Wikipedie:Patroláři a revertéři

(přesměrováno z Wikipedie:PAR)

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
  • WP:PAR

Patroláři a revertéři jsou zkušení uživatelé, kteří se rozhodli chránit obsah Wikipedie před zásahy vandalů a/nebo pomáhat začínajícím wikipedistům s jejich prvními kroky při tvorbě encyklopedických článků. Coby členové patroly sledují přehled posledních změn a/nebo seznam nově založených článků, prověřují příspěvky nových uživatelů a napravují případné škody. Mezi ostatními wikipedisty nejsou žádnou zvláštní autoritou, jejich práce je však pro Wikipedii velmi důležitá. Komunita jim proto svěřila několik technických nástrojů, díky nimž mohou encyklopedii střežit snáze a efektivněji.

O přidělení práv patroláře či revertéra (případně obou zároveň) může kterýkoli wikipedista požádat na konci této stránky. Před jejím podáním se však ujistěte, zda splňujete předpoklady, které jsou pro každou z rolí uvedeny níže na stránce. Žádost vyhodnocuje některý ze správců, vyjádřit se k ní však může kterýkoli wikipedista.

Pokud uživatel rozšířená práva zneužije nebo se ukáže, že jeho činnost v dané oblasti není pro Wikipedii prospěšná, kterýkoli správce mu je může okamžitě odebrat. Rozšířená práva ani členství ve skupině patrolářů samozřejmě nejsou podmínkou pro boj s vandaly. Každý wikipedista může sám uvážit, zda je využije.

Vývoj počtu patrolářů a revertérů dokumentuje tato časová osa.

Patroláři editovat

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Wikipedie:Patroláři.
 
Seznam nejnovějších stránek z pohledu patroláře. Žlutě zvýrazněné články zatím nebyly prověřeny
Související informace naleznete také na stránkách Wikipedie:Patrola, Wikipedie:Nejnovější stránky a Nápověda:Poslední změny.

Patrolářům se zvýrazňují editace nepřihlášených uživatelů a přihlášených uživatelů, kteří nemají práva prověřeného uživatele. V seznamu nejnovějších stránek se žlutě zvýrazňují neprověřené nové stránky a v přehledu posledních změn jsou neprověřené změny označené červeným vykřičníkem ( ! ) na místě, kde jsou wikipedisté zvyklí vídat značky pro nové články (N) či malé editace (m). V nastavení filtrů nad seznamem Posledních změn si je též lze barevně označit.

Pokud si patrolář takto zvýrazněný článek (změnu) otevře, na jeho konci najde odkaz [Označit tento článek jako prověřený]. Po kliknutí se článek přestane ostatním patrolářům v příslušných seznamech zvýrazňovat. Záznam o prověření editace se navíc spolu s uživatelským jménem patroláře uloží do protokolovací knihy.

Článek by se měl jako prověřený označit například i tehdy, pokud se patrolář po kontrole rozhodl vložit některou z šablon odloženého smazání nebo odhalil porušení autorských práv. Označení editace jako prověřené zkrátka znamená jednoduše to, že stránku již zhlédl zkušený wikipedista, nějak s ní naložil a není tedy již nutná kontrola dalším patrolářem.

Editace je vhodné označit jako prověřené v okamžiku, kdy s nimi bezprostředně není nutné nic dělat, a to jak v případech, kdy je editace v pořádku (bez potřeby nějakého zásahu), tak i když byl článek označen příslušnou údržbovou šablonou nebo když byla editace vrácena do předchozího stavu jinak než rychlým revertem (viz níže). Rychlý revert vrácenou editaci označuje jako prověřenou automaticky, a to aniž by musel být revertér patrolářem anebo prověřeným uživatelem.

Podmínkou pro přidělení funkce patroláře je schopnost dovést vlastní i cizí články do podoby, v jaké už nejsou nutné zásahy dalších wikipedistů. Žadatel proto musí mít na Wikipedii práva prověřeného uživatele, která prověřeným autorům článků přidělují byrokraté.

Nástěnka patroly editovat

Pro užitečné odkazy, diskusi o patrolování, dotazy, případně sdílení zkušeností je určena Nástěnka patroly.

Revertéři editovat

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Wikipedie:Revertéři.
Související informace naleznete také na stránce Nápověda:Revert.

Revertérům se v přehledu posledních změn u každé aktuální editace zobrazí nový odkaz [rychlý revert]. Pokud na něj kliknou, systém okamžitě zruší všechny poslední editace daného uživatele v právě upravovaném článku a obnoví jej tak v podobě, jakou měl předtím, než jej dotyčný začal upravovat. Shrnutí editace bude vypadat Editace uživatele „X“ vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „Y“.

Kromě přehledu posledních změn je revert vandalismu přístupný také ze stránky zobrazující rozdíl mezi dvěma verzemi článku a ze seznamu příspěvků daného uživatele. Zde se revertérovi navíc ukáže počet editací, které při použití rychlého revertu zruší. Odkaz tedy vypadá například [vrácení 4 editací zpět], počítadlo se zastavuje na čísle 10.

Rychlý revert může uživatel využívat pouze pro odstranění zjevného vandalismu nebo experimentu. Ve sporných případech je nutné revertovat běžným způsobem a vyplnit shrnutí editace, v opačném případě může být zásah vyhodnocen jako zneužití rozšířených práv. Revertérům se také doporučuje, aby měli ve svém uživatelském nastavení vzhledu zapnutou možnost „Zobrazit žádost o potvrzení při kliknutí na odkaz pro rychlé vrácení editace“, díky čemuž se po kliknutí na odkaz objeví dialogové okno, kde musí uživatel revert potvrdit. Zejména na dotykových displejích může totiž k vyvolání revertu snadno dojít i omylem.

Vrácení editace rychlým revertem způsobí její okamžité označení za prověřenou, a to bez ohledu na další uživatelská oprávnění vracejícího revertéra. To se netýká editací vrácených bez využití rychlého revertu. Revertér také nemůže označit jako prověřenou editaci bez jejího rychlého vrácení, není-li zároveň patrolářem.

Podmínkou pro přidělení práv revertéra jsou dlouhodobější zkušenosti s hlídáním posledních změn a odstraňováním vandalismu. Nežádoucí jsou naopak zkušenosti s účastí v editačních válkách.

Žádost o přidělení práv editovat

Wikipedista, který má zájem o rozšířená práva patroláře či revertéra, vloží svou žádost na konec tohoto textu prostřednictvím příslušné podstránky. Žádost je vhodné stručně zdůvodnit a uvést, k čemu žadatel míní nová práva využívat. V průběhu následujících 48 hodin se mohou k možnému přidělení práv vyjádřit všichni wikipedisté. Případné připomínky je vhodné doložit odkazy na konkrétní editace, kvůli nimž by podle jejich mínění žadatel rozšířená práva neměl získat. Žadateli se doporučuje, aby stránku průběžně sledoval a reagoval na případné dotazy komunity.

Po uplynutí 48 hodin některý ze správců žádost vyhodnotí, přičemž posoudí historii žadatelových editací i případné připomínky komunity. Následně může uživatele přiřadit do skupiny Patroláři, Revertéři či do obou zároveň. Kladně i záporně vyřízené žádosti se archivují. Neúspěšnou žádost lze opakovat nejdříve za dva měsíce.

Odebrání práv editovat

Pokud patrolář či revertér rozšířená práva zneužije nebo jiným závažným způsobem poruší pravidla Wikipedie (například účastí v editační válce či osobními útoky), kterýkoli správce mu může práva odebrat. Ostatní wikipedisté mohou o totéž požádat prostřednictvím Nástěnky správců.

Odebírající správce o tomto kroku (bývalého) patroláře či revertéra neprodleně informuje prostřednictvím jeho diskusní stránky. Datum a důvod odebrání práv zároveň zaznamená jako dodatek k původní archivované žádosti. Nesouhlasí-li uživatel s odebráním práv, může správce požádat, aby rozhodnutí přehodnotil. Pokud neuspěje, může o práva znovu požádat prostřednictvím této stránky.

Seznamy uživatelů s těmito oprávněními editovat

Aktuální žádosti editovat

Žádost můžete založit vyplněním svého uživatelského jména do políčka níže a pokračováním dle návodu. Po uložení stránky nezapomeňte přidat text {{Wikipedie:Patroláři a revertéři/Žádosti/Uživatelské jméno}} na konec této stránky. Vyřízené žádosti jsou archivovány.
Související články editovat

Externí odkazy editovat