Šablona:Neověřeno


Použijte na články, které naléhavě potřebují encyklopedicky doložit uváděná tvrzení.

Použití

Pomocí {{Neověřeno}} můžete nad celý článek vložit upozornění. Vkládá se před infoboxy.

Vkladatel je povinen na diskusní stránce článku tento krok zdůvodnit pomocí konkrétních výhrad založených na pravidlech Wikipedie, aby bylo jasné, za jakých okolností ji lze sejmout. Volitelným parametrem je text komentáře: {{Neověřeno|komentář}}, který se objeví v upozornění a ve kterém můžete upřesnit požadavky na doložení zdrojů.

Nesprávné použití

  • Umístění za infoboxy. Tato šablona koliduje s postranními infoboxy, je-li zapsána až za ně. V takovém případě se objeví až pod nimi, čímž může posunout text dolů a vytvořit v něm prázdné jezero.
  • Umístění pod nadpis oddílu. Pro označení jen části článku použijte {{Neověřeno část}}.
  • {{subst:Neověřeno}} – Nevkládejte tuto šablonu pomocí substituce! Díky.
  • Nepoužívejte tuto šablonu, pokud situaci lépe vyhovuje použití šablon {{Doplňte zdroj}}, {{Pahýl}}, {{Celkově zpochybněno}} a vyvarujte se zbytečné kumulace šablon.

Doporučení

Pokud byla šablona v minulosti do článku vložena bez zdůvodnění, obsah článku se od jejího vložení významně změnil, a nelze tudíž určit, zda nedostatky pozorované vkladatelem trvají, je vhodné šablonu odstranit.

Kategorie údržby

Šablona vkládá články do Kategorie:Údržba:Články k ověření.

Příbuzné šablony

Problémové tvrzení – pro vložení do textu článku

Problémový zdroj – pro vložení za konkrétní referenci

Cedule – k označení celého článku nebo jeho části