Wikipedie:Žádost o arbitráž/Cechblog

Prosíme, needitujte přímo tuto stránku, pokud se nechcete stát účastníkem této arbitráže. (Všichni účastníci jsou předmětem rozhodnutí Arbitrážního výboru a ten zváží roli každého jednotlivce ve sporu.) Komentáře jsou vítány na diskusní stránce a členové výboru je budou číst v plném rozsahu. Důkazy, ať už je přinese kdokoliv, jsou vítány na stránce /Důkazy. Důkazy jsou užitečnější než komentáře. Arbitři jednotlivé důkazy a navržená rozhodnutí komentují a hodnotí na stránce /Workshop.

Tato stránka a všechny podstránky slouží k rozhodování v kauze Cechblog, shromažďování důkazů a předkládání návrhů. Od všech zúčastněných se očekává slušné chování a snaha dokázat svou pravdu pouze pomocí relevantních a férových argumentů.

ŽádostEditovat

Po zamítnutí žádosti o opatření s tím, že arbitráž je vhodnější bych rád požádal Arbitrážní výbor o rozhodnutí formou arbitráže. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 6. 2016, 22:07 (CEST)

Historie případuEditovat

 • Žádost podána: 15. 6. 2016, 22:07 (CEST)
 • Žádost přijata: 18. 7. 2016, 20:26 (CEST)
 • Konečný termín pro předkládání důkazů byl stanoven do 31. 7. 2016, 24:00 (CEST). --Rosičák (diskuse) 21. 7. 2016, 20:07 (CEST)
 • Fáze předkládání/sběru důkazů byla vzhledem k novým skutečnostem (dodatečné zařazení wikipedisty AnkaElektro mezi strany případu) znovuotevřena, nový termín pro uzávěrku je 15. 8. 2016, 08:07 (CEST). --Vachovec1 (diskuse) 8. 8. 2016, 10:56 (CEST)
 • Konečný termín pro veřejnou část Analýzy důkazů byl stanoven na 28. 8. 2016, 24:00 (CEST). --Vachovec1 (diskuse) 18. 8. 2016, 17:00 (CEST)
 • Případ přepnut do hlasování: 14. 2. 2017, 21:27 (CET)
 • Podán podnět k uzavření: 22. 2. 2017, 11:45 (CET)
 • Případ uzavřen: 23. 2. 2017, 17:43 (CET)

Zúčastněné stranyEditovat

Žádám arbitry, aby doplnili strany dle svého uvážení. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 6. 2016, 22:07 (CEST)

ZdůvodněníEditovat

Že problém přetrvává je zjevné z toho, že uživatel Cechblog byl 13. 6. 2016 zablokován kolegou Remalingem za to, co mu bylo v ŽOO vytýkáno. Domnívám se, že delší odůvodnění netřeba, vše si lze přečíst v předchozí žádosti o opatření. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 6. 2016, 22:07 (CEST)

Cechblog dlouhodobě narušuje českou Wikipedii (zejména na stránkách s politickými tématy). S jeho editacemi (a se způsobem, jakým jsou prováděny) množství wikipedstů nesouhlasí, Cechblog však jejich námitky ignoruje a nadále v článcích prosazuje své názory. Cechblog také neustále v článcích prosazuje svůj způsob uvádění zdrojů, zejména odstraňuje zdroje, které jsou ostatními wikipedisty považované za důvěryhodné a nahrazuje je za své, dle mínění ostatních kolegů problematické, zdroje.

Kolega také na různých místech bezdůvodně obviňuje kolegy, zejména na WP:NS (využit soupis kolegy Sabio z Pod lípy).

Níže uvádím příklad dalšího nevhodného chování kolegy.

 • Mazání ozdrojovaných informací a jejich nahrazování méně věrohodnými zdroji
 • Porušování autorského práva ve formě obrázků i textu
 • Nerespektování WP:BLP a ignorování diskuse v článku Vladimir Putin před blokem a okamžitě poté, co mu blok skončil
 • Přepisování historie, viz zde a zde
 • Selektivní promazávání diskusní stránky
 • Provádění vlastního výzkumu a mazání informací, které se mu nelíbí, viz zde nebo zde
 • Vkládání informací s pravopisnými chybami (celá řada příkladů)
 • Revertování několika uživatelů a pomalé, dlouhodobé válčení o svou verzi, viz například zde nebo zde článek Pravý sektor.

--Martin Urbanec (diskuse) 16. 6. 2016, 08:56 (CEST)

StanoviskaEditovat

CechblogEditovat

Modelovým příkladem celé kauzy může být můj poslední střet s názorovými oponenty u článku Sestřelení ruského bombardéru a Válka na východní Ukrajině (stránka historie editací i diskuse). Prosím, posuďte sami práci mou a kolegů (včetně diskusní stránky u Arbitráže).
Po editaci článku Vladimir Putin jsem začal být atakován názorově homogenní skupinou.
Po opakovaném mazání zdrojů jsem dvakrát požádal o pomoc správce. Bylo mi oznámeno, že se jedná o obsahový spor. Tím jsem se dostal do situace kdy mám dvě možnosti, ponechat v článku verze této názorové skupiny, včetně mazání referencí nebo vynaložit nepříjemně vypjaté úsilí o zachování referencí a prosazení toho co čestně a upřímně považuji za přesnější.
Ke všem tvrzením v kapitole důkazy se vyjádřím obdobně jako v ŽoO.
K řešení sporů wikipedie stanovuje pravidla: diskuse, mediace, ŽoO a ŽoA. Zastávám názor, že by se spory měly řešit ve věcné diskusi a měl by být dodržen postup řešení sporů a ne zneužívat k názorovým sporům institut ŽoO a ŽoA (kolegové snahy o diskusi ignorují a dokonce je mažou ze svých stránek, mediaci nikdy nevyužili).
PS: Prosím někoho z arbitrů o zodpovězení otázek na mé diskusní stránce.
--Cechblog (diskuse) 2. 7. 2016, 16:37 (CEST)

Další strany arbitrážeEditovat

Žádám o zařazení účtu Remaling a AnkaElektro do arbitráže. První z důvodu zneužívání funkce správce k neoprávněným opakovaným blokacím, druhý z důvodu mazání zdrojů a textů z článků s ruskou tématikou (účet je silně aktivní v ruských tématech a za svůj styl byl nejednou kritizován na své diskusní stránce či nástěnce sprácvů). Pokud se žádost umisťuje na jiné místo, tak se omluvám a prosím o přesunutí.

Prosím o prověření zda účet AnkaElektro zde nepůsobí pod dalšími účty. V diskusi napsal: "měl by jste se mimo mých editací Krymu podívat i na mnou založené články, pochopil by jste svůj omyl ohledně mé osoby". Pod tímto účtem žádný takto orientovaný článek nezaložil.--Cechblog (diskuse) 3. 8. 2016, 11:00 (CEST)

Další text důkazní povahy přesunut na podstránku s důkazy, viz Wikipedie:Žádost o arbitráž/Cechblog/Důkazy#Cechblog. --Vachovec1 (diskuse) 3. 8. 2016, 14:58 (CEST)

Poznámka arbitrů: žádost podána 31. 7. 2016 ve 23:43 (diff) --Vachovec1 (diskuse) 3. 8. 2016, 15:13 (CEST)

Žádám o zařazení účtů CCCVCCCC do arbitráže, ze stejného důvodu jako AnkaElektro: mazání referencí a vedení editačních válek.
CCCVCCCC: [1][2][3][4][5][6].

Žádám o prověření zda účty Martin Urbanec a CCCVCCCC nespravuje jedna osoba. Urbanec přepisuje komentáře CCCVCCCC aniž by na to bylo CCCVCCCC nějak reagováno.

Výše jsem upozornil na skutečnost, že názorově homogenní skupina maže reference a texty z článků a bez nepříjemně vypjaté úsilí tomu nelze zabránit. Jako příklad lze uvést článek GAZ 67, shrnuto v oddíle Editace Rottweiler, kde byly vymazány ozdrojované informace (byl inspirací Jeep, jak designem, tak konstrukcí), přidány informace neozdrojované (rok zahájení prací 1942) a informace nepřesné (inspirací byla fotografie, tím podobnost končí). Po upozornění na tyto nedostatky následují invektivy o dokola omílání nepravdivých tvrzení, pokračuje editační válka.--Cechblog (diskuse) 15. 8. 2016, 08:02 (CEST)

ZbrnajsemEditovat

Omlouvám se velmi, že jsem doposud nepřednesl svoje argumenty v této arbitráži zaměřené hlavně na uživatele Cechbloga. Nevím, zda bude za dané situace dostatečné, co zde dnes napíši, ale já se plně ztotožňuji s tím, co zde navrchu jako zdůvodnění této ŽoA napsal kolega Martin Urbanec. A stejně tak se ztotožňuji s velmi podrobným stanoviskem kolegy Sabia zde níže. Také na stránce „Důkazy“ bylo toho důkazního materiálu shromážděno několika kolegy již tolik, že to IMHO skoro úplně stačí pro posouzení tohoto případu, konkrétně pro posouzení toho, co já nazývám soustavným narušováním Wikipedie uživatelem Cechblogem v oblastech politiky a dějin 19. až 21. století. Geograficky se jedná především o Rusko, Ukrajinu, Chile, Vietnam a také USA.

Wikipedista Cechblog podle mých pozorování a vlastních zkušeností při práci na určitých článcích velmi často ignoruje názory a námitky mé nebo jiných kolegů, odstraňuje zdroje, které jsou ostatními wikipedisty považované za důvěryhodné a nahrazuje je za své zdroje, které jsou dle mínění mého či ostatních kolegů problematické. Bohužel je jeho způsob práce takový, že výsledkem je snaha nikoliv o encyklopedické obsahy, ale o obsahy propagandistického a nedůvěryhodného charakteru, mnohdy nápadně se podobající internetovým blogům novinářů či jiných lidí. Kdo by chtěl, mohl by říci, že wikijméno Cechblog s tím má něco společného - nomen est omen.

Musím se ještě konkrétně podívat na místa na Wikipedii, kde jsem se přímo setkal s wikipedistou Cechblogem a eventuálně s ním měl nějaký spor. Bohužel dnes již zde nemohu z časových důvodů pokračovat. A včera jsem strávil nějaký čas navíc na úpravě článku Panamský průplav, kde jsem provedl zcela nutnou aktualizaci a poté jsem tam nechtěl nechat některé další pasáže v dosavadním stavu, které podle mého názoru nebyly šťastně formulované apod. I tam bych se ještě rád vrátil, ale nutnost zde moje stanovisko doplnit vidím také. --Zbrnajsem (diskuse) 8. 7. 2016, 16:34 (CEST)

Kolega Vachovec se mne dnes v noci zeptal za AV, zda si přeji znovuotevřít fázi sběru důkazů. Odpovídám zde, že si to nepřeji, neboť ten velký počet důkazů shromážděných proti wikipedistovi Cechblogovi IMHO již není třeba dále podstatně rozšiřovat. Je to v zásadě stále obdobné - dlouhodobé a soustavné narušování věcného obsahu Wikipedie, úporné prosazování vlastních propagandistických tendencí (které jsou zčásti takříkajíc líbivé, ale přesto neencyklopedické), nekolegiální chování vůči jiným wikipedistům, přehlížení jejich věcných argumentů atd. --Zbrnajsem (diskuse) 8. 8. 2016, 11:02 (CEST)

SabioEditovat

Byl jsem AV vybrán jako strana sporu, proto se chci vyjádřit. Pokud je ŽoA jediný způsob jak poukázat na Cechblogovo dlouhodobé porušování pravidel Wikipedie a jak dalšímu narušování encyklopedie zabránit, když ostatní možnosti selhaly, tak s arbitráží souhlasím. Mnoho důkazů Cechblogova chování jsem uvedl v diskuzi pod lípou zde, další důkazy jsou v ŽoO/Cechblog zde. Nechce se mi to celé znovu sepisovat, ale pokusím se to shrnout na stránce /Důkazy a časem mohu přidat další důkazy. Jenom chci podotknout, že na Wikipedii působím mnoho let a nikdy jsem se s někým jako Cechblog nesetkal. Já osobně jsem se konfliktům a revertačním válkám (před Cechblogem) snažil vždy vyhýbat a když jsem se v několika málo případech dostal s někým do sporu, tak jsem většinou ustoupil, protože mně konflikty nijak netěší a případně jsem i uznal argumenty kolegů. Právě z toho důvodu jsem se Cechblogovo narušování Wikipedie, například ve formě vkládání falešných informací nebo mazání informací i s věrohodnými zdroji, snažil řešit spíše prostřednictvím diskuze než abych jeho příspěvky, které očividně porušily pravidla Wikipedie, předělával nebo rovnou automaticky revertoval.

Strávil jsem dlouhé hodiny předkládáním důkazů a diskutováním na stránce Cechbloga, na diskuzních stránkách jednotlivých článků, v diskuzi Pod lípou i v ŽoO/Czechblog. Nakonec se to ukázalo jako velmi špatné rozhodnutí, naprostá ztráta času, proto jsem se s pocitem absolutní marnosti dalších diskuzí na téma Cechblog nechtěl už dál zúčastnit. Jako strana sporu v ŽoA jsem byl určen arbitry, protože v ŽoO byla moje sekce s důkazy Cechblogova chování nejobsáhlejší. Ničeho jsem těmi diskuzemi ovšem nedosáhl, Cechblog mé argumenty ignoroval nebo odmítl a v některých případech si je ze své diskuzní stránky i smazal. Až na několik čestných vyjímek moje argumenty nebo důkazy Cechblogova narušování Wikipedie ignorovali i ostatní wikipedisté. Pravdou je, že v několika případech (z těch desítek nebo stovek Cechblogových editací, které nějakým způsobem porušily pravidla Wikipedie) jsem Cechblogův příspěvek předělal nebo revertoval, jako příklad mohu uvést článek Čečensko, ale i tam jsem nakonec ustoupil před Cechblogovou agresivitou a jeho konfrontačním stylem, a nechal jsem tam Cechblogovu verzi článku, kterou si vybojoval v revertační válce. Doufal jsem, že když s ním budu diskutovat a když na jeho chování upozorním další wikipedisty viz zde, zde a zde, tak mé argumenty uzná, nebo zasáhne jiný wikipedista či správce, ale nic se nestalo a v článku Čečensko zůstala Cechblogova verze. Jaké z toho teda plyne ponaučení?

S rozhodnutím AV o zamítnutí ŽoO jsem nesouhlasil a svůj nesouhlas a své překvapení nad tím, že ŽoO byla zamítnuta navzdory velkému množství důkazů, které jsem předložil já i další wikipedisté, jsem vyjádřil na stránce ŽoO zde i na diskuzní stránce kolegy Vachovce1 zde, a dál trvám na tom, že nejde o pouhý spor odlišných úhlů pohledu na některé události, který je provázen revertačními válkami, jako v případě ŽoO/Zbrnajsem (v tomto případě AV kolegu potrestal), ale jde především o to, že Cechblog soustavně, masivně a dlouhodobě porušuje pravidla Wikipedie naprosto nepřijatelným způsobem např. tím že do článků opakovaně vkládá falešné informace nebo konspirační teorie či menšinové názory (zde je i nepravdivé shrnutí editace), které souzní s jeho úhlem pohledu (např. že Rusko rozpoutalo 1. světovou válku, což byla možná německá válečná propaganda z dob císařství nebo Třetí říše, ale dnes s tímto názorem většina historiků nesouhlasí), ze kterých pak dělá názory většinové nebo ty jediné (poslední měsíc jsem jeho příspěvky moc nesledoval, ale neuniklo mi, že byl opět zablokován a jiní wikipedisté si na něj stále stěžují), a o tyto své příspěvky s falešnými informacemi pak vede agresivní revertační války i proti více uživatelům (třeba zde do článku Cechblog vložil zpět falešnou informaci a ještě se odvolával na diskuzi, ačkoliv on sám přepsal desítky článků aniž by se nějakou diskuzí obtěžoval a když už se občas diskuze zůčastnil, tak se nenechal přesvědčit ani racionálními argumenty mnoha jiných wikipedistů), a myslím si, že AV udělal chybu, když proti němu odmítl zasáhnout a snad po pečlivém prostudování důkazů v ŽoA rozhodne jinak. Pravdou ovšem je, že celý spor s Cechblogem má i politické pozadí, protože Cechblog se snaží články na Wikipedii přepsat tak, aby v nich převládal jeho světonázor, třeba i za pomoci blogů, mazání věrohodných zdrojů nebo falšování historie, a mnozí z těch co mu odporují (ovšem zdaleka ne všichni) mají jiný světonázor než Cechblog (což je asi hlavní důvod proč AV zamítnul ŽoO a doporučil místo toho ŽoA), ale přesto je to právě Cechblog, který se všem ostatním wikipedistům, bez ohledu na jejich politické názory, naprosto vymyká, při prosazování svého světonázoru soustavně porušuje pravidla a dělá to velmi konfrontačním způsobem, takže z mnoha politických a historických článků Wikipedie udělal bojiště a nepřestal s tím ani když byl na své chování mnohokrát upozorněn jinými wikipedisty, a to již před několika měsíci např. zde nebo zde.

S Cechblogem se dostalo do konfliktu více wikipedistů, někteří si na něj stěžovali v ŽoO, jiní ne, např. o svou preferovanou verzi článku Pravý sektor vedl během 4 měsíců revertační války celkem s 6 wikipedisty. Já na nikoho ukazovat nechci, to je na posouzení Cechbloga a arbitrů, ale v reakci na kolegu Baziho, který poučoval Cechbloga o pravidlech arbritráže na jeho diskuzní stránce zde (což je v pořádku a nic proti tomu nemám) bych jen rád řekl, že si nemyslím, že by se ve sporu s Cechblogem někdo dopustil něčeho závadného např. tím, že revertoval jeho závadné příspěvky, že na ně poukazoval na diskuzní stránce, nebo že ho za jeho závadné příspěvky zablokoval. --Sabio (diskuse) 6. 7. 2016, 22:43 (CEST)

Chtěl bych kolegu Sabia ujistit, že jeho výběr byl učiněn výhradně tak, jak je zdůvodněn, tedy podle množství dodaných příspěvků, které v našich očích svědčily o jeho zájmu na této záležitosti. AV u žádné ze stran a priori žádné závadné jednání nepředpokládá, jediné, co v této fázi zjišťuje, je existence či neexistence sporu mezi stranami. Kdokoli ostatně může navrhnout AV zahrnutí dalších stran, jejichž účast by byla pro vyřešení sporu účelná.--RPekař (diskuse) 10. 7. 2016, 20:29 (CEST)

AnkaElektroEditovat

Martin UrbanecEditovat

@Cechblog: Ta editace, na kterou jste poukázal, byla prostým editačním konfliktem, kterého jsem si nevšiml a omylem tedy byl příspěvek přepsán. Ale pokud stále trváte na zkontrolování checkuserem, já beze všeho s checkem souhlasím. Nemám na Wikipedii co skrývat. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 8. 2016, 09:36 (CEST)

Stanoviska arbitrů k přijetí případuEditovat

 1. Jsem pro přijetí případu, ostatně vyplynul z rozhodnutí AV o ŽOO. --Bazi (diskuse) 10. 7. 2016, 12:38 (CEST)
 2. Souhlasím s přijetím případu i s navrhovanými stranami arbitráže. --Verosusa (diskuse) 10. 7. 2016, 20:09 (CEST)
 3. Souhlasím s přijetím případu i s úvodním vymezením stran (při množství „lidí aktivně zapojených do dění, kterého se žádost o arbitráž týká“ je určitý reprezenttivní výběr nezbytný).--RPekař (diskuse) 10. 7. 2016, 20:19 (CEST)
 4. Souhlasím s přijetím případu k řešení. Strany jsou vymezeny přesně podle doporučení. Z mého pohledu nic nebrání projednání případu. --Rosičák (diskuse) 14. 7. 2016, 19:49 (CEST)
 5. Jsem pro přijetí případu. AV doporučil arbitráž již v rámci ŽOO, situace se od té doby nijak neposunula. Nezbývá tedy, než řešit spor formou arbitráže. S vymezením stran (k datu tohoto příspěvku) rovněž souhlasím. --Vachovec1 (diskuse) 17. 7. 2016, 20:52 (CEST)

Poměr hlasů: 5/0/0/0
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro otevření případu/proti otevření případu/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel --Rosičák (diskuse) 18. 7. 2016, 20:26 (CEST)

Další text vložil --Vachovec1 (diskuse) 3. 8. 2016, 15:11 (CEST)

Rozšíření zúčastněných stran o wikipedistu AnkaElektroEditovat

Navrženo wikipedistou Cechblog: zde

Vyjádření wikipedisty AnkaElektro

@AnkaElektro:

Popravdě řečeno, nemám zájem být stranou arbitráže. S kolegou vedu spory o obsahy už delší dobu a přibylo jich, ale nepovažuji za nutné stát se stranou arbitráže. Ovšem pokud to kolega tak vehementně požaduje, jeho žádosti vyhovím.

S jeho editacemi jsou plošné problémy hned mezi několika wikipedisty a Cechblog neustále vyvolává nové spory. Nadále prosazuje své verze článků, podporuje je nevěrohodnými zdroji a nebo ze zdrojů vytahuje pouze kusé části, které vyhovují jeho verzi článku. Aktuálně největší spory vedeme u článků T-34, kde nehodlá ani po rozsáhlé diskuzi, názorové shodě s ostatními kolegy a dodání imho velkého počtu relevantních technických informací, připustit, že jeho verze je přinejmenším sporná, takřka vyvrácená. On sám svou verzi podporuje pouze jedním, navíc ne příliš věrohodným zdrojem.

Další vleklý spor vedeme u článků týkající se Čečenska, kde se neustále snaží o vlastní pohled na věc a ignoruje právní zdroje a argumenty. V diskuzi byl pokus o jakousi součinnost, ale netrval dlouho a opět se pustil do editačních sporů. Přestože jsem mu vysvětlil všechny argumenty, které jsem ozdrojoval, stále trvá na svém, nehodlá ustoupit žádnému kompromisu a silou protlačuje svou verzi.

Další spory se patrně rýsují o podobách článku Mezikontinentální balistická raketa, Aslan Maschadov a GAZ 67, kde se snaží stále upravovat články nesmyslnými formulacemi k obrazu svému, které většinou nemají ani řádnou oporu ve zdrojích. To je případ velké části jeho příspěvků i v jiných sekcích a nemožnost se dohodnout na konsenzu je zřejmá, ponejvíce právě v článku o T-34.

Je mi jasné, že bych se měl vyvarovat osobních útoků nebo jejich náznaků, ale v tuto chvíli je potřeba to říci naplno. Kolega Cechblog, dle toho, co jsem viděl v jím provedených editacích, je nesporně jistým propagátorem amerického pohledu na věc. Většina jeho editací se týká proamerického stylu, kde se snaží proklamovat, že USA stojí za vším dobrým a veškerá technika byla vždy inspirována tou z USA. Nad to popírá genocidu indiánských kmenů v severní americe vládou USA, snaží se ospravedlnit jakékoliv nezákonné nebo nehumánní jednání USA, kde mu to jen pochybné zdroje dovolí a v neposlední řadě se neustále opírá do všeho, co je ruské. Buď je to okopírované od USA nebo jim to USA dodala, v případě válek všechny byly zaviněny Ruskem (v případě První světové války jsem nestačil zírat, co byl schopen vydedukovat), vše Ruské je špatné a co je perličkou asi nejvíce, že kdo nesouhlasí s jeho verzemi, je rázem spolustranník (patrně komunista), proruský propagátor, člen jakéhosi týmu proti němu a v mém případě dokonce loutkový účet. Nejlepším důkazem jeho silného protiruského zaměření je tato diskuze. a takových vede povícero. Troufám si tvrdit, že takovýto přístup, který Cechblog uplatňuje se v žádném případě nedá považovat za nestranný, tím méně za encyklopedický.

Dalším problémem, který je znám všem zůčastněným, jsou Cechblogovy neustálé osobní útoky a soudy nad jednotlivými kolegy. Vytrvale při bránění svého vlastního stylu uráží, provokuje a osočuje své oponenty a stupňuje se to tím více, čím více důkazů proti jeho tvrzení se předkládá. Když mu dojdou argumenty a není schopen dále odpovídat, ukončí debatu tím, že je bezpředmětná a že nemá zájem s oponentem dále diskutovat, načež pokračuje v editačních sporech a revertačních válkách.

Jsem si jistý, že Cechblog koná své dílo v dobrých úmyslech a vědomím toho, že tak to činí správně, jenže bohužel, opak je pravdou a to v 90% jeho editací.

Žádám o znovuotevření fáze sběru důkazů. Za dobu od jeho ukončení přibylo mnoho dalších skutečností, na které je třeba poukázat. AnkaElektro (diskuse) 8. 8. 2016, 08:07 (CEST)

Hlasování arbitrů
 1.  Pro Pro Kolega přistupuje na účast v arbitráži, ke sporu předkládal důkazy a s navrhovatelem spory o obsah vede.--Rosičák (diskuse) 4. 8. 2016, 12:21 (CEST)
 2.  Pro Pro Wikipedista AnkaElektro vede s wikipedistou Cechblog aktivní spory včetně vzájemného revertování v článcích atd. Wikipedista AnkaElektro se v této arbitráži aktivně zúčastnil fáze přijímání důkazů, v rámci případu tedy již aktivitu projevil a s věcí je obeznámen. Jeho zařazení mezi zúčastněné strany se jeví opodstatněné. --Vachovec1 (diskuse) 5. 8. 2016, 11:31 (CEST)
 3.  Pro Pro --RPekař (diskuse) 6. 8. 2016, 22:14 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro navržené dočasné opatření/proti navrženému opatření/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel --Vachovec1 (diskuse) 8. 8. 2016, 00:31 (CEST)

Rozšíření zúčastněných stran o wikipedistu RemalingEditovat

Navrženo wikipedistou Cechblog: zde

Vyjádření wikipedisty Remaling

@Remaling:

Hlasování arbitrů
 1.  Proti Proti Důvodem návrhu bylo myslím především blokování uživatele tímto správcem, který však z funkce již odstoupil.--Rosičák (diskuse) 4. 8. 2016, 12:21 (CEST)
 2.  Proti Proti Zařazení wikipedisty Remalinga mezi zúčastněné strany mělo smysl, dokud byl správcem. Kontakt mezi Remalingem a Cechblogem představovaly právě jen správcovské zásahy ze strany Remalinga (a případná související diskuse). V důsledku toho by veškeré případné sankce vůči Remalingovi byly spojeny s výkonem jeho správcovské funkce. Rezignací Remalinga na funkci správce důvody pro jeho zařazení mezi zúčastněné strany pominuly. --Vachovec1 (diskuse) 5. 8. 2016, 11:31 (CEST)
 3.  Proti Proti --RPekař (diskuse) 6. 8. 2016, 22:14 (CEST)

Zamítnuto. Poměr hlasů: 0/3/0/1
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro navržené dočasné opatření/proti navrženému opatření/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel --Vachovec1 (diskuse) 8. 8. 2016, 00:31 (CEST)

Rozšíření zúčastněných stran o wikipedistu CCCVCCCCEditovat

Přidal --Vachovec1 (diskuse) 15. 8. 2016, 10:58 (CEST)

Navrženo wikipedistou Cechblog: zde

Vyjádření wikipedisty CCCVCCCC

@CCCVCCCC: Vlastne ani netusim, co byt zucastnenou stranou znamena, ale to je asi fuk. Moje vyjadreni myslim vystihuje tadyhle Wikipedie:Žádost o opatření/Cechblog a tadyhlenc Wikipedie:Žádost o arbitráž/Cechblog/Důkazy. U zadosti me zahrnout na teto strance zminuje "mazání referencí a vedení editačních válek" a sest diffu. Co se vedeni editacnich valek tyce, priznavam, je tezke se do nich nedostat – nebot Cechblog do Wikipedie prokazatelne vklada nesmysly/lzi/vymysly, vyberte si nejvhodnejsi, vzhledem k jejich objemu a stylu editovani uz na me bohuzel nepusobi jako nahodne chyby. Navic edituje neuveritelne POV a pochybnym stylem (viz treba jeho falesne zdrojovani) – coz je proti predchozimu subjektivni hodnoceni, nicmene vypovidajici hodnotu k nemu ma myslim skutecnost, ze snad vsude, kde se dostal do nejakeho editacniho konfliktu, nenasel oporu v dalsich editorech, naopak ostatni uzivatele s jeho editacemi v mnoha konfliktnich clancich nesouhlasi, rusi, meni a upravuji je, dokonce tusim i nejeden blok si vyslouzil. Ze kolem sebe Cechblog mava "mazanim zdroju", to je pak dvojnasob usmevne, nebot prave pohled na tu "praci" se zdroji ho casto z vyse uvedeneho usvedcuje.

Tohle mozna patri do Dukazu, ale kdyz uz to zminil na teto strance – se vsemi odkazovanymi diffy uz me v minulosti nekde "konfrontoval", mou odpoved na ne (pripadne shrnuti editace) vsak myslim nechal bez povsimnuti (podobne jako jine diskuze poukazujici na prapodivnou praci). Cemuz se ani nedivim, protoze, postupne vzato: 1. Reuters nic takoveho netvrdi, viz relevantni clanek a diskuze Útok na konvoj s uprchlíky u Luhanska, ba co vic, Cechblog pro ono tvrzeni pouzil Parlamentni listy, ktere se mu vsak jinde nelibi[7]; 2. smazani copy&paste casti clanku z valka.cz, vsimnete si, ze dale uz jsem tuto cast nemazal, ucinil tak jiny editor; 3. ani jedna reference nesmazana, jedina smazana cast je veta o tancich a kamionech, ktera mi prisla zbytecna, nebot zaprve to, ze Soveti pouzivali sovetske tanky, myslim neni pro sekci o dopadu L&L relevantni, zadruhe pak veliky rozsah logisticke podpory zminovala nasledujici veta o vozovem parku; 4. viz shrnuti editace a take bod cislo jedna; 5. smazan blog puvodne z CS Magazinu jakehosi "Karla Merty", o nemz internet nic nevi – krome autorstvi clanku "Pinochet – hrdina za jehož vlády bylo zlikvidováno okolo 3000 komunistů" (opet by si stacilo precist shrnuti editace...); 6. stylisticka/chronologicka uprava, posledni veta uvodu hovorila o formalnim ukonceni valky v roce 1919, o B-L se ve clanku normalne pise. Suma sumarum, ze sesti diffu udajne ukazujicich me "mazani referenci" jsem je smazal trikrat: upravenou zpravu CTK, ktera byla pouzita jako zdroj k necemu, co netvrdi, a kterou jsem nahradil Reuters/CNN – a pozdeji ve clanku stejne nechal; c&p z valka.cz, ktere i pote odstranil jiny editor; blog nejakeho internetoveho bijce komunistu. --CCCVCCCC (diskuse) 15. 8. 2016, 12:01 (CEST)

Hlasování arbitrů
 1.  Proti Proti V této fázi s tím již nemohu souhlasit.--Rosičák (diskuse) 15. 8. 2016, 16:30 (CEST)
 2.  Proti Proti V tomto okamžiku by zařazení další strany řízení na poslední chvíli opět protáhlo, přitom jednání, kterého je v odůvodnění dovoláváno, se stalo již počátkem května a ani se mi nejeví pro takový postup dostatečně závažné. Shledá-li AV v průběhu analýzy důkazů, že bez zařazení CCCVCCCC mezi strany není možné věc rozhodnout, může zařazení přehodnotit.--RPekař (diskuse) 17. 8. 2016, 15:34 (CEST)
 3.  Proti Proti Po případě přehodnotíme v další fázi. --Verosusa (diskuse) 18. 8. 2016, 07:49 (CEST)
 4.  Zdržuji se Zdržuji se Ohledně tohoto tématu nemám vyhraněný názor. Zařazení kolegy CCCVCCCC by podle mě i v této fázi mělo smysl, nicméně na druhou stranu se mi nezdá vhodné přistupovat na evidentně „zdržovací“ taktiku kolegy Cechbloga. Jelikož můj hlas již výsledek hlasování nijak neovlivní, využiji svého práva a zdržím se hlasování. --Vachovec1 (diskuse) 18. 8. 2016, 14:20 (CEST)

Zamítnuto. Poměr hlasů: 0/3/0/1
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro navržené dočasné opatření/proti navrženému opatření/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel --Vachovec1 (diskuse) 18. 8. 2016, 14:23 (CEST)

Vyloučení se z případuEditovat

Protože jsem v mezidobí od podání této arbitráže byl zvolen členem Arbitrážního výboru, samozřejmě sebe z tohoto případu vylučuji kvůli střetu zájmů. --Martin Urbanec (diskuse) 26. 11. 2016, 18:29 (CET)

Předkládání důkazůEditovat

Shromažďování důkazů se děje na podstránce Wikipedie:Žádost o arbitráž/Cechblog/Důkazy. Konec sběru důkazů byl stanoven na 31. 7. 2016, 24:00 (CEST). AV si vyhrazuje právo termín prodloužit, pokud by některá strana hodlala získat výhodu vložením velkého množství informací těsně před uzávěrkou – v takovém případě může být termín uzávěrky prodloužen, aby ostatním stranám bylo umožněno adekvátně reagovat. Na důkazy předložené po termínu uzávěrky nebude brán zřetel. Související informace budou uvedeny v úvodu příslušné podstránky. --Vachovec1 (diskuse) 21. 7. 2016, 21:42 (CEST)

Jelikož se AV rozhodl dodatečně zařadit do arbitráže jako zúčastněnou stranu wikipedistu AnkaElektro, nabídl v této souvislosti zúčastněným stranám znovuotevření fáze předkládání/sběru důkazů s tím, že pokud o to kterákoli ze zúčastněných stran požádá, bude sběr důkazů znovuotevřen na 7 dní od termínu podání žádosti. Wikipedista AnkaElektro podal příslušnou žádost 8. 8. 2016 v 08:07 (viz [8]). AV žádosti vyhovuje, fáze předkládání/sběru důkazů je tedy znovuotevřena, nový termín uzávěrky je 15. 8. 2016 v 08:07 (CEST). --Vachovec1 (diskuse) 8. 8. 2016, 11:05 (CEST)

Analýza důkazůEditovat

Veřejná část Analýzy důkazů probíhá na podstránce Wikipedie:Žádost o arbitráž/Cechblog/Workshop. Účastníci sporu v této fázi mají možnost předložit vlastní návrhy, jak by mělo vypadat závěrečné rozhodnutí Arbitrážního výboru (principy + nálezy + opatření). Návrhy musí vycházet pouze z důkazů předložených během fáze Předkládání důkazů. Pro Arbitrážní výbor nejsou tyto návrhy závazné (nebude o nich hlasovat), jsou pouze poradní. Termín uzávěrky této veřejné části Analýzy důkazů byl stanovan na 28. 8. 2016, 24:00 (CEST). Související informace jsou uvedeny v úvodu příslušné podstránky. --Vachovec1 (diskuse) 18. 8. 2016, 17:00 (CEST)

Návrhy na předběžná opatřeníEditovat

Návrhy Martina UrbanceEditovat

Zdravím, rád bych navrhl Výboru schválení dvou předběžných opatření s platností do finálního rozhodnutí. Pokud zde tato žádost nepatří, žádám arbitry o její přesunutí. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 7. 2016, 19:26 (CEST)

Návrh 1Editovat

Wikipedistovi Cechblog se s platností do uzavření arbitráže zakazuje provádět více, než 1 revert za 24 hodin. Porušení tohoto zákazu je možné posuzovat stejně, jako porušení pravidla třech revertů, navíc je možné délku bloku zdvojnásobovat. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 7. 2016, 19:26 (CEST)

Zdůvodnění

I v průběhu arbitráže wikipedista Cechblog pokračuje v činnosti označenou za nežádoucí a prosazuje svou verzi prostřednictvím revertů ([9]) a za toto nerespektování konsensu je blokován (naposledy na šest dnů kolegou Remalingem). --Martin Urbanec (diskuse) 24. 7. 2016, 20:07 (CEST)

Hlasování arbitrů
 • Pro – toto opatření se jeví jako odůvodněné. --Vachovec1 (diskuse) 24. 7. 2016, 20:22 (CEST)
 • Pro – souhlasím.--Rosičák (diskuse) 24. 7. 2016, 20:34 (CEST)
 • Pro – poslední editace kolegy Cechbloga toto opatření odůvodňují a snad toto opatření poněkud deeskaluje dění v průběhu arbitráže.--RPekař (diskuse) 24. 7. 2016, 22:43 (CEST)

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro navržené dočasné opatření/proti navrženému opatření/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel --Vachovec1 (diskuse) 29. 7. 2016, 23:29 (CEST)

Návrh 2Editovat

Správci mohou wikipedistovi Cechblog zakázat editaci všech stránek, vyjma stránek arbitráže a jejich podstránek. Toto částečné blokování může být uděleno na libovolnou dobu z důvodů, uvedených v pravidle WP:Blokování. Může navíc trvat pouze do ukončení této arbitráže. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 7. 2016, 19:26 (CEST)

Zdůvodnění

Tento návrh je pokusem o zlegalizaci již provedeného krok a umožnění dalších podobných zákroků pro vyloučení případné argumentace "jdete mimo své pravomoce". Dle tohoto návrhu bylo jednáno při částečném zrušení posledního bloku na šest dnů. Toto opatření je také možné si odvodit z předchozího rozhodnutí Výboru, protože je bezpochyby možné uživatele zablokovat a následně blok zrušit s využitím tohoto rozhodnutí. Návrh považuji za převážně formální. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 7. 2016, 20:11 (CEST)Doplnil --Martin Urbanec (diskuse) 24. 7. 2016, 20:14 (CEST)

@Vachovec1: Ano, to správci mohou. Ale již nemají žádnou pravomoc uživatele "zablokovat" (v uvozovkách proto, že to nelze technicky) a zároveň mu ponechat možnost hájit se zde bez předchozího úplného zablokování. Ale samozřejmě, lze se bez tohoto opatření obejít více, než bez návrhu číslo jedna, tedy mi jeho případné neschválení nebude tolik vadit. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 7. 2016, 20:40 (CEST)

Hlasování arbitrů
 • Proti – návrh se zdá být zmatečný. Kterýkoli správce má právo zablokovat jakéhokoli wikipedistu z důvodů uvedených v závazném pravidle WP:Blokování. Stejně tak mají správci právo stanovit podmínky pro odblokování (viz odkazované stanovisko AV). Nevidím tedy důvod schvalovat speciální opatření. --Vachovec1 (diskuse) 24. 7. 2016, 20:30 (CEST)
 • Proti – AV nemůže přenášet svoje výlučné pravomoci na správce.--Rosičák (diskuse) 24. 7. 2016, 20:35 (CEST)
 • Proti – vzhledem k tomu, že jsem sám navrhl uvedený postup, nejsem ovšem věcně proti, ale nedomnívám se, že je k tomu třeba nové a individuální opatření AV. Již dávno existuje stanovisko AV, na které odkazují Martin Urbanec a Vachovec1 a které umožňuje při odblokování stanovit podmínky (např. editaci pouze stránek arbitráže). Ostatně by pravidla měla být i bez nějakých příkazů vykládána s ohledem na základní zásady, které mají naplňovat, mezi něž patří jak princip potřeby obecné ochrany wikipedie správci pomocí blokování, tak princip zajištění účinného a rovného přístupu stran arbitráže k procesním úkonům.--RPekař (diskuse) 24. 7. 2016, 23:08 (CEST)

Zamítnuto. Poměr hlasů: 0/3/0/1
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro navržené dočasné opatření/proti navrženému opatření/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel --Vachovec1 (diskuse) 29. 7. 2016, 23:29 (CEST)

HlasováníEditovat

Případ byl posunut do hlasování. Návrhy, o nichž Arbitrážní výbor hlasuje, naleznete na stránce Wikipedie:Žádost o arbitráž/Cechblog/Hlasování. Tamní návrhy se ještě mohou v průběhu hlasování měnit. Upozorňujeme, že danou stránku jsou oprávněni editovat pouze arbitři. Editace neoprávněnou osobou (s výjimkou odstranění zjevného vandalismu) budou povážovány za narušování Wikipedie. Své připomínky a komentáře však můžete uvádět na související diskusní podstránce – Diskuse k Wikipedii:Žádost o arbitráž/Cechblog/Hlasování. --Vachovec1 (diskuse) 14. 2. 2017, 21:27 (CET)

Podnět k uzavřeníEditovat

Jelikož všichni arbitři pracující na případu již odhlasovali, podávám podnět k uzavření. Připomínám, že podle doporučení WP:Arbitrážní proces se o podnětu hlasuje nejdříve 24 hodin po jeho podání (tj. nedříve 23. 2. 2017 v 11:45), během nichž je ještě možné podávat poslední připomínky. Vyhodnocení všech hlasování provede následně (jako součást uzavření) uzavíratel. --Vachovec1 (diskuse) 22. 2. 2017, 11:45 (CET)

Hlasování arbitrů

Uzavřeno. Poměr hlasů: 3/0/1/0
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro uzavření případu/proti uzavření případu/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel --RPekař (diskuse) 23. 2. 2017, 17:43 (CET)

Závěrečná rozhodnutíEditovat

PrincipyEditovat

Wikipedie není nástrojem propagaceEditovat

1) Wikipedie není nástrojem propagace. Cílem wikipedistů by mělo být přispět, v oborech podle svých zájmů, k zpřístupňování a šíření encyklopedických informací, nikoli však šířit prostřednictvím Wikipedie své (politické či jiné) názory, a to ani tehdy, pokud přitom formální stránku pravidel Wikipedie dodržují. Články by měly představovat fakta co nejobjektivněji, v logickém uspořádání, ve střízlivých a zdrženlivých formulacích, které nejsou argumentativní ani sugestivní, a obecně tak, aby čtenáři poskytovaly co největší prostor pro vytvoření vlastního úsudku. Nejedná v dobré víře ten, kdo v článku uvádí pouze jeden názorový pohled a pro doplnění jiných pohledů, o jejichž existenci a relevanci ví, spoléhá na činnost ostatních.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Nezaujatý úhel pohleduEditovat

2) Wikipedie se drží principu nezaujatého úhlu pohledu. Články by měly být psány nezaujatě a korektně představovat všechny většinové a významné menšinové názory publikované věrohodnými zdroji v přibližném poměru rozšíření každého z nich. Obdobný princip platí pro obrázky, vnitřní odkazy, interwiki odkazy, externí odkazy a kategorie. Pohledy velmi malých menšin by neměly být zahrnuty vůbec s výjimkou článků, které se jimi přímo zaobírají. Takové články by měly objasnit, že představený názor je menšinový, a měly by ho v dostatečné míře konfrontovat s většinovým pohledem, aby neuvedly čtenáře v omyl. Srovnání různých názorů musí být založeno na spolehlivých sekundárních zdrojích, které takové srovnání přímo provedly, aby se předešlo vlastnímu výzkumu.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

OvěřitelnostEditovat

3) Základním klíčem k napsání dobrého encyklopedického článku je porozumět tomu, že článek by měl obsahovat pouze taková fakta, tvrzení, teorie, myšlenky, názory a argumenty, které již byly publikovány důvěryhodným zdrojem. Cílem Wikipedie je vybudovat kompletní a spolehlivou encyklopedii. Proto je nutné citovat věrohodné zdroje. Jedině tak si může jiný editor nebo čtenář ověřit uvedená fakta.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Žádný vlastní výzkumEditovat

4) Wikipedie není místem pro vlastní výzkum. Citování zdrojů a zákaz vlastního výzkumu jsou spojené nádoby. Jediným způsobem, jakým lze dokázat, že neprovádíte žádný vlastní výzkum, je důsledná ověřitelnost všech důležitých informací v obsahu článku z důvěryhodných zdrojů.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Hodnocení důležitosti zdrojůEditovat

5) Wikipedisté mají při tvorbě článku hodnotit věrohodnost a autoritativnost zdrojů. Rady, jak postupovat, jsou uvedeny v doporučení Wikipedie:Věrohodné zdroje. Nastane-li spor o důležitost zdrojů, nemá být určující vlastní výzkum nebo nastavení vlastních subjektivních kritérií; vzhledem k obecným zásadám Wikipedie má být význam posuzován podle věrohodných terciárních zdrojů, které se samy zabývají hodnocením zdrojů primárních a sekundárních.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Články o žijících lidechEditovat

6) Při psaní článků o žijících lidech anebo jiných článků, které obsahují materiály týkající se žijících osob, musejí editoři dbát zvýšené pozornosti k přísnému dodržování základních pravidel a doporučení české Wikipedie:

Špatně zdrojované nebo nezdrojované kontroverzní informace (tj. informace negativní, pozitivní nebo jen pochybné) o žijících lidech musejí být okamžitě vymazány z článků Wikipedie, diskusí i osobních stránek wikipedistů. Zodpovědnost obhájit správnost a přesnost kontroverzních informací na Wikipedii leží výhradně na editorovi, který takovéto informace přináší.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Autorské právoEditovat

7) Wikipedie klade důraz na dodržování autorského práva. Doporučení w:cs:Wikipedie:Autorské právo uvádí některé potenciální negativní důsledky jeho porušování, zejména vznik právní odpovědnosti a újmy na pověsti Wikipedie. I v případě převzetí autorsky volného nebo licencovaného díla nebo menší citace v povoleném rozsahu je jasné uvedení autora a vymezení převzatého textu nutné vyznačit, a to nejen z autorskoprávních důvodů, ale i pro korektní informování čtenáře a proto, aby další přispěvatelé s textem dále pracovali s vědomím, že se jedná o citát. Přebíraný text, nepochází-li přímo z jiné encyklopedie, navíc zpravidla bez úpravy nemůže splňovat požadavky Wikipedie např. na nezaujatý úhel pohledu, encyklopedický styl nebo věrohodné zdroje včetně preference zdrojů terciárních a sekundárních před primárními.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

KonsenzusEditovat

8) Wikipedie funguje na základě budování konsenzu. Existuje-li nesouhlas, musí být řešen zdvořilou argumentací, spoluprací a v případě nezbytnosti vyjednáváním na diskusních stránkách ve snaze nalézt a udržet nezaujatý úhel pohledu, na němž lze konsenzus založit. V případě konfliktu je klíčové zůstat zdvořilý a předpokládat dobrou vůli.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

RevertyEditovat

9) Vedení sporů o obsah článku pomocí revertování je nekonstruktivní a obvykle bezvýsledné. Editační války obtěžují nezúčastněné uživatele zobrazováním změn na stránce Poslední změny a ve Sledovaných stránkách. Časté reverty ztěžují práci uživatelům, kteří se stránku snaží vylepšit.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Diskusní stránky wikipedistůEditovat

10) Osobní diskusní stránky si wikipedisté spravují sami a mají nad nimi kontrolu, zejména ve vztahu k příspěvkům obtěžujícím a urážlivým. Tyto stránky však neslouží jejich osobním účelům, ale stejně jako diskusní stránky k článkům i ostatní diskusní stránky slouží k témuž účelu, totiž k přehledné, transparentní a strukturované diskusi o encyklopedickém obsahu a dalších záležitostech spojených s fungováním Wikipedie. Dodatečné změny (včetně mazání) diskusních příspěvků na všech diskusních stránkách by proto měly být omezeny na takové, které tento účel nenarušují, případně prováděny vhodnými prostředky (např. přeškrtnutí s datací namísto vymazání).

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

NálezyEditovat

Wikipedista Cechblog vkládá do článků obsah porušující autorská právaEditovat

1) Wikipedista Cechblog opakovaně vkládal do článků obsah porušující autorská práva: text v článku Augusto Pinochet, text v článku Chudoba v Ruské federaci, seznam souborů načtených Cechblogem na commons, červené byly kvůli porušení autorských práv smazány.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog nedodržuje neutrální úhel pohleduEditovat

2) Wikipedista Cechblog se opakovaně snaži uzpůsobit články svému úhlu pohledu, k čemuž využívá nejrůznější prostředky, například vkládání informací z nevěrohodných zdrojů (viz bod 3), odstraňování ozdrojovaných informací a jejich nahrazování informacemi z méně věrohodných zdrojů (viz bod 4), falešné zdrojování (důkazy předložené wikipedistou Jann, závěr) či závádějící interpretace informací ve zdrojích (důkazy předložené wikipedistou Sabio, sekce Přepisování historie a vkládání falešných informací + sekce Provádění vlastního výzkumu a mazání informací, které se mu nelíbí, odstavec věnovaný článku Masakr na předměstí Luhanska). V některých případech dochází i k dlouhodobým revertačním válkám (viz bod 6).

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog vkládá do článků informace nedoložené věrohodnými zdrojiEditovat

3) Wikipedista Cechblog vkládá do článků informace doložené pouze blogy či jinými nevěrohodnými zdroji, které mohou být v některých případech i v rozporu s informacemi uváděnými ve věrohodných zdrojích (viz důkazy wikipedisty Jann, sekce věnovaná článku Čečensko + důkazy předložené wikipedistou Sabio, článek Občanská válka v Sýrii, diff )

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog odstraňuje z článků ozdrojované informace a nahrazuje je informacemi z méně věrohodných zdrojůEditovat

4) Wikipedista Cechblog odstraňuje z článků ozdrojované informace a nahrazuje je informacemi z méně věrohodných zdrojů. Viz důkazy předložené wikipedisty Sabio (odstavec Mazání ozdrojovaných informací a jejich nahrazování méně věrohodnými zdroji) a Jann (odstavec věnovaný článku CIA).

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog vede dlouhodobé revertační války s cílem prosadit svou verzi článkuEditovat

5) Wikipedista Cechblog vedl dlouhodobou revertační válku s cílem prosadit svou verzi například v článcích Pravý sektor a Sestřelení ruského bombardéru Suchoj Su-24 (2015).

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog ignoruje diskusiEditovat

6) Wikipedista Cechblog v diskusích odmítá akceptovat argumenty oponentů, v některých případech i upravuje článek na jím prosazovanou verzi i v době, kdy relevantní diskuse stále probíhá. Viz důkazy předložené wikipedistou Sabio, sekce Nerespektování WP:BLP a ignorování diskuze (dění v článku Vladimir Putin) + sekce Neochota spolupracovat s ostatními wikipedisty.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Stanovisko AV k údajnému porušování doporučení WP:Články o žijících lidech wikipedistou CechblogEditovat

7) Úpravy članku Vladimir Putin wikipedistopu Cechblog byly některými wikipedisty (například Sabio) v důkazním řízení označeny za porušení doporučení WP:Články o žijících lidech. Arbitrážní výbor dospěl k závěru, že samy o sobě vložené informace doporučení neporušovaly, neboť byly opatřeny zdroji, které nebyly a priori nedůvěryhodné a nebyly interpretovány v rozporu se svým obsahem. Článek ovšem ve výsledku porušoval jiné pravidlo, a to WP:Nezaujatý úhel pohledu, jelikož nepřiměřená část článku byla věnována negativní kritice.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Stanovisko AV k blokování wikipedisty CechblogEditovat

8) Wikipedista Cechblog byl za své chování opakovaně blokován:

Arbitrážní výbor po prozkoumání těchto bloků dospěl k názoru, že jejich uložení bylo v souladu se závazným pravidlem Wikipedie:Blokování i s ostatními pravidly Wikipedie.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog provádí nepřípustné selektivní zpětné úpravy diskusíEditovat

9) Wikipedista Cechblog prováděl vícekrát zpětné úpravy vlastní diskuse i diskusí k jednotlivým článkům (např. v článku Pravý sektor) i poté, co diskuse mezitím věcně pokročila, například dodatečnou úpravou vlastních příspěvků či mazáním cizích. Tyto změny diskusi mnohdy značně znepřehlednily, zejména zatemnily její logickou návaznost (např. pokud se změna dotkla původního argumentu, na který někdo odpovídal) a případně změnily její celkové vyznění. Takto pozměněný tvar diskuse uvádí čtenáře v omyl o jejím skutečném průběhu, což lze považovat za nepřípustnou manipulaci.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista AnkaElektro odstraňuje z článků ozdrojované informaceEditovat

10) Wikipedista AnkaElektro opakovaně odstraňuje z článků informace ozdrojované věrohodnými zdroji bez odpovídajícího zdůvodnění: viz důkazy wikipedisty Cechblog, odstavec "reverty u článku T34". Z tam zmiňovaných příkladů: [10], [11], [12], [13].

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista AnkaElektro vede dlouhodobé revertační války s cílem prosadit svou verzi článkuEditovat

11) Wikipedista AnkaElektro vede dlouhodobé revertační války s cílem prosadit svou verzi článku. Kvůli této činnosti byl opakovaně varován a dvakrát (naposledy v březnu 2016) za porušení závazného pravidla WP:Pravidlo tří revertů dokonce zablokován.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista ZbrnajsemEditovat

12) Wikipedista Zbrnajsem byl v minulosti předmětem dvou Žádostí o opatření, první z těchto žádostí vyústila v doporučení změnit diskusní styl (doporučení stále platí), druhá pak v aktivní opatření (platnost těchto opatření již vypršela). V této arbitráži nebyly vůči wikipedistovi Zbrnajsem vzneseny konkrétní stížnosti, AV nicméně konstatuje, že diskusní styl wikipedisty Zbrnajsem je stále problematický. Jeho diskusní příspěvky jsou často zbytečně konfrontační a obsahují kategorické až výhružné příkazy a zákazy: Diskuse:Rudá armáda, Diskuse:Pravý sektor, Diskuse:Občanská válka v Sýrii#Editace Zbrnajsem, Diskuse:Nikita Sergejevič Chruščov, Diskuse:Sestřelení ruského bombardéru Suchoj Su-24 (2015)#Nedávné editace Cechbloga.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedisté Martin Urbanec a SabioEditovat

13) U wikipedistů Martin Urbanec a Sabio neshledal Arbitrážní výbor žádné závažné pochybení.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

OpatřeníEditovat

Wikipedista Cechblog: tematické omezení 1Editovat

1) Wikipedista Cechblog má zakázáno editovat stránky a části stránek týkající se politické a vojenské historie Ruského impéria, Sovětského svazu a nástupnických států Sovětského svazu. Výjimkou jsou stránky diskusní. V případě porušení tohoto zákazu může být wikipedista Cechblog zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 3 měsíce. Opatření platí dva roky od schválení a tato lhůta se resetuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog: tematické omezení 2Editovat

2) Wikipedista Cechblog má zakázáno editovat stránky a části stránek týkající se politické a vojenské historie Spojených států amerických. Výjimkou jsou stránky diskusní. V případě porušení tohoto zákazu může být wikipedista Cechblog zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 3 měsíce. Opatření platí dva roky od schválení a tato lhůta se resetuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Upřesnění spektra tematických omezení 1 a 2Editovat

3) V zájmu předejití sporům a dohadům AV považuje za vhodné upřesnit spektrum tematických omezení 1 a 2, včetně příkladů.

Pod tematické omezení spadají i stránky týkající se osob, míst, objektů či událostí mimo příslušná území, pokud zde je přímá souvislost s politickou či vojenskou historií příslušných území. Pod tematické omezení pak spadají všechny části takového článku týkající se vojenské či politické historie. Pod tematické omezení tedy například spadají následující stránky či jejich části:

Pod tematické omezení nespadají stránky týkající se osob, míst, objektů či událostí s příslušnými územími spojenými, pokud tyto nemají přímý vztah k politické či vojenské historii daných území. Pod tematické omezení tak nespadají například stránky a části stránek:

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog: opatření pro případ porušování autorských právEditovat

4) Vloží-li wikipedista Cechblog do článku obsah porušující autorská práva, přičemž v přiměřené době nedoloží do OTRS potvrzení se svolením vlastníka autorských práv k užití daného materiálu, může být zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 3 měsíce. Opatření platí do odvolání.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog: zákaz zpětných úprav diskusíEditovat

5) Wikipedista Cechblog má zakázáno zpětně upravovat vlastní i cizí příspěvky v diskusích. Výjimkami jsou:

 • smazání vlastní diskusní stránky, například za účelem archivace
 • oprava zjevných pravopisných chyb ve vlastních příspěvcích
 • odstranění zjevného vandalismu
 • refaktorizace zjevného osobního útoku

V případě porušení tohoto opatření může být wikipedista Cechblog zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 1 měsíc. Opatření platí dva roky od schválení a tato lhůta se resetuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista AnkaElektro: tematicky vymezený zákaz revertůEditovat

6) Wikipedista AnkaElektro má zakázany jakékoli reverty v článcích, šablonách, kategoriích a portálech týkajících se vojenské a politické historie Sovětského svazu a nástupnických států Sovětského svazu. Výjimkou je odstranění zjevného vandalismu. V případě porušení tohoto opatření smí být wikipedista AnkaElektro zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího předchozího bloku, nejdéle však na 3 měsíce. Opatření platí dva roky od schválení a tato lhůta se resetuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista AnkaElektro: zákaz odstraňovat reference a jimi doložená tvrzeníEditovat

7) Wikipedista AnkaElektro má výslovně zakázáno odstraňovat z článků reference a jimi doložená tvrzení. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou správnost tvrzení. V případě porušení tohoto opatření může být wikipedista AnkaElektro zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího předchozího bloku, nejdéle však na 3 měsíce. Opatření platí dva roky od schválení a tato lhůta se resetuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Zbrnajsem: napomenutíEditovat

8) Wikipedistovi Zbrnajsem Arbitrážní výbor připomíná, že doporučení ke změně diskusního stylu přijaté jako závěr ŽOO Tematické omezení pro uživatele Zbrnajsem stále platí. Arbitrážní výbor dále wikipedistu Zbrnajsem varuje před užíváním nadměrně konfrontačního stylu v diskusích (viz související nález). V této chvíli však Arbitrážní výbor nevidí důvod přijímat vůči wikipedistovi Zbrnajsem konkrétní opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Poznámka ke všem hlasováním: číslo udává počet hlasů pro/proti/vyloučených pro podjatost/jiných--RPekař (diskuse) 23. 2. 2017, 18:14 (CET)

Záznam zablokování a opatřeníEditovat

Zde jsou zaznamenávána veškerá zablokování, zákazy nebo jiná opatření v jakémkoliv vztahu k učiněným rozhodnutím. Minimálně je nutné uvést jméno správce (nebo správců, pokud opatření vyžaduje shodu více správců), datum a čas, co bylo učiněno a na jakém základě.

 • 23. 2. 2018, 12:13 Martin Urbanec (diskuse | příspěvky | zablokovat) změnil nastavení bloku uživatele „Vipantik (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 1 den (vytváření účtů zablokováno, nemůže editovat svou diskusní stránku) (Porušení opatření Arbitrážního výboru: Wikipedista Cechblog: zákaz zpětných úprav diskusí: blok i diskuse) (odblokovat | změnit blok) - na základě zpětné úpravy příspěvku, spojení Vipantika a Cechbloga jsem prodiskutoval s Mariem7, který se taktéž domnívá, že jde o jednu a tu samou osobu --Martin Urbanec (diskuse) 23. 2. 2018, 12:16 (CET)