se týkají sporů mezi libovolnou stranou sporu a osobami, které stranou sporu nejsou, budou brány jen jako ilustrující a bez dostatečné podpory důkazů týkajících se bezprostředně tohoto sporu nemohou zakládat klíčová rozhodnutí. Osoby, které nejsou označeny za strany sporu, nemohou být předmětem žádného opatření přijatého v této arbitráži.

Rozhodnutí o stranách arbitráže nemusí být konečné (viz též hned následující procedurální opatření), pokud by k tomu došlo, může tím být přiměřeně ovlivněn i další průběh arbitráže (zejména časové termíny).

Jelikož o stranách sporu s definitivní platností rozhoduje arbitrážní výbor, je dohodnuta procedura předložení alternativních návrhů pro případnou změnu tohoto mého rozhodnutí. Tyto návrhy následují:

Rozšíření sporu o vbhubenéhoEditovat

Arbitrážní výbor schvaluje rozšíření seznamu stran arbitráže o wikipedistu Vbhubeného.

Nepřijato - poměr hlasů: 0/3/0/2
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro přijetí/proti přijetí/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel Okino (diskuse) 10. 8. 2012, 22:05 (UTC)

Rozšíření sporu o franp9amEditovat

Arbitrážní výbor schvaluje rozšíření seznamu stran arbitráže o wikipedistu Franp9am.

Nepřijato - poměr hlasů: 0/3/0/2
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro přijetí/proti přijetí/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel Okino (diskuse) 10. 8. 2012, 22:05 (UTC)

Závěr shromažďování důkazůEditovat

Informuji všechny strany i ostatní wikipedisty, že by měli urychleně ukončit dodávání důkazů, a to nejpozději do začátku příštího týdne. Následovat bude fáze analýzy důkazů, které se věnují zejména arbitři (ale svou analýzu důkazů může připojit kdokoli). Při ní se na příslušné stránce 1) třídí důkazy a konstatuje se, zda prokazují závadné jednání, 2) navrhují závěry arbitráže, a to ve formě tzv. principů, nálezů, opatření a vynucovacích prostředků (viz Wikipedie:Arbitrážní proces#Závěrečná rozhodnutí. Všechny analýzy, včetně analýzy zpravodaje, jsou pro ostatní arbitry pouze návodné, ale nikoli závazné. Navrhnout závěrečná rozhodnutí je možné na základě podrobné analýzy stejně jako bez ní. Všechna závěrečná rozhodnutí by pokud možno měla být navržena ve fázi analýzy důkazů. Přidávání důkazů po ukončení shromažďování důkazů není vyloučeno, ale arbitrážní výbor na doporučení zpravodaje může rozhodnout, že jednotlivé pozdě předložené důkazy nebude reflektovat, nebo že k nim pouze přihlédne. Vrátit případ do předchozích fází může zpravodaj jen ve zcela výjimečných případech. Děkuji za pochopení. Okino (diskuse) 10. 8. 2012, 22:05 (UTC)

Ukončil jsem fázi shromažďování důkazů. Zároveň opět upozorňuji na několikadenní následující nepřítomnost na internetu. Okino (diskuse) 13. 8. 2012, 15:32 (UTC)

Podnět k uzavřeníEditovat

Vzhledem k tomu, že vypršela předem nahlášená i předem nahlášená prodloužená lhůta k hlasování, podávám tímto podnět k uzavření této arbitráže. Upozorňuji všechny, kdo ještě chtějí podat nějaké návrhy k hlasování, aby tak učinili neprodleně; u složitějších návrhů je již pravděpodobné, že se jejich odhlasování nestihne. Arbitry vyzývám, aby věnovali pozornost návrhům, které se v poslední chvíli ještě objeví (já sám jsem ještě nějaké na poslední chvíli přidal, s vědomím, že už nemusejí být odhlasovány), a aby všeobecně zkontrolovali, zda hlasovali o všech návrzích. Připomínám, že podle pravidel se o podnětu k uzavření nemůže hlasovat dřív než po 24 hodinách od podání, tj. od zítřejších cca 14.30. Okino (diskuse) 9. 10. 2012, 12:31 (UTC)

Stanoviska a hlasy arbitrůEditovat

Poměr hlasů: 4/0/0/0
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro uzavření případu/proti uzavření případu/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel Okino (diskuse) 13. 10. 2012, 19:20 (UTC)

Závěrečná rozhodnutíEditovat

PrincipyEditovat

Osobní útoky a nezdvořilostEditovat

Osobní útoky jsou nepřípustné kdekoli na Wikipedii a to i v případě, že byly vyprovokovány druhou stranou. Wikipedie od uživatelů očekává zdvořilost k ostatním uživatelům a ochotu spolupracovat. Pokud nezdvořilá vyjádření neplní definici osobních útoků (zejména zaměřenost na konkrétní osobu), mohou být přesto stejně závažná, pokud jsou pronášena opakovaně či dlouhodobě a navzdory upozorněním.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Předpokládejte dobrou vůliEditovat

Předpokládejte dobrou vůli, pokud nejsou jasné důkazy opaku. Dodržování tohoto pravidla pomáhá udržet projekt v chodu tváří v tvář široké škále názorů a dovoluje vyhnout se bezděčným osobním útokům a rozvratu po vytvoření nevlídného editačního prostředí.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Revertovací válkyEditovat

Od uživatelů se očekává, že se budou vyhýbat revertovacím válkám a respektovat pravidlo tří revertů. Nežádoucí je také úmyslné se pohybování na hraně pravidla tří revertů a využívání revertů jako standardního mechanismu pro editování článků nebo pro prosazování názorů ve sporech.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/1. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Arbitrážní výbor a obsah WikipedieEditovat

Arbitrážní výbor nezasahuje do obsahu encyklopedie Wikipedie. Veškerá rozhodnutí i související s obsahem článků může Arbitrážní výbor vydávat pouze tehdy, je-li beze sporu porušováno některé pravidlo Wikipedie, ve sporných případech ale nemůže upřednostňovat některou variantu. Nejvyšší autoritou pro řešení podobných sporů je komunita Wikipedie, arbitrážní výbor v souvislosti s jejími rozhodnutími o obsahu zasahuje až tehdy, jestliže některý z wikipedistů vůli komunity soustavně ignoruje ke škodě Wikipedie a situaci už není možné řešit ani běžnými nástroji (např. úkony správců).

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Odstraňování informací podložených věrohodným zdrojemEditovat

Wikipedie je encyklopedie, jejíž obsah je omezen ověřitelností informací a dalšími body uvedenými na stránce WP:Co Wikipedie není. Uveřejňování různorodých encyklopedických informací je proto obecně vítáno. K odstranění encyklopedické informace podložené věrohodným zdrojem by mělo docházet pouze ve zdůvodněných případech. Pokud dojde ke sporu o to, zda má být informace uvedena (revertování odstranění), je vhodné v diskusi neprosazovat pouhé ponechání nebo vymazání informace, ale hledat způsob, jak informaci vhodným způsobem a na vhodném místě uvést.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Záměrné sledování činnosti konkrétního wikipedistyEditovat

Pokud nejde o odhalování zjevného vandalismu, je zaměření editací výrazně pouze na činnost jednoho jiného wikipedisty problematické. Může vést k řadě nežádoucích jevů, jako je převod diskusí do osobního tónu, vznik osobních sporů, editačních válek apod.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Wikipedie přede všímEditovat

Wikipedie je živoucí projekt, pro jehož rozvoj i holou existenci je komunita lidí-editorů zcela klíčová. Doporučení kodifikovaná Wikietiketou a Zdvořilostí jsou hlavní podmínkou, kterou je nutno dodržovat za každých okolností. To se týká veškerých editací, psaní komentářů a příspěvků v diskusích. Nezdvořilost je chování vytvářející atmosféru nepřátelství a neúcty, je zdrojem konfliktů a příčinou wikistresu. Osobní útoky či nepřiměřené revertování jsou (jen) dvěma z jejích projevů, předpokládání dobré vůle je (jen) jedním z preventivních prostředků. Pro dobrou atmosféru v komunitě wikipedistů a samotnou Wikipedii je nezdvořilost bezvýhradně destruktivní. Obzvláště obtížnou se stává ve své dlouhodobé formě, přetrvává-li navzdory upozorněním a opakovanému použití nástrojů řešení konfliktů. Takové počínání je nepřijatelné.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Kulturní válka wikipedisty DeeMusilEditovat

Aktuální spor G3ron1mo vs. DeeMusil probíhá v kontextu tzv. kulturní války (culture war), kterou vede / účastní se wikipedista DeeMusil dlouhodobě kolem některých témat, v nichž zastává vyhraněný (ať většinový, či menšinový) úhel pohledu. Tato témata jsou nejčastěji prostorem, kde DeeMusil narušoval proces vyjednávání různými projevy nezdvořilosti, ať už měly formu osobních útoků (za něž byl napomínán a blokován), či jen použití nevhodné ironie, popichování, poučování v osobní rovině, užití expresivních výrazů apod. (za něž byl někdy napomínán).

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

NálezyEditovat

Osobní útoky uživatele DeeMusilEditovat

DeeMusil se v diskusích dopouštěl osobních útoků, byl za ně napomínán a blokován.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Nezdvořilost uživatele DeeMusilEditovat

DeeMusil se v diskusích dopouštěl nezdvořilostí.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Revertovací války uživatele DeeMusilEditovat

DeeMusil porušoval pravidlo tří revertů a byl za to blokován, kromě toho i jindy celkově nadměrně užíval revertů k prosazení své verze článků.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Revertovací války uživatele G3ron1moEditovat

G3ron1mo porušoval pravidlo tří revertů, kromě toho i jindy celkově nadměrně užíval revertů k prosazení své verze článků.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/1/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Nepředpokládání dobré vůle uživatele DeeMusilEditovat

DeeMusil nepředpokládal od svých oponentů dobrou vůli, čímž vyhrocoval spory s nimi.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Nepředpokládání dobré vůle uživatele G3ron1moEditovat

G3ron1mo nepředpokládal od svých oponentů dobrou vůli, čímž vyhrocoval spory s nimi.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Hledání neutrálního úhlu pohleduEditovat

Způsob vedení diskuse, přehnané revertování a další jevy popsané v arbitráži vedly k tomu, že obě strany sporu spíš prosazovaly svůj úhel pohledu místo toho, aby hledaly vhodné cesty k zajištění celkového neutrálního úhlu pohledu, jak je naznačují pravidla Wikipedie a výše uvedené principy.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Zneužití Wikipedie k ilustraci tvrzení uživatelem G3ron1moEditovat

G3ron1mo nadměrným rozmístěním šablon požadujících zdroj do článku Seznam postav v seriálu Šmoulové zneužil Wikipedii k ilustraci tvrzení o neověřitelnosti článku.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/1/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

DeeMusilův podíl na vyhrocených diskusíchEditovat

Na negativních jevech, které byly spojené se spory wikipedisty DeeMusil s G3ron1mem, měl klíčový podíl DeeMusil tím, že převáděl spory do osobní roviny, bagatelizoval své závadné jednání, svou kritiku odmítal jako zaujatou či nepodloženou a své reakce často spojoval s osobními útoky.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Opatření a metody vynucováníEditovat

Opatření pro případ osobních útoků uživatele DeeMusilEditovat

Uživateli DeeMusil se výslovně a natrvalo zakazuje dopouštět se osobních útoků vůči jiným wikipedistům. Dopustí-li se DeeMusil osobního útoku vůči jinému wikipedistovi, může být zablokován na dobu nepřesahující dvojnásobek předchozího takového bloku, poprvé nejdéle na měsíc. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost).

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Zákaz sledování uživatele DeeMusil G3ron1memEditovat

G3ron1mo má zakázáno pronásledovat uživatele DeeMusil. Nesmí zejména zasahovat do práce, kterou DeeMusil vytvořil v tematických oblastech, kterým se před tím G3ron1mo nijak nevěnoval, nebo svou předchozí aktivitu nárazově zintenzivnit v reakci na zapojení DeeMusila. Nesmí též zasahovat do diskusí, které se ho netýkají, jakmile do nich vstoupil DeeMusil. To se netýká diskusí otevřených jako výzvy k vyjádření obecně všem wikipedistům (zejména žádostí o komentář apod.), diskusí, v nichž je některým wikipedistou osobně vyzván k reakci, a diskusí, do nichž se zapojil před DeeMusilovým vstupem. Za porušení tohoto opatření může být G3ron1mo zablokován maximálně na týden. Toto opatření je platné dva roky a restartuje se při každém bloku uděleném podle tohoto opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 2/1/0/1. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC); zrušeno 22. 10. 2012, 22:05 (UTC) v žádosti o opatření poměrem hlasů 2/0/0/2 (pro zrušení/proti/vyloučeno pro podjatost/jiní) kvůli změně relevantního doporučení.

Zákaz opakovaných revertů pro uživatele G3ron1moEditovat

Wikipedistovi G3ron1mo je povolen pouze 1 revert na článek v průběhu 24 hodin. Důvod revertu musí wikipedista G3ron1mo popsat ve shrnutí editace nebo předem v diskusi. V případě porušení zákazu bude na dobu nejméně 14 dní a nejvýše měsíc zablokován některým ze správců. Revert porušující toto pravidlo může kterýkoliv wikipedista revertovat a takový revert se nepočítá ve smyslu Pravidla tří revertů. Tento zákaz trvá dva roky od okamžiku schválení lhůty, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Zákaz opakovaných revertů pro uživatele DeeMusilEditovat

Wikipedistovi DeeMusil je povolen pouze 1 revert na článek v průběhu 24 hodin. Důvod revertu musí wikipedista DeeMusil popsat ve shrnutí editace nebo předem v diskusi. V případě porušení zákazu bude na dobu nejméně 14 dní a nejvýše měsíc zablokován některým ze správců. Revert porušující toto pravidlo může kterýkoliv wikipedista revertovat a takový revert se nepočítá ve smyslu Pravidla tří revertů. Tento zákaz trvá dva roky od okamžiku schválení lhůty, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Opatření pro případ nezdvořilosti uživatele DeeMusilEditovat

Dopustí-li se DeeMusil nezdvořilého vyjádření na adresu jiného wikipedisty, jeho editací či na adresu předmětu článku, může být zablokován, byl-li za takové jednání napomínán v průběhu předchozích 14 dní. Délka zablokování nepřesáhne jeden týden. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost). Toto opatření je platné dva roky a restartuje se při každém bloku uděleném podle tohoto opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Opatření pro případ nezdvořilosti uživatele G3ron1moEditovat

Dopustí-li se G3ron1mo nezdvořilého vyjádření na adresu jiného wikipedisty, jeho editací či na adresu předmětu článku, může být zablokován, byl-li za takové jednání napomínán v průběhu předchozích 14 dní. Délka zablokování nepřesáhne jeden týden. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost). Toto opatření je platné dva roky a restartuje se při každém bloku uděleném podle tohoto opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/1/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Zákaz hromadného vkládání žádostí o zdrojeEditovat

G3ron1movi se natrvalo zakazuje cíleně a dlouhodobě zásobit článek hromadným, cyklickým, neobvykle častým, nebo neobvykle hustým vkládáním žádostí o zdroje (např. za každým druhým slovem) pro nepodstatné, obecně známé či banální informace, či informace dostupné ve zdrojích již v článku dodaných a tímto způsobem pod pohrůžkou smazání dané části nutit autora k vylepšování článku až do stavu "nejlepší článek" a to i přesto, že je na nevhodnost takového jednání upozorněn.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Zákaz odebírání šablon wikipedistou G3ron1moEditovat

Wikipedistovi G3ron1mo se natrvalo zakazuje odebírat šablony NPOV v rozporu s pravidlem NPOV, tedy bez diskuse.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Zákaz hodnocení kolegů pro uživatele DeeMusilEditovat

DeeMusil má zakázáno vyjadřovat se k osobám a vlastnostem ostatních wikipedistů (a to i neadresně či k celým skupinám) mimo k tomu určené diskuse (žádosti o práva správce, žádosti o komentář a podobně), ale i tam tak musí činit slušným způsobem. Při tomto vyjadřování totiž DeeMusil dlouhodobě balancuje na hranici a za hranicí osobních útoků. Pokud zákaz nebude respektovat, smí být zablokován poprvé na dobu jednoho týdne, při dalších porušeních na dobu až dvojnásobku předchozího bloku. Toto opatření se netýká zjevně a bezpochybně pochvalných vyjádření, bez vedlejších konotací.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 10. 2012, 19:39 (UTC)

Záznam zablokování a opatřeníEditovat

Zde jsou zaznamenávána veškerá zablokování, zákazy nebo jiná opatření v jakémkoliv vztahu k učiněným rozhodnutím. Minimálně je nutné uvést jméno správce (nebo správců, pokud opatření vyžaduje shodu více správců), datum a čas, co bylo učiněno a na jakém základě.