Wikipedie:Nástěnka správců/Opatření

Tato stránka slouží jako pomůcka správcům rozhodujícím o porušení pravidel. Zapisují se sem aktuální zákazy a opatření platná vůči některým wikipedistům. Již vypršelá opatření se mažou. Opatření s odloženou platností a ta, která se neaplikují kvůli souběhu s jiným opatřením, se nezapisují. Pořadí uživatelů je abecední.

Seznam uživatelů a opatřeníEditovat

178.255.168.53
178.255.168.53: zákaz měnit číselné údaje bez doložení věr. zdrojem (do odvolání)
Auvajs
Auvajs – výslovný zákaz osobních útoků (natrvalo)
Bazi
Zákaz jakékoliv interakce s Chalupou (do odvolání)
Cechblog
Zákaz vkládat do článků obsah porušující autorská práva (do odvolání)
Dee
Zákaz osobních útoků (trvale)
Fanoušek kopané
Výslovný zákaz porušovat AP (do odvolání)
Zákaz editace (do doby, než FK AV zašle seznam svých alternativních účtů)
Chalupa
Zákaz jakékoliv interakce s Bazim (do odvolání)
Povinnost předkládat návrhy Článků týdne jedině přes prostředníka (do odvolání)
Jan kozak
Povinnost dokládat tvrzení věrohodnými zdroji (dva roky do 21. 12. 2020, při porušení opatření se lhůta restartuje)
Zákaz odstraňovat tvrzení doložená věrohodnými zdroji (do odvolání)
Zákaz nahrazovat výrazy a obraty použité ve zdrojích (dva roky do 5. 7. 2020, při porušení opatření se lhůta restartuje)
Zákaz triviálních lingvistických úprav (dva roky do 21. 12. 2020, při porušení opatření se lhůta restartuje)
Opatření pro případ nezdvořilostí (dva roky do 21. 12. 2020, při porušení opatření se lhůta restartuje)
Opatření pro případ obcházení bloku (do odvolání)
Lenka64
Zákaz osobních útoků a nezdvořilostí (natrvalo)
Pmp – a jeho IP adresy 71.99.*.* (viz /pmp)
Všeobecná podmínka (trvale)
Proton Post
Zákaz editovat českou Wikipedii (do odvolání).
Rosta
Zákaz přispívání (do odvolání)
Toma646
Zákaz editovat českou Wikipedii (do odvolání)
W.Rebel
Zákaz účastnit se všech diskusí a komunitních procesů (do doby, kdy W.Rebel doloží arbitrážnímu výboru, že přestal podnikat právní kroky vůči jiným wikipedistům)
Xanthan1 (rekinkarnace Adámoze)
Xanthan1 – zákaz zakládání článků v hlavním jmenném prostoru bez souhlasu prověřeného uživatele (do 25. 7. 2020 nebo do přidělení práv prověřeného uživatele, podle toho, co nastane dříve; viz důkaz)

MonitorováníEditovat