Nepřidávejte laskavě do Wikipedie komerční odkazy (či odkazy na vaše soukromé stránky). Wikipedie není prostředkem pro reklamu, ani pouhou sbírkou externích odkazů. Rozšiřování obsahu namísto přidávání odkazů je však samozřejmě vítáno. (Pokud byste se spamováním ve Wikipedii pokračoval(a), mohla by vám být zablokována možnost editace.) Děkujeme za pochopení. --Tlusťa 07:35, 12. 4. 2006 (UTC)

???Editovat

Drahý kolego, pokud máte nějaký osobní problém, tak ho, prosím, neventilujte na Wikipedii. Děkuji. --Miraceti 17:17, 4. 5. 2006 (UTC)

Nacistická nálepkaEditovat

Rád bych se tu vyjádřil k vašemu sporu o právo na používání nacistické nálepky. Myslím si, že jde z vaší strany jen o hec s cílem vyprovokovat komunitu k nějaké reakci (pokud ne, tak mne opravte). Čehož jste dosáhl.

Ve sporu jsem se postavil za neomezování tohoto práva, protože jsem nepřítelem téměř jakéhokoliv nuceného omezování svobody projevu.

Zároveň si však myslím, že daná nálepka může urážet řadu lidí s trpkou osobní zkušeností s nacistickým režimem, případně jejich přímé potomky. Proto bych vás rád požádal, abyste ani v případě, že (jak doufám) spor dopadne ve váš prospěch, zmíněnou nálepku na svou stránku nevracel.

Jan.Kamenicek 19:49, 9. 5. 2006 (UTC)

Tak jo. --Semenáč 09:40, 14. 5. 2006 (UTC)

O co ti jde?Editovat

Chci tě na něco důrazně upozornit. Ujasni si, oč Ti v žádosti o kontrolu jde. Zjevně sám dobře víš, že jsou to 4 různí lidé a chceš jen relativizovat proces kontroly. Máme pravidlo Nenarušujte Wikipedii kvůli ilustraci tvrzení a tímhle postupem to porušuješ, ačkoliv ne přímo v hlavním jmenném prostoru. Je to ukázka jednání, které je považováno za nevhodné. Nejde ti o věc, tvá snaha je čistě destruktivní. Snažíš se nabourat obranné mechanismy, které Wikipedie proti podvodníkům má. Samozřejmě že ty nástroje nejsou dokonalé a neomylné, ale sám víš, že nic lepšího není k dispozici a že v rámci možností se vždy kombinuje více mechanismů. Žádám tě proto důrazně, abys nenabourával snahu lidí, kteří se jen snaží Wikipedii chránit, a nepomáhal jiným ve snaze podvádět a Wikipedii ničit. Pokud toho nenecháš, dostaneme se do tvrdého sporu. Pokud právě to je tvým cílem, nedokážu tomu zabránit, ale následky poneseš především ty. Pokud to není tvým cílem, ujasni si, oč ti jde. Co a komu tu vlastně chceš dokázat? Bud zdráv! --egg 13:40, 19. 9. 2006 (UTC)

Klid Eggu, Semenáč prostě jen dělá to, proč sem přišel. Tenhle výlev ho jen pobaví. Cinik 13:47, 19. 9. 2006 (UTC)
Prosím nevyhrožuj. Žádný konflikt s tebou ani s nikým jiným nechci, jen jsem vyslovil svá dvě podezření, že některé účty jsou loutkové. Nesnaž se mi, prosím, podsouvat, co sám zjevně vím, já to myslím vím lépe. Buďme na sebe hodní. --Semenáč 15:48, 19. 9. 2006 (UTC)

PodpisEditovat

Jestli mermomocí potřebuješ mít v podpise náckovckou osmdesátosmičku, použij pro to kolonku v nastavení a podpis vkládej vlnovkama, ať nemusí bejt na podpis pokaždý zvláštní editace. Databáze ti za ulehčení bude vděčna. Díky.   Zanatic ʡ 11:47, 26. 9. 2006 (UTC)

1. Číslo 88 symbolizuje rok narození mojí stávající přítelkyně, které se brzy stane mou manželkou. Alternativně jsem uvažoval o čísle 18, které by symbolizovalo její věk.
2. Již před Vaším příspěvkem jsem tak učinil, ale to jste nemohl vidět, tak Vám z celého srdce děkuji za Vaše upozornění. --Semenáč 11:51, 26. 9. 2006 (UTC)

Přestaň s tou provokací. Spousta lidí ví, co znamenají čísla 88 a 18, zvláště když je tímto způsobem dáváš do souvislosti a máš na uživatelské stránce nálepku s hakenkreutzem. Jestli míníš testovat trpělivost ostatních, co všechno Ti tu projde a co už ne, tak věz, že už jsi hodně blízko tomu, abys tvrdě narazil. Varoval jsem tě tu už minule, říkám znovu a naposled: Přestaň provokovat! --egg 12:31, 26. 9. 2006 (UTC)

Wikipedie:Předpokládejte dobrou vůli, Wikipedie:Žádné osobní útoky. Děkuji za přečtení. Zvážím, zda nepodám žádost ohledně tvého chování a to nejen vůči mé osobě. Buďme tu na bebe hodní, znova opakuji, že žádný konflikt nechci. --Semenáč 12:35, 27. 9. 2006 (UTC)
Navrhuji vyloučit Egga na dvě minuty za hrubost. --RB 12:42, 27. 9. 2006 (UTC)

Jen stručně: Předpokládat dobrou vůli NEZNAMENÁ, že ze sebe musíme dělat naprostý voly. Fakt, že provokace jsou vaším jediným cílem zde, je evidentní. Stejně jako že jste jen jedna z dalších otravných loutek. (Týká se i loutky níže). 213.29.96.163 12:43, 27. 9. 2006 (UTC)

Někdo si tu značně protiřečí, na jedné stránce tvrdí, že "napadený" člověk se nesmí bránit neboť by se jednalo o vandalství, na této stránce je koukám všechno jinak ... Jedudedek 13:07, 27. 9. 2006 (UTC)

Egg i Semenáč: Pánové, věnujte se raději tvorbě encyklopedie, oba máte na víc. Egg by měl přestat obtěžovat Semenáče za jeho kroky a Semenáč by neměl momentálních Eggových chyb zneužívat ve svůj prospěch. Děkuji vám moc oběma. Tu loutku a toho anonymního hrdinu raději nekomentuji, protože nenacházím slov. --Solly Klein

Původně jsem chtěl napsat loutku výše, ale evidentně ten omyl chybou neskončil... :-) 213.29.96.163 (mimochodem, IP je mnohem důvěryhodnější jméno než Solly Klein) 13:21, 27. 9. 2006 (UTC)

BlokEditovat

Pro případ, že by sis toho nevšiml: včera jsem tě krátkodobě zablokoval za používání záměrně provokativní signatury propagující nacismus. Pokud toho nenecháš, budou následovat další reakce. Je to patrně poprvé, co používám blokování jako trest a nikoliv k bezprostřední ochraně Wikipedie. Byl jsem dlouhodobě proti takovým blokům, ale patrně neexistuje jiný způsob, jak ti vysvětlit, že provokace tohoto typu jsou za hranicí, co si tu můžeš dovolit.Nemysli si, že co není zakázáno, je povoleno! To zde rozhodně neplatí. Pohybovat se na schválně hraně pravidel a záměrně provokovat se zde nesmí, nejsme tu od toho, abychom vytvářeli právní systém s přesnými formulacemi, co ještě ano a co už ne. Kvůli tobě to dělat nebudeme, hranice nikdy přesné nebudou. Pravidla se mohou i překročit, pokud je to třeba k dobré věci. Naopak věci, které explicitně pravidla neporušují, mohou být velmi nežádoucí a to zejména, pokud jsou činěny soustavně a se záměrem provokovat či testovat zdejší "svobodu". Od toho tu nejsme a to je právě případ toho, co děláš. Po svém příchodu jsi okamžitě vyvolal kontroverzi nacistickou nálepkou. Z reakce komunity ti muselo být jasné, že tohle je pro mnoho lidí nepřijatelné a že takové věci se tolerovat nebudou, zejména proto, že užitečné nejsou k ničemu. Teď v tom pokračuješ s pomocí podpisování a já ti tímto jasně říkám: je to nepřijatelné. Číslo v tvé signatuře není kromě provokace na nic, tak ho dej pryč a věnuj se, prosím, tomu, co by mělo být naším společným cílem: zkvalitňování obsahu encyklopedie. Buď zdráv. --egg 11:19, 3. 10. 2006 (UTC)

Jendá se o evidentní předpokládání zlé vůle a tento krok považuji za nepřijatelný a šikanózní. viz: množství (a to jen některých) významů na en:88 (number). Proč to považuji za šikanu? Z User:Necker 88, User:Majkl88, User:Britney-88, User:Martin88 User:Pa88, User:Susan88, User:Jan88 ani jeden za to nebyl zablokován. Považuji to za správné, protože lidé ve svém nicku často používají rok narození či číslo, které pro ně má nějaký osobní význam. Já navíc význam tohoto čísla, aniž bych musel, vysvětlil v této diskusi a před chvílí i na své uživatelské stránce. Ty ale pouze předpokládáš zlou vůli a snažíš se mi na základě toho šikanovat. --Semenáč 11:37, 3. 10. 2006 (UTC)
Eggu, vidíš snad někde něco, co by vykazovalo spojitost s nacismem, kromě oné historické provokativní nálepky? co když bude dotyčný např fanoušek Eric Lindrose? Když si dám do podpisu Lojza 69, budu blokován za sexuální vyzývavost? S blokem s tímto zdůvodněním bez důkazu nesouhlasím. JAn 11:51, 3. 10. 2006 (UTC)
Přiznávám, že jsem do chvíle, než mi na IRC vysvětlili, co by to také mohlo znamenat, neměl o onom předpokládaném významu tušení. Proto bych chtěl semenáčovi poradit, ať raději neprovokuje a poprosit ho, ať si číslo (když už ho musí mít) změní na nějaké neutrální, třeba na nekonečno :-) JAn 12:04, 3. 10. 2006 (UTC)
Podporuji Egga. Jak jsem již napsal, máme předpokládat dobrou vůli, ale to neznamená, že ze sebe máme nechat dělat voly. Semenáčová zlá vůle je evidentní, stejně jako je evidentní, že otravovat a provokvat je hlavní a nejvýznamnější smysl jeho účtu. Osobně si myslím, že by měl být z tohoto důvodu zabanován navždy. Cinik 11:58, 3. 10. 2006 (UTC)
Mě docela vyděsilo tvrzení, že zde rozhodně neplatí zásada, že co není zakázáno, je povoleno. Kdo tedy určuje, co se nesmí? Jinak k onomu podpisu - nemyslím, že by číslice 88 v podpisu (i když znám její "alternativní" význam) měla vést k banu uživatele.--Fnn 12:01, 3. 10. 2006 (UTC)
Podporuji Egga a s jeho krokem úplně souhlasím. Tlusťa 12:04, 3. 10. 2006 (UTC)

Podrobnější zdůvodnění: Ad souvislost s nacismem: Semenáč se dříve k nacismu hlásil nálepkou a stále má na userpage nálepku s hákovým křížem, pouze text jsme ho donutili formulovat tak, aby souvisel s tvorbou encyklopedie. Číslo 88 svým komentářem spojil s číslem 18, která obě slouží jako všeobecně známé "maskování" neonacistů: 88=HH=Heil Hitler, 18=AH=Adolf Hitler, vizte například en:Combat 18. Semenáč sám původní výmluvu popřel tím, že ji nahradil jinou.

Předpokládáš zlou vůli. Nejednalo se o žádné výmluvy. Krom toho ty důvody stojí vedle sebe, druhý ten první nenahrazuje, ale doplňuje. Ostatně po ostatních, kteří mají 88 ve svém jménu nikdo žádné důvody nepožadoval a ani je kvůli tomu nikterak neobtěžoval. --Semenáč 18:51, 3. 10. 2006 (UTC)

Ad předpokládání zlé vůle - k tomu je třeba vzít kontext: Special:Contributions/Semenáč. Vidíme, že ve skutečnosti se o nacismus nezajímá, nepíše o něm do encyklopedie. Důvod používání těch nálepek a podpisu může být jen dvojí: Buď cílená propagace neonacismu, což je nepřijatelné. Anebo (spíš) je mu neonacismus ve skutečnosti ukradený a chce jen provokovat, opět nepřijatelné.

Neboj, o tématu brzy něco napíši. Krom toho mi přijde šikonozní zrovna pouze u mě, a nikoliv u ostatních, posuzovat, zda se zde plně věnuji oblasti, která mě zajímá. Nálepka slouží i k informaci o tom, že kdyby někdo potřeboval něco ohledně tématu konzultovat, může se na mě obrátit. --Semenáč 18:51, 3. 10. 2006 (UTC)
  1. Neřídil jsem se literou pravidel, ale svým citem pro zájem projektu. Nicméně našel jsem závazné a zásadní pravidlo, které má zabránit přesně tomu, čemu se snažím bránit já. Wikipedie:Co Wikipedie není bod 7: Wikipedie není prostředkem k testování anarchismu. To pochopitelně je nejde formulovat exaktně, problematické jednání musí z tohoto hlediska někdo rozumný posoudit. V první instanci to bývá správce. Já posoudil jednání Semenáče jako pokusy, co si může a nemůže dovolit. Závazné pravidlo říká, že si nemůže dovolit tyto pokusy. Tolik k poznámce Fnn, kdo určuje pravidla.
Předpokládáš zase zlou vůli a z toho chybného předpokladu odvozuješ nesprávné motivy. Já své motivy uvedl, pochybuji, že je dokážeš vyvrátit. --Semenáč 18:51, 3. 10. 2006 (UTC)

Závěr: Trvám na všem, co jsem napsal. Pokud Semenáč tyto provokace sám neodstraní, zablokuji ho na dobu delší než 1 hodina a odstraním je sám. Další krok může být Žádost o komentář. Pokud Semenáč nelže, když píše, že se nechce vyvolávat spory, má možnost tomu předejít. --egg 12:09, 3. 10. 2006 (UTC)

Některé postoje jsou již zábavné. Nějak zapomínají, v jakém kontextu zde Egg napsal své varování, věc se posouvá nějak mimo - on až by Semenáč jasně řekl, že jeho 88 je vážně míněna jako ona 88, tak pak by se snad mohlo... Takhle se česká Wikipedie v minulosti již často chovala k provokatérům, a jediný výsledek je, že provokateérů neubývá, ale spíš naopak (a mimochodem, jeden už ani neví, jaké hlasování je regulérní a jaké ne). Semenáč tu již x-krát provokoval s hákenkrojcem, a proto není nutno se ho ptát, jak to s tou 88 myslí, a přirozeně bude mít Egg pravdu, když to smaže i s tím hakenkrojcem a zablokuje. Prvotním cílem činnosti zde je tvorba encyklopedie v rámci fungující komunity a ne narušování obojího. -jkb- 12:20, 3. 10. 2006 (UTC)

Nemyslím si, že by číslo 88 mělo být důvodem k blokování uživatele. Dokonce jej považuji za méně provokatovní než slovo fuck. Jeden z jeho významů, který tu někteří předpokládají, sice znám, ale na druhou stranu se může opravdu jednat o rok narození, číslo dresu oblíbeného hráče, číslo domu, zkratku pro hip hop či já nevím co jiného. Teď jsem projížděl významy různých čísel na en.wiki a zjistil jsem, že při dostatku fantazie by šlo považovat za provokativní téměř každé číslo uvedené v přezdívce či v podpisu. --Dezidor 12:50, 3. 10. 2006 (UTC)

Nepochopil jsi to, Dezidore. Důvodem toho banování ve skutečnosti není používání nějakého čísla v podpisu ale provokace, záměr. Testování anarchismu na stránkách Wikipedie. --egg 13:08, 3. 10. 2006 (UTC)
To mi přijde jako dost špatný postup. Buď je ono číslo špatně u každého a vždy (což je ovšem neuvěřitelná ptákovina) nebo u nikoho. S tou provokací je situace taková, že každý z nás na to může mít svůj soukormý názor, ale pokud se neprokáže opak, tak by se opravdu měla (aspoň v postupech vůči uživateli) předpokládat dobrá vůle. --Kavalír Kaviár 09:34, 4. 10. 2006 (UTC)
@Dezidor: Při posuzování chování uživatelů je třeba uvažovat je v celé komplexnosti a ne se soustředit na jednotlivost a ignorovat všechno ostatní. --Beren 13:12, 3. 10. 2006 (UTC)


Vskutku to začíná být absurdní.

  • Zákazem podpisu +88 se dosáhne několika věcí:

- význam, jenž je v širším povědomí poměrně málo známý vejde ve všeobecnou známost a symbolem nacizmu se skutečně stane, to je ostatně u některých kruhů zřejmě i záměr

- vždycky je možné šifru významu posunout dál - začne se blokovat za čísla 9 a 16, protože jde o součet předchozích čísel, když někdo bude tvrdit, že v letech začal číst Bibli a v 16 ji dočetl? Brzo to přestane být vtipné.

  • Neschvaluju provokace, ale k provokaci je třeba vždy dvou stran: provokujícího a toho, kdo se nechá vyprovokovat, skočí na špek. Naivitu s jakou na to všichni skáčou, /včetně mě/, je tristní sledovat. Začíná mi to připomínat hon na amerického brouka. --Nolanus 18:02, 3. 10. 2006 (UTC)

Nepotřebné věci v podpisuEditovat

Vážený kolego, zamyslete se prosím nad tím, jestli používání symboliky, kterou sice dokážete ospravedlnit, ale velmi dobře víte, co znamená, je to, co Wikipedie potřebuje. Je prakticky nemožné uvěřit, že to neděláte schválně. Zamyslete se také nad tím, jestli je v podpisu účelné používat vůbec nějakou symboliku. Je opravdu třeba vkládat do podpisu rok narození přítelkyně nebo číslo na dresu oblíbeného hokejisty? Děkuji za zamyšlení a přeju hodně dalších pěkných zážitků při tvorbě Wikipedie! Pro svou další zábavu, prosím, využívejte jiný prostor. --Miraceti 21:02, 3. 10. 2006 (UTC)

TrollingEditovat

Začínám mít neobytný pocit, že jsme zatrollováni. Osobně bych se přiklonil k tomu, nevěnovat nickům s čísly nižádnou pozornost, alespoň do okamžiku, než budou (budou-li)deklarována pravidla, takéto nicky nepřipouštějící. Jako alternativní řešení vidím pouze zveřejnění závazného seznamu zakázaných čísel (numeri prohibiti), což - dle mého názoru - není řešení, důstojné této komunity. Dixi. --Torm 13:11, 6. 10. 2006 (UTC)

Odstraňování obsahu stránkyEditovat

Celý tento spor mi přijde jako když se nějací puberťáci hádají o to, kdo má větší penis. Je mi úplně jedno, zda má někdo za jménem číslo 88, 2653, 11, či 54854475,658. Hlavní mi přijde encyklopedie a ne nikoliv s prominutím buzerace jejích tvůrců, kvůli tomu co mají na své uživatelské stránce či ve svém podpisu.

Navíc tvrdím, že to, co určitá sorta lidí odstraňuje je v daleko větším souladu s doporučením o obsahu těchto boxů, než to, že tam já a Cinik máme, tj. že jsme katolíci. Občas mám pocit, že si to tu někdo plete s politickou arénou, kde chce demonstrovat své názory a potírat protivníka. Máme tu spoustu fair use obrázků na uživatelských stránkách, máme tu spoustu fairuse, které fair use nejsou ani omylem, máme tu spoustu jiých věcí, ale někteří berou jako prioritu někoho buzerovat za nějaké číslo, které může znamenat v podstatě cokoliv. --KláraK 20:34, 6. 10. 2006 (UTC)

Problém je, že u Semenáče číslo neznamená cokoliv, jak si každý snadno zjistí, stačí se kouknout na jeho předchozí editace. Semenáč tu úmyslně provokuje ostatní a propaguje nacismus, což je absolutně nepřijatelné a nezákonné. Narozdíl od nálepky oznamující o mne, že jsem katolík - což je mimochodem pravda. Vy byste si ji ale měla sundat a nemystikovat ty, co na Vaši stránku zabloudí, ten, kdo podporuje propagaci nacismu, je asi takový katolík, ajko John Kerry, hlásící se ke své upřímné víře a podporující interupce. Cinik 20:44, 6. 10. 2006 (UTC)

John Kerry je pokrytec, který evidentní rozvod maskuje jako prohlášení manželství za neplatné. Navíc s tou podporou propotratové lobby se ani nedivím, že většina amerických katolíků volila Bushe. Ale zpět k věci. Z minulých editací nelze nic usuzovat k aktuálnímu stavu - každý má právo na presumpci neviny. Navíc to číslo dotyčný vysvětloval, vysvětlení je logicky konzistentní a nelze mu dokázat opak. --KláraK 20:52, 6. 10. 2006 (UTC)

Pan Semenáč svoji vinu promkázal už dříve - takže presumpce neviny je blbost. A vysvětlení, které se mění (už poskytl 2 a jedno diametrálně odlišné od druhého; jednou byl fanouškem Lindrose, podruhé to blo datum narození jeho dívky, pardon, vlastně obráceně). Takže sorry, nevidím důvod, proč tu máme ze sebe nechat dělat voly a přihlížet evidentní a zcela úmyslné propagaci nacismu, maskované pouze formálně a tak, aby to bylo jasné každému, kdo bude chtít. Myslím, že tuto diskusi můžeme ukončit - nevidím zde žádný prostor pro dialog ani s propagátorem nacismu, ani s jeho podporou. Cinik 21:01, 6. 10. 2006 (UTC)
dovoluji si pripomenout ze "presumpce neviny " NENI blbost. a pokud ciniku nevis co tento termin znamena, tak ho nepouzivej. Pmp

Pokud jsem si to četla správně, tak to byly dva důvody pro jednu věc, které si neodporují. K jasné každému, kdo bude chtít můžu dodat, že to může být všechno, stačí jen chtít :-) Nejsem propagátorka čehokoliv, ale máte pravdu v tom, že by mi bylo putna, i kdyby to myslel tak, jak to někteří na základě předpokladu zlé vůle předpokládáte. --KláraK 21:07, 6. 10. 2006 (UTC)

Zlou vůli nepředpokládáme. Přesvědčil nás o ní svým zlovolným chováním. :-) Končím, diskutujte si s těmi, co jako Vy považují propagaci nacismu za věc, co může být lidem putna. Pro mne je tato rozprava naprosto nepřínosná. Cinik 21:22, 6. 10. 2006 (UTC)
Nálepky a podpisy jsem odstranil, protože jako správce trvám na tom, že jimi Semenáč narušuje jeden základní pilíř projektu - Co Wikipedie není bod 7. Bráním mu v tom pokračovat. Podstata věci je, že Semenáč dobře ví, že mnoha uživatelům to velmi vadí a že byl správci opakovaně vyzván ke změně, ale kašle na to. Zda je to pravda či je to z mé strany jen předpokládání zlé vůle, to může posoudit komunita v žádosti o komentář, kterou Semenáč podal. Pokud se to jednoznačně nepovede, může to rozhodovat ArbCom. --egg 21:30, 6. 10. 2006 (UTC)
@Cinik: Pokud to berete, jak jste zde nepřímo přiznal, jako nástroj svého ideologického boje, diskutovat o ničem s Vámi ani nelze. --Wikipedista:Semenáč 12:34, 10. 10. 2006 (UTC)
Skandál! Eggu, přestaň mě obtěžovat, vandalizovat a blokovat mojí stránku na základě nesmyslných důvodů. Jedná o umělý pokus naroubovat nějaké pravidlo na mé chování a sám při troše inteligence musíš vědět, že ti to dost drhne.
1. Ten vtip se Semenáčem anarchistou nekomentuji, ale jo, přijde mi to určitým způsobem vtipné.
2. Nic netestuji, chovám se jako řádný uživatel, který využívá svých práv. Tvým jediným důkazem je tvé předpokládání zlé vůle.
3. "Co Wikipedie není, bod 7" je sice pěkné označení, ale ve skutečnosti se jedná o bod 7 v sekci "Čím nejsou hesla ve Wikipedii" --Wikipedista:Semenáč 12:34, 10. 10. 2006 (UTC)
Tak toho jsem si ani nevšiml. Jsem zvědavý, zda teď egg (či někdo jiný) příjde s výkladem, že "ač se to týká zjevně jen hesel v samotné encyklopedii, tak se to týká vlastně všeho", příjde odkazem na porušení něčeho jiného, nebo férově řekne, že se mu něco pouze osobně nelíbí a snaží to za každou cenu dostat pod nějaké pravidlo či aspoň doporučení. --Kavalír Kaviár 10:27, 11. 10. 2006 (UTC)
To je pouze chyba při přenosu pravidla z anglické verze, kde je to zařazeno do správné kapitoly: What the Wikipedia community is not. --egg 11:33, 11. 10. 2006 (UTC)

[{[fullurl:Wikipedista diskuse:Pmp|diff=835297&oldid=835264}}] [1]

BlokEditovat

Zablokoval jsem tě na 24 hodin ze stejného důvodu jako to udělal egg minule. Prostě s tím přestaň. Tlusťa 12:41, 10. 10. 2006 (UTC)

nesmyslEditovat

Blokovat za nějaká číslíčka v podpisu je nesmysl. --Kavalír Kaviár 10:27, 11. 10. 2006 (UTC)

Žádost o arbitrážEditovat

Zdravím, dovoluji si upozornit, že jsem podal žádost o arbitráž vztahující se k chování vás a Cinika. --Wikimol 23:44, 11. 10. 2006 (UTC)

ShrnutíEditovat

Díky za vaše příspěvky, chci vás však poprosit o pokud možno výstižné vyplnění shrnutí editace před uložením úprav. Je nanejvýš žádoucí, aby měli ostatní wikipedisté představu, čeho se vaše změny týkají. A to nejen ti, kteří právě sledují stránku posledních změn, ale i ti, kteří pak někdy v budoucnu budou hledat v historii článku nějakou změnu. Když totiž ve shrnutí uvidí, že se vaše změny týkají něčeho jiného, než co zrovna hledají, tak třeba vaše editace bude patřit mezi ty, které budou moci vynechat, a ušetří tím tak trochu času.

Stává-li se vám, že na shrnutí často nechtěně zapomínáte, můžete si ve svém nastavení v sekci Editace zatrhnout položku Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace a systém vám každé nevyplněné shrnutí před konečným uložením změn připomene.

Děkuji za pochopení.

Kromě toho, tam, kde shrnutí napíšeš bych uvítal něco víc než jenom "vykrášlení". Všiml sem si toho v souvislosti s tvojí kandidaturou.

Pokud bych pro tebe někdy v budoucnu, neboť teď pro to rozhodně zralý nejseš, měl hlasovat, tak toto pro mě patří k jednomu z nejzákladněších požadavků. --Nolanus 19:54, 31. 10. 2006 (UTC)

Budu si na to dávat víc pozor, díky za upozornění. --Semenáč 11:48, 3. 11. 2006 (UTC)

POVEditovat

Dobrý den, díval jsem se na na Vaši editaci [2]. Napsal jste ji extrémně z jednoho úhlu pohledu, jde snad spíše o (Váš) názor. Chtěl bych ale upozornit, že jsme encyklopedie a máme jisté zásady, jak si poradit se zaujatostí v článcích, které by měly být psány z neutrálního úhlu pohledu. Když uvádíte nějaký úzký názor, musíte jej připsat jeho nositeli (a ten by měl být dostatečně významný). Nelze se tvářit, že jde o všeobecně uznávané stanovisko. Prosím o důsledné předkládání zdrojů k podobným věcem, protože jinak by to mohlo být interpretováno jako editování ve zlé vůli se snahou udělat z Wikipedie nástroj propagandy. --Beren 19:22, 20. 11. 2006 (UTC)

Co na tom bylo POV (natož extrémně POV)? Pravdivě jsem napsal: Co je to, ze kdy je to a o čem to pojednává. --Semenáč 11:27, 23. 11. 2006 (UTC)


Stejné POV je i Der Giftpilz. Každý další podobný článek již budu považovat za zlý úmysl a poškozování Wikipedie. Tlusťa 11:17, 9. 1. 2007 (UTC)

(Přesunuto z Wikipedista diskuse:Tlusťa, diskuse se vede tam, kde začala)

Dotaz na "hodného správce" a připomínka k jeho do hesla vkládaným omylůmEditovat

Mohl bys mi vysvětlit tuto svou editaci? Jaké antisemitské POV?

Ohledně tvé editace: :de:Ernst Hiemer se píše, tak jak jsem napsal já (nelze se řídit jen jedním překlepem na jedněch stránkách, jak jsi to udělal), vydala to právnická osoba psána buďto Verlag Der Stürmer či Stürmerverlag, nikoliv J. Streicher jako fyzická osoba, a do textu jsem jasně uvedl větu, že Kniha je psána z pozic nacistického světonázoru., tak jaké pak POV. Sice platí "edituje s odvahou", ale mohl by sis příště před tím, než začněš editovat, aspoň zjistit fakta? --Semenáč 12:27, 10. 1. 2007 (UTC)

Nejdříve ohledně faktických úprav: Ano, na de jsem nekoukal, autora jsem vzal z jiného zdroje a pravděpodobně jméno autora spletl. K nakladatelství – údaje pochází z en:Der Giftpilz. Jinak Verlag je německy nakladatelství a Der Stürmer jsou "noviny" co vydával, takže pokud je Streicher označován jako jejich vydavatel, bude asi vydavatelem té i knihy. K vydavatelství dodej zdroj a ani o něj se dál přít nemusíme.
A teď k tomu POV – popsat děj knížky obsahující antisemitistickou propagandu, navíc určenou dětem, jako "Děj knihy seznamuje v dětskému věku přiměřené formě své čtenáře s dějinami německo-židovských vztahů." je záměrná lež, ke které ses neuchýlil poprvé. Stejně tak tebou vložený původ jména té knihy. Dál záměrně provokuješ, varoval jsem tě už nejen já, pokud provedeš ještě jednu takovou editaci, nejmíň na týden tě zablokuji. --Tlusťa 20:54, 10. 1. 2007 (UTC)
Pokud vím, tak za POV se tu nikdy neblokovalo. Tvé chování ve smyslu pokud nebudeš psát jak JÁ chci, tak tě zablokuji, není vůbec hezké, a vlastně by se dalo považovat za výhružku. Prosím Semenáče, aby zanechal všeho, co by druhá strana mohla považovat za provokaci, ale i Tlusťu, aby přestal provokovat jeho. --Mince 09:21, 11. 1. 2007 (UTC)
Za POV se blokovalo a blokuje. Ross Hedvíček byl zablokován dokonce rozhodnutím AV právě za neustálé porušování tohoto pravidla. --Aktron (d|p) 09:28, 11. 1. 2007 (UTC)
Na Wikipedie:Žádost o arbitráž/Rosta je pouze konstatování ArbComu o tom, že Rosta není v článcích o totalitě schopen dodržovat NPOV. Kniha blokování mi teď nějak nefunguje, netuším proč? --Mince 09:59, 11. 1. 2007 (UTC)
Mince má pravdu, tohle už je extrém. Ono heslo nebylo příliš hrozné, rozhodně ne tak, jak se to tu snaží Tlusťa prezentovat. On tam opravdu zmínil, z jakých pozic je kniha psána a neřekl, zda je to dobře či špatně (=NPOV). Při zachování stejně paranoidního principu by se dalo Tlusťovi vyhrožovat, že pokud příště zase zanese do hesla nepravdu, bude po považováno za poškozování encyklopie a bude na týden zablokován. (což by bylo, stejně jako výše uvedená výhružka Semenáčovi, špatně). Že na konci nebyl dodatek, kdo jsou oni špatní lidé mi nepřijde škodící, ono to bylo z kontextu hesla natolik zjevné, že to snad nebylo i pro podprůměrně inteligentního čtenáře ani potřeba. --Kavalír Kaviár 09:29, 11. 1. 2007 (UTC)

Tlusťa udělal zjevnou chybu, ale myslím, že by bylo vhodné mu ji odpustit. Doufám, že se to nebude příště opakovat. Solly Klein 11:07, 12. 1. 2007 (UTC)

ArbitrážEditovat

Upozorňuji na Žádost o arbitráž/Egg versus Semenáč. --egg 12:33, 23. 11. 2006 (UTC)

Jelikož chci na tebe být hodný, upozorňuji tě, že tvé zdůvodnění krom toho, že je plné předpokládání zlé vůle, má několik faktických chyb. Že jsem inklizonista je sice pravda (za to mě snad trestat nechceš), ale pro zachování libovolné textu opravdu nehlasuji, některé dokonce navrhuji na rychlé smazání (před podáním tvé žádosti to bylo cosi od uživatele User:Sony (Tlusťa to akceptoval a smazal to)). Pokud chceš, abych tam uváděl důvody, tak mohu, ale nařizovat mi to jako povinnost, když ostatní nemusí, snad nechceš. Ono je to mnohdy i pocitová záležitost a slovy se těžko vyjadřuje. --Semenáč 12:46, 23. 11. 2006 (UTC)

ReferenceEditovat

Chtěl bych Vás upozornit na to, že reference se do článků přidávají pomocí značek <ref> a </ref>, mezi něž se zdroj umístí. Dole na stránce je nutné založit sekci == Reference == a na nový řádek pod ni vložit značku <references />, bez níž se poznámky nezobrazí. Děkuji za pochopení a přeji krásný den. --Mince 23:21, 28. 11. 2006 (UTC)

Pokusím se to tak někdy dělat, ale u mnoha článků je to se zdroji uděláno stejně, jak to dělám já. --Semenáč 13:38, 8. 12. 2006 (UTC)

POV Zpochybňování holocaustuEditovat

Ahoj mohl by ses zastavit v Diskuse:Zpochybňování holocaustu#Návrh řešení?--Juan de Vojníkov 14:18, 1. 12. 2006 (UTC)

JebtiškaEditovat

Opravil jsem na Vaší stránce zjevný překlep, snad se nezlobíte:-) --Mince 12:42, 2. 12. 2006 (UTC)

Nejednalo se o překlep o starší podobu slova, (akademický zdroj: http://www.phil.muni.cz/cest/predmety/mstc_slovnik/mstc_slovnik.doc) Přesto děkuji za navrácení informace, které pochopitelně bylo v pořádku. Tímto také, abych předešel okřikování těch, kteří to myslí dobře, dávám do budoucna najevo, že souhlasím s navracením jinými uživateli smazaných informací, které budou odstraněny z mé uživatelské stránky a konkrétně těch, které jsou odstaraněny to od mé poslední poslední editace na uživatelské stránce. --Semenáč 13:39, 4. 12. 2006 (UTC)

GratulaceEditovat

Gratuluju ([3]). --Martin Kozák 11:16, 6. 12. 2006 (UTC)

Taky gratuluju. Doufám, že někdy přijde na sraz a že to není není žádná jeptiška. /;-)/ --Nolanus 00:47, 7. 12. 2006 (UTC)

Jo, díky, ale ono nějaký formální papír zas až tak moc neznamená. Možná se někdy dostavíme, mám ale ovšem obavy, zda by někomu nevadil můj nášivkový userbox na bundě. --Semenáč 07:36, 7. 12. 2006 (UTC)
Nolane, já vím, že jsi to nemyslel vážně, ale zkus přesto nebýt jedovatý. Ach jo. Příště radši pošlu jenom mail. Člověk chce někomu popřát štěstí… --Martin Kozák 13:12, 7. 12. 2006 (UTC)

Jak jedovatý? Pouhá nevinná, interní narážka. Já Semenáčovi taky celkem přeju štěstí. --Nolanus 17:44, 7. 12. 2006 (UTC)

Já to nějak jedovatě nebral. Jen jsem chtěl odpovědět jinou ironií, ale to by mě stálo vzhledem k zaujatosti některých zdejších správců, jak další zablokování, tak by to někomu potvrdilo jaho nesmyslný předpoklad, že jsem měl kdysi na mysli opravdu souvislost s oním slovesem. --Semenáč 13:36, 8. 12. 2006 (UTC)

dotazEditovat

DD, rad bych se optal (ale nic mi do toho neni) proc vlastne na Wikipedie:Žádost o práva správce (návrh)#Hlasování o návrhu č. 3 (Beren) hlasujete proti. Mek jsem zato, ze ackoli spolu souhlasime malokdy, tak tady se shodneme, protoze u odvolatelnosti spravcu bych od Vas ocekaval opacne postoje, nez jste svym hlasovanim zaujal. Ptam se jen tak ze zajmu. Diky --Vrba 10:38, 27. 12. 2006 (UTC)

Zrovna tento bod byl dobrý, ale nechtělo se mi měnit možnost jednou za rok vynutit hlasování za menší váhu názoru komunity (a větší byrokratů). --Semenáč 11:10, 4. 1. 2007 (UTC)

Mohl byste být ohleduplný aspoň v podpise?Editovat

Když už musíte mít okázalý podpis, kód Semenáč se zobrazí stejně a přitom je kratší a přehlednější. --Malýčtenář 15:45, 29. 12. 2006 (UTC)

Raději nechci chápat to slovo "aspoň", ale podpis jsem změnil. Pokud Vás ještě napadne nějaké vylepšení, které by jej nikterak po viziuální stránce neměnilo, tak to na: Wikipedista:Semenáč/podpis klidně změňte. --Semenáč 11:12, 4. 1. 2007 (UTC)

VtipEditovat

Je to vcelku vtipné, tak já to přesunu do kuriozit, ju? --Miraceti 19:22, 5. 2. 2007 (UTC)

Nic humorného na tom nevidím, ono to komorní setkání totiž opravdu proběhlo. --Semenáč 13:58, 6. 2. 2007 (UTC)

BlokEditovat

Za trolování tě blokuji na týden. Zneužíváním procesů jako je nominace nejlepších stránek, záměrným vkládáním fašistického POV a pod. umýslně a soustavně narušuješ Wikipedii. Jsme tady od její tvorby, ne od testování pravidel chování. --Tlusťa 15:02, 6. 2. 2007 (UTC)

Můžeš mi laskavě OBJASNIT v čem spočívalo údajné trollování a zneužívání procesů? Nominace obou hesel jsem řádně odůvodnil a kdybys mě nebloknul, rád bych odopověděl na související dotazy jiných wikipedistů. --Semenáč 19:04, 13. 2. 2007 (UTC)
Vidím, že tu stále nemám vysvětlení... --Semenáč 12:21, 27. 2. 2007 (UTC)
Ale no tak, od Tlusti se řádného vysvětlení nedočkáš. Argumence ostatně v případech zásahů proti tobě nikdy nebyla silnou stránkou a to, co teď předvedl Arbitrážní výbor je z hlediska argumentace taky dost velká slabota. PS1: Doufám, že Ti nevadí tykání. PS2: Necheš dorazit na ten sraz? Já to jěště pořád zvažuji. --KláraK 23:26, 1. 3. 2007 (UTC)

ZadostEditovat

Nezakladejte redirecty na jmeno Ignac, mohl bych to spatne pochopit. Dekuji --Vrba 17:53, 27. 2. 2007 (UTC)

Že s Tlusťou (Tlusťa teda zvláště) "následujete" Semenáče na každém jeho kroku mě už nijak neudivuje, ale encyklopedii kvůli tomu poškozovat nemusíte. Redirecty z domáckých podob jmen mají smysl, ničemu neškodí a pokud se někomu redirect Ignácek nelíbí, nechť jej nevhne na smazíní v hlasování o smazání. --KláraK 23:14, 1. 3. 2007 (UTC)

K hlasování o J. NavrátiloviEditovat

Asi to není podstatné, ale dovolím si jeden drobný komentář k Vašemu komentáři u hlasování o článku o J. Navrátilovi. Píšete, že to, že jej lidé nemají rádi, nemá být důvodem, proč by tu neměl mít článek. Nevím, jestli p. Navrátila znáte osobně a jak jste seznámen s jeho případem, nicméně podle toho, co jsem z celé kauzy jeho článku na Wikipedii pochopil já, tak ti, co ho nemají rádi, jsou spíš pro to, aby tu jeho článek zůstal. Zdraví Okino 17:09, 28. 2. 2007 (UTC)

Nechci tu z toho dělat chat, ale můj názor je takový, že nemá pravdu Semenáč a ani Okino. Třeba Miraceti je dost pro smazání a taky ho nemá rád (víc nechci psát, protože bych porušila důvěrnost mé osobní korespondence s ním) a z některých reakcí je vidět, že není sám. U Navrátila je problém ten, že o něm je toho na netu docela dost, ale některým se ty zdroje prostě nelíbí. --KláraK 23:20, 1. 3. 2007 (UTC)
Líbivost zdrojů není podstatná, protože podstatná jsou pravidla pro jejich používání. Stejně jako vztah k p. Navrátilovi - a vztah k vztahu jiných k p. Navrátilovi - by neměl být podstatný při hlasování. -- Okino 23:27, 1. 3. 2007 (UTC)
Vztah k p. Návrátilovi by neměl být podstatný, ale je vidět, že u tohoto hesla hraje svou roli. Berenův text vydávaný za doporučení mě nechává již zcela chladnou a nehodlám se jím jakoliv zabývat, natož pak řídit. --KláraK 23:34, 1. 3. 2007 (UTC)

Misionářská poloha x misionářEditovat

Nezlob se na mne, ale tohle je opravdu vnímám jako provokaci. Takhle opravdu postupovat nejde, doporučuji maximální opatrnost v editacích těhle článků. --Aktron (d|p) 11:12, 8. 3. 2007 (UTC)

Co na to vydíš za provokaci? Misionářská pozice si to pojmenování získala podle misionářů. Změnil jsem to do absolutně neutální podoby, uvidíme, co bude dál. Třeba zas přijde Tlusťa, Egg, Cinik nebo někdo podobný a i tohle smázne. --Semenáč 11:15, 8. 3. 2007 (UTC)
Je to provokace (stejně jako předchozí jeb/ptiška, holocaust aj), která je zaměřená proti Cinikovi, to prostě se nezlob ale dojde každému. Já i ostatní se zařídíme podle toho. --Aktron (d|p) 11:24, 8. 3. 2007 (UTC)
Tak to byl Cinik... --Semenáč 11:20, 8. 3. 2007 (UTC)

SrazEditovat

Zklamal jsi me, zes tam nebyl! Resp. nastval. Můžeš se k tomu nějak vyjádřit?--Aeromix 02:24, 10. 3. 2007 (UTC)

Vyber si jednu z odpovědí. a) Nestihl jsem to, byl jsem pracovně vytížen. b) Na místě jsem měl webkameru a nahrávací zařízení, ale nebyl jsem přítomen osobně. c) Byl jsem přítomen, akorát ne pod nickem Semenáč. --Semenáč 06:31, 20. 3. 2007 (UTC)
Pokud jsi tam byl, můžeš mi říct, zda jsme spolu mluvili? [A opravdu jsi za mě zaplatil jedno pivo???] --Aeromix 08:42, 20. 3. 2007 (UTC)

ban a upozorneniEditovat

Na zaklade tohoto Wikipedie:Žádost o arbitráž/Egg versus Semenáč#Záznam zablokování a zákazů jste ziskal tydenni blok a prosim Vas abyste venoval pozornost dalsim opatrenim uvedenym v tomto odkaze (měsíční zákaz editovat článek Anna Halman). Dekuji --Vrba 19:58, 14. 5. 2007 (UTC)

Ban a odůvodněníEditovat

Vzhledem k tvému narušování wikipedie jsi byl přesně podle opatření arbitrážního výboru na základě shody tří správců na nástěnce správců na dobu jednoho roku zabanován. Můj osobní komentář: Neškodné blbůstky na tvé uživatelské stránce byla jedna věc, ale takovéto útoky na jiné wikipedisty jsou nesporně narušování projektu. Věřím, že pokud projevíš po čase dobrou vůli spolupracovat, může být ban změněn. --Dezidor 14:18, 26. 5. 2007 (UTC)

tip 100 000Editovat

Gratulace k nejbližšímu tipu Wikipedie:Kdy padne 100 000. článek. :) --StaraBlazkova 21:23, 19. 6. 2008 (UTC)

Ahoj, taky ti gratuluji, až se někdy potkáme na srazu máš u mne šáňo a diplom ;) --Chmee2 21:27, 19. 6. 2008 (UTC)

Lady FuckinghamEditovat

Děkuji Vám za informace v článku Lady Fuckingham. Bohužel jeho zpracování zatím nesplňuje požadavek na ověřitelnost. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby bylo možné jej označit jako plnohodnotný článek. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po 14 dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit. Děkuji za pochopení. Jestli to není podvrh, tak to dokažte. --Zagothal 18. 8. 2010, 12:12 (UTC)

Červnový wikisrazEditovat

--Bazi (diskuse) 6. 6. 2014, 08:41 (UTC)