Wikipedie:Inkrementalismus

Inkrementalismus

Inkrementalista (z latinského incrementum – přírůstek) je wikipedista, který zastává názor, že s rostoucím počtem článků Wikipedie v čase některá témata, která byla původně považována za nedostatečně významná pro vytvoření článku, se později jako významná ukážou.

Kvůli tomu inkrementalisté mohou časem měnit svůj přístup k určitým typům článků z původně více delecionistického k více inkluzionistickému stanovisku. V souvislosti s tím mohou také očekávat či iniciovat změny standardů Wikipedie ohledně významnosti. Bylo by pro ně nepochopitelné, aby Wikipedie s několika stovkami článků měla stejné standardy významnosti jako Wikipedie s více než milionem článků.

V souvislosti s mazáním článků může být jejich přístup často charakterizován větou: „Teď to smažte nebo slučte, ale nebude mi vadit, když se to později znovu vytvoří jako samostatný článek.“

Inkrementalisté jsou díky tomu na půli cesty mezi delecionisty a inkluzionisty. Chápou, že Wikipedie není papír, ale na druhou stranu si přejí, aby méně významné články vznikaly až poté, co vzniknou články důležitější.

Související články editovat