Wikipedie:Informační tým české Wikipedie

(přesměrováno z Wikipedie:VRTS)

Zkratka:
  • WP:OTRS
    WP:VRT
    WP:VRTS
Podrobný průvodce procesem povolení naleznete na stránce Nápověda:Svolení autora.
Obrázek rozhraní VRTS

Informační tým české Wikipedie (anglicky Volunteer Response Team, zkratka VRT) je skupina dobrovolníků, kteří vyřizují e-maily zaslané Nadaci Wikimedia. Ty se evidují a zpracovávají v systému VRTS (zkratka anglického Volunteer Response Team System). Historicky se pro tuto službu používalo označení OTRS, což je zkratka dříve používaného softwaru Open Ticket Request System (nahradila ho jeho odnož Znuny).

Na adresy spravované VRT týmem každý den dojde zhruba tisíc e-mailů; českých dochází kolem deseti týdně.

V rámci odpovědí na e-maily mohou členové informačního týmu zasahovat do článků, nejčastěji potvrzováním uvolnění autorských práv k převzatému textu pomocí šablony {{Svolení autora}} umístěné na diskusní stránku článku.

Obsah veškerých e-mailů docházejících do VRTS je neveřejný. Úplný seznam členů VRT vyřizujících povolení je dostupný zde, členové z českého informačního týmu jsou k dispozici na seznamu níže.

Chcete-li se zapojit a stát se členem VRT týmu, podrobné informace naleznete na stránce náborové stránce na Meta-Wiki (anglicky). Je doporučeno se předem poradit s někým ze zodpovědných osob, které jsou vypsány na této stránce.

Není-li Vám něco na této stránce jasné, optejte se. Odpověď bude dostupná Pod lípou.

Kam posílat dotazy a povolení

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně chodu české verze Wikipedie, potřebujete-li poradit, nebo chcete nahlásit chybu, obraťte se na nás na adrese info-cs@wikimedia.org.

Prohlášení o autorských právech k Vašim textům a souborům, jak na české Wikipedii, tak na projektu Wikimedia Commons, posílejte prosím na adresu permissions-cs@wikimedia.org.

Zodpovědné osoby

Dotazy a korespondence (e)

Prohlášení o autorských právech (e)

Více informací

Pomocí systému VRTS se evidují e-maily, které je třeba z hlediska Wikipedie uchovat, nebo které jsou součástí oficiální komunikace jménem Wikipedie. K této situaci nejčastěji dochází u problematiky autorských práv. Lze říci, že každé dílo podléhající autorským právům, zveřejněné před vložením na Wikipedii také jinde, kde nemá uvedenu licenci nebo je tato nekompatibilní, musí mít potvrzující e-mail zaslaný do VRTS. Zaslaný e-mail je neveřejný. Pouze dobrovolníci z informační týmu mohou šablonou ({{Svolení autora}}) potvrdit právoplatnost umístění takového díla na Wikipedii.

Na povolení zaslaná nebo napsaná kamkoli jinam, například do diskusí článků, nelze brát zřetel, a takový počin je tedy zcela zbytečný. Striktně vyžadujeme, aby povolovací e-mail byl zaslán do VRTS.

Takový e-mail je chápán jako závazné stvrzení skutečnosti, že autor povoluje na Wikipedii uveřejnit dílo k němuž vlastní autorská práva a zároveň je oprávněn k tomuto úkonu (tzn. nemá s nikým sjednánu výhradní smlouvu). Autorovo jednání v případě udělení výhradní licence je totiž omezeno § 47 odst. 2 Autorského zákona. (V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil.)

Obsah povolujícího e-mailu

Povolující e-mail musí obsahovat:

  1. Tvrzení o oprávněnosti udělit povolení (např. Já autor, já majitel autorských práv k…)
  2. Přesné určení povolovaných stránek, u tištěných zdrojů pak všechny běžně udávané údaje, včetně ISBN (má-li ho zdroj).
  3. Licenci (u textů GFDL a CC-BY-SA 3.0; u obrázků jakoukoli z povolených licencí, nejlépe CC-BY-SA 4.0)
  4. Podpis (u děl pseudonymních – viz § 7 – je toto oprávněna udělat osoba, která dílo zveřejnila, tedy je podpisem i pseudonym sám).

Ukázky povolujících e-mailů jsou dostupné zde.

Další odkazy