Patrolování, hlídání, sledování, držení stráže nad posledními změnami je činnost, které se denně věnuje několik skalních wikipedistů a desítky dalších aspoň příležitostně. Zejména jim je určena tato stránka jako instantní návod, jak postupovat v situacích, s nimiž se setkají. Začínajícím správcům poradí, na co si dát pozor a čeho se naopak nebát. Každý zájemce o hlídání by si tuto stránku měl aspoň jednou přečíst, aby nedumal, jak se ta zatracená šablona jmenuje, anebo aspoň věděl, že je to tady napsáno. Užitečné odkazy jsou na Wikipedie:Údržba.

Pokud patrolujete často a ocenili byste nějaké speciální nástroje, které by vám práci usnadnily, můžete požádat o práva patroláře či revertéra.

Pro diskusi o patrole slouží Nástěnka patroly.

Revertování

Správci a revertéři

Revert je nejrychlejší ze správcovských nástrojů, na nic se neptá a jedním kliknutím je hotovo. Proto klikejte opatrně, je taktéž možné zapnout potvrzení revertu (Nastavení → Vzhled → Zobrazit žádost o potvrzení při kliknutí na odkaz pro rychlé vrácení editace). Vrátit lze vždy jen souvislý blok všech editací od posledního uživatele, který stránku měnil. Pamatujte, že nástroj je určen na boj s vandaly a nic jiného. Pokud nejde o zjevné vandalství, raději revertujte jako běžný editor s vyplněním shrnutí editace.

Ostatní

Nesprávci mohou také vracet předchozí verze článku. Stačí zvolit verzi v historii, stisknout editovat a uložit změny. Přitom nezapomeňte vyplnit shrnutí editace, musí být jasné, proč revertujete. Pamatujte na Pravidlo tří revertů a včas předcházejte editačním válkám diskusí.

Prověřování

Podrobnější informace naleznete na stránce Wikipedie:Prověření uživatelé.

Prověření (slangově „odžlucení“) slouží k odznačení nově založených článků, které splňují určité standardy Wikipedie, popř. jsou zařazeny do procesu rychlého či odloženého smazání. Příspěvky prověřených uživatelů jsou prověřeny automaticky.

Správci a patroláři

Podrobnější informace naleznete na stránkách Wikipedie:Nejnovější stránky a Wikipedie:Patroláři a revertéři#Patroláři.

Za prověřené mohou být označeny všechny články, které obsahově i formálně do Wikipedie patří. (Tzn. splňují podmínky encyklopedické významnosti, jsou alespoň základně strukturovány, formátovány a kategorizovány). Může se jednat i o články, které budou vyžadovat ještě další úpravy (např. {{upravit}}, {{neověřeno}} apod.).

Článek by se měl jako prověřený označit například i tehdy, pokud se patrolář po kontrole rozhodl vložit některou z šablon odloženého smazání nebo odhalil porušení autorských práv. Označení editace jako prověřené zkrátka znamená jednoduše to, že stránku již zhlédl zkušený wikipedista, nějak s ní naložil a není tedy již nutná kontrola dalším patrolářem.

Jako prověřené se neoznačují články, které nelze smazat rychlým smazáním, ale jejichž obsah trpí vážnými problémy a nejsou označeny odpovídající šablonou odloženého smazání; stejně jako stránky, u kterých nebyla provedena ani zběžná kontrola možného porušení autorských práv. Pokud si nejste jisti, posouzení nechte raději na někom jiném.

Blokování

Nejen správci by měli znát závazné pravidlo Wikipedie týkající se blokování. Tlačítko zablokovat uživatele se nemusí správci bát zmáčknout, ono se nejdřív zeptá na podrobnosti – dobu blokování a důvod. Pamatujte, že důvod se uživateli zobrazí v okamžiku, kdy se pokusí editovat. Je to tedy vysvětlení pro něj a ne jen poznámka do logu. Ale nerozepisujte se na mnoho znaků, podrobnější vysvětlení a diffy můžete vzápětí napsat dotyčnému na diskusní stránku.

Doba blokování

Před každým blokováním je třeba se podívat, kdy naposledy byl dotyčný blokován za podobný prohřešek, a podle toho volit dobu. Seznam předchozích bloků je vidět dole na stránce, kde se blok zdůvodňuje a potvrzuje. Dále vezměte v úvahu povahu a počet závadných editací a případně IP adresu. Pokud adresa patří třeba střední škole, typicky bude stačit hodinka nebo dvě, než dotyčný opustí počítačovou učebnu.

Open a zombie proxy

Pokud nevíte, co pojmy open proxy a zombie proxy znamenají, vesele tento odstavec ignorujte. Žádné open proxy mluví jasně, ale někdo to musí technicky zajistit. Zjistíte-li otevřený proxy server, zablokujte IP adresu na neurčito a do odůvodnění napište „{{Otevřený proxy server}}“. To zajistí, že v případě pokusu o editaci se zobrazí dotyčnému informace, proč nemůže editovat a co s tím má dělat. Přesně stejně postupujte i v případě zombie proxy, pokud jste si z nějakého důvodu jisti.

Šablony do zdůvodnění zablokování

Následující šablony jsou určeny k tomu, aby se dávaly jako zdůvodnění při blokování.

Blokování více IP adres

Používá-li vandal více IP adres, které mají shodných několik prvních čísel, lze blokovat všechny podobné najednou. Předtím je ale velmi vhodné si přečíst mw:Help:Range blocks, abyste přesně věděli, co děláte. Zároveň se pokuste zjistit, jestli z téhož rozsahu needitují seriózní uživatelé, a pokud ano, raději rozsah neblokujte. Příklad: Začínají-li všechny adresy 71.99.36.*, můžete napsat blok jako 71.99.36.0/24, čímž zablokujete najednou 256 adres od 71.99.36.0 do 71.99.36.255. Číslo 24 je počet bitů zleva, v nichž se adresy shodují. Největší rozsah, který MediaWiki umožňuje blokovat, je /16, což znamená současně 65 536 adres, které mají shodné první dva bajty. Velké rozsahy neblokujte na dlouhou dobu a vůbec tuto funkci používejte opatrně, protože může dopadnout na seriózní přispěvatele.

Zamykání

V případě nezdravě mnoha revertů v jednom článku lze přimět zúčastněné k diskusi zamčením stránky. (Samozřejmě na špatné verzi.) Nemusíte přitom čekat na porušení 3RR, naopak je to způsob, jak jeho porušení předcházet. Kliknutí na záložku zamknout nezpůsobí ještě nic, jen budete vyzváni k vyplnění dalších informací. Jednou z nich je důvod zamčení, například editační válka. Nad tím jsou ve formuláři pole k ovládání zámku a ještě výše je návod. Hodnota implicitní znamená odemčeno, krom toho lze zamknout přístup jen anonymům (pouze registrovaní), pouze zavedeným uživatelům a všem kromě správců (pouze správci). Zákaz přesunů článku lze ovládat zvlášť, pokud je k tomu důvod.

Vítání

Registrovaní

K nováčkům je důležité mít pochopení a vytvořit jim příjemné prostředí. Nehrňte se ale do vítání hned, jak se zaregistrují, počkejte na několik prvních editací. Ty pak můžete okomentovat, pochválit za ně, poděkovat, poradit. Je to velmi vhodné doplnění ke standardní šabloně {{subst:Vítejte}}. Existují také různé jazykové verze šablony (viz dokumentaci).

Anonymové

Anonymům se vkládá do diskuse uvítací šablona s parametrem {{subst:Vítejte|a}}, která především upozorňuje na výhody registrace. Hodí se i samozřejmě pochválit dosavadní editace.

Vandalství

Jsou různé druhy vandalů. S každým typem je třeba zacházet trochu jinak. Obecné pozorování je, že v případě hromadnějšího vandalismu je lépe nejdříve zablokovat a pak až v klidu revertovat všechny provedené změny, než se s vandalem přetahovat. Někdy lze blokovat i bez varování, pokud je již z editací zjevné, že nejde o experimenty či výstřelek, ale rozsáhlý vandalský útok.

Experimenty

Šablona {{subst:Experimenty}} je možná nejpoužívanější v české Wikipedii. Patří na diskusní stránku uživatele (nejen anonymního), který článek svou editací nevylepšil, ale patrně to ani neměl v úmyslu, jen si zkoušel, co mu klikátka dovolí nebo jak se ostatní zachovají. Není ale třeba ji používat na vandala, z jehož práce je zjevný zlý úmysl, například vložil-li několik sprostých slov. V tom případě zvolte rovnou {{subst:Experimenty2}} nebo {{subst:Experimenty2o}} podle toho, zda dotyčný text přidává nebo maže. Dalšího varování již není třeba. Šablona ho varuje zřetelně, a pokud po jejím obdržení udělá víc než jednu editaci, lze podle uvážení blokovat. Tento postup šetří váš čas, chrání obsah Wikipedie a je korektní. Každý hlídač má ale trochu svůj přístup.

Jako parametr šablony lze použít název poškozené stránky. Zvláště pokud byla smazaná, pomůžete tím ostatním správcům rychleji posoudit závažnost předchozího prohřešku či to, zač byla šablona udělena (pokud dva správci zasahují současně, dříve zjistí, že řeší týž prohřešek).

Spam

Setkáte se s různými spamery. Od těch, co propagují svůj nový web do třiceti vzdáleně souvisejících článků až po koordinovaný robotický útok z mnoha IP adres. Akce by měla budit adekvátní reakci.

Jeden uživatel

Jde-li o jednoho uživatele či IP adresu, použijte šablonu {{subst:Spam}} (nebo {{subst:Spam|en}} v angličtině) jako varování. Stačí jedno, podobně jako u {{subst:Experimenty2}}. Při nerespektování může následovat blok a je pokoj. Buďte ale shovívaví, pokud jde o nováčka, který neznečistil článků moc.

Více adres

Pokud stejné spamy přichází z několika různých IP adres, je vysoce pravděpodobné, že dotyčné počítače jsou ovládány stejným spamerským programem. Jedná se tedy o zombie proxy a postup zacházení s nimi je popsán výše. (Vizte také precedens.) Účinné je také požádat na Meta o vložení spamerských stránek na spam blacklist.

Mazání obsahu

V případě, že uživatel odstraní část obsahu, ale vy se domníváte, že k tomu neměl důvod, můžete jej na jeho diskusní stránce přátelsky upozornit šablonou {{subst:Experimenty-o}}. V případě, že se jedná o vandalismus a nelze zde předpokládat dobrou vůli, varujte uživatele rovnou {{subst:Experimenty2o}}. Podobně jako u spamu nebo experimentů2 stačí jedno varování a sledovat, zda je respektováno. V opačném případě může následovat další varování pomocí šablony {{subst:Experimenty3o}}, nebo {{subst:Experimenty2o}}, podle toho, jakou šablonu jste použili předtím a v některých případech může následovat přímo blok.

Copyvio

Copyvio je od ostatních šablon náročnější na vložení. Nejen totiž, že je nutné do článku umístit šablonu {{Copyvio|zdroj=<internetová adresa>}} (případně {{Copyvio|zdroj=kniha (ISBN či jiný identifikátor), noviny (datum), časopis (číslo) apod.}}) a zároveň odstranit z článku daný text, musí se také umístit varování vkladateli na jeho diskusní stránku v podobě {{subst:Copyvio autor}} a článek zaevidovat na seznamu porušení práv. Někdy vkladatelé nepovolených textů šablonu o copyviu následně sami smažou a doručí do systému VRTS povolení. V takovémto případě se nejedná o porušení práv a člen informačního týmu vrátí na stránku původní text a záznam o stránce se ze seznamu porušení práv smaže.

Pokud se jedná o zjevnou nováčkovskou chybu, lze vložit autorovi do diskuse přívětivější šablonu {{subst:Copyvio nováček}}.

Imagevio

Je speciální případ copyvia, jenž se týká obrázků, na něž se samozřejmě vztahuje stejné autorské právo jako na texty.

Subpahýl

Pokud někdo založí článek, který je velmi malý a nemá téměř žádnou informační hodnotu, jsou dvě možnosti – rozšířit jej, nebo smazat. Od toho máme šablonu {{subst:Subpahýl}}, která patří na začátek stránky. Autorovi takového článku pak na jeho diskusní stránku vložte {{subst:Subpahýl autor|název stránky}}, aby věděl, že článek bude po 7 dnech smazán, nebude-li do té doby rozšířen. Důležitá technická poznámka: Modifikátor subst: se nesmí opomenout, neboť s jeho pomocí se v tomto případě trvale vkládá čas vložení šablony, podle nějž se pak řadí v kategorii subpahýlů.

Nástroje

Vandal Fighter

Navigation popups

VandalSniper