Wikipedie:Arbitrážní výbor/volby březen 2009

Doplňující volby pro třetí funkční období arbitrážního výboru se konaly dva měsíce po lednových řádných volbách, začaly 2. března 2009 v 18:30 SEČ (17:30 UTC) s předpokládaným ukončením 16. března 2009 v 18:30 SEČ (17:30 UTC), hlasování bylo uzavřeno ve 22.32 SEČ. Cílem voleb bylo doplnit stávající čtyřčlenný arbitrážní výbor na plný stav šesti arbitrů, z toho jedno neobsazené místo bylo dvouleté a jedno jednoleté.

Poznámky k vyhodnocení: nezapočítávám hlasy z loutkového účtu Ten, který příchází se zdroji, jiné mně známé nebo doložené loutkové účty se hlasování neúčastnily; nezapočítávám hlasy wikipedisty Z, který byl před zahájením hlasování dlouhodobě neaktivní, ostatní hlasující splnili obvyklé podmínky pro účast v hlasování, žádný z účtů nebyl kromě hlasování dlouhodobě (půl roku a více) neaktivní. Ojedinělé vůbec nezdůvodněné hlasy proti (3× snek01) by v případě nezapočítání výsledek voleb nezměnily.

Kandidatury včetně výsledků hlasování (pro–proti–zdržel se; skóre ±; podpora pro v procentech ze součtu pro+proti): /Yopie (34–2–2; +30; 94,4 %), /Frettie (6–19–7; −32; 24 %), /Mirek256 (30–4–2; +22; 88,2 %).

Potřebnou 2/3 podporu získali a byli zvoleni na dvouleté období Mirek256, na jednoleté období Yopie. Arbitrážní výbor je nyní v plném počtu šesti arbitrů.