Otevřít hlavní menu

Tato stránka slouží jako pomůcka správcům rozhodujícím o porušení pravidel. Zapisují se sem aktuální zákazy a opatření platná vůči některým wikipedistům. Již vypršelá opatření se mažou. Opatření s odloženou platností a ta, která se neaplikují kvůli souběhu s jiným opatřením, se nezapisují. Pořadí uživatelů je abecední.

Seznam uživatelů a opatřeníEditovat

178.255.168.53
178.255.168.53: zákaz měnit číselné údaje bez doložení věr. zdrojem (do odvolání)
AnkaElektro
Zákaz revertů v článcích, šablonách, kategoriích a portálech týkajících se vojenské a politické historie Sovětského svazu a nástupnických států Sovětského svazu, s výjimkou odstranění zjevného vandalismu (dva roky do 23. 2. 2019, každý blok lhůtu restartuje)
Zákaz odstraňovat z článků reference a jimi doložená tvrzení (dva roky do 23. 2. 2019, každý blok lhůtu restartuje)
Auvajs
Auvajs – výslovný zákaz osobních útoků (natrvalo)
Adámoz
Adámoz – zákaz zakládání článků v hlavním jmenném prostoru bez souhlasu prověřeného uživatele (do 25. 7. 2020 nebo do přidělení práv prověřeného uživatele, podle toho, co nastane dříve)
Adam8768
Zákaz samostatného zakládání článků – zákaz zakládání článků v hlavním jmenném prostoru bez souhlasu prověřeného uživatele (do 10. ledna 2020 nebo do přidělení práv prověřeného uživatele, podle toho, co nastane dříve)
Bazi
Zákaz jakékoliv interakce s Chalupou (do odvolání)
Cechblog
Zákaz editovat stránky a části stránek týkající se politické a vojenské historie Spojených států amerických, Ruského impéria, Sovětského svazu a nástupnických států Sovětského svazu (viz též upřesnění těchto tematických omezení) (dva roky do 23. 2. 2020, každý blok lhůtu restartuje)
Zákaz vkládat do článků obsah porušující autorská práva (do odvolání)
Zákaz zpětně upravovat vlastní i cizí příspěvky v diskusích (výjimky stanoveny v opatření) (dva roky do 23. 2. 2020, každý blok lhůtu restartuje)
Dee
Zákaz osobních útoků (trvale)
Fanoušek kopané
Zákaz alternativních účtů (dva roky do 5. 12. 2019)
Výslovný zákaz osobních útoků (dva roky do 5. 10. 2019)
Výslovný zákaz porušovat AP (do odvolání)
Zákaz editace (do doby, než FK AV zašle seznam svých alternativních účtů)
Chalupa
Zákaz jakékoliv interakce s Bazim (do odvolání)
Povinnost předkládat návrhy Článků týdne jedině přes prostředníka (do odvolání)
Jan kozak
Povinnost dokládat tvrzení věrohodnými zdroji (dva roky do 21. 12. 2020, při porušení opatření se lhůta restartuje)
Zákaz odstraňovat tvrzení doložená věrohodnými zdroji (do odvolání)
Zákaz nahrazovat výrazy a obraty použité ve zdrojích (dva roky do 5. 7. 2020, při porušení opatření se lhůta restartuje)
Zákaz triviálních lingvistických úprav (dva roky do 21. 12. 2020, při porušení opatření se lhůta restartuje)
Opatření pro případ nezdvořilostí (dva roky do 21. 12. 2020, při porušení opatření se lhůta restartuje)
Opatření pro případ obcházení bloku (do odvolání)
Kirk
Zákaz zveřejňovat identitu wikipedistů (trvale)
Lenka64
Zákaz osobních útoků a nezdvořilostí (natrvalo)
Nadvšenec
Zákaz vkládání údržbových šablon – zakáz vkládání urgentních i neurgentních šablon řadících stránky do některé z údržbových kategorií odkazovaných ze stránky Wikipedie:Údržba. V případě porušení tohoto zákazu smí být zablokován nejprve na 1 měsíc, následně na dvojnásobek nejdelšího předchozího bloku. (dva roky do 23. 11. 2019, při porušení opatření se lhůta restartuje)
Pmp – a jeho IP adresy 71.99.*.* (viz /pmp)
Všeobecná podmínka (trvale)
Proton Post
Zákaz editovat českou Wikipedii (do odvolání).
Rosta
Zákaz přispívání (do odvolání)
Toma646
Zákaz editovat českou Wikipedii (do odvolání)
Vbhubeny
Při upřednostňování diskuse před tvorbou encyklopedie lze po varování blokovat
Zákaz komentování ostatních wikipedistů mimo stránky k tomu určené (ŽoPS atp.) (do odvolání)
W.Rebel
Zákaz účastnit se všech diskusí a komunitních procesů (do doby, kdy W.Rebel doloží arbitrážnímu výboru, že přestal podnikat právní kroky vůči jiným wikipedistům)

MonitorováníEditovat