Otevřít hlavní menu

Jiří Haller (bohemista)

český lexikograf a lingvista

ŽivotEditovat

Jiří Haller se narodil v rodině řídícího učitele v Keblicích jako jedno z jeho osmi dětí. V roce 1914 maturoval s vyznamenáním na vyšším gymnáziu v Roudnici nad labem. Po maturitě studoval v letech 1914–1916 na filozofické fakultě Karlovy univerzity češtinu a francouzštinu. První světová válka přerušila jeho studia, která dokončil v letech 1918–1919. Od roku 1921 učil na středních školách v Nymburku, Levicích, Ústí nad Labem a v Praze.

Od roku 1929 pracoval pro kancelář Slovníku jazyka českého, odkud byl v roce 1930 uvolněn pro práci v časopise Naše řeč a roce 1931 se stal odpovědným redaktorem.[2] Od téhož roku pracoval též jako lektor češtiny pro nebohemisty na filozofické fakultě Karlovy univerzity; na fakultu se vrátil po znovuotevření českých vysokých škol v roce 1945.

V roce 1948 musel ukončit činnost odpovědného redaktora Naší řeči. V akademickém roce 1949/1950 mu nebyl prodloužena smlouva na filozofické fakultě a odešel předčasně do penze. Po období, kdy nemohl publikovat, se k odborné práci vártil v šedesátých letech 20. století, kdy vedl autorský kolektiv připravující k vydání Český slovník věcný a synonymický (vyšel ve třech dílech v SPN, v letech 1969–1977).[1]

Rodinný životEditovat

Jiří Haller byl ženat, s manželkou Marií (bližší údaje prozatím nezjištěny) bydlel v dnešní Praze 5, Xaveriově ulici.[3]

DíloEditovat

Ve třicátých letech 20. století bylo dílo Jiřího Hallera kritizováno jinými lingvisty pro jazykový purismus.[4] Pozdější jazykověda považuje toto hodnocení za nespravedlivé[5]

Časopisecké práceEditovat

Časopisecké články Jiřího Hallera se objevovaly především v odborném tisku.[6] Přispíval též do Peroutkovy Přítomnosti,[7] v průběhu roku 1938 vedl v časopise Typ roční Stručný kurs správné obchodní češtiny.[8]

Publikace (pouze česká vydání)Editovat

 • Seznam dělSouborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Jiří Haller (bohemista)
 • Problém jazykové správnosti (Ústí n/Lab., nákladem vlastním, 1931)
 • K vokalisaci předložek v nové češtině (Ústí n/Lab., nákladem vlastním, 1921)
 • Popis a rozbor lidové mluvy v pěti podřipských obcích : Díl I, Hláskosloví, kmenosloví a tvarosloví / napsal Jiří Haller Haller, Jiří, 1896-1971 V Praze : nákladem České akademie věd a umění, 1932 Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání
 • K Jungmannovu překladu Ataly(V Praze, nákladem vlastním, 1937)
 • Rukověť mateřského jazyka (Správně česky. Část I, A-K; Praha, Prometheus, 1940)
 • Kapesní slovník cizích slov (Praha : SPN, 1954)
 • Jak se dělí slova (abecední seznam slov s naznačeným dělením a s úvodním výkladem o stavbě českých slov; Praha, SPN, 1956 Zobrazení exemplářů s možností * Český slovník věcný a synonymický (Díl I.–III., dokončeno Vladimírem Šmilauerem; SPN 1969, 1974, 1977)
 • Dar jazyka (deset statí o češtině; V Praze, Herrmann & synové, 2007)

Učebnice češtinyEditovat

Jiří Haller spolupracoval na řadě učebnic češtiny, např.:

 • Slohová čítanka pro vyšší třídy středních škol (část I. a II.; V Praze, Bursík a Kohout, 1934 až 1936)
 • Jazyk vyučovací na málotřídní škole obecné (autoři Václav Medonos a Lidmila Žofková, ilustrace Vojtěch Cinybulk; Praha, Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu 1942, Státní nakladatelství 1945, 1946)
 • Jazyk vyučovací na škole obecné (učebnice jazyka českého, vydání čtyřdílné pro 1.–4. postupný ročník, autoři Václav Medonos, Bohumil Tožička a Lidmila Žofková; V Praze, Státní nakladatelství 1945, 1946)
 • Jazyk mateřský (Pracovní učebnice českého jazyka pro školy měšťanské a střední, Díl I. až IV., autor Jaroslav Jelínek; V Praze, Státní nakladatelství, 1946 až 1950)
 • Jazyk vyučovací na škole národní (Vydání čtyřdílné, autor Václav Medonos, ilustrace Vojtěch Cinybulk; Praha, Státní nakladatelství, 1949)

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b CHROMÝ, Jan. Jiří Haller v kontextu české jazykovědy. Praha, 2007 [cit. 19-01-2019]. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Iva Nebeská. s. 31. Dostupné online.
 2. Jaroslav Machač: Vznik a vývoj prvního českého jazykovědného pracoviště (K 60. výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého). Naše řeč. 4/1971, s. 190-200. Dostupné online. 
 3. Pražský adresář 1937–1938, s. 328 (snímek 380)
 4. Jubileum pražského linguistického kroužku. Lidové noviny. 5. 11. 1936, s. 8. Dostupné online. 
 5. Jan Chromý: Jiří Haller - osobnost české lingvistiky. Naše řeč. 5/2006, s. 234-241. Dostupné online. 
 6. Filologické listy: výsledek vyhledávání "Jiří Haller"
 7. Např. Jiří Haller: O slohu Karla Čapka I. a II.. Přítomnost. 24. 11. a 1. 12. 1937, s. 747 a 761. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-01-21. 
 8. Jan Heller: Stručný kurs správné obchodní češtiny (část I.). Typ. 1/1938, s. 11-12. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • Jan Chromý: Jiří Haller - osobnost české lingvistiky. Naše řeč. 5/2006, s. 234-241. Dostupné online.