Wikipedie:Shrnutí editace

Zkratka:
  • WP:SE

Shrnutí editace je krátké vysvětlení editace stránky Wikipedie. Když editujete článek nebo jinou stránku na Wikipedii, před zveřejněním editace vyskočí pole „Popište své změny“ ve Vizuálním editoru. V editoru zdrojového kódu je pod hlavním editovacím oknem je pole s názvem „Shrnutí editace“.

Dialog pro vyplnění shrnutí editace na Wikipedii
Dialog pro vyplnění shrnutí editace ve Vizuálním editoru
Dialog po vyplnění shrnutí editace v editoru zdrojového kódu

Shrnutí editace vždy vyplňte (s výjimkou případů, kdy je vyplňováno automaticky a k takto generovanému textu shrnutí není třeba nic dodat). Dokonce i příliš krátké nebo málo výstižné shrnutí editace je lepší než žádné. Shrnutí editace může mít až 500 znaků.

Shrnutí editace se objevuje kurzivou v různých typech přehledů editací. Na stránce posledních změn vyplnění shrnutí editace často vyvolá zájem ostatních wikipedistů, kteří se o příslušné téma zajímají. Pomáhá ostatním v rozhodnutí, má-li smysl změnu překontrolovat, a pomáhá v orientaci v historii článku (stránky) a v historii editací konkrétního wikipedisty. Mějte na paměti, že po uložení již nelze shrnutí editace změnit, ale správci mohou shrnutí editace skrýt. Ve shrnutí by se také neměly objevit žádné vulgarity či osobní útoky. Ve shrnutí editace lze zmínit uživatele Jméno pomocí odkazu [[Wikipedista:Jméno|Jméno]] nebo [[User:Jméno|Jméno]], v takovém případě uživatel dostane upozornění (pole Jméno je třeba nahradit příslušnou přezdívkou).

Co do shrnutí editace uvést

Popis změny

Ve shrnutí editace je třeba co nejvýstižněji, avšak přitom stručně popsat podstatu změny, kterou jste při editaci provedli, například „úprava pravopisu“, „doplnění roku narození“, „přepracování části o historii města“, „vložení šablony Upravit“ atd.

Klamné shrnutí, mající za cíl zamaskovat, co bylo v editaci ve skutečnosti změněno, je považováno za jeden z nejhorších prohřešků. Je obvykle rychle odhaleno.

Jestliže k článku přidáváte pouze něco málo, například jen jednu větu, můžete celý text tohoto dodatku zkopírovat do pole shrnutí editace, čímž uvedete maximum údajů s minimálním úsilím.

Pamatujte, že shrnutí se objevuje v různých typech výpisů – není tedy rozumné používat formulací typu „stejně jako u předchozí změny“, protože v jiném výpisu editací bude velmi pravděpodobně jako předchozí uvedena jiná editace než vaše.

Pro nejběžnější typy editací jsou vžité tyto zkratky:

Zkratka Co to znamená
typo, typos oprava překlepů (vynechaná, přehozená či nadbytečná písmena), oprava typografie
pravopis oprava pravopisných chyb
odkaz přidání odkazů na jiné stránky
fix oprava nějaké chyby, především ve wikitextu
linkfix, lf zafixování odkazu, aby neodkazoval na přesměrování, rozcestník nebo na neexistující stránku
ib, ibox, infobox přidání nebo úpravy infoboxu (boxu s informacemi, který se obvykle nachází napravo)
eo, EO přidání externích odkazů
wikifikace vytvoření odkazů / změna formátování zdrojového textu, zvláště u nových článků
formátování, formát, fmt použití dohodnutého vzhledu a stylu pro článek
ref, refs, refy doplnění referencí do článku
přesměrování jiná strana přesměrování aktuální stránky na stránku jiná strana. Není-li třeba uvést nic jiného, ponechte políčko prázdné, shrnutí se vyplní automaticky.
jméno jiného článku přidán odkaz na jméno jiného článku (možná přidáno i trochu textu); toto je zvláště vhodné, vede-li odkaz na nový článek; upoutáte tak pozornost ostatních
rekat., +kat., -kat. změna zařazení do kategorií
WD, wd Wikidata
vizte diskusi vysvětlení / diskuse upraveného článku je na diskusní stránce k článku
+ nebo - dodatky a odstranění zkráceny jako „+“ a „-“ (např. „+ odkaz na oficiální internetovou stránku“)
N; nové heslo skutečnost, že editací bylo založeno nové heslo. Značka „N“, vyjadřující, že editací bylo založeno nové heslo, se vedle shrnutí editace automaticky objeví v posledních změnách i seznamu editací uživatele. Není-li třeba uvádět žádnou další informaci, je možné shrnutí u nového článku nevyplnit, vyplní se automaticky.
rv, revert vrácení starší editace do původního stavu
rvv revert vandalismu
Nepoužívané zkratky
iw přidání mezijazykových odkazů (interwiki)
(např.) eo: přidání odkazu na podobný článek v jinojazyčné Wikipedii (zde v esperantu)

Některé poloautomatické a automatické editační nástroje taktéž používají vlastní shrnutí editace (např. HotCat, Cat-a-lot, AutoWikiBrowser, WPCleaner).

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Slovníček.

Vysvětlení změny

Políčko shrnutí editace může sloužit také k vysvětlení změny. Berte v úvahu, že pokud není důvod změny zřejmý, je mnohem pravděpodobnější, že tato změna bude vrácena do původního stavu, zvláště pokud došlo k smazání nějakého textu. Pokud chcete vysvětlit změnu podrobněji, použijte diskusi k článku.

Ve vysvětlení změny se držte věcného tónu a vyvarujte se vulgárních, neuctivých a raději i ironických komentářů ke kolegům wikipedistům a jejich práci. Pokud možno se ve shrnutí vyvarujte jakýchkoliv emotivních projevů, které by někomu mohly vadit nebo které by dělaly Wikipedii ostudu.

Uvedení zdroje

Ačkoliv články ve Wikipedii jsou pod svobodnou licencí, její součástí je i povinná dostupnost údajů o autorech článku. Tyto údaje jsou obvykle dostupné v historii stránky, s jejíž pomocí si může každý i přesně zjistit, kdo, kdy a jak kterou část textu měnil.

Pokud však do článku přebíráte text z jiného článku na české verzi Wikipedie (zejména v případě slučování článků, ale i v jiných případech) nebo text přeložený z jinojazyčné verze Wikipedie, je nutné tuto skutečnost uvést buď do shrnutí editace, nebo do diskuse k článku. Přitom je vhodné název zdrojového článku uvést jako aktivní odkaz.

Pokud využíváte ke tvorbě článku (pozor na autorská práva!) jiný zdroj, měl by být jako „reference“ uveden přímo v článku.

Automaticky vyplňovaná shrnutí

Automaticky se vyplňuje shrnutí editace, pokud políčko ponecháte prázdné, v těchto případech:

  • založení přesměrování (do shrnutí se vypíše text přesměrování na $1, kde $1 je aktivní odkaz na cíl přesměrování)
  • změně cíle přesměrování (do shrnutí se vypíše text cíl přesměrování změněn z $1 na $2, kde $1 je původní cíl přesměrování a $2 nový cíl přesměrování)
  • založení nové stránky (do shrnutí se vypíše text nová stránka: „$1“, kde $1 je začátek zdrojového kódu stránky)
  • založení nové stránky pomocí nástroje Překlad (do shrnutí se vypíše text vytvořeno překladem stránky „$1“, kde $1 je název překládané stránky)
  • vyprázdnění stránky (zmenšení obsahu o 90 %, do shrnutí se vypíše text obsah stránky nahrazen textem „$1“, kde $1 je začátek zdrojového kódu stránky, případně vyprázdnění stránky, pokud není ponechán žádný obsah)
  • založení prázdné stránky (do shrnutí se vypíše text založena prázdná stránka)
  • odpověď pomocí Diskusních nástrojů (do shrnutí se vypíše text odpověď)

V těchto případech není nutné shrnutí vyplňovat, pokud není důvod k automaticky generovanému textu něco dodávat.

Editace oddílu stránky

Editujete-li jen určitou sekci, předepíše se vám shrnutí ve tvaru /* Nadpis sekce */. Tento předepsaný kód není považován za vyplněné shrnutí, zpravidla je třeba nějaký text ještě doplnit.

Pokud ve skutečnosti needitujete oddíl, který jste otevřeli (například jste za něj přidali nový nadpis stejné úrovně anebo jste pomocí editace posledního oddílu editovali jen mezijazykové odkazy a zařazení do kategorií), předepsaný text smažte a nahraďte odpovídajícím popisem editace.

Upozornění na nevyplnění shrnutí

Registrovaní uživatelé si ve svém nastavení v záložce Editace mohou aktivovat „Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace“. V případě, že zapomenete shrnutí uvést, se vás Wikipedie před uložením zeptá, zda opravdu chcete změnu bez shrnutí uložit. Jeho opětovné neuvedení uloží editaci bez něj.

Malá editace

Registrovaným uživatelům se u řádku pro shrnutí editace zobrazuje ještě zaškrtávací políčko Malá editace.

Pokud je editace malá a není sporná (například oprava překlepu, oprava odkazu, likvidace drobného vandalismu), je vhodné ji označit zaškrtnutím tohoto políčka. Nikdy však toto označení nepoužívejte při revertech, máte-li spor třeba i jen o nepatrnou změnu s jiným wikipedistou.

Shrnutí editace se objeví na stránkách