Wikipedie:Bot/Žádosti o provedení práce

Poslední komentář: před 19 dny od uživatele Ján Kepler v tématu „Odstranění neaktuální položky z infoboxu - šachista
Žádosti o: články fotografie kresby obrázky mapy zdroje pomoc ostatní

Dolů

Archivy
Zkratka:
 • WP:ŽOPP
  WP:ŽOPB
Žádosti o provedení práce
Žádosti o provedení práce

Na této stránce je možné požádat operátory botů (tzv. botovodiče) o pomoc s vyřešením určitého problému nebo o vytvoření určitého seznamu stránek pomocí robotických úprav. K pravidelnému narovnávání přesměrování můžete využít také této stránky, k pravidelnému opravování pravopisných nebo stylistických chyb této i této stránky a k postupnému nahrazení zastaralých šablon pak této stránky. S komplexnějším problémem se můžete také obrátit na účastníky projektu Strojové zpracování.

Ve většině případů je zbytečné žádat narovnání odkazů vedoucích na přesměrování, tato akce je vhodná pouze ve výjimečných případech (změna rozlišovačů, smazání původních přesměrování apod.), pak je možno přímo v onom přesměrování vytvořit požadavek šablonou {{Bot:Narovnat přesměrování při novém rozcestníku}}, vizte také anglickou Wikipedii.

Výzvy pro botovodiče vytvořené šablonami jsou řazeny do kategorie:Údržba:Úlohy botů.

Prosíme žadatele, aby
 • si rozmysleli, zda je opravdu nutné na konkrétní problém připravovat a spouštět bota, zda není jednodušší udělat několik málo editací ručně;
 • upřesnili problém dostatečně jasně, nejlépe včetně odkazů na konkrétní články/kategorie;
 • se ujistili, že nežádají něco, co je v rozporu s platnými závaznými pravidly, či doporučeními;
 • případně také uvedli odkaz na diskusi, na základě které mají být robotické úpravy provedeny.
Prosíme operátory botů, aby
 • hlavně u nových anebo časově náročnějších prací uvedli svůj záměr práci provést;
 • vždy potvrdili, zda byla práce provedena a dokončena.

Neuzavřené žádosti lze nalézt v seznamu neuzavřených žádostí.

Přesměrování šablon editovat

Z tohoto seznamu Wikipedie:Údržbové seznamy/Nevyužitá přesměrování šablon je možné smazat všechna přesměrování začínající: „Šablona:Seznam medailistů“.--Tomas62 (diskuse) 22. 6. 2023, 00:59 (CEST)Odpovědět

@Tomas62 Snad ještě platilo :) – poloautomaticky smazáno (udělal jsem rychlou kontrolu předem, zdálo se to ok). --Felix220 (diskuse) 20. 8. 2023, 21:45 (CEST)Odpovědět

Seznamy a počty obcí podle členění editovat

Zdravím. Máme tu jako články různé přehledy českých obcí či měst podle počtu obyvatel či podle rozlohy. Co ale postrádám a občas mi chybí jsou přehledy podle územního členění, např.

 • Seznam obcí s největším počtem částí obce
 • Seznam obcí s největším počtem katastrálních území
 • Počty obcí podle počtu částí obce (počet obcí s 1 částí = nečleněných, počet obcí s 2 částmi, počet obcí s 3 částmi atd.), případně též seznamy obcí pro každý počet částí obce (například Seznam obcí nečleněných na části obce, Seznam obcí rozdělených na 7 částí obce).
 • Počty obcí podle počtu katastrálních území (počet obcí tvořených 1 k. ú., počet obcí tvořených 2 k. ú., počet obcí tvořených 3 k. ú. atd.), případně též seznamy obcí pro každý počet k. ú. (např. Seznam obcí tvořených 1 katastrálním územím, Seznam obcí tvořených 12 katastrálními územími).

A pak ještě by mě zajímal například seznam obcí podle počtu pojmenovaných ulic a veřejných prostranství, z nějž by měl vyplývat i počet obcí, ve kterých je nejméně jedna ulice oficiálně pojmenovaná a počet obcí, ve kterých není pojmenována žádná, vedlejším produktem by pak mohl být nepříklad seznam největších (nejlidnatějších) obcí bez pojmenování ulic atd. To by mělo jít odvodit z dat, která už dnes jsou ve Wikidatech obsažena.

Nechce si s tím někdo pohrát a podobné stránky vytvořit a pravidelně aktualizovat? Získat takovéto seznamy či přehledy pomocí dotazovací služby Wikidat není pro laika neovládajícího dotazovací jazyk úplně triviální. --ŠJů (diskuse) 25. 6. 2023, 22:29 (CEST)Odpovědět

@ŠJů Pokusil jsem se udělat seznam seřazený podle částí [1]
:SELECT ?item ?itemLabel (COUNT(?casti) AS ?pocet)
:WHERE {
: ?item wdt:P31 wd:Q5153359.
: ?item wdt:P150 ?casti.
: SERVICE wikibase:label {
:  bd:serviceParam wikibase:language "cs" .
:}
: }
:GROUP BY ?item ?itemLabel
:ORDER BY DESC(?pocet)
:
Šel by z toho udělat seznam aktualizovaný Listeriabotem.
U katastrů je to složitější, tam ještě nemáme vyplněný ke každé obci jejich seznam.
U toho dalšího už nevím, ale asi by se na to mohl kouknout ještě třeba Vojtěch Dostál. --JAnD (diskuse) 30. 6. 2023, 17:52 (CEST)Odpovědět

@JAn Dudík: Díky. Budu se k tomu seznamu vracet – musím si ten odkaz někam zkopírovat, kde ho pak najdu. Vidím, že v seznamu je jen 2660 obcí, obcí v Česku by mělo být cca 6254. Znamená to, že ty obce, co se do seznamu už nevešly, jsou už všechny nečleněné, anebo to znamená, že by ten seznam mohl být děravý a mohly by v něm chybět i nějaké obce s větším počtem částí? Ten dotazovací jazyk neovládám, ale nedokážu v tom kódu identifikovat nic, co by mělo délku seznamu omezovat zrovna na 2660 položek. --ŠJů (diskuse) 30. 6. 2023, 18:43 (CEST)Odpovědět

Jsou tam obce, které mají uvedeno nižší správní celky (P150), kde by měly být správně uvedeny pouze části obce, ZSJ a kú patří do jiných položek (zahrnuje sídlo (P1383) či katastrální území (P10254)).
Nečleněné obce nemají tuto vlastnost obvykle vyplněnou, .
Zkusil jsem do dotazu přidat podmínku, aby to počítalo jen části obce [2] , tři položky vypadly. Při otočení dotazu (nejsou části obce) je tam pár renonců ke kontrole.
když si najedeš myší nad řetězec P… nebo Q…, ukáže ti její název, pokud smažeš a začneš psát třeba "část obce v" a zmáčkneš ctrl+mezrník, nabídne ti to možnosti - tak snadno změníš v dotazu nějakou drobnost --JAnD (diskuse) 30. 6. 2023, 23:29 (CEST)Odpovědět

Hromadné nahrazení dle za podle editovat

Spousta stránek na Wikipedii obsahuje předložku dle, což je knižní výraz.[1] Stránek, kde se dle používá, je ale na Wikipedii příliš mnoho (okolo 26 tisíc), a není v mých silách to všechno nahradit. Dvacet stránek má dle dokonce přímo v názvu. Zvládl by se toho nějaký bot chopit a všechny výskyty slova dle nahradit za podle? (Snad s výjimkou přímých citací, referencí a podobně.) Slovo podle je totiž na rozdíl od dle stylově neutrální, nikoliv knižní.[2] --Unloose (diskuse) 29. 6. 2023, 15:20 (CEST)Odpovědět

Podle mého názoru není dobrý nápad to dělat takto hromadně roboticky. Robot nepozná, kdy jde např. o název knihy či filmu. A na Wikipedii určitě nechceme měnit názvy děl. Dovedu si to představit maximálně poloautomaticky – s kontrolou člověkem. --Patrik L. (diskuse) 29. 6. 2023, 22:20 (CEST)Odpovědět
Také proti, ze stejných důvodů. OJJ, Diskuse 30. 6. 2023, 08:43 (CEST)Odpovědět
@Unloose, Patrik L., OJJ, JAn Dudík: Určitě neměnit v názvech děl, a citacích atd. SSČ i SSJČ tento výraz hodnotí pouze jako knížní. Pokud nějaký výraz není zastaralý, ale pouze knižní, není jeho použití neslučitelné s Wikipedií. Do hovorové češtiny takové slovo pochopitelně nepatří, ale hovorovou češtinou Wikipedii nepíšeme. Když cituji z IJP: „Knižní jazykové prostředky se uplatňují především v oblasti umělecké tvorby, ve slavnostních projevech, v intelektuálně náročných odborných a esejistických textech, v jazyce práva apod. Jsou pociťovány jako „vysoce spisovné“, mohou nést určitý patos a rys vznešenosti, např. odvětil, velebit, trýzeň.“ Intelekuální náročnost, odbornost, vysoká spisovnost ani vznešenost nejsou v zásadním rozporu se stylem Wikipedie. Pokud tento výraz někteří z nás vnímají vyloženě jako zastaralý, archaický a tedy nepatřičný, v tom už se o ty slovníky opírat nemůžeme – pak argumentujme každý za sebe vlastním subjektivním jazykovým citem. A ten asi nebude dostatečně silným argumentem k plošným robotickým úpravám, které se našemu jazykovému citu příčí pochopitelně ještě více.
Toto slovo ovšem jazykočističe vždycky vzrušovalo a dráždilo: Naše řeč se jím zabývala v roce 1918, 1923, 1930 i s replikou. V roce 1930 Jiří Haller psal: „O správnosti předložky dle byly častěji vyslovovány pochybnosti; nebyly nikdy ani dost silné a určité, aby otřásly důvěrou v předložku dle docela, ani dost malicherné, aby se jich nemusilo vůbec dbát. A tak podnes není jednoty v mínění o tom, je-li předl. dle slovo dobré či nikoli, tím méně ovšem je shody v jejím spisovném usu.“ Od té doby uplynulo více než 93 let, ale situace se zásadně nezměnila. Snad jen v tom, že dnes o té vhodnosti nediskutují bohemisté, ale už jen wikipedisté. :-)
Jinak si myslím, že obecně není vhodné podobné stylistické úpravy provádět plošně a roboticky. Pokud v živém jazyce v textech obdobného žánru a stylu je podíl použití nějakých jazykových prostředků např. 1:10, pak by podobný poměr měl vyjít i v textech na Wikipedii, má-li být psána aktuálním jazykem. Upravovat to uměle na 0:10 je nutně nepřirozeným zásahem narušujícím jazyk projektu. Jiná věc je, jak se stavět k jazykovým jevům, které dnes jsou ještě hodnoceny jako chyba, ale za deset či dvacet let nejspíše již budou zahrnuty do normy – to už je víc otázkou chápání jazykové normy, tedy jestli kodifikace má jazykovou normu hledat a popisovat (a tedy je vždy oproti ní opožděná), nebo ji má direktivně vytvářet. Například slovo „akorát“ je slovníky hodnoceno jednoznačně jako nespisovné, avšak objevuje se stále častěji v citacích seriózních politiků, úředníků a publicistických textů a mladší a lidovější (nechci říkat rovnou nevzdělaní) novináři už jej zjevně považují za neutrální spisovný prostředek. Může se nám to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit, ale vývoj jazyka nezastavíme. A stejně tak je objektivním faktem, že slovo „dle“ je stále obsaženo jak v kodifikaci, tak v úzu spisovného jazyka, i když proti němu puristé století a půl bojují. --ŠJů (diskuse) 30. 6. 2023, 18:35 (CEST)Odpovědět
Nechť se v prostém textu článků uplatní poměr 1:10, ale v názvech článků a stránek se obecně cení unifikace, a tam je ještě co vylepšovat - viz seznámek - někde to bude správně součástí vlastního jména, ale u obecných frází to musí jít pryč, bez milosti. Podobně nadpisy sekcí by měly být jednotné a nehrát si na jazykovou pestrost, neboli podobné články podle stejného mustru. --Chrz (diskuse) 30. 6. 2023, 18:41 (CEST)Odpovědět
@Chrz: Výskyt 26 synonymních „knižních“ předložek v názvech stránek bych nepovažoval za žádnou zásadní vadu, ale ano, souhlasím, u systematických názvů katetorií a tabulkových či seznamových článků je vhodná unifikace, u reliktních přesměrování asi nutná není. U názvů historických dokumentů jako Národnostní mapka království Českého dle politických a soudních okresů 1910 nebo Národní zeměvid Rakouské říše dle Šafaříka je vhodné zachovat doslovné původní znění. V případech jako je Vegetační stupeň dle Zlatníka, Elektroakupunktura dle Volla či Teorie deficitu ve školním prostředí dle A. R. Jensena bych zagooglil, co převažuje v odborném úzu, a uvážil, zda název článku nepotřebuje zásadnější změnu než jen prodloužení předložky. Do názvů oddílů uvnitř článků už bych zbytečně roboticky nezasahoval, tam už by unifikace mohla páchat víc škody než užitku. Podobně to, že se nám někde vyskytuje knižní spojka „či“, která je synonymní s neutrální spojkou „nebo“ (Kategorie:Stromy s legendou či pověstí), bych taky nepovažoval za problém, který by měl být nějak cíleně řešen, pokud ten název není součástí nějaké série podobných názvů, kde by nejednotnost vadila. --ŠJů (diskuse) 30. 6. 2023, 18:58 (CEST)Odpovědět
Ale ano, nadpisy bych dělal též stejné, jen se to hůř hledá, např. (a hledám jen na konci nadpisu. Pokud následují ještě další slova, už je to jiné hledání)
 • dle abecedy 1:5
 • dle medailí 1:33
 • dle zemí 42:309
 • dle země 2:11
 • dle státu 0:41
 • dle států 4:29
 • dle let 1:19
Další fór by měl být jestli jednotné či množné číslo. --Chrz (diskuse) 30. 6. 2023, 19:11 (CEST)Odpovědět
@Chrz: Pokud se něco řadí podle nějaké měřitelné či počitatelné veličiny nebo řadových čísel, používá se obecně takřka výhradně jednotné číslo (podle ceny, podle hodnoty, podle data, podle roku, podle evidenčního/registračního čísla). Pokud se řadí podle abecedního pořadí nějakých jmen (měst, zemí, států, světadílů, řek, firem, národností, jazyků atd.), můj jazykový cit snese obě varianty, ale Google vyhledávání ukazuje, že např. fráze "seřadit podle země" je velmi výrazně běžnější než "seřadit podle zemí". A koresponduje to i s praxí u anglických názvů na anglické Wikipedii a Commons. Tedy pokud unifikovat, tak spíše na jednotné číslo. U těch medailí je asi míněno "podle počtu medailí", případně "podle druhu/názvu medaile", protože medaile sama není něco, podle čeho by se dalo řadit. Tedy singulár "podle medaile" by nedával smysl. --ŠJů (diskuse) 30. 6. 2023, 21:01 (CEST)Odpovědět
Zkusil jsem robotem projet bez ukládání prvních pár výskytů, u nich by to nahradit šlo, ale kromě citátů apod. to leckde může být i ze stylistických důvodů. Osobně to slovo také používám a jelikož není vyloženě chybně, jsem spíš pro ponechání. --JAnD (diskuse) 30. 6. 2023, 17:55 (CEST)Odpovědět

Pico de Teide editovat

Prosím o možnost přejmenování hlavní stránky Pico de Teide na název Pico del Teide, což je správný název místa, včetně stránek, které odkazují na stránku. To @ Martin Urbanec - například stránka Španělsko je uzamčena proti úpravám, ale zde je například stejně publikován tento překlep (nedorozumění). Prostě překlep

Viz diskuze kolegů V názvu je chyba, správně je Pico del Teide. Ve španělštině se v konkrétním kontextu může objevit i tvar pico de Teide, ale většinou je to ve chvíli, kdy je z předchozího textu jasný mužský rod vlastního jména Teide (del je zkratkou za de el) - tedy v pořádku je el pico de Teide. Jako samostatný název je nutno použít tvar Pico del Teide, a v ostatních jazykových mutacích příspěvku o Teide je to respektováno (případně je jako název hory uvedeno pouze Teide, což je v pořádku). Vkucera (diskuse) 31. 8. 2019, 13:02 (CEST)

V českojazyčných zdrojích se evidentně používá obojí, každopádně pokud sami Španělé říkají Pico del Teide, bylo by přejmenování na místě (pochybuji, že by se Pico de Teide dalo uznat jako české exonymum).--Hnetubud (diskuse) 16. 2. 2022, 17:42 (CET) domnívám se, že je to jasné: přejmenuji v rádu dní --Jan Hejkrlík (diskuse) 24. 7. 2023, 04:19 (CEST) V názvu je chyba určitě. Ano, správně je Pico del Teide. Bohužel spousta zdrojů odkazuje na nesprávný odkaz. Děkuji za potvrzení. Přeji hezký den --Lopatalopez (diskuse) 25. 7. 2023, 19:36 (CEST)

 Hotovo Hotovo. --Jan Hejkrlík (diskuse) 25. 7. 2023, 22:59 (CEST)Odpovědět

Šablona:Mezijazykový odkaz editovat

Na základě [3] prosím nějakého hodného bota o odstranění šablony {{Mezijazykový odkaz}} z článků podle vzoru https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pak_Un-sik&diff=23099203&oldid=23099042. Díky. --Harold (diskuse) 26. 8. 2023, 16:46 (CEST)Odpovědět

 Hotovo Hotovo. --Matěj Suchánek (diskuse) 6. 9. 2023, 19:27 (CEST)Odpovědět

Fix na Ljudmyla Kičenoková editovat

Prosím o fix hesla po přesunu na korektní českou transkripci z ukrajinštiny:

 • [[Ljudmila Kičenoková|…]] (seznam) → [[Ljudmyla Kičenoková|…]]

Díky. --Kacir 6. 9. 2023, 13:25 (CEST)Odpovědět

 Vyřizuji Vyřizuji. --Harold (diskuse) 6. 9. 2023, 13:41 (CEST)Odpovědět
 Hotovo Hotovo.@Kacir: --Harold (diskuse) 6. 9. 2023, 14:13 (CEST)Odpovědět
Díky za rychlé vyřízení. --Kacir 6. 9. 2023, 14:15 (CEST)Odpovědět

kótované -> kotované editovat

Ahoj, v Kategorie:Firmy podle burzy by se měly podkategorie změnit na "kotované", krátké o doporučuje https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kotovan%C3%BD --Jan Spousta (diskuse) 20. 9. 2023, 20:35 (CEST)Odpovědět

@Jan Spousta:  Hotovo Hotovo. --RiniX (diskuse) 21. 9. 2023, 18:13 (CEST)Odpovědět

Doplnění citačních šablon editovat

Ahoj, používám "vestavěný" překladač, například článek Jan Kinnamos za slovenštiny. Problém je, že v citačních šablonách se převedou jenom některé prvky, ale třeba místo vydání knihy se nepřevede správně. Bylo by možné to nějak vytáhnout z originálu a doplnit? (Je to chyba toho překladače a bylo by lépe ji opravit přímo v něm, ale to by asi bylo obtížné prosadit a navíc by to nezafungovalo zpětně.)--Jan Spousta (diskuse) 22. 11. 2023, 23:11 (CET)Odpovědět

Připomínka editovat

Dovolil bych se připomenout se svou starší, avšak nevyřešenou žádostí: Wikipedie:Bot/Žádosti o provedení práce/archiv-23#Interní odkaz na Deník. Předem děkuji. --Jan Polák (diskuse) 22. 11. 2023, 23:18 (CET)Odpovědět

 Vyřizuji Vyřizuji. --Lukša (diskuse) 23. 11. 2023, 10:30 (CET)Odpovědět
 Hotovo Hotovo.@Jan Polák: --Lukša (diskuse) 23. 11. 2023, 11:04 (CET)Odpovědět
@Lukša: Děkuji. --Jan Polák (diskuse) 24. 11. 2023, 00:02 (CET)Odpovědět

Prosba o provedení změny zápisu vydavatele Borgis editovat

Ahoj, potřeboval bych, aby nějaký vládce robůtků nahradil dosavadní "BORGIS" za nové "Borgis" v necelých 5 tisících článcích, kde je BORGIS uveden v parametru "vydavatel" citačních šablon. Společnost se podle veřejného rejstříku jmenuje sice "BORGIS a.s.", ale prezentuje se jako "Borgis a.s.", viz jejich web či patička Novinky.cz. Mé přání na provedení akce je reakcí na diskusi u VasekPav, protože jsem schopen pracovat s libovolnou variantou, ale rád bych se v rámci Wikipedie blížil konzistenci zápisu než k chaosu/anarchii a rád bych se vyhýbal revertům, protože někdo má zrovna na věc opačný názor. Je tu někdo, kdo by změnu dokázal zprocesovat? Předem za provedení změny děkuji! --Adam Hauner (diskuse) 22. 12. 2023, 15:46 (CET)Odpovědět

@Adam Hauner Společnou snahou s kolegou @Osidor bylo opraveno. Zdraví, --Martin Urbanec (diskuse) 5. 1. 2024, 11:29 (CET)Odpovědět
@Osidor, @Martin Urbanec: Děkuji mnohokrát za vaše společné úsilí i zdárný výsledek! --Adam Hauner (diskuse) 5. 1. 2024, 15:43 (CET)Odpovědět

Bílá Hora – odkazy editovat

Prosím o narovnání odkazů na Bílá Hora (Praha) na cílové Bílá Hora (pražská čtvrť). Uvolnění místa pro rozcestník čtyř článků. Odkazy na jiný význam jsem už opravil. --Matěj Orlický (diskuse) 4. 1. 2024, 14:27 (CET)Odpovědět

 Hotovo Hotovo.@Matěj Orlický: --Lukša (diskuse) 4. 1. 2024, 14:41 (CET)Odpovědět
Díky za superrychlé provedení. --Matěj Orlický (diskuse) 4. 1. 2024, 14:43 (CET)Odpovědět

artéský editovat

Prosím o náhradu artézský (-á, -é) za artéský (-á, -é).--Tomas62 (diskuse) 4. 1. 2024, 18:31 (CET)Odpovědět

To nemusí být zcela dobrý nápad!, viz třeba jméno hry "Středem země do Afriky aneb Skalní duch čili Artézská studně" ve článku Karel Höger. --Pavouk (diskuse) 4. 1. 2024, 23:44 (CET)Odpovědět
Zkusil jsem to projet s ručním potvrzováním, kromě výše uvedeného článku robot udělal jednu náhradu. --JAnD (diskuse) 5. 1. 2024, 08:05 (CET)Odpovědět

Zafixování editovat

Prosím o fixy:

 • odstranění nadbytečného rozlišovače "(tenistka)": [[Anastasija Tichonovová (tenistka)]] → Anastasija Tichonovová (seznam článků)
 • [[Kateryna Bondarenková]] → [[Kateryna Voloďková|Kateryna Bondarenková]]
 • [[Kateryna Bondarenková|…]] → [[Kateryna Voloďková|…]] (seznam článků)

Díky. --Kacir 7. 1. 2024, 21:04 (CET)Odpovědět

@Kacir:  Hotovo Hotovo. --Harold (diskuse) 9. 1. 2024, 00:39 (CET)Odpovědět

přidání šablony editovat

Prosím o robotické přidání nové šablony ke každému dílu v této kategorii. Děkuji. --Otaznick (diskuse) 18. 1. 2024, 14:34 (CET)Odpovědět

 Vyřizuji Vyřizuji. --Felix220 (diskuse) 19. 1. 2024, 07:55 (CET)Odpovědět
@Otaznick  Hotovo Hotovo. --Felix220 (diskuse) 19. 1. 2024, 08:15 (CET)Odpovědět

Odstranění neaktuální položky z infoboxu - šachista editovat

Ahoj, mohl by někdo ze všech výskytů {{Infobox - šachista}} (link, celkem asi 300 položek) odstranit kolonky ELO a nELO? Jedná se o zastaralé informace. Obojí se už dávno bere z Wikidat, ruční aktualisace každý měsíc je nesmysl a neprovádí se. Příklad: Igor Rausis - odstranit obě kolonky, do podoby např. Magnus Carlsen. Díky předem. Zdraví, --Ján Kepler (diskuse) 24. 3. 2024, 08:00 (CET)Odpovědět

@Ján Kepler: Kde byly ty položky vyplněné, tam jsem to vesměs odebral a ručně zkorigoval. Tak si to zkontroluj. Během dne pustím AWB i na nevyplněné položky. OJJ, Diskuse 24. 3. 2024, 08:50 (CET) (ještě je tam položka pELO. To mám taky vyhodit?)Odpovědět
Vesměs  Hotovo Hotovo. OJJ, Diskuse 24. 3. 2024, 09:04 (CET)Odpovědět
@OJJ Díky moc za rychlé provedení. Zkontroloval jsem, vypadá OK.
K čemu slouží položka pELO jsem zprvu nechápal, zřejmě je to ale pro zesnulé hráče (např. Jurij Averbach) – ale takto je to použito jen párkrát a spíš je to prázdné. Osobně bych se té položky zbavil úplně, k položce ELO pak dal popisek Poslední místo Současné. Pro někoho může být Poslední v březnu 2024, pro někoho v době úmrtí... Takže pokud nemáš nic proti, vyhodit můžeš. --Ján Kepler (diskuse) 24. 3. 2024, 09:48 (CET)Odpovědět