Pro Vaši informaci
Pro Vaši informaci

Dobrý den, děkuji za Vaše příspěvky. Zároveň Vás však prosím o častější používání tlačítka Ukázat náhled. To Vám ukáže, jak bude článek vypadat po Vašich úpravách, aniž by se úprava uložila. Až budete mít pocit, že jsou Vaše úpravy hotovy, vyplňte do pole shrnutí editace stručný popis provedených změn a změny uložte.

Uložením zároveň dáváte najevo, že další změny v nejbližších okamžicích neplánujete a že se jiní wikipedisté mohou pustit do dalších úprav, oprav a doplnění článku. Každá uložená změna se zapisuje do historie článku a do seznamu posledních změn na Wikipedii. Při častém ukládání se tyto zbytečně přeplňují a znepřehledňují. Hrozí také riziko, že dojde k tzv. editačnímu konfliktu, tedy stavu, kdy dva wikipedisté editují tentýž článek zároveň. Děkuji za pochopení. --- Kolomaznik (diskuse) 11. 9. 2014, 19:13 (UTC)

sourozenci: nevlastní versus poloviční, respektive polorodíEditovat

Dobrý den, děkuju Vám za opravy Aje II. či Anchesenamon. Tam jste opravoval mé tvrzení, že byla poloviční sestrou Tutanchamona. Přepsal jste na nevlastní. Musím ale upozornit na to, že pod pojmem nevlastní by se měli skrývat pouze sourozenci vyvdaní či vyženění sňatkem jednoho z rodičů. Kdežto pod pojmem poloviční se skrývá sourozenec, jenž má jednoho z rodičů stejného. Takto mi to alespoň vysvětlil před časem pan I. Faltis, bývalý novinář. Vím, že se běžně používá pro poloviční sourozence pojem nevlastní, ale pojem poloviční sestra mi připadá v tomto případu opravdu správnější. Přesná kodifikace by se musela najít zřejmě v některém ze zákonů o rodině. Co si o tom myslíte? S pozdravem--Flipper77 (diskuse) 23. 2. 2016, 14:39 (CET)

dobré odpoledne; rozuměl a rozumím, jak jste to myslel, a připouštím, že termín „poloviční“ přináší sám o sobě více informací, než pouhý termín „nevlastní“; jenže „poloviční bratr/sestra“ chápu jako neologismus/neologizmus pod vlivem angličtiny (což ještě samo o sobě není na škodu): angličtina rozlišuje half-brother/sister a step-brother/sister (asi Vám neříkám nic nového); patrně středověká čeština měla podobné rozlišení, ale obávám se, že v současné češtině to zní trochu divně/uměle (ale je to pouze můj subjektivní pocit a mohu se mýlit); kupříkladu slovenština teoreticky stále rozlišuje tchána/tchyni manžela a tchána/tchyni manželky, pokud se nepletu svokor/svokra a tesť/testiná, většina Slováků ale dnes již (mám pocit) používá pro oba typy vyženěných příbuzných pouze svokor/svokra; stálo by za to obrátit se na Ústav pro jazyk český, zda termín „poloviční“ lze běžně používat, výsledek by mne docela zajímal; zdravím a ať se daří--Jan Hejkrlík (diskuse) 23. 2. 2016, 17:26 (CET)

Dobrý pozdní večer, díky za vyčerpávající a podnětnou odpověď. Také by mne velmi zajímalo, jak to v tomto případu ve skutečnosti je.

Jak jsem se díval po internetu - poloviční bratr či poloviční sourozenec se občas objevuje. Zaznamenal jsem ho např. v názvu knihy Larse Saabyuse Christensena (viz http://www.kosmas.cz/knihy/124568/polovicni-bratr/) nebo na wikippedii, např. u hesla Talal I. Na webu Ústavu pro jazyk český jsem nic nenašel. Bude opravdu nutné jim případně napsat. Díval jsem se do knihy Dr. Zamarovského: Bohové a králové starého Egypta a našel jsem, že pro polovičního sourozence použil tento egyptolog termín: nevlastní. Na poloodborných webech: http://www.rodina.cz/nazor16833712.htm nebo http://www.emimino.cz/diskuse/vlastni-nebo-nevlastni-sestra-118362/ o tomto problému proběhla živá diskuse.

Na předchozích dvou webech se též objevil odkaz na wikipedii s článkem: Sourozenec (ten ale bohužel neobsahuje zdroj. :-( V článku ale stojí toto, cituji: „Typy sourozenců Rozlišují se • sourozenci vlastní, kteří mají společného alespoň jednoho biologického rodiče, ti se dále dělí na • plnorodé, kteří mají společné oba biologické rodiče; a • polorodé, kteří mají společného jen jednoho biologického rodiče; • sourozenci nevlastní — ti nemají společného ani jednoho biologického rodiče, ale matka jednoho dítěte si vzala otce druhého dítěte. Pozn.: Jako nevlastní jsou často nesprávně označováni i polorodí sourozenci.“

Takže můj terminus technicus: polobratr, polosestra je spíše - jak píšete - neologismem. (Byť v daném použití jde o velmi přiléhavý přívlastek.) Jeví se mi ale, že je v posledních letech je více a více přijímaným, jak lze vidět podle příkladů z internetu, či jak jsem osobně poznal podle vlastních zkušeností. Jsem vzděláním historik a žádný z mých kolegů mi tento termín zatím nerozporoval, ačkoliv ho již delší dobu používám (jak v řeči, tak ve svých odborných pracích).

Podle článku na wikipedii by se tedy měl místo termínu: poloviční, používat termín polorodý sourozenec. Z toho se mi ovšem poněkud ježí kůže na těle. :-) Mám návrh, abychom nedělali s termínem nevlastní či poloviční chybu, mohu všude dávat místo těchto - toto: …(po otci vlastní) bratr; (po matce vlastní) sestra atp. Nebo mohu používat: částečně vlastní sestra, částečně vlastní sourozenec. Můžeme se tak domluvit? Nebo byste byl pro polorodý bratr/sestra/sourozenec? Děkuju a budu se těšit na další spolupráci. S pozdravem --Flipper77 (diskuse) 24. 2. 2016, 23:27 (CET)

děkuji za odpověď; neberte to tak, že se chci přít, ale dovolte následující postřehy:
Lars Saabye Christensen: Poloviční bratr – v originále je název „Halvbroren“, v anglickém překladu „The Half Brother“; cítím to jako slovní hříčku, neboť hlavní postava, velmi zranitelný a zakomplexovaný Barnum, obdivuje svého staršího (nevlastního) bratra Freda pro jeho chlapáckost, a proto je tak trochu „poloviční“ (ale může to být jenom můj dojem/pocit);
souhlasím s Vámi, že termíny polorodý/plnorodý se hodí spíše do odborných textů týkajících se kupříkladu genealogie, v jiných disciplínách působí tyto termíny polorodý/plnorodý poněkud „cizorodě“;
navedl jste mne: učesal jsem trochu heslo Talal I.; termín „poloviční“ jsem ponechal;
pokud budeme dostatečně dlouho a zarputile ve veřejném prostoru používat termín poloviční bratr/sestra ve smyslu polorodý bratr/polorodá sestra, stane se to (alespoň doufám) obecně přijímaným termínem/pojmem (jako kupříkladu dříve proklínané/zesměšňované „Česko“);
takže nebudu Vám opravovat Vaše termíny, zdravím a ať se daří--Jan Hejkrlík (diskuse) 25. 2. 2016, 19:13 (CET)
ještě jeden důležitý dovětek: v zápalu diskuze jsem nezmínil, jak si jinak vážím a obdivuji Vaši práci, respektive příspěvky na wikipedii, takže ještě jednou - ať se daří--Jan Hejkrlík (diskuse) 26. 2. 2016, 12:00 (CET)

Děkuju za odpovědi a omlouvám se Vám za opožděnou reakci. Budu se tedy snažit psát do textů upřesňující informace ve stylu: po otci vlastní (tj. poloviční) bratr atp. Děkuji za domluvu i pochvalu. I Vám ať se vede! Budu se těšit na Vaše další případné podněty! S pozdravem --Flipper77 (diskuse) 15. 3. 2016, 14:04 (CET)

děkuji za zprávu (a nemáte proč se omlouvat: já také nejsem ve svých odpovědích zrovna žádný zbrklík – připravujeme ve firmě svou účast na jedné výstavě, a protože jsme firma malá, leží to na mým bedrech; to si nestěžuji, uvádím pouze na vysvětlenou); momentálně jsem se trochu odpoutal od 18. dynastie a amarnského období a uhnízdil se v raných anglosaských králích – je tam trochu chlív kolegy Augiáše (vyložené chyby/nepravdy, značné nepřesnosti a zkreslení, zjevná nepochopení, když někdo něco překládal atd.), něco jsem již vyčistil, ale jde mi to pomalu (když si chci křížově ověřovat některá tvrzení, která se mi nezdají); na Ajovi jste odvedl neuvěřitelný kus práce, klobouk dolů, skoro si říkám, zda si takový nepříliš významný panovník zaslouží vůbec takový prostor; kam se zaměříte dál?; moje oblíbená princezna Meritaton stále nemá svůj článek, kdysi jsem se na to chystal, ale teď jsem na dlouho uvázl v anglosaských Dark Ages; nechcete se Meritaton ujmout?; krásný víkend,--Jan Hejkrlík (diskuse) 18. 3. 2016, 13:19 (CET)

Konečně jsem se dostal k odpovědi, měl jsem teď frmol kolem zahrady, korigování jedné knihy a při dalším psaní. :-)

Na Wiki je spousta článků, plných nepravd a polopravd, ale to je dáno přílišnou otevřeností pro všechny. Říkám si, zda by se to nezlepšilo, kdyby byl prostor ponechán jen pro přihlášené. Bohužel spousta lidí píše příspěvky i dle starých, dávno překonaných prací, bez ohledu kritické analýzy/srovnání s novými poznatky/příspěvky, v tom vidím velký problém. Tím se udržují již vědeckou veřejností dostatečně prokázané a odmítnuté omyly. Též je chybou, když se píše (např. v egyptologii) rovnou něco na 100 procent a neužívá se slůvek jako: cca, přibližně, asi, snad, zřejmě atp. To je pak poněkud nekorektní, když daná věc není stoprocentně jistá. On sice i školený vědec může psát leccos v dobré vůli, přesto leckdy musí změnit názor a uznat své chyby/omyl, když získá nové podklady, jak vím i z vlastní zkušenosti :-) I já se na podkladě upozornění či nově objevených prací koriguju, a pokud je potřeba, i opakovaně.

Období starších anglických dějin mne též trochu zajímá, nedávno jsem si pořídil knihu o své oblíbenkyni Eleonoře Akvitánské (spoluhrdince dvou filmů - Lev v zimě). Klidně naznačte článek, kde bych Vám mohl být nápomocen. Pokud budu vědět a najdu podklady, mohu pomoci s opravou. Za projevený dík u Aje ještě jednou děkuju, už jsem na něm strávil jistě cca 120 hodin. I Vám patří mé uznání, co tu pro Wikipedii děláte!

Myslím, že Aj si solidní studii o své osobě zasloužil. Jako panovník sice panoval krátce, to je pravda, ale s Haremhebem měl významný vliv po dlouhá léta nejen na Tutanchamona, což jeho důležitost značně posiluje. Navíc sám o sobě byl zajímavou osobností. Až Aje řádně doplním, tj. i po technické stránce, chci se vrhnout právě na Haremheba, kterého jsem již trochu začal přetvářet. Pak bych doplnil do řádné formy Anchesenamon, egyptské královské manželky a možná bych začal kriticky přepracovávat Tutanchamona. Ten by si to velmi zasloužil. Už jsem před časem „Tuta“ trochu uhladil a doplnil.

Copak, že Vás zaujmula Meritaton? Svazkem se Smenchkarem či tím, že se usuzuje, že dokonce sama nakonec vládla pod Smenchkareovým jménem? Mohli bychom jí vzájemně založit a stručně nastínit, základní podklady doma mám.

Hezký den, s pozdravem --Flipper77 (diskuse) 31. 3. 2016, 15:40 (CEST)


Neukončená práceEditovat

Dobrý den, když chcete na hesle ještě pracovat, můžete ho uložit se šablonou {{Pracuje se}}. Máte čas 2 dny, nikdo Vám do práce nezasáhne a ani neoznačí článek jako například subpahýl--Horst (diskuse) 3. 3. 2016, 11:27 (CET)

děkuji, budu používat--Jan Hejkrlík (diskuse) 3. 3. 2016, 11:47 (CET)

CerdicEditovat

Dobrý den, koukám že jste zaregistroval mou úpravu, zapomněl jsem Vám po ní napsat. Když překládáte z cizojazyčných wiki je vhodné používat šablonu pro překlad, zde ji máte v podobě ve které se vkládá do článku - {{překlad|kód jazyka|název článku na cizí Wikipedii|číslo revize}} Poslední položku, číslo revize, získáte tak, že v en wiki vlevo v menu, v sekci tools kliknete na permanent link. Číslo revize je poslední číslo zobrazené v URL. Jejím účelem je ale ošetření autorských práv. I když můj osobní pocit je, že tím pro ostatní také dodáte článku určitou věrohodnost co se týče zdrojů ze kterých vychází. Pokud vím (ale možná se pletu a nechci dělat chytrého) tak Vámi uvedené shrnutí Text článku je založen na údajích uvedených v anglické wikipedii není vhodné. Chápu že třeba nepřekládáte slovo od slova a může se Vám váš způsob zdát vhodnější, ale někde se o tom vedla diskuze se závěrem že by se to takto nemělo, zkrátka že je lepší článek zdrojovat lepším způsobem. Myslím že se v ní angažovali kolegové Harold a Sokoljan.

A ještě, asi jste si toho všiml: články by se také měly kategorizovat. Zde máte případně bližší informace - Nápověda:Kategorie. Inspirovat se také samozřejmě můžete mojí úpravou u Cerdica. Ale samozřejmě po Vás nikdo nechce, aby jste hned psal dokonalé články :). Hezký víkend, --Remaling (diskuse) 5. 3. 2016, 01:36 (CET)

zdravím, kolego Remalingu, děkuji za zprávu: prostuduji si Vaše náměty a bude se jimi, pokud bude v mých silách, maximálně řídit; pokud se týká šablony pro překlad: u Cerdika to zrovna zatím není typické, ale i u ostatních článků z kategorie Králové Wessexu, které jsem editoval (anebo založil) nejde jenom o překlad, ale křížově se snažím různé info ověřovat na příbuzných heslech této kategorie (přičemž vycházím z toho – možná trochu neprávem – že na anglické wikipedii jsou články o anglosaských králích zpracovány nejlépe), takže je to spíš digest, než klasický překlad; ať se daří--Jan Hejkrlík (diskuse) 5. 3. 2016, 15:07 (CET)
Také zdravím, tady kdyžtak ještě máte odkaz na tu šablonu překladu, kdyby jste o něm náhodou nevěděl. Je tam případně i možnost označit překlady z více cizojazyčných wiki najednou. --Remaling (diskuse) 5. 3. 2016, 18:23 (CET)
díky & zdravím--Jan Hejkrlík (diskuse) 5. 3. 2016, 19:36 (CET)

Různé významyEditovat

Dobrý den, když je významů názvu nebo osob více, existuje zde Šablona:Různé významy. Zde je rozdíl. Mějte se--Horst (diskuse) 6. 3. 2016, 20:57 (CET)

díky, budu používat; zdravím--Jan Hejkrlík (diskuse) 6. 3. 2016, 21:17 (CET)

Bolognská školaEditovat

Dobrý den,

opravdu bylo nutná opravit název města z Bologna na Boloňa? Zdroj, ze kterého jsem čerpala důsledně preferuje Bologna. Bylo by tedy přinejmenším slušné dodržet jeho způsob označení. Mohu poprosit o vrácení do původního tvaru, a tak zachovat úctu k autorovi, kterým je pan Bolognu označuje pan Sáva Šabouk ? --Vlkos1681 (diskuse) 28. 2. 2018, 20:46 (CET)

dobrý večer, milá kolegyně @Vlkos1681:, nechci zabředávat do nekonečné polemiky, ale:
  • „opravdu bylo nutná opravit název města z Bologna na Boloňa?“ – odpovídám: naprosto souhlasím, nebylo, a ani jsem název města (substantivum) neměnil;
  • co jsem změnil, je adjektivum "bolognská" → "boloňská"; i když oboje je možné, adjektivum boloňská mi oku lahodí více, a navíc je tu analogie s článkem „Boloňská univerzita“; od doby, kdy kolektiv pod vedeném Sávy Šabouka připravoval svou encyklopedii, se čeština dále vyvíjela, a obávám se, že adjektivum boloňský je nyní běžnější; pokud ale na tom trváte, tak to zase vraťte na bolognská, já s tím problém nemám.
nicméně neodolám, abych jizlivě a poťouchle nepoznamenal ve stylu Sheldona Coopera: píšete doslova „pan Sáva Šabouk“, což poněkud ahistorické a soudruh Sáva Šabouk by se Vám zřejmě poděkoval.
ať se daří--Jan Hejkrlík (diskuse) 1. 3. 2018, 20:05 (CET)
Opravovat to nebudu, tolik na tom zase nezáleží. Jestli se čeština vyvíjí směrem, že nebude respektovat skutečné názvy míst no, tak to potěš koště. Jinak ano, užívat titul pán a paní je ahistorické (sic), ale já jsem také ahistoric--Vlkos1681 (diskuse) 1. 3. 2018, 20:17 (CET)ká, takže to unesu.

oprava jmen, viz Sáva ŠaboukEditovat

Dobrý den,

já už si nepamatuji, kterého článku se to týká a nestojí mi to za vyhledání. Ale pokud autor, pan Sáva Šabouk, včetně kolektivu a odborných editorů napíše jméno umělce nějakým způsobem, zřejmě to má nastudováno. Já jsem nic neměnila, nemám tu drzost. A snažila jsem se opsat jména co nejpečlivěji, i když chybička se může vloudit. Ale opravovat autora, protože já Hejkrlík si myslím že je to jinak, nepodepsat se pod změny do článku, či neuvést prameny, na kterých je moje přesvědčení založené, to není slušné. Jestli se autor k článku dostane, bude koukat jako Puk. Takže ne já, ale Vy máte pocit patentu na rozum. A co se týká sporu Hišám a Hisham, na internetu jsou obě verze, a jestli jste debatu četl pečlivě, nehádám se, změna názvu či jména chalífy na Wiki z mého hlediska může v klidu proběhnout, jen mám na věc jiný názor, a to mohu. Vážím si toho, že se bude diskutovat, nikoli úprkem vylepšovat. S úctou ahistorická --Vlkos1681 (diskuse) 30. 7. 2018, 18:19 (CEST)

milá Vlkos1681, přestože Vám kolegové Triquelito i Jann vysvětlovali, že v češtině existují závazná pravidla transkripce z jazyků, které nepoužívají latinku, Vy si stále vedete svou a permanentně, systematicky a vědomě je porušujete, přičemž Vaše založení paralelního článku Hisham II. k článku Hišám II. je jen pověstným vrcholem ledovce. Na margo Vašeho oblíbence Sávy Šabouka (není to můj styl někoho dehonestovat jenom proto, že byl komunista, ale Vy se na něj odvoláváte jako na ikonickou autoritu) – cituji z „Věda v Československu v období normalizace (1970-1975), Sborník z konference, Praha, 1.-22. listopadu 2001, ed. Antonín Kostlán, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2003, (= Práce z dějin vědy 4), 608 s., zde s. 545-554“ quote do Ústavu teorie a dějin umění, do jehož čela byl na základě intervence Gustava Husáka postaven homo novus Sáva Šabouk. Jestliže jsme na této konferenci slyšeli o jednom normalizačním řediteli akademického ústavu, který kdysi býval bachařem, pak Sáva Šabouk byl přece jen lepší kategorie – býval vojenským politrukem. V rámci normalizace ho čekalo několik let kariérního rozletu. Šabouk, který neměl žádnou kvalifikaci pro řízení výzkumu na poli výtvarných umění nebo hudby, ničil svěřené pracoviště přímo znalecky. unquote.--Jan Hejkrlík (diskuse) 30. 7. 2018, 19:03 (CEST)
Dobrý den. Bych poznamenal: Zaprvé, vyčítat lidem zkušenosti získané před akademickým studiem jejich oboru mi přijde poněkud neférové. A zbytečné, pro jejich odbornost to beztak nemá význam. Navíc, pod knihou, o kterou se zřejmě opírá Vlkos1681, je podepsán z titulu své funkce, přepis jmen nejspíš ovlivnili jiní... Zadruhé - pro Vlkos1681 - přepisy cizokrajných jmen v českých odborných i populárních publikacích kolísají, od mechanického (nebo uvědomělého) přejímání anglických nebo jiných přepisů, až po používání českých přepisů (český přepis pro japonský středověk namátkou [1]), a najdou se i různé mezistupně. Někteří akademičtí autoři jsou dokonce na jedné stránce schopni použít různé přepisy téhož jazyka a písma, ble. Na wikipedii však nechceme psát jména jednou tak a podruhé jinak, a mást tím čtenáře; chceme používat pokud možno jednotný postup, vhodný pro laického čtenáře; a tím je plošné používání českých přepisů nelatinkových písem (až na pár zažitých výjimek typu Peking, Čankajšek, tsunami apod.). Pro důležitá písma akademici pravidla přepisů stanovili, takže většinou stačí je jen použít... jsou zpravidla k nalezení v heslech příslušných písem a jazyků; jejich aplikaci pro potřeby wikipedie se wikipedisté (včetně mne) snaží vysvětlit v pomocných stránkách shromážděných v Kategorie:Wikipedie:Transkripce. Za třetí, autoři-odborníci vědí, že existují přepisy české, anglické i jiné. Jsou si vědomi v jakém rozsahu a kde se používají; a určitě nebudou nijak zvlášť překvapeni, když v encyklopedii určené široké veřejnosti naleznou české přepisy jmen a termínů, i když třeba ve svých publikacích zvolili jiný přístup. Takže závěrem za čtvrté, budete se muset smířit s tím, že dokud budete používat anglické přepisy, budou je ostatní předělávat na české. S pozdravem --Jann (diskuse) 31. 7. 2018, 17:20 (CEST) PS. jestli s těmi Japonci jde o Škola Kanó, a je český zdroj, asi by se měl přidat do Literatury. --Jann (diskuse) 31. 7. 2018, 17:20 (CEST)
milý kolego Jann, k Vaší první poznámce: za normálních okolností bych s Vámi beze zbytku souhlasil, ale jednak jsem sám uvedl na začátku „není to můj styl někoho dehonestovat jenom proto, že byl komunista“, ale v tomto konkrétním případě se obávám, že je to zcela na místě; mnou zmíněný výňatek z konference z roku 2001 totiž pokračuje quote (Sáva Šabouk) Různými způsoby ztěžoval až znemožňoval práci schopných, zatímco s několika konjunkturalisty pro sebe vytvořil bohatě dotovaný mezioborový „tým pro studium vyjadřovacích a sdělovacích systémů umění“. Měli dost peněz i na interní časopis tohoto týmu. K jeho produktům patří i zvláštní slovník, který dal v Praze přeložit i do němčiny. Překladatelé nejsou v publikaci uvedeni. Odborná kvalita publikace je tak hrůzná, že se s ní zřejmě nechtěl ani žádný překladatel jmenovitě spojit. unquote Text pokračuje ještě dále ve stejném duchu, pro ilustraci ale, myslím, to stačí. Na tohoto Šabouka se kolegyně Vlkos1681 permanentně odvolává jako na svou ikonu.--Jan Hejkrlík (diskuse) 1. 8. 2018, 00:04 (CEST)

Šabouk - diskuseEditovat

Dobrý den,

výše zmíněný pán není moje ikona, vůbec ho neznám, prostě jsem narazila na knihu, ve které byl uveden jako jako spoluautor a použila jsem text jako jako zdroj. --Vlkos1681 (diskuse) 14. 8. 2018, 21:13 (CEST)

Jan TimmanEditovat

Dobrý den, děkuji za pomoc ve článku Jan Timman. Píšu dost špatně a článek jsem psal dost rychle. Ještě jednou díky. --Serious Jano (diskuse) 25. 3. 2019, 16:44 (CET)

Přesunutá diskuse od Vlkos1681Editovat

@Jan Hejkrlík:Vaši připomínku na uživatelku Vlkos1681 budu považovat za osobní útok do té doby, než prosadíte přesun článku Tsunami na správný název. Zatím jste pro prosazení správného názvu článku nehnul ani prstem, takže si tyto osobní útoky nechte od cesty, protože Vlkos1681 vložila značné množství relevantní informace a tudíž se jí tímto musím zastat. --Kusurija (diskuse) 18. 4. 2019, 13:12 (CEST)

milý kolego @ Kusurija:, nechci otevírat nesmyslnou polemiku, ale při veškerém respektu k Vám jste v tomto případě mimo mísu; namátkou články škola Kanó, Kanó Motonobu, Kanó Eitoku, všude tam Vlkos1981 opakovaně porušovala zásady české transkripce (to bych jí nezazlíval, i když taková „perioda Muromachi“ vypadá docela pikantně; jinak mi nedělalo potíž to opravovat), ale na různých diskusních fórech se vztekala a hádala, viz kupříkladu diskuse u původně duplicitního článku Hišám II.; pokud i po tomto vysvětlení můj příspěvek (který?) vyznívá jako osobní útok, omlouvám se; BTW: cunami/tsunami je jiný případ[1], nejsem žádný jazykový purista nebo gramatický policajt a osobně již zažitý přepis tsunami začínám řadit k výjimkám jako jsou kupříkladu Čankajšek, Sunjatsen nebo Tsipras; přeji bohatou pomlázku a ať se daří. --Jan Hejkrlík (diskuse) 18. 4. 2019, 15:06 (CEST)
  1. Cunami, nebo tsunami? [online]. [cit. 2016-06-26]. Dostupné online. 
Víte, já hodně rozlišuji neúmyslné chyby z neznalosti nebo nepochopení a tvrdošíjné lpění na nesprávnostech, obhajovaných podpásovými a zcestnými argumenty - natolik tvrdošíjnými, že raději obětují příspěvky (+/- relativně velmi) přínosných kolegů až k jejich wikipedickofyzické likvidaci. Ve Vámi odkazovaném příspěvku (jste asi chtěl vypíchnout) je zmiňováno přejmutí tsunami přes angličtinu, nikoliv z japonštiny. K tomu mohu dodat jen to, že absolutní část objemu všech japonských reálií byla do české Wikipedie přejata z angličtiny, buď absolutně přímo, nebo z jiných (českých, slovenských) textů, které samy byly přejaty prostřednictvím angličtiny. Takže podle téže logiky, pokud tu máme článek (nikoliv odkaz v jiném článku) přímo o tsunami, potom bychom měli akceptovat všude jinde anglichý přepis, což snad sám uznáte, je pro českou Wikipedii nepřijatelné. Děkuji Vám i všem ostatním kolegům a jsem vděčen za opravy přepisů z anglického na český, podobně činím i já (ikdyž jinak kvůli tsunami a podobným nepravostem velmi dlouhodobě stávkuji/nezakládám články, kde si nejsem jistý, že nebudou v takovém duchu znehodnoceny). Váš poukaz na Sunjatsena a Čankajška má asi takovou hodnotu jako poukaz na Paříž či Londýn. Děkuji za Váš odkaz na Tsiprase, zasáhl jsem tam (btw., všiměte si kdo tam toho Ciprase "narval", bohužel, na nějaký ostřejší zásah bych mohl doplatit). Takže shrnuto: prohlášení (nadace) Wikipedia o zřeknutí se zodpovědnosti by se mělo týkat případného vandalizmu, neznalostí autorů, nechtěných chyb a podobně, ale rozhodně by se neměla týkat záměrných chyb/nepřesností, vnášených a tvrdošíjně udržovaných autory, s předmětem dobře obeznámenými. Tam bych naopak vyžadoval zodpovědnost co nejtvrději.
Kolegyně Vlkos1681 Vámi kritizované texty (=názvy/jména) přebírala z české literatury. Takže kritizujte její české zdroje a ne ji. Samozřejmě, mohla by přejaté opravovat i sama, ovšem ne každý má tak dobré znalosti/pochopení japonštiny, aby si to mohl zodpovědně lajznout. Tolik můj názor, pokud se Váš diametrálně liší, je mi líto a omlouvám se, že jsem Vám jím zkazil náladu/něco dalšího, ale za ním si stojím. --Kusurija (diskuse) 18. 4. 2019, 20:49 (CEST)

Kurzíva v názvu článkuEditovat

Ahoj. Revertoval jsem tvé tři editace u článků Hvězdné brány, které přes DISPLAYTITLE přidávaly do názvu článku kurzívu. Důvodem je skutečnost, že jde o nestandardní řešení v rámci obrovské skupiny článků o filmech, seriálech a jiných uměleckých dílech. V podstatě bych sám byl pro, ale bylo by potřeba to udělat systémově ve všech článcích (např. přes infobox), nebo alespoň ve valné většině, ne takhle ad hoc u několika ojedinělých případů. --Harold (diskuse) 18. 5. 2021, 07:35 (CEST)

@Harold: inu, nechci se vůbec přít, ale existuje doporučení (nebo jenom návrh?), kde jste dokonce Vy posledním editorem, a sice Název článku/Název kurzívou; u popkulturních článků mi to nevadí tolik (že není název kurzívou), tam je i bez toho spousta pitomostí a věcných chyb, ale u odborných článků (v mém případě o historických dílech), bych to považoval za podstatnou kaňku – vadu nadpisu; BTW: popkulturní článek Krajina přílivu měl název kurzívou několik let, minimálně od ledna 2013, a nikomu to nevadilo, až dnes jste to změnil Vy…; jinak mám pocit, že se nějak až příliš často zabýváme formou, a nikoliv obsahem, to je myslím jedna ze známek, že se určitá instituce nachází za svým zenitem; děkuji a ať se daří--Jan Hejkrlík (diskuse) 18. 5. 2021, 14:43 (CEST)
Odkazovaná stránka je návrh k nějaké diskusi a popravdě už jsem úplně zapomněl, že tu někde něco takového bylo. Očividně to nikdo nedotáhl do konce.
K věci: Jak jsem psal, v podstatě jsem pro. Jenže si myslím, že se to má udělat systémově, ne přidáváním kouzelného slůvka do náhodných článků rychlostí 5 editací za měsíc. (Jinak, pěkně jste si pro svou argumentaci vybral ten jediný článek, u kterého si displaytitleu nikdo nevšiml, jediný z těch mnoha tisíců, protože, jak koukám do historie, i u těch několika dalších jste to tam přidal nedávno vy.) Jestli máte čas a chcete se tomu systémově věnovat, fajn, jen do toho. Můžete to provádět ručně, můžete si zřídit robota, můžete pořádat jiného editora o robotické editace... Nejlepší řešení by podle mého bylo to vyřešit automatickou funkcí infoboxů pro film, televizní pořad, divadelní hru, hudební album, knihu, atd., jak je to provedené na anglické Wikipedii. Nicméně provádět to náhodně u ojedinělých článků mi nepřijde zrovna jako systémové řešení, protože to vybočuje ze zaběhnutých standardů.
Samozřejmě je na každém, jak si vyhodnotí potenciál určité instituce a zda má smysl se jí věnovat. To je jen jeho svobodné rozhodnutí. --Harold (diskuse) 18. 5. 2021, 16:35 (CEST)
@Harold: no dobrá, hned jako první z možností nápravy uvádíte quote Můžete to provádět ručně unquote; jenže potom mi editaci revertujete: to připomíná aktivitu kolegy Sysifa --Jan Hejkrlík (diskuse) 18. 5. 2021, 20:09 (CEST)
Psal jsem o systémovém provedení = hromadném. Rychlost šesti náhodných článků za měsíc podle mě takové definici neodpovídá. Spíš naopak se dá označit za narušování stávajících standardů, což myslím není úplně chtěné. --Harold (diskuse) 18. 5. 2021, 21:24 (CEST)
@Harold: ok, abychom se dobrali něčeho konstruktivního: koho navrhujete, že můžeme požádat o robotické editace; pro mne je takový bot (alespoň zatím) „beyond my understanding“; navíc to nemůže být zřejmě žádný triviální bot, když bude v nadpisu potřeba respektovat pravidlo „Z kurzívy je však třeba vyjmout např. rozlišovače, které nejsou součástí názvu“; tak tedy koho navrhujete? – Hic Rhodos, hic salta --Jan Hejkrlík (diskuse) 18. 5. 2021, 23:06 (CEST)
Můžete požádat na WP:ŽOPP. Nicméně se domnívám, že řešení by spíše mělo spočívat v zabudování automatické kurzívy do infoboxů, jak je to provedeno na anglické wiki. --Harold (diskuse) 19. 5. 2021, 08:13 (CEST)

@Harold: Pokud chceme mít kurzívu v nadpisech článků, tak, jak napsal Harold, nejlépe skrze samotný infobox. Mohu zkusit založit modul a šablonu dle anglické verze. Nevím, zdali přímý převod bude fungovat (snad ano), ale jedná se o nejlepší a nejjednodušší řešení. RiniX (diskuse) 19. 5. 2021, 20:17 (CEST)

Děkuji, budu rád, když se o to pokusíte --Jan Hejkrlík (diskuse) 19. 5. 2021, 20:20 (CEST)
Zatím to vypadá, že šablona a modul funguje (celý název i část názvu), bude je však muset přeložit a dále testovat - nedoporučuji tedy používat samostatně. Nefunguje však použití v infoboxu a na to se zaměřím nejdříve. RiniX (diskuse) 19. 5. 2021, 20:45 (CEST)
Kurzíva by měla plně fungovat v šabloně {{Infobox - videohra}} - odzkoušené vyplněné, nevyplněné z WD a nevyplněné s rozlišovačem z WD. Do dalších kurzívu zatím dávat nebudu a ještě zapracuji na modulu. RiniX (diskuse) 19. 5. 2021, 21:02 (CEST)
Děkuji za vaše úsilí --Jan Hejkrlík (diskuse) 19. 5. 2021, 23:07 (CEST)
Pracoval jsem na kurzívě a málem bych zapomněl... Šablona by měla plně fungovat. Zatím je vložena pouze v infoboxech, ale pomalu ji začnu dávat i tam, kam se žádný infobox nehodí. RiniX (diskuse) 21. 5. 2021, 18:48 (CEST)
@RiniX: ano, již dopoledne jsem se všiml, že kurzíva v nadpisech je; navíc: u článku Fuldské letopisy nebyl infobox, doplnil jsem infobox a název článku je kurzívou; skvělá práce, děkuji, a ať se daří --Jan Hejkrlík (diskuse) 21. 5. 2021, 23:33 (CEST)

Pozvánka na editaton v Praze!Editovat

 

OPRAVA DATA! Pozvánka na editaton v Praze!Editovat