Wikipedie:Zavedení uživatelé

Zkratka:
  • WP:ZU

Zavedení uživatelé mají oproti nepřihlášeným a čerstvě registrovaným uživatelům některá další oprávnění, zejména mohou editovat tzv. rozšířeně polozamčené stránky (seznam takových stránek).

Každý zaregistrovaný uživatel se automaticky stává zavedeným uživatelem poté, co udělá alespoň 500 editací a zároveň uplynulo alespoň 30 dní od jeho registrace. Správci mohou také kterémukoli uživateli práva zavedeného uživatele přidělit ručně.

Zavedení uživatelé se liší od skupiny prověření uživatelé (do této skupiny byrokrati ručně zařazují zkušenější editory, s dlouhodobě bezproblémovými editacemi) a od skupiny schválených uživatelů (do této skupiny jsou automaticky zařazeni uživatelé s alespoň 4 dny od registrace a 10 editacemi).

Pro správce: Pokud je tato uživatelská skupina přidělena automaticky, na stránce Speciální:Uživatelská práva bude příslušné zaškrtávací políčko odškrtnuté, i když je uživatel do této skupiny automaticky zařazen. Pro zjištění, zda je uživatel považován za zavedeného uživatele, je třeba na stránce Speciální:Uživatelská práva zkontrolovat řádek „Automaticky člen skupin:“, pro ruční přidělení pak „Člen skupin:“.