Zkratka:
  • WP:RV

Revert je označení pro editaci stránky, která vrací zpět starší verzi. Nejčastěji se používá k odstraňování následků vandalismu, případně chybných editací atp. Jako na revert se v některých případech pohlíží i na editaci, při které je některá část stránky vrácena do dřívějšího stavu, i když zároveň jsou na stránce provedeny ještě další změny – za revert by však neměla být považována snaha o kompromisní nebo nové řešení sporné části.

Postup při provádění revertu editovat

  • Všichni wikipedisté mohou provést revert tak, že otevřou historii článku, vyberou v ní starší verzi, v ní kliknou na Editovat (případně mohou starší verzi ještě upravit) a uložit.
  • Systém nabízí všem wikipedistům i odkaz „zrušit editaci“ ve zobrazení rozdílů mezi dvěma verzemi stránky i v historii stránky. Odkaz také otevře editační okno s textem staré verze, ale navíc s předvyplněným shrnutím editaceZrušena verze [číslo] od uživatele [odkaz na seznam příspěvků a diskusní stránku]“, jež lze před uložením dále doplnit nebo upravit. Pokud nejde o návrat z poslední verze stránky na předposlední, je nutno ověřit, zda mají být revertovány i změny provedené v mezilehlých editacích.
  • Správci a revertéři mají pro tento účel zvláštní funkci v ovládacím panelu, viz Wikipedie:Správci#Vracení změn (tzv. rychlý revert). Tento nástroj by neměl být používán při věcném sporu o obsah stránky, ale jen k odvracení vandalismu či experimentů. Je třeba mít na paměti, že rozdíl mezi tímto správcovským nástrojem a běžným uživatelským revertem je, že pouze správcovský revert vrátí najednou všechny editace provedené tímtéž uživatelem.
  • Zrušení více než jedné editace – Pokud například vandal stihl provést v článku rychle za sebou více než jednu editaci, neklikejte na „zrušit editaci,“ protože tím zrušíte jen jedinou editaci. Namísto toho v historii stránky klikněte na datum a čas poslední nezvandalizované verze. Následně klikněte nahoře na tlačítko editovat (upozornění, že editujete zastaralou verzi, je potvrzením správnosti vašeho konání), vyplňte shrnutí editace (napište např. „Revert vandalismu“) a změny uložte.

Popis editace editovat

Je velmi žádoucí každý revert ve shrnutí editace jako revert označit (použít alespoň zkratku rv) a stručně zdůvodnit; obšírnější zdůvodnění patří na diskusní stránku.

Pokud se nejedná o revert zjevného vandalismu, neměla by taková editace být označena jako malá.

Revertační války editovat

Uživatel, který revertuje stejnou stránku více než třikrát za 24 hodin, může být zablokován podle pravidla tří revertů, které slouží k předcházení editačním válkám; pro účely tohoto pravidla se může za „revert“ počítat i jiná editace podle rozhodnutí blokujícího správce. V případě zřejmého vandalismu může být uživatel zablokován i bez použití pravidla tří revertů.

V některých případech může být stránka na ochranu před editační válkou dočasně uzamčena nebo polozamčena.

Viz též Diskusní stránka, Řešení sporů.