Wikipedie:Žádost o arbitráž/Žádost o zrušení rozhodnutí správců ve věci arbitráže Cinik versus správci

Tímto žádám Arbitrážní výbor o přezkoumání a zrušení nelegitimního restartu opatření, který provedl správce Tlusťa. Opatření výslovně praví, že se netýká vandalismů. Reverty mého oponenta úmyslně vracely do kategorizace závažné věcné chyby a tudíž splňují definici vandalismu (úmyslného poškozování obsahu Wikipedie). Proto se dommnívám, že je jasné, že jsem opatření neporušil a že Tlusťa neměl právo opatření restartovat. Stranou ponechávám to, že mne o restartu ani neinformoval, což je minimálně neslušné. --Cinik 16. 2. 2010, 09:59 (UTC)

Doplnění důležitých diskusí: Diskuse (a její případné pokračování) + Kategorie diskuse:Pražští biskupové --Cinik 16. 2. 2010, 10:22 (UTC)

Uvedená revertační válka není odstraňování vandalismu – viz Wikipedie:Vandalismus. Cinika jsem upozornit samozřejmě chtěl, než jsem tak stačil učinit, založil tuto žádost, z čehož jsem oprávněně usoudil, že o restartu ví :) --Tlusťa 16. 2. 2010, 10:27 (UTC)

Uvedená revertační válka je odstraňováním vandalismu (úmylného vracení chybných údajů) - viz mnou dodané odkazy. Překvapuje mne, že sepsání jednovětého upozornění trvá Tlusťovi více než deset minut. --Cinik 16. 2. 2010, 10:31 (UTC)
Spor o podobu stránky nelze považovat za vandalismus. Místo revertování jste měli (oba!) sáhnout k diskuzi. --Ragimiri 16. 2. 2010, 14:43 (UTC)
Nikoliv, úmyslné vkládání nepravdivých informací nepochybně je vandalismem. Nebýt tomu tak, nemohla by stránka vandalismus vůbec mít sekci "lstivý vandalismus". --Cinik 16. 2. 2010, 14:47 (UTC)

Připojují k předchozí (dosud nevyřízené žádosti) odvolání a požadavek na zrušení tohoto nelegitimního (protože zcela nepodloženého) usnesení správců. --Cinik 24. 2. 2010, 11:20 (UTC)

Stanovisko arbitrážního výboruEditovat

Arbitrážní výbor žádost zamítá. Vandalismus je podle definice v doporučení Wikipedie:Vandalismus „příspěvek, smazání nebo změna obsahu úmyslně poškozující Wikipedii“. Doporučení dále jasně říká, že „Za vandalismus nepovažujeme žádnou úpravu učiněnou s dobrou vůlí encyklopedii vylepšit, byť třeba porušuje zvyky a vypadá podezřele.“ V minulosti arbitrážní výbor vyzval správce, aby při posuzování Cinikových výroků z úhlu zvážení možnosti, zda jde o osobní útok, vycházeli z předpokladu dobré vůle. Podobně je zcela nezbytné, aby stejnou zásadu uplatňoval i Cinik při posuzování editací ostatních wikipedistů, když uvažuje o tom, zda může jít o vandalismus. (vložil Okino 19. 5. 2010, 17:34 (UTC))

  • Pro. Okino 19. 5. 2010, 17:34 (UTC)
  • Pro. Jirka O. 19. 5. 2010, 18:04 (UTC)
  • Pro. --Tchoř 19. 5. 2010, 18:23 (UTC)
  • Pro (děkuji Okinovi za rychlý koncept staviska AV) --Yopie 19. 5. 2010, 20:23 (UTC)
  • Pro. --Krvesaj 20. 5. 2010, 11:54 (UTC)

Schváleno. Poměr hlasů: 5/0/0/0
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro navržené stanovisko/proti navrženému stanovisku/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel --Okino 20. 5. 2010, 12:51 (UTC)