Wikipedie:Čechocentrismus

Zkratka:
  • WP:ČCM
Poloha Česka v Evropě

Čechocentrismus a českocentrismus jsou ve wikipedické hantýrce označení pro nevhodné způsoby psaní, založené na chybném předpokladu, že česká Wikipedie je wikipedií popisující fakta z pohledu Čechů, českého území nebo České republiky. S podobným problémem se potýkají všechny jazykové verze Wikipedie, kde drtivá většina editorů je příslušníky jediného národního státu (viz kapitolu I na jiných wikipediích se objevují podobné chyby). Také větší skupiny mohou podlehnout subjektivnímu pohledu, třeba obyvatelé severní polokoule co se týče ročních období. Wikipedisté by se však měli naopak snažit psát přesně a zcela objektivně, mj. bez zohledňování národní nebo státní příslušnosti.

Pokud je v článku napsáno „u nás“, pak pro Čecha žijícího v české vesnici v rumunském Banátu, pro japonského bohemistu žijícího v Americe nebo pro Poláka či Srba, jimž je čeština díky jazykové příbuznosti srozumitelná, znamená takový výraz pro každého z nich něco zcela jiného než pro wikipedistu z Berouna, Opavy nebo Vršovic. Ba možná i Valach z Beskyd tomu bude rozumět jinak než Pražan. Takové výrazy jsou tedy neobjektivní, a proto do Wikipedie nepatří.

Zmíněná vyjádření jsou nejen neobjektivní, ale i nejasná a nestálá. Tak například spojením „u nás“ se v literatuře před rokem 1993 často míní tehdejší Československo, po roce 1993 už jen Česko. Podobné změny chápání „naší“ identity nelze vyloučit ani do budoucna: pro někoho může „u nás“ znamenat Evropskou unii, jiný může považovat Moravu za samostatný národní útvar. V různých kontextech může „u nás“ znamenat také např. konkrétní obec, okres či kraj, popřípadě nějakou náboženskou, názorovou, etnickou nebo příbuzenskou skupinu.

Je třeba rovněž vzít v úvahu, že z Wikipedie můžou být jinými zdroji přejímány pouze části článků, nepřesná spojení pak mohou vyvolávat problémy, i pokud je význam na Wikipedii v kontextu zcela jednoznačný. Nepřesná spojení mohou způsobit problémy a chyby rovněž v překladech.

Jak dbát na zachování celosvětového pohledu

editovat

Pište z objektivního hlediska

editovat

Při psaní pamatujte na to, že české články nebo nadpisy kategorií mohou číst také Češi žijící třeba v Austrálii, v Americe nebo kdekoliv jinde na světě nebo dokonce lidé, pro které čeština není rodným jazykem.

Neměli byste proto užívat například výrazy

  • „my“ ve významu „Češi
  • „náš“ ve smyslu „český“
  • „u nás“ nebo „doma“ ve významu „na území České republiky
  • „v zahraničí“ ve významu „mimo české území“; nepoužívejte takový výraz ani v názvech kategorií či seznamů, například Kategorie:Zahraniční školy

Pokud na takové výrazy v článku narazíte, prosíme, opravte je na objektivní.

Při členění uvnitř článku nebo seznamu v nezbytném případě použijte místo „zahraničí“ například opis „ostatní země“, pokud o některé ze zemí budete mít podstatně více informací.

Informace o konkrétních zemích oddělujte

editovat

Pokud zakládáte článek nebo kategorii o nějakém tématu, rozmyslete si, zda jde o téma specificky české.

Pokud ano, mělo to být nepochybně zřejmé i z názvu tématu.

Pokud se může téma týkat i jiných zemí či národů, pak bývá vhodné založit kategorii nebo článek pokrývající téma celosvětově.

Pokud se v článku zabýváte situací v některé konkrétní zemi (například v Česku), takové údaje uvádějte až na konci úvodní celosvětově platné úvodní definice tématu článku, podrobněji se jimi zabývejte v samostatném oddíle pod obecným pojednáním.

Existuje-li již hodně obsahu týkajícího se situace v některé konkrétní zemi nebo národní kultuře, pak je vhodné pro jednotlivá území založit samostatnou podkategorii nebo specializovaný článek – a to i přesto, že „celosvětový“ článek zatím zůstane pahýlem nebo celosvětová kategorie nebude zatím obsahovat nic jiného než jednu „českou“ podkategorii. Tím také umožníte, že národně specializovaný článek bude možné zařadit pod příslušné národní kategorie (například do kategorie Česko nebo jejích podkategorií), a čtenáři je tam najdou. Není například vhodné, aby článek s názvem Kraj pojednával pouze o českých krajích nebo aby kategorie Ptačí oblasti obsahovala přímo velké množství článků o ptačích oblastech v Česku: takovou kategorii je pak problematické zařadit mezi česká chráněná území. Zvláště u článků z oblasti práva nebo veřejné správy pamatujte na to, že zákony České republiky a jejich definice pojmů platí pouze v jejích hranicích, avšak stejné pojmy mohou mít v jiných státech odlišný význam i kontext.

Neúplné články označte šablonou

editovat

Narazíte-li na článek, který pojednává pouze o českém území, o pojmu právního řádu Česka, o českém pohledu, popřípadě je jeho obsah omezen jen na blízké okolí České republiky nebo jen na Evropu, a přitom téma článku vyjádřené názvem se týká i jiných území nebo celého světa, vložte do článku šablonu {{Globalizovat}}, která bude ostatní wikipedisty vybízet k rozšíření a doplnění článku a čtenáře upozorní na jeho neúplnost:

⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

Nevhodně naplněné kategorie označte šablonou

editovat

Narazíte-li na kategorii, která obsahuje pouze větší množství článků týkajících se českého nebo českého a slovenského území, pojmů právního řádu ČR, a přitom název kategorie není geograficky ani etnicky vymezen, vložte do kategorie šablonu {{Vytvořit podkategorie podle zemí}}, která bude ostatní wikipedisty vybízet k roztřídění obsahu a čtenáře upozorní na jeho neúplnost:

⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

I na jiných wikipediích se objevují podobné chyby

editovat

Zde zmíněný problém lze najít, jak již bylo na samotném začátku této stránky uvedeno, též i na dalších jazykových verzích projektu, kde drtivá většina editorů je příslušníky jediného národního státu (například bosenská (ukázka), italská, rumunská verze Wikipedie a jiné).

Související nápovědy a doporučení

editovat