Zkratka:
  • WP:HC
Ukázka zjednodušeného přidávání kategorií pomocí nástroje HotCat

Udělátko HotCat je volitelná pomůcka, která umožňuje rychlejší úpravu kategorií přímo v rámečku pod článkem.

Namísto toho, aby uživatel musel stránku ručně editovat a přidat kategorii ve zdrojovém kódu stránky, se přímo v části článku vyhrazené pro kategorie objeví tlačítka +/–. Po kliknutí na ně se objeví okénko, kam může uživatel vložit název kategorie; udělátko mu pomůže tím způsobem, že podobně jako našeptávače u internetových vyhledávačů nabízí již existující kategorie (tím se částečně omezuje riziko vytvoření dvou kategorií, které by měly stejný obsah). Namísto uložení verze stránky klikne uživatel na „OK“ a gadget sám automaticky editaci provede, takže je celý postup rychlejší. Kategorie se dají přidávat nebo měnit jednotlivě nebo hromadně. Při hromadném přidávání kategorií ještě vyžaduje potvrzení editace s editačním oknem.[pozn. 1]

Význam tlačítek
  • (++)“ slouží k aktivaci režimu editace více kategorií: Po změně nebo přidání kategorií nejsou tyto okamžitě uloženy, ukládají se až po kliknutí na nově vytvořené tlačítko „Uložit“. Doporučujeme, pokud chcete provádět více úprav, aby se zabránilo zbytečně velkému počtu jednotlivých editací a editačním konfliktům.
  • (−)“ slouží k odebrání kategorie
  • (±)“ ke změně kategorie, případně ke změně řadicího klíče[pozn. 2]
  • (↓)“ k změně příslušné kategorie na podkategorii
  • (↑)“ k změně příslušné kategorie na vyšší kategorii
  • (+)“ k přidání nové kategorie
  • (×)“ k zrušení změny kategorie v režimu více kategorií (funkce Undo)

Chcete-li HotCat používat, musíte být přihlášení a vybrat v menu vpravo nahoře možnost Nastavení, dále záložku Udělátka (čtvrtá zprava) a zaškrtnout volbu „HotCat pro snadné přidávání, odstraňování a změny kategorií s našeptáváním názvů“.

S rozšířením HotCat jsou přidány k prostoru kategorií v článku nové možnosti – přidání více kategorií (++), přidání kategorie (+), odebrání (–) a řazení (šipečky)

Šablony

editovat

Nástroj HotCat nelze použít pro změnu kategorie u šablon.

Poznámky

editovat
  1. Pokud máte zapnuté varování před nevyplněním shrnutí editace, systém považuje automatické shrnutí HotCatu za prázdné a musíte uložení znovu potvrdit.
  2. Pokud chcete odebrat prázdný řadicí klíč, musíte odstranit pouze mezeru, nikoliv mezeru i s rourou („| “). Pokud odstraníte i rouru, nedojde k uložení editace.

Související nápověda

editovat