Jiří Sedláček (na Wikipedii a dalších projektech užívám nick Frettie), narozen v roce 1986 v Třebíči, webdeveloper primárně na volné noze a nárazový Wikimedian či Wikipedista. Mezi mé koníčky počítám geocaching, technologie, marketing a podobně.

Protest proti Článku 13

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

jako spoluautoři a spoluautorky české Wikipedie jsme se dnes rozhodli protestovat proti návrhu plánované reformy autorského práva v Evropské unii, o které Evropský parlament rozhodne XX.XX.2019.

V rámci připravované Směrnice EU by odpovědnost za obsah služeb pro sdílení obsahu (článků, fotografií, videí) přešla z uživatelů, tedy vkladatelů informací a dat, na poskytovatele internetového obsahu (Článek 13). Dále by služby nabízející přístup k úryvkům novinových článků musely s vydavateli z EU uzavírat licenční smlouvy (Článek 11). Tato opatření, byť plánovaná v dobré víře, by mohla okleštit možnosti kreativního vyjadřování a změnit podobu Internetu, jak ho známe dnes. Více se dočtete ve stanovisku nadace Wikimedia Foundation.

Společně s námi proti reformě protestují i přispěvatelé a přispěvatelky německé Wikipedie, téměř 5 milionů lidí v internetové petici, 169 akademiků z oblasti informačního práva, 167 evropských firem a organizací, internetové osobnosti jako Tim Berners-Lee, vynálezce WWW, a v neposlední řadě také nadace Wikimedia Foundation, provozovatelka Wikipedie, a její evropské pobočky.

Proto Vás žádáme o pomoc:

  • Kontaktujte europoslance a europoslankyně, které Vás zastupují a informujte se o jejich postoji k reformě autorského práva. (info?)
  • Přijdte 23. března na demonstrace, které se budou konat v Praze a dalších evropských městech. (ČR, Evropa)
  • Využijte svého demokratického práva a přijďte k volbám do Evropského parlamentu 24. a 25. května. (info?)

Děkujeme.