Článek

samostatná část publikace, literární útvar
Tento článek je o literárním žánru. Další významy jsou uvedeny na stránce Článek (rozcestník).

Článek je literární žánr, který v závislosti na svém obsahu může spadat do literárního stylu odborného či publicistického.

Odborný článek patří ve své oblasti k jednomu z kratších stylů. Snaží se stručně a uceleně podat vědecké poznatky, a to s ohledem na možnosti adresáta.[1]

Publicistický článek obsahuje jasné, věcné, logické a srozumitelné vyjádření myšlenky nebo popis události. Je výsledkem subjektivního přístupu autora k dané problematice i k výrazovým a jazykovým prostředkům. Hledá souvislosti, příčiny, následky a analyzuje, třídí a zobecňuje.

Obsahem článku jsou:

  • základní myšlenka (teze)
  • argumentace
  • závěry

V laickém pojetí může slovo článek znamenat téměř jakýkoli útvar v novinách kromě zprávy.

Reference editovat

  1. ČECHOVÁ, Marie; KRČMOVÁ, Marie; MINÁŘOVÁ, Eva. Současná stylistika. Praha: Lidové noviny, 2008. 381 s. ISBN 978-80-7106-961-4. S. 225. 

Literatura editovat

  • Osvaldová B., Halada J. a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2. vydání. Libri, Praha 2002, ISBN 80-7277-108-6

Externí odkazy editovat