Wikipedie:Prověření uživatelé

Zkratka:
  • WP:PU
    WP:AS
Speciální:Nové stránky s právy správce
S právy prověřeného uživatele je od ledna 2024 možné vidět neprověřené editace – ty s červenými vykřičníky

Prověření uživatelé (dříve nazývaní automatičtí strážci) je označení skupiny wikipedistů, jejichž editace se automaticky zobrazují jako prověřené při kontrole nevhodných editací, kterou provádějí zejména správci a patroláři.

Editace prověřených uživatelů nejsou zvýrazněny, jsou označeny stejným způsobem jako již zkontrolované editace ostatních uživatelů. Prověřenými uživateli založené články se proto v seznamu nových stránek zobrazují jako prověřené (bílé) a nebudou již muset být ručně označovány za prověřené správci nebo patroláři. Podobně se ani neoznačují červeným vykřičníkem jejich editace v posledních změnách.

Prověřeným uživatelům se zároveň, stejně jako správcům a patrolářům, zvýrazňují editace, které provedli neregistrovaní a neprověření přihlášení uživatelé. Přestože se prověřeným uživatelům editace zvýrazňují, nemohou je jako prověřené sami označit (toto právo náleží jen správcům a patrolářům). To v praxi znamená, že uživatelé ve skupině prověřených uživatelů mohou správcům a patrolářům v případě zájmu pomoci s prověřováním neprověřených editací (kontrolovat neprověřené editace a v případě nutnosti článek patřičně upravit), přestože sami nemohou v rozhraní editaci tlačítkem prověřit.

Kdo patří do skupiny editovat

Skupina Prověření uživatelé se přiděluje na základě důvěryhodnosti uživatele vycházející z jím založených článků a provedených editací. Uživatel by měl prokázat znalost pravidel a zvyklostí Wikipedie a schopnost je správně aplikovat, aby jím zakládané články a prováděné editace byly bezproblémové a nevyžadovaly kontrolu zkušenějšího wikipedisty. Mimo jiné se jedná o dodržování pravidel v článcích o žijících osobách, dodržování autorského práva, ověřitelnosti a encyklopedické významnosti.

Přidělení do skupiny editovat

Do skupiny prověřených uživatelů může uživatele přidávat libovolný byrokrat, obvykle na žádost některého ze správců či patrolářů na Nástěnce byrokratů. Byrokrat může tento příznak i odebírat.

Práva správců a botů zahrnují i práva této skupiny, není tedy potřeba je do ní explicitně přidávat. U správců je to ale vhodné pro případ, že by správcovská práva ztratili (předpokládá se, že jsou dostatečně důvěryhodní jako prověření uživatelé).

Alternativy editovat

Alternativou k této skupině je seznam EditPatrol, na kterém jsou uživatelé, jejichž editace jsou automaticky označené za prověřené robotem. Výjimku tvoří založení nové stránky, čímž se liší od skupiny prověřených uživatelů. Seznam mohou editovat všichni správci.

Související stránky editovat