Wikipedie:Slovníček

Zkratka:
 • WP:SL

Tato stránka má za cíl usnadnit orientaci nováčkům i pokročilým uživatelům editujícím Wikipedii (wikipedistům) ve zkratkách a výrazech používaných specificky na Wikipedii, zejména ve shrnutí editace a v diskusích.

Tento seznam se snaží uvést nejčastěji se vyskytující výrazy, jejich základní vysvětlení a odkazy na základní vysvětlující stránky nebo nápovědu. Cílem seznamu je praktická orientace wikipedisty, který nepřispívá denně. Cílem ale není uvedení všech zkratek používaných jednotlivými uživateli, uvedení výrazů běžných mimo Wikipedii (viz seznam zkratek v online diskusích), ani přesnou definici jednotlivých pojmů.

Obecně editovat

 • abc – abecední řazení
 • AC, arbcom – arbitrážní výbor (z anglického Arbitration Comittee)
 • ad, adata – autoritní data, odkazy do rejstříků knihoven vkládané pod článek šablonou
 • admin – správce (administrátor)
 • AfD – diskuse o smazání, formalizovaný proces projednání sporného případu článku navrženého ke smazání (z anglického Articles for Deletion)
 • alt, alty – alternativní popisky obrázků pro nevidomé a slabozraké
 • arbitr – důvěryhodný zkušený uživatel, člen arbitrážního výboru, který rozhoduje jinak neřešitelné spory uživatelů
 • arbitráž – případ řešený Arbitrážním výborem
 • archiv, archivace – vlákna diskusních stránek mohou být po čase archivována
 • AP – autorská práva
 • AS – prověřený uživatel, dříve používaný název automatický strážce
 • AV – arbitrážní výbor
 • AWB – AutoWikiBrowser – poloautomatický program pro hromadné úpravy článků (používaný například robotickými účty)
 • ban – zákaz editace
 • bio – úpravy dle Wikipedie:Biografie
 • blok – zablokování možnosti editace Wikipedie konkrétnímu uživateli pro závažné porušení dohodnutých pravidel, nástroj k ochraně projektu například před záměrným poškozováním
 • bot – robot, uživatelský účet provádějící automatické úpravy článků
 • botovodič, operátor bota – skutečná osoba (účet té osoby), která ovládá robotický účet
 • byrokrat – byrokrat, správce s rozšířenými právy (může např. udílet správcovská práva)
 • c+p – copy&paste – ne vždy správný přesun obsahu kopírováním a vložením (místo přesunutí)
 • Cat-a-lot – Cat-a-lot, nástroj pro hromadné změny kategorií
 • ccat, commonscat – kategorie na Wikimedia Commons, odkaz na obrázky vložený šablonou Commonscat
 • cedule – standardizovaná podoba úvodního upozornění v článku
 • com, comm – Wikimedia Commons, centrální úložiště multimediálních souborů
 • Commons Delinker – automatický účet, který odstraňuje odkazy na soubory smazané na Commons
 • copyvio – porušení autorských práv, podezření na kopírování autorsky chráněných textů
 • CP – copyvio
 • cswiki – česká Wikipedie
 • CSWP, CSSK – wikiprojekt Česko-slovenské Wikipedie s nástrojem umožňující automatický překlad slovenských článků do češtiny
 • CT, CX – zkratka pro Content Translation, nástroj pro překlad článků z cizojazyčných Wikipedií
 • CU, checkuser – revizor, uživatel, který může ověřovat identitu (IP adresu) přihlášených uživatelů
 • CV – copyvio
 • CWN – Co Wikipedie není
 • čc, čcm, čechocentrismus – prohřešek proti neutrálnímu stylu článků, kde je upřednostňován český úhel pohledu, např. formulacemi u nás, na našem území, v našich podmínkách
 • Českopedie – mírně pejorativní označení českých témat na české Wikipedii
 • ČT – Článek týdne
 • E0, E1, E2, E3 – označení experimentů, vandalismů dle stupně jejich závažnosti
 • edit – editace, úprava stránky na Wikipedii
 • EK – editační konflikt, ke kterému dochází, pokud dva různí editoři současně upravují stejnou stránku
 • editační válka – porušení pravidla tří revertů
 • EditPatrol – editace jsou roboticky označovány za prověřené s výjimkou nově založených stránek
 • en, enwiki – anglická Wikipedie, kde to tak taky mají
 • EO – externí odkaz odkazující mimo Wikipedii
 • es – úpravy encyklopedického stylu
 • EsO – editování s odvahou, úprava stránky s vědomím, že případnou chybu lze snadno napravit další editací
 • EV – encyklopedická významnost, bez které nepřísluší danému tématu samostatný článek na Wikipedii
 • EVL – encyklopedická významnost (lidé)
 • exp – experimenty, tedy pokusné editace nezkušených uživatelů, které neúmyslně poškozují Wikipedii
 • fakt? – požadavek na doložení zdroje (reference) zpochybňované informace
 • fix – oprava chyby, například odkazu
 • fmt, formát – úprava formátování textu (nadpisy, tučné, odstavce ap.) či jiné formální úpravy vzhledu
 • G – Google, výsledky hledání na Googlu
 • GR – Global replace – hromadná náhrada výskytu souboru z Commons tamními uživateli
 • HČ – hlavní článek (u kategorie)
 • HJP – hlavní jmenný prostor, vlastní encyklopedický obsah oddělený od ostatních stránek Wikipedie
 • HotCat – nástroj HotCat usnadňující časté úpravy zařazení článků do kategorií
 • HS – hlavní strana
 • IAB – internetový archivační bot, stará se o odkazování nedostupných externích odkazů prostřednictvím webového archivu
 • IAR – doporučení nevšímejte si žádných pravidel
 • IB – infobox – tabulka se základními údaji zobrazovaná po pravé straně v některých článcích
 • ibox – infobox
 • impostor – uživatel, který se snaží předstírat nebo napadat jiného uživatele (např. uživatel FrantaOfficial se snaží napodobit Frantu). Uživatelská stránka je označena šablonou {{Impostor}}
 • indef – (z anglického indefinite), zablokování uživatele na neomezený čas
 • interwiki – mezijazykové odkazy, odkazy na Wikipedii v jiném jazyce
 • IP – nepřihlášený uživatel, který je místo uživatelského jména identifikován IP adresou
 • IRC – Internet Relay Chat, Wikipedie:IRC, v současnosti již málo využívaný komunikační kanál Wikipedie
 • IW – interwiki
 • kat – kategorie zobrazované pod článkem, úprava tematického zařazení článku
 • KK – kabinet kuriozit
 • kom – komentář
 • link – odkaz na jiný článek Wikipedie
 • lf, linkfix – oprava chybného odkazu
 • lit – literatura, seznam vybraných tištěných publikací uváděný pod článkem
 • loutkovodič – skutečná osoba za loutkovým účtem
 • LTA – dlouhodobě problematický uživatel/IP adresa (z anglického Long Term Abuse)
 • LÚ – loutkový účet, účet ovládaný jiným uživatelem
 • obr – obrázek vložený do článku
 • odžlucení – označení editace za prověřenou (ve výpisu editací jsou neprověřené editace pro patroláře podbarveny žlutě)
 • os – zkratka (označení) pro proces odloženého smazání
 • otrs – OTRS – zastaralý název pro systém ověřování svolení autora, viz informační tým české Wikipedie
 • otto (osn) – odkaz na Ottův slovník naučný šablonou Otto
 • OT – 1) off-topic – nesouvisející příspěvek v diskusi (takový může být smazán nebo být označen šablonou {{stop-chat}}, 2) Obrázek týdne
 • PA – pravidla arbitráže, závazné pravidlo Wikipedie
 • pahýl – pahýl je krátký článek neobsahující všechny očekávané základní informace
 • PAR – patroláři a revertéři, skupiny s rozšířenými právy využitelnými na patrole
 • patrola – kontrola editací neprověřených nováčků či nepřihlášených uživatelů zkušenými uživateli
 • PČ – seznam požadovaných článků
 • phab, Phabricator – systém pro hlášení chyb či požadavky na software Mediawiki
 • ping, pingnout – zmínka jiného uživatele v diskusi
 • pískoviště – jakákoliv stránka sloužící k testovacím účelům či přípravě článků; existuje centrální pískoviště, nadto má každý uživatel své vlastní
 • PL – Pod lípou, obecná diskusní stránka wikikomunity (další diskusní stránky jsou např. technická lípa – PLT/PTL, pravidla – PPL, oznámení – POL, návrhy – PLN/PNL, práva – PLP, u krbu – UK/PLUK)
 • PLÚ – prokázaný loutkový účet
 • PO – počet obyvatel (používáno ve shrnutí editace)
 • podkategorie – kategorie, která je podřízená vyšší kategorii
 • podstránka – stránka mimo hlavní jmenný prostor, která souvisí se stránkou nadřazenou (ve tvaru např. Wikipedista:Uživatel/Podstránka)
 • POINT – Nenarušujte encyklopedii kvůli ilustraci tvrzení
 • polozámek, polozamčeno – stránku nemohou editovat neregistrovaní a nově registrovaní uživatelé
 • port, portál – stránky s přehledem článků k vybraným tématům, odkazy na portály pod článkem; přidání odkazu na portál do článku
 • POV – text, který nedodržuje nezaujatý úhel pohledu (odvozeno ze zkratky NPOV podle anglického Neutral Point of View)
 • promo – propagační obsah (z anglického promotional)
 • prověřený uživatel – uživatel, jehož editace jsou automaticky označované za prověřené, více viz tato stránka
 • přesměrování – stránka s alternativním názvem, která nemá odkaz a automaticky odkáže uživatele na stránku s primárním názvem
 • přesun – přejmenování článku, které se provádí přesunem stránky na stránku s novým názvem
 • rc – poslední změny (recent changes)
 • re – odpověď (v diskusi)
 • recenze – vyžádané připomínky ke konkrétnímu článku, který chce uživatel upravit na nadstandardně kvalitní článek
 • redir – přesměrování (redirect), stránka s alternativním názvem, která čtenáře přesměruje na článek se základním názvem
 • ref – reference, odkazy na použité zdroje vložené do článku na způsob poznámek pod čarou
 • refaktorizováno – skrytí nevhodného textu v diskusi jako jsou sprostá slova nebo urážky ostatních uživatelů
 • rekat – změna zařazení článku do kategorií
 • rs – rychlosmaz (rychlé smazání pomocí šablony {{smazat}}, může se použít pouze na nesporné případy, jinak je třeba založit DoS – Diskusi o smazání)
 • rollback – rychlý revert (pro uživatele s daným oprávněním pouze jako nástroj pro potírání vandalismu)
 • rozc. – rozcestník, stránka odkazující na různé články odpovídající více významům daného názvu
 • rozlišovač – rozlišovač je text v závorce v názvu článku, který slouží k odlišení článků stejného jména
 • rv – revert, zrušení konkrétní úpravy článku a návrat k jeho starší verzi
 • RV, růzvýz – zkratka pro vložení šablony {{Různé významy}}
 • rvv – revert vandalismu
 • řadicí klíč – index, pod kterým je článek zařazen abecedně v kategorii (potlačí automatické řazení dle prvního písmena názvu)
 • řazení – úprava pořadí obvykle nějakého seznamu, například abecedně nebo dle doporučených zvyklostí; úprava řadicího klíče
 • sbph – subpahýl viz též zkratku sp
 • SE – shrnutí editace, stručná informace o provedených úpravách stránky, která usnadňuje spolupráci
 • selfrv, selfrevert – uživatel vrací vlastní editaci zpět (např. z důvodu omylu)
 • sirotčí článek – článek, který není odkazován z jiného článku
 • slepé přesměrování – přesměrování, které odkazuje na neexistující článek
 • slepý článek – článek, který neobsahuje wikiodkazy na jiné články
 • sort. – využití volání {{DEFAULTSORT:}}, řadící v kategoriích lidi podle příjmení, např. pro článek Pepa Novák volání {{DEFAULTSORT:Novák, Pepa}} zařadí příslušný článek pod N a nikoli pod P.
 • soubox – šablona sloužící k navigaci mezi souvisejícími články
 • souř. – geografické souřadnice popisovaného objektu doplněné šablonou {{Souřadnice}} nebo v Infoboxu
 • sp, sph – článek byl označen jako subpahýl a byla vložena šablona {{Subpahýl}}
 • stevard – Uživatel se všemi právy na všech projektech nadace Wikimedia. Smí přidělovat a odebírat přístupová práva jakémukoliv uživateli. V praxi jako jediní mají pravomoc odebrat správcovská práva. (Samozřejmě na základě žádosti a konsensu komunity.) Více informací je na Metě.
 • std, std. – standardizace, standardní
 • stop-chat – varování u diskuse, která se odchýlila od původního tématu a nesouvisí s tvorbou Wikipedie
 • stroják – strojový překlad, překlad nevalné kvality provedený automatickým nástrojem (např. Překladač Google)
 • styl – encyklopedický styl, slohová (jazyková) úprava textu
 • subst – substituce, náhrada kódu standardním textem, používá se například při vložení některých upozornění
 • SUL – single user login – sjednocené přihlašování do všech projektů Wikimedia
 • sysop – správce (zkratka sousloví systémový operátor – SysOp)
 • šablona – šablona je speciální pomocná stránka Wikipedie, která slouží k vložení standardního textu (či dalšího obsahu) do jiné stránky
 • taxobox – specializovaný infobox používaný článcích o biologických taxonech
 • TfD – diskuse o smazání, formalizovaný proces projednání sporného případu článku navrženého ke smazání (z anglického Template for Deletion)
 • trol, trolling – trolování je narušování Wikipedie na hranici pravidel, aby se trol vyhnul zablokování
 • typo – drobná oprava textu (typografická, překlep apod.)
 • UCoC – Univerzální kodex chování (meta:Universal Code of Conduct), projekt připravovaný Nadací
 • udělátka – speciální funkcionalita zjednodušující práci na Wikipedii, mohou se zapnout v uživatelském nastavení
 • upd. – aktualizace (update) na základě novějších informací
 • UTC – koordinovaný světový čas (coordinated universal time), automaticky uváděno u data a času
 • UO – urgentně ověřit, článek obsahuje pochybné informace, bez doložení jejich původu bude smazán
 • UU – urgentně upravit, požadavek na úpravy hrubě nevyhovujícího článku, který jinak bude smazán
 • W – Wikipedie
 • watchlist – seznam sledovaných stránek přihlášeného uživatele
 • WCW – wikiprojekt Check Wikipedia, který se stará o čistotu kódu Wikipedie
 • WD – Wikidata, databáze informací využívaných v článcích nejen české Wikipedie
 • wiki – Wikipedie, může být doplněno zkratkou jazyka, např. enwiki je Wikipedie v angličtině
 • wikidovolená, wikipauza – uživatel je na určitý čas mimo Wikipedii
 • wikifikace, wkf – doplnění odkazů a úprava formátování
 • wikiprojekt – projekt, který umožňuje spolupráci uživatelů na určitém typu článků či údržbě Wikipedie
 • wikt – Wikislovník
 • WIRE – externí nástroj ([1]) pro úpravu typografie a formátování
 • wl – wikilink – odkaz na jiný článek Wikipedie
 • WP – Wikipedie nebo také WikiProjekt
 • WP: (též Wp: či wp:) – zkratka jmenného prostoru Wikipedie:, který sdružuje stánky popisující fungování Wikipedie
 • WS – Wikizdroje, sesterský projekt.
 • ZAJ – Zajímavosti
 • zámek – uzamčení stránky, znemožnění její editace nepřihlášeným uživatelům, případně všem uživatelům mimo správců; používané ve specifických případech k ochraně Wikipedie
 • zamodření – úprava červených odkazů na neexistující stránky / založení neexistujících článků
 • zdroj – doložení zdroje referencí nebo požadavek na jeho doplnění
 • ZS – závěrečné sekce, doporučeným způsobem uspořádané odkazy pod textem článku