Wikipedie:Arbitrážní výbor/volby říjen 2006

Po rezignaci Berena a neúspěšném prvním kole voleb v Arbitrážním výboru stále chybí do tabulkového stavu pěti členů jedno místo, které by podle pravidel bylo třeba zaplnit.

Hlasování bylo zahájeno 28. října 2006 v 00:00 UTC (02:00 CEST) a ukončeno 10. listopadu 2006, ve 24:00 UTC (11. 10. 01:00 CET).

Výsledky hlasování (pro-proti-zdržel se): PaD (28-2-0), Ragimiri (kandidatura stažena), Semenáč (5-32-1), Zirland (21-5-3), -jkb- (kandidatura stažena), KláraK (5-21-1).

Požadované 2/3 hlasů získali PaD a Zirland, protože se v této doplňovací volbě vybírá pouze jeden kandidát, novým členem arbitrážního výboru se stal PaD, který získal nejvíce hlasů pro.