Wikipedie:WikiProjekt Česko-slovenská Wikipedie

Děkujeme za vaši přízeň v dobách aktivního projektu!
Zkratka:
 • WP:WPCS
  WP:CSSK
  WP:CSWP

Wikiprojekt Česko-slovenská Wikipedie je wikiprojekt usilující o posílení a systematizaci vzájemně prospěšné spolupráce mezi Českou a Slovenskou Wikipedií, s cílem růstu obou těchto jazykových verzí a současně též podpory trvání kulturní výměny mezi obyvateli České republiky a Slovenska i po rozpadu jejich společného státu. Zakladatelem wikiprojektu je wikipedista Blahma (Marek Blahuš).

Projekt započal po konzultacích na Wikimanii v srpnu 2013 a navázání kontaktů s administrátory Slovenské Wikipedie. Poprvé prezentován byl na středoevropském setkání Wikimedie na Slovensku (15. 11. 2013). Krátce nato byla na České wikikonferenci 30. 11. 2013 představena veřejně testovatelná verze překládacího nástroje a již za 42 dnů bylo přeloženo prvních 1000 článků (746 na České Wikipedii a 254 na Slovenské Wikipedii). V kalendářním roce 2014 vzniklo s využitím překládacího nástroje 3542 českých článků, tedy každý osmý toho roku založený článek České Wikipedie; v roce 2015 pak vzniklo překladem 1466 nových českých článků. K dnešnímu dni bylo tímto způsobem vytvořeno celkem již 7565 článků na České Wikipedii a množství dalších na Slovenské Wikipedii. Pokud vás projekt spolupráce České a Slovenské Wikipedie zajímá, zapojte se do něj. Můžete se též podělit o své nápady na diskuzní stránce projektu nebo přímo překládacího nástroje.

Prezentace z přednášky Marka Blahuše na Wikikonferenci v Praze 30. 11. 2013

Název projektu je WikiProjekt Česko-slovenská Wikipedie (slovensky WikiProjekt Česko-slovenská Wikipédia). Pravopis se spojovníkem je platný jak podle slovenských, tak i českých norem, protože název vyjadřuje „vztah dvou složek“.[1] Protože jde o projekt spolupráce mezi dvěma encyklopediemi a nikoliv o vytvoření nové společné, není třeba v pojmenování zohledňovat závěry pomlčkové války.

Tento WikiProjekt chce v současnosti realizovat několik základních činností:

 • vytváření technických prostředků podporujících spolupráci obou Wikipedií a zjednodušujících jejich souběžné používání editorům a čtenářům
 • aktivní vyhledávání a podpora tvorby článků o společné historii i současných reáliích obou zemí, výhodně přebíráním materiálů z jedné jazykové verze do druhé se zapojením nástrojů podporujících zrychlený překlad
 • podpora obecného růstu obou jazykových verzí sdílením jejích článkových základen a aktivním vyhledáváním článků na jakákoliv témata existujících dosud pouze v jedné z jazykových verzí
 • systematické doplňování článků o významných typech objektů druhé země, např. články o všech slovenských obcích na České Wikipedii a opačně

Jednotlivé činnosti jsou formulovány velmi obecně a v jejich rámci lze realizovat velké množství rozmanitých úkolů, dle zájmu a vůle účastníků projektu a dotyčných komunit editorů. Případné další oblasti činnosti je možné přidávat po náležité diskuzi.

Cílem WikiProjektu Česko-slovenská Wikipedie je posílení a systematizace spolupráce mezi Českou a Slovenskou Wikipedií. Zastáváme tezi, že nadstandardní vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem, dané blízkostí jazykovou, geografickou, historickou a kulturní, je vhodné podporovat i v prostředí Wikipedie. Přestože nezávislý a místy protichůdný vývoj českého a slovenského prostředí, včetně jazyka, akcelovaný zvláště po rozpadu Československa, nezavdává dobré podmínky k fungování společné „Československé Wikipedie“ (jako to navrhují někteří zahraniční Wikipedisté, inspirovaní např. fungováním srbské nebo čínské Wikipedie), považujeme za přínosné, aby Česká a Slovenská Wikipedie nabízely kvalitní informace o historii bývalého společného státu i současnosti nástupnických států. Tím Wikipedie přispěje k udržování česko-slovenské vzájemnosti, historického povědomí a v neposlední řadě i kulturního a jazykového povědomí, které navzdory trvající blízkosti obou státu v době od rozpadu a obzvláště mezi novou generací velmi rychle upadá. Technické nástroje, které budou za tímto účelem vyvinuty, mohou mít navíc širší dopad v podobě usnadnění překládání encyklopedických článků mezi češtinou a slovenštinou i prostého souběžného používání obou jazykových verzí čtenáři – tímto způsobem hodláme podporovat pokračování aktivního i pasivního užívání obou jazyků oběma národy, které v dlouhodobém evropském kontextu představuje pro jejich příslušníky konkurenční výhodu.

Projekt Česko-slovenská Wikipedie probíhá nutně a vítaně ve spolupráci editorů České i Slovenské Wikipedie. Důvodem je mj. snaha o jeho oboustrannost, o sdílení znalostí i nad rámec toho, co už je na Wikipedii napsáno, a přirozeně lepší orientace editorů dané jazykové verze v článcích, které tato nabízí. Současně se tím naplňuje jeden z cílů projektu, a sice intenzivnější komunikace mezi oběma komunitami, která může následně mít vliv i v širších souvislostech, např. na úrovni hnutí Wikimedia a jeho organizací Wikimedia Česká republika a Wikimedia Slovenská republika, které rovněž projektu pomáhají s propagací.

Výsledky editovat

Nástroje editovat

 
Překládací nástroj Česko-slovenské Wikipedie usnadňuje překlad článků mezi češtinou a slovenštinou.
Podrobnější informace naleznete na stránce Wikipedie:WikiProjekt Česko-slovenská Wikipedie/Nástroje.

V současnosti nejdůležitější součástí projektu Česko-slovenské Wikipedie je překládací nástroj, který umožňuje snadnější tvorbu článků překladem s využitím strojového překladu přizpůsobeného podmínkám Wikipedie, který je překladateli poskytnut k ruční revizi. Od 30. listopadu 2013 je nástroj ve fázi veřejného testovacího provozu, i když jeho pomocí již bylo založeno velké množství článků. Jestliže se rozhodnete nástroj také vyzkoušet, budeme rádi, když nám poté zanecháte na diskuzní stránce k tomu určené zpětnou vazbu.

Od 7. ledna 2014 je přispěvatelům Wikipedie k dispozici také vyhledávací nástroj, který umožňuje tematické vyhledávání článků, jež dosud existují pouze v jednom z jazyků a mohou být tedy s využitím překládacího nástroje přeloženy do druhého jazyka. S pomocí vyhledávacího nástroje lze snadno zjišťovat vyrovnanost pokrytí jednotlivých témat na České a Slovenské Wikipedii. Takto zjištěné skutečnosti se mohou stát motivací pro jednotlivé zúčastněné překladatele či pro celé editační maratony nebo samostatné wikiprojekty. Pravidelně aktualizované výsledky některých populárních vyhledávání lze nalézt na podstránce Chybějící články.

Přeložené články editovat

Podrobnější informace naleznete na stránce Wikipedie:WikiProjekt Česko-slovenská Wikipedie/Přeložené články.

S využitím překládacího nástroje již překladem ze Slovenské Wikipedie vzniklo v České Wikipedii 7565 článků:

Každý z těchto seznamů si lze zobrazit také jako galerii nebo si prohlédnout z něj odvozené seznamy populárních kategorií a populárních šablon daného měsíce.

Do překladu článků ze slovenštiny do češtiny se dosud zapojili tito wikipedisté:

 
Řád česko-slovenské vzájemnosti vyznamenává účastníky projektu.
 
Graf ukazuje celkový počet přeložených článků v každém směru za dobu trvání projektu.
     slovenštinačeština
     čeština → slovenština
 1. Petr1888 (2106 článků)
 2. Rottweiler (570 článků)
 3. Aktron (534 článků)
 4. David Kennedy (429 článků)
 5. Jan Kovář BK (379 článků)
 6. Marek Koudelka (296 článků)
 7. Rafus (200 článků)
 8. Raest (192 článků)
 9. Kohelet (181 článků)
 10. OISV (178 článků)
 11. Horst (174 článků)
 12. Fanoušek kopané (152 článků)
 13. MiroslavRouta (151 článků)
 14. Pcnavod (147 článků)
 15. BíláVrána (137 článků)
 16. VHS (130 článků)
 17. Limojoe (117 článků)
 18. Jan Polák (101 článků)
 19. Richard Zoban (86 článků)
 20. Khamul1 (85 článků)
 21. Tauchman Martin (82 článků)
 22. Linn (81 článků)
 23. BT (74 článků)
 24. Walter Klosse (67 článků)
 25. Martin Urbanec (66 článků)
 26. Pavouk (64 článků)
 27. Ivannah (62 článků)
 28. SimcaCZE (57 článků)
 29. Rosičák (52 článků)
 30. Hadonos (49 článků)
 31. Rosenfeld~cswiki (43 článků)
 32. Jenda H. (39 článků)
 33. Zoner60 (35 článků)
 34. M97uzivatel (34 článků)
 35. Palu (31 článků)
 36. RomanM82 (29 článků)
 37. Tomas62 (29 článků)
 38. Tomas Jurik (26 článků)
 39. Draceane (24 článků)
 40. Ján Kepler (22 článků)
 41. Akdam (20 článků)
 42. Blahma (14 článků)
 43. Frettie (14 článků)
 44. Maoman (14 článků)
 45. Aknel95 (13 článků)
 46. Janbery (11 článků)
 47. Mates (11 článků)
 48. K123456 (10 článků)
 49. HHrad (9 článků)
 50. Hromino (9 článků)
 51. Mossback (9 článků)
 52. Iwbrowse (8 článků)
 53. Kohelet2 (8 článků)
 54. Martesing (8 článků)
 55. Martin Kotačka (8 článků)
 56. Jklamo (7 článků)
 57. Toma646 (7 článků)
 58. Jetam2 (5 článků)
 59. Podroužek (5 článků)
 60. T.Bednarz (5 článků)
 61. CZ-Milka (4 články)
 62. Desolated Angel (4 články)
 63. Marv1N (4 články)
 64. Alekme (3 články)
 65. Gumruch (3 články)
 66. Jiri16 (3 články)
 67. Wesalius (3 články)
 68. Gepetito (2 články)
 69. Hypothalamus (2 články)
 70. JAn Dudík (2 články)
 71. Jiří Komárek (2 články)
 72. OJJ (2 články)
 73. Utar (2 články)
 74. Vachovec1 (2 články)
 75. Venca24 (2 články)
 76. Vlkoslav Radibož (2 články)
 77. Adam Hauner (1 článek)
 78. Byrnjolf (1 článek)
 79. Denisa Bezděková (1 článek)
 80. Duajkfn (1 článek)
 81. Flukas (1 článek)
 82. Jagro (1 článek)
 83. Jan Spousta (1 článek)
 84. Juandev (1 článek)
 85. Karel61 (1 článek)
 86. Kixx (1 článek)
 87. Kolarp (1 článek)
 88. Luksatka (1 článek)
 89. Magy357 (1 článek)
 90. Mario7 (1 článek)
 91. Miraceti (1 článek)
 92. Murúg (1 článek)
 93. Svajcr (1 článek)

Účastníkům projektu, kteří dosáhli počtu 100 přeložených článků, bývá udělován Řád česko-slovenské vzájemnosti.

Obdobně vzniklo množství článků též na Slovenské Wikipedii překladem z České Wikipedie.

Máte-li připomínky ke kvalitě vznikajících článků, sdělte nám to prosím na diskuzní stránce projektu.

Všechny články vzniklé překladem ze slovenštiny (i mimo tento wikiprojekt a se zpětnou platností) jsou od 31. 01. 2014 šablonou {{Překlad}} automaticky řazeny do kategorie Články přeložené z skwiki (v současnosti 0 článků).

Chybějící články editovat

Podrobnější informace naleznete na stránce Wikipedie:WikiProjekt Česko-slovenská Wikipedie/Chybějící články.

Podle údajů z poloviny srpna 2013 existuje na Wikipedii 107 667 slovenských a 192 404 českých článků, které nemají přiřazen ekvivalent ve druhém z jazyků a jsou tedy vhodnými kandidáty na překlad s využitím překládacího nástroje. Pro lepší orientaci v tomto množství je s přihlédnutím k přání uživatelů a cílům projektu Česko-slovenská Wikipedie pravidelně automaticky sestavován seznam vybraných slovenských článků bez českého ekvivalentu rozdělených podle témat. Cílem tohoto seznamu je navést wikipedisty k tématům, která jsou dosud popsána v jednom jazyce dobře a ve druhém nedostatečně nebo vůbec. K dispozici je také ručně udržovaný seznam chybějících článků, do kterého si wikipedisté navzájem volně poznačují články vhodné k překladu. Na České Wikipedii totiž např. dosud chybí velké množství článků o slovenských obcích (viz české seznamy slovenských obcí). V rámci předzpracování tohoto tématu bylo již ve dnech 23.–24. 11. 2013 více než 300 článků roboticky s ruční kontrolou převedeno na obecný infobox {{Infobox - sídlo světa}} a standardizovány jeho parametry.

Reference editovat

 1. Internetová jazyková příručka. prirucka.ujc.cas.cz [online]. 2004- [cit. 2019-11-19]. Dostupné online. 

Související projekty editovat

Externí odkazy editovat

Napsali o nás editovat